- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
750

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

750

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 51

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort.

som icke äro undertecknade med af san dåren 8 namn och

adress, lämnas utan afseende.)

516. Karolus. 1) Möjligen kan skolrådet
besluta detta. 2) Ersättning från den dag Ni
härorn gör framställning; icke för den gångna
tiden. 3) Ja.

517. Carolus. Deri l juli nästa år, där ej
annorlunda öfverenskommes.

518. Intresserad. Vårt ’svar är riktigt
under förutsättning, att uppgifterna i Eder fråga
äro riktiga. Blef Ni »ordinarie från och med
höstterminen 1892», och höstterminen började
den l september, så är Ni naturligtvis senast
den l sept. 1897 berättigad till 700 kronors
lön. Men om, såsom af det senaste brefvet
tyckes framgå, skolrådet icke medgifvit, att
Ni fått tillträda platsen såsom ordinarie
förrän den l jan. 1893, så kan icke heller
löneförhöjningen inträda förrän den l jan. 1898.
Viktigt är, då man tillträder en ordinarie
plats, att genast få till protokollet eller i
fullmakten inryckt, hvilken dag platsen
tillträdes, så att framtida tvister härom undvikas.

519. Teqfilus. Nej, därest icke
församlingen särskildt medgifver detta.

520. Göte. 1) Nej, af vikarietiden får
endast hvad som öfverskjuter fem år
tillgodoräknas vid pensionens bestämmande. 2)
Omöjligt; intet undantag i detta fall.

521. Oviss. Efter det högre beloppet.

522. Hamlet. Om tre kompetenta sökande
uppförts på förslag, men vid kyrkostämma
ingen röstar, så blir ej annan råd än att
ordföranden får utlysa nya kyrkostämmor, ända
till dess att någon kan förmås att rösta. Är
ordföranden själf röstberättigad i
församlingen, torde han väl icke vilja deltaga i dylik
obstruktion utan anse sig böra rösta på
någon af de på förslaget uppförda. Denne blir
i så fall vald. Det skall fordras en
märkvärdig enighet inom en församling, om det
skall lyckas att på slikt sätt trötta ut de
sökande, så att de själf mänt återtaga sina
ansökningar.

523. Sjuk 97. 1) Vikariearvodet för den
nionde månaden skall utgöras af ordinarie
läraren, där ej annorlunda blifvit bestämdt.
2) Antagligen ej (därest ej särskild
lönereglering är genomförd och speciella
bestämmelser i denna blifvit intagna). 3) Härom inga
bestämmelser. 4) Nej.

524. A. S-g. Beslutet måste i laga
ordning upphäfvas, innan ändring kan ske.

525. Märta. Antagligen ej efter så lång
tid. Dock intet tydligt prejudikat.

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1897
kvitteras: Alfta-Of vanåker-Voxna 16, Vemmenhögs
26, Kamsbergs 14, Södra Gestriklands 18,
Södra Tjusts 27, Ås kontrakts 25, Roma 12,
Misterhults 18, Västerbergslagens 26, Eomele
37, Stora Mellösa 12, Öfre Fryksdals 14, Nors
pastorats 21, Dala-Husby 21, Gåsborns 11,
Mullsjö 16, Sydöstra Nerkes IS, Uppvidinge 16.

IHT" Enligt § 18 af stadgarna böra
årsaf-gifterna vara insända fore årets slut.

Kassaförvaltaren.

Minneslista,

Dec. Vid kyrkostämma i denna månad väljas
revisorer för skolräkenskapernas
granskning.

- Under denna månad utbetalas */2 års pen-

sion till pensionstagare i
folkskollärarnes pensionsinrättning, i
folkskollärarnes änke- och pupillkassa samt i
Småskollärarnes ålderdomsunderstödsanstalt.

28. Hessleholmskretsens möte i Hessleholm.

29. Ousbyortens kretsförenings möte i Ousby.

- V. Östergötlands lärareförenings möte i

Vadstena.

- Södermanlands lärarekårs sjukhjälpsför-

enings möte i Södertälje.

