- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
775

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 52

SVENSK LÄRARETIDNING.

775

Svensk uppsatsskrifning1

på skolans lägre och mellersta, stadier

G. CEDERSCHIÖLD,

professor vid Göteborgs högskola,

af
och

V. OLANDER,

adjunkt vid folkskollärarinneseminariet i Falun.

Med teckningar af Jenny Nyström.

L Handbok för läraren.
Pris 2 kr. 50 öre.

IL Öfningsbok för lärjungen.

Pris inb. 25 öre.

Arbetet är enligt författarnes förord afsedt för folkskolorna, de fem lägre klasserna af allmänna läroverken, de högrefflickskolorna
samt delvis äfven småskolorna och de förberedande skolorna eller klasserna. Dessutom torde arbetet visa sig användbart vid seminarier
och folkhögskolor, vid vissa lägre tekniska skolor samt vid den enskilda undervisningen. Närmare anvisningar till böckernas begagnande
lämnar Handbokens första kapitel, som äfven redogör för de grundsatser, enligt hvilka utarbetandet skett.

Ur pressens omdömen:

–––»Hittills har det varit, särskildt för folkskolorna, ganska

svårt att ordna modersmålsundervisningen i öfverensstämmelse med
ofvannämda princip, då ingen bok fullt lämplig att sättas i barnens
hand funnits och ingen fullständigt utarbetad metodik med detta mål
för ögonen varit på vårt språk tillgänglig. Ofvanstående arbeten
afhjälpa på ett synnerligen förtjänstfullt sätt denna brist.–––-

Den rika omväxlingen i uppgifter i förening därmed, att dessa
äro progressivt ordnade efter barnens utvecklingsstadier, skall helt
säkert göra, att det syfte, i hvilket förf. utgifvit sina arbeten, skall
nås. Uppsatsskrifningen skall både af lärare och lärjungar
Uppfattas ej som ett tvångsarbete utan som en kär idrott, en
förädlad på samma gång fri och reglerad förståndslek, men en
lek, en idrott, hvars gagn för lifvet alla inse. Priset på
»Öf-ningsboken» är satt mycket lågt, på det folkskolans lärjungar i
allmänhet skola kunna skaffa sig hvar sitt exemplar af den.

Med en god lärares ledning skall denna bok gifva lärjungen de
bästa tillfällen att i fråga om modersmålets skrifning lära ej blott för
skolan utan för lifvet.» (N. L. i Svensk Läraretidning.’)

–––»Enligt dessa goda grundsatser är föreliggande förträffliga

handledning utarbetad. Handboken innehåller utförliga förslag till
lärogång på såväl det lägre som det högre stadiet.–––I sitt förslag

till lärogång på det lägre stadiet lämna förff. synnerligen praktiska
anvisningar rörande planläggningen af uppsatsskrifningen och visa
medelst åtskilliga ända in i enskildheter utförda lektioner, hur enkelt
ämnet kan behandlas med de små.–––Arbetets andra del:
Öfningsbok för lärjungen är afsedd såväl till bruk under lärotimmarna (i
synnerhet för s. k. tysta öfningar) som för hemuppgifter. -

Författarne hafva med sitt arbete gjort vår svenska folkskola en
stor tjänst. Vi önska och hoppas, att det må vinna den spridning
och det beaktande, hvaraf det är så väl förtjänt, och bära den frukt,
förff. med detsamma af sett.» (Folkskolans Vän.)

- - »Detta är ett arbete, vardt alla skolmans, enskilde
uppfostrares, ja, äfven den stora allmänhetens synnerliga uppmärksamhet.
- - Vi äro också fullt öfvertygade om, att ifall den
undervisningsmetod, hvarom ifrågavarande arbete gifver en så klar kännedom,
kommer att följas i de åsyftade läroanstalterna - något, som vi
lifligt hoppas - skola tusentals skrif vande gossar och flickor i vårt
land en gång känna uppriktig tacksamhet emot de båda goda
författare, som med sin gedigna sakkunskap och sin sanna kärlek till dem
och deras svåraste skolämne förstått att förvandla detta till en
»förädlad förståndslek - en kär idrott.»

(A. U. B. i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.}

Åtgärder af Göteborgs Allmänna Folkskolestyrelse.

Såsom notiser i pressen förut meddelat, är Gr. Cederschiölds och V. Öländers lärobok i svensk uppsatsskrifning antagen till
begagnande i Göteborgs folkskolor. Allmänna Folkskolestyrelsens beslut om denna åtgärd stödde sig på ett yttrande, afgifvet af skolinspektören
efter samråd med delegerade, aderton af lärarekåren själf utsedda lärare och lärarinnor, hvaraf här följer ett utdrag:

»Vid granskning och jämförelse mellan de - - arbeten, hvilka skulle kunna komma i frågao att begagnas, får jag i främsta rummet
förorda Cederschiölds och Öländers öfningsbok,, hvilken utmärker sig för en enkel, redig och praktisk lärogång samt meddelar uppgifter för
skriftlig öfning, som äro hufvudsakligen anlagda på utveckling af lärjungarnes förmåga att gifva skriftlig form åt ett bekant innehåll, under det
urvalet af grammatiska begrepp är begränsadt till sådana, som kunna anses oumbärliga vid den praktiska språkbehandlingen. Dessutom
äger denna bok förtjänsten af större uppfinningsförmåga och mera åskådliga exempel - -.

