- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 17:e årg. 1898 /
224

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

224

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 14

Hela framställningen vittnar från början
till slut oiu, att författaren funnit sig
mycket tilltalad af hvad han sett under sitt
besök i vårt fädernesland. Han har till
och ined gjort ett besök uppe i Lappland
för att med egna ögon få se, huru
lapparna utförde sådana slöjdalster, som han å
utställningen sett uppgifvas förskrifva sig
från dem.

I samband med redogörelsen för
slöjdundervisningen i värt land påpekar han äfven
den stora betydelse, slöjdseminariet vid Nääs
haft för denna undervisning icke blott
för vårt land utan för hela den bildade
världen, som där var representerad bland
eleverna.

På samma gång författaren sålunda finner
allt vara väl ordnadt för barnens praktiska
uppfostran, kan han dock ej underlåta att
påpeka en brist, som vidlåder det hela.
Här finnes ej, menar han, någon
undervisning af beskaffenhet att de sedan kunna få
lära sig ett yrke, på hvilket de kunna skaffa
sig sin bärgning.

Då man, som vi tro, ganska allmänt hos
oss börjat inse denna brist, så är det väl
att hoppas, att åtgärder inom en ej så
aflägsen framtid skola blifva vidtagna för
densammas af hjälpande. N-n.

Dödsfall.

O. F. Nymansson f. Den 28
sistlidna mars afled i Sköfde prästmannen Olof
Fredrik Nymansson, i eri ålder af 83 år.
Nymansson tjänstgjorde som pastorsadjunkt och
vice pastor på flera ställen inom Skara stift
och öfverallt gjorde han sig känd för stort
nit om folkskoleväsendets främjande.

Mest gagnande och långvarig blef hans
verksamhet i detta afseende inom Undenäs
församling i norra Västergötland. Till denna
vidsträckta och folkrika församling kom
Nymansson på 60-talet, just då
lankastersko-lorna upphörde, och skolorna skulle ordnas
i enlighet med Torsten Rudenschölds
reformplaner. Det var visserligen då modernt att
vara folkskolevän, men Nymansson var i själ
och hjärta en gynnare och främjare af
folkskolans utveckling, och dess lärarepersonal
hade i honom en god vän och ett säkert
stöd. Icke mindre än ett tiotal nya
folk-och småskolor uppstodo inom församlingen
genom pastor N:s skolreforrnatoriska
verksamhet. Småskolornas ordnande så, att de
blefvo underlag för folkskolan, icke ersättande
denna senare, var för honom hufvudsaken,
liksom äfven att förse skolorna med goda
lärare och lämplig undervisningsmateriel, l
följd af de ökade kostnaderna för
församlingens skolväsende fick N. å
kyrkostämmorna kämpa mången hård strid för sina
reformer, men, nitisk och ihärdig som han
var, segrade han oftast. Genom honom koin
Undenäs församlings skolväsende snart att
höra till de bäst ordnade å landsbygden in
om stiftet. Flitigt besökte han också
skolorna; därvid en och annan gång själf
ledande undervisningen, alltid hos barnen
sökande inskärpa vikten af att i tid lära sig
något, vare sig, som han ofta framhöll, »de

blefvo skräddare, skomakare, duktiga smeder* j

eller odlade jorden; för alla var det nöd- j

vändigt lära sig läsa i bok och förstå böcker», j

För fattiga, begåfvade ynglingar var Nymans- !

son städse hjälparen och gynnaren. !

Äfven på andra områden inom
församlingen gjorde sig hans intresse gällande.
Visserligen voro hans predikningar icke vidare

framstående - han erhöll heller aldrig be- \
fordran till ordinarie anställning - men det

var praktisk kristendom, han i dem sökte j

framhålla, såsom betydelsen af kunskap och !

upplysning, vikten af att vårda och draga |

försorg om gamla och värnlösa: detta var j

ofta hufvudtemat i Nymanssons predikningar, j

Sedan 1880 tillbragte han sina återstående j

år hos några vänner i Sköfde. Dock följde i

han ända till det sista folkskolans verksam- l

het och gladdes hjärtligt åt hvarje framsteg, l

han förnam denna göra. Nymansson var en l

folkskoleentusiast af ett sällsynt slag ända j

till sin lefnads slut. j

Frid öfver hans lifsgärning och hans minne! !