31. Före denna dag rekvirera skolråden hos
k. befhde statsbidrag för 1897 för
folk-och småskollärares aflöning, för
fortsättningsskolorna samt för
slöjdundervisningen.

- Före denna dag skola medlem säf gif ter na
i Sveriges allmänna
folkskollärareförening vara insända till
kassaförvaltaren, adr. Stockholm N.

Jan. Skolrådets ordförande skall under
denna månad (»vid början af hvarje år»)
upprätta förteckning öfver distriktets
skolpliktiga barn. (F. S. § 36.)
1. Denna dag laga af- och tillträdestid för
folkskollärare, hvars val senast den 30
nov. vunnit laga kraft. (F. S. § 28.)

Familjenotiser.

(Kostnadsfria tillkännagifvanden.)

Född.

j Tilda och A. Karlssons dotter, Fin ja skola,
i 17 dec.

Lediga tjänster.

i Förenade.

! Ludvika, Lorensberga, Kpbg, skoll.-, kl.- o.

l org.-tj., 60 d. från 15 dec., skoll.-l. enl. L, kl.-

! o. org.-l. 400 kr., adr. Ludvika.

j Vätö, Sthm, skoll.- o. org.-tj., framd. fören.

l m. kl.-tj., ny ansökn., 60 d. fr. 16 dec., skoll.-l.

enl. L, org.-l., 125 kr., ki.-l. 200 kr., adr. Valö.

! (Se annonsen!)

’ Vännäs, Vbtn, skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d.

l fr. 17 dec., skoll.-l. enl. 1., kl.- o. org.-l. 400

kr., adr. Vännäs. (Se annonsen!)

j Örträsk, Vbtn, skoll.- o. org.-tj., framd. fören.

i m. kl.-tj., 60 d. fr. 18 dec., skqll.-l. enl. L,

i org.-l. 100 kr., kl.-L 100 kr., adr. Örträsk.

j Vid folkskolan.

i Ljusdal, Gflb., två tj., 60 d. fr. 14 dec., 1.
! enl. L, adr. Ljusdal.

! Matteröd, Krist., två tj., förslagens fyllande,
j ny ansökn., 60 d. fr. 14 dec, 1. enl. L, adr.
! Brönnestad. (Se annonsen!)

Nässjö, Jönk., 60 d. fr. 14 dec., 1. enl. L,
! adr. Barkeryd. (Se annonsen!)
j Nora, Vnrl., flytt., 60 d, fr. 14 dec., 1. enl.
i L, adr. Torrom. (Se annonsen!)
j Karl Gustaf, Korpikylä, Nbtn, 60 d. fr. 14
l dec., 1. enl. L, adr. Haparanda.

Faringe, Sthm, framd. fören. m. kl.- o. org.-tj.,

60 d. fr. 15 dec., skoll.-l. enl. L, kl. o. org.-l.

225 kr. m. m., adr. Faringe. (Se annonsen!)

Ransberg, Skbg, flytt., 60 d. fr. 17 dec., 1.

enl. L, adr, Fagersanna. (Se annonsen!)

Örebro, lärarinna, 60 d. fr. 18 dec.’, 1. 900
kr., adr. Örebro. (Se annonsen!)

Öfver-Luleå, flytt., 60 d. fr. 20 dec., 1. enl. L,
adr. Boden.

Ram näs, Trugsbo, Vstm., 60 d. fr. 20 dec.,
1. enl. 1., adr. Ramnäs.

Kinnarumma, Rydboholm, Älfsb., ny ansökn.,
60 d. fr. 20 dec., 1. enl. L, adr. Seglora.

Vikariat m. m.

Vännäs, Vbtn, före 15 jan., adr. Vännäs.
(Se annonsen!)

Köping, genast, adr. Köping. (Se annonsen!)

Öster-Åker, Sthm, före 31 dec,, adr,
Åkers-berg. (Se annonsen!)

Stora Tuna, Västanäng, Kpbg, lärarinna, före
27 dec., adr. Borlänge. (Se annonsen!)

Vendel, Kisberg, Upps., före 31 dec., adr.
Vendelsby. (Se annonsen!)