Göteborg den 25 november 1896. c J. M. Ambrosius.»

Boken är redan införd i många församlingars folkskolor, och hänvisas till efterföljande förteckning på de orter, hvarifrån rekvisi
tioner ingått å minst 20, 100 å 1,000 exemplar:

Alingsås, Arboga, Arvika, Balingslöf, Bollnäs, Borås, Broddetorp, Dals ångsågs skola, Dannemora, Derome, Elfdalen, Ekshärad7
Engelholm, Eskilstuna, Falköping, Falun, Filipstad, Fornas, Forssjö, Garpenberg, Grangärde, Grenna, Gäfle, Gällared, Gärdslöf, Gärdsnäs’
Göteborg, Halmstad, Haparanda, Hasselfors, Hedemora, Helsingborg, Hemsjö, Hernösand, Hessleholm, Hjärnarp, Horndal, Hudiksvall, Håll"
näs, Hällefors, Höganäs, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Klippan, Kristianstad, Kristinehamn, Kungsbacka, Köinge>
Köping, Laholm, Landskrona, Leufsta bruk, Lidköping, Lindesberg, Linköping, Luleå, Lund, Lärkesholm, Löberöd, Malmköping, Malmö’
Malung, Mariestad, Motala, Mullsjö, Norrköping, Norrtälje, Okome, Oskarshamn^ Piteå, Simrishamn, Skara, Skredsvik, Skurup, Sköfde, So"
runda, Stockholm, Strängnäs, Sundsvall, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Sörsjön, Tingsryd, Tomelilla, Torsåker, Trelleborg,
Trollhättan, Tånnö, Uddevalla, Ullared, Umeå, Uppsala, Vadstena, Varberg, Vif sta varf, Vimmerby, Visby, Vägsjöfors, Västerås, Växjö, Ysane,
Ystad, Åsaka, Åsljunga, Ölands Segerstad, Örebro, Örnsköldsvik, Österjörn, Östersund samt Helsingfors, Nya Karleby och Åbo i Finland.

Denna förteckning visar tyvärr ej alla de orter, hvarest boken begagnas; de äro många flera, ty de flesta skolor hafva tagit sina
exemplar från någon bokhandel som mellanhand.

Synnerligen gynnsamma vitsord har boken också erhållit af lärare och lärarinnor, som använda densamma. En lärare skrifver:
»- - Arbetet infördes genast i höstas i min folkskola, och har jag sålunda praktiskt studerat det under detta läsår. Och resultatet?
Jag tror mig icke säga för mycket, om jag säger, att jag vunnit lika mycket på månaden, som jag förr vunnit på terminen. De timmar
detta ämne förehafves med ledning af ifrågavarande arbete äro barnens högtidsstunder. - - Då den egentliga uppsatsskrifningen, enligt
andra arbeten, först började på skolans mellersta stadium, lämnar detta uppfinningsrika arbete anvisning äfven för dylik skrifning på
skolans lägre stadier, så att äfven de mindre barnen få vara med och slippa afundas sina större och äldre kamrater.»

Förläggaren önskar för sin del tillägga, att han betraktar dessa båda böcker som tändstickor: han vet, att de skola verka
tändande för mången, och han hoppas, att böckerna skola blifva lika allmänt spridda som tändstickorna.

Cedersehiölds och Öländers Svensk uppsatsskrifning kan erhållas i hvarje ordnad bokhandel samt direkt från
undertecknad, bokens förläggare.

Postskriptum. Sedan ofvanstående skrefs i augusti, har boken blifvit införd i flera andra skolor,, som förläggaren nu ej hinner uppräkna.
Han vill blott meddela, att af Handboken har en tredje upplaga och af Öfningsboken en andra upplaga utkommit. Ändringarna i
Handboken äro ej större, än att den tredje upplagan utan olägenhet kan begagnas i jämnbredd med den första eller andra. - Ur Öfningsboken
har stycket 108 utgått, hvaremot tillkommit ett helt nytt kapitel De första försöken med 10 stycken och 4 illustrationer; dessutom 12 nya
stycken samt ett Bihang med följande rubriker: Annonser, Kvitto, Eevers och Orlofssedel. - Bokens pris är dock lika billigt som förut.

Ur förff. förord må följande anföras: »Till de personer, som benäget gjort oss uppmärksamma på ett och annat ställe i vår bok,
där ändring var önskvärd, uttala vi härmed vår varma tacksägelse. De torde lätt finna, att vi ej lämnat deras råd utan afseende. Äfven
framgent skola vi känna oss synnerligen förbundna mot en hvar, som af intresse för saken vill meddela oss sina anmärkningar, framför allt
sådana, som vunnits genom erfarenhet vid bokens begagnande till undervisning.»

Lund den 24 december 1897. C. V- K. GLiEERUF*.

Förlagsbokhandel.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0779.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free