Glafva, Vrml., adr. Glafva. (Se annonsen!)

Nora, Vnrl., före l jan., adr. Torrom. (Re
annonsen!)

Edsbro, Sthm, genast, adr. Edsbro. (Se
annonsen !)

Kiaby, Barum, Krist., före 5 jan., adr.
Bäckaskog. (Se annonsen!)

Våxtorp, Vråkärr, Hall., före 31 dec., adr.
Skottorp. (Se annonsen!)

Sandhem, Sjöbacka, Skbg, före 6 jan., adr.
Sandhem. (Se annonsen!)

2.
a)
nen.
b)
3.

Innanläsningen i folkskolan.
Val af styrelse för nästa år m. m.
Ordföranden.

Västra Östergötlands
lärareförening kallas härmed till sammanträde i
Vadstena folkskola onsdagen den 29 dennes
klockan half tio f. m. för öfverläggning om:

1. Fortsättningsskolans schema.

2. Läsårets indelning och årsexamen.

3. »Lärlingslag» från skolans synpunkt.

4. Föreningens ekonomiska angelägenheter.

Resterande år säf gif t er torde vid
sammanträdet erläggas. Middag och samkväm å
hotell Bellevue.

Vadstena den 17 december 1897.

J. Bergström.

Tierp, Eskesta, Upps., lärarinna, före 15
jan., adr. Tierp. (Se annonsen!)

Jäla, Skbg, genast, adr. G rol anda, (Se
annonsen!)

Halmstad, lärare, före 8 jan., adr. Halmstad.
(Se annonsen!)

Tegneby, Gtbg, genast, adr. Ileberg. (Se
annonsen I)

Gäfle, lärarinna, före 5 jan., adr. Gäfle. (Se
annonsen!)

Ljung, Djupsjöhult, Östg,, genast, adr.
Mas-pelösa. (Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Locknevi, Kalm., före l febr., adr. Locknevi.
(Se annonsen!)

Blackstad, Kalm., tre tj., före 15 febr., adr.
Blackstad. (Se annonsen!)

Hofva, Skbg, lärarinna, före 15 jan., adr.
Hofva. (Se annonsen!)

Rö/anda, Bruneberg, Älfsb., lärarinna, före
20 jan., adr. Kölanda. (Se annonsen!)

Katrineberg, Gflb., flytt,, lärare, före 15 jan.,
adr. Bollnäs. (Se annonsen!)

Mo, Gflb., lärarinna, genast, adr. Bergvik.
xSe annonsen!)

Vid småskolan.

Vätö, Sthm, lärarinna, före 10 jan., adr. Vätö.
(Se annonsen!)

Möl/torp, Skbg, lärarinna, före l febr., adr.
Möjltorp. (Se annonsen!)

Österåker, Tallsätter, Södm., lärarinna, före
15 jan., adr. Ättersta. (Se annonsen!) ,

Vadstena-S:t Per, Granby, lärarinna, före 15
jan., adr. Vadstena. (Se annonsen!)

Dal, Vnrlv vik. lärarinnetj., före 5 jan., adr.
Veda, (Se annonsen!)

Redovisning

öfver influtna bidrag till en grafvård öfver
framlidne kyrkoherden, f. d.
serninarie-rek-torn J. P. DahlstedtS graf:

Magnus Cederqvist, Bjäresjö pr Ystad 5
kr.; A. Ohlin, Böne, Dahlin l kr.; Krister
Hagström, Kärra, Agnesberg 5 kr.; C. J.
Lin-dell, Rnrnskulla 2 kr.; H. Strand, Väckelsång
10 kr.; F. Berggren, Växjö (enligt lista) (3 kr.
S:a kr. 29.

Väckelsång den 16 december 1897.

H. Strand.
Kassör.

ANNONSER.

SAMMANTRÄDEN.

Hessleholmstraktens
lärareförening

håller möte i Hessleholms skolhus tisdagen
den 28 december 1897 kl. 11 f. m. enligt
följande program:

1. Föredrag af S. Svensson.
Diskussion öfver frågorna:
Disciplinen i skolsalen och på lekpla-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0754.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free