-n, i

J. E. Preutz f- 1)en -7 mars aned

i Mönsterås kantorn och organisten, kamre- !
råren i Kalmarbankens afdelningskontor å |
platsen Johan Enoch Preutz. Född 1836 j
i det samhälle, där han fick verka nästan
hela sitt lif, tog han kantors- och
organistexamen vid Musikaliska akademien i
Stockholm 1854, vikarierade därefter som
organist i Döderhult till 1859 och från
sistnämda år i Mönsterås, där han 1880 enhälligt
valdes till ordinarie. Allt sedan 1871 var
han kamrer i Kalmarbankens afdelningskon- j
tor, flera år kornmunalnämdens ordförande
i köpingen, ledamot i skolrådet o. s. v. Han !
var ovanligt musikalisk och behöfde sällan
anlita noter vid gudstjänsterna. Han kun- \
de traktera nära nog hvilket
musikinstrument som helst och bildade å platsen åt- .
skilliga musikkårer.

S. J. Boström t* Den 25 mars !

afled i sitt hem efter åtta dagars lidande ;
(nervfeber i förening ined lungsot) läraren !
vid mindre folkskolan i Drögsperyd inom
Näsunis församling Sven Jönsson -Boström.
Född 1863 i Jämshögs församling,
genomgick B. folkskollärareseminariet i Växjö,
hvarifrån han utexaminerades för omkring !
11 år sedan. Ehuru mångårig lärare erhöll
han aldrig ordinarie folkskolläraretjänst.
Oaktadt goda kunskaper blef han, pä grund af j
sitt tillbakadragna sätt och uppförande, alltid l
förbigången af medsökande vid valen,
emedan de väljande tviflade på B:s kompetens i
att upprätthålla disciplin. j

Efter vikariat på olika platser har B. j
de senare åren förestått Drögsperyds mindre
folkskola, där han fick sluta sitt lif. Han
var särdeles omtyckt för sitt sant
gudfruk-tiga, öppna, vänsälla och plikttrogna väsen
icke blott i skolan utan äfven i vänkretsen. !

Sekreterarebefattningen i Näsumskretsens i
skollärareförening samt vid söndagsskolmöten
skötte han till stor belåtenhet. !

Frid öfver den redbare och plikttrogne
hänsofne kamratens minne! O. P. V.

C. Öriiell t- J Vadstena, där han i
sedan ett par år tillbaka varit bosatt, afled j
den 26 mars f. folkskolläraren, klockaren

och organisten Carl ÖrnelL Han var född
1826 i Askeby, utexaminerades 1846 från
Linköpings seminarium och blef 1847 lärare
i Björsäter, 1848 i Fornas och Lönsås
gemensamma folkskola samt klockare och organist
i Fornas, där han tjänstgjorde, tills
pensionsåldern var inne.

A. P. Vedell f. Den 27 mars
afsomnade i en ålder af Öfver 70 år f. d.
folkskolläraren och organisten Anders Petter
Videll i Björkeberg, Östg. Han var född
J 827 i Veta, tog år 1848
folkskollärareexamen i Linköping samt år 1849
kantors-och organistexamen i Stockholm. Först
tjänstgjorde han i Try serum, men erhöll år
1867 transport till Björkeberg, hvarest han
var skollärare till 1883, då han tog afsked
med pension. Organistsysslan behöll han
till sin död. V., som var begåfvad med mer
än vanligt framstående musikaliska anlag,
var därjämte en godmodig, fridsam, af alla
omtyckt och värderad hedersman, nitisk och
dugande i sin tjänst.

Pensionsbref,

utfärdade den 12 mars 1898.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1,966. M. E. Eriksson, Tolf ta, Upps.
525 kr., fr. l mars 1898.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

739. A. J, Åsenius änka, Ekeby, Östg.

140 kr., fr. l dec. 1897,

740. O. J. Sjögrens änka o. 3 barn, Elf ros, Jmtl.

210 kr., fr. l mars 1898.

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt.

272. Anna S. Andersdotter, Lycksele, Vbtn.

150 kr., fr. l dec. 1897.

273. Erik Kronberg, Gunnarskog, Vrmi.

150 kr., fr. l jan. 1898.

274. Per Andersson Udd, Gumiarskog, Vrml.

150 kr., fr. l jan. 1898.

275. Johannes Lindqvist, Hofva, Skbg.

150 kr., fr. l jan. 1898.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort.

som icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress Jämnas utan afseende.)

193. B + L-g. 1) Ej nödvändigt tör stats- j
bidrags erhållande. Men bör fullgöras, om
skolrådet det fordrar. 2) Beror alldeles på,
huru reglementets bestämmelser affattats.

194. Sam. Om inställandet af
undervisningen skett på sätt bestämmes i
folkskolestadgan § 43 mom. l, behöfver tiden ej läsas
igen.

195. Hess. 1) Tjänstledighet kan i detta
fall vägras. 2) och 3) Beror på, under hvilka
villkor tjänstledighet beviljats.

196. -v. Öfverlärare vid Rydbergska
stiftelsens skeppsgosseskola är numera kaptenen
vid flottan A. Molin.

197. Kalle 1898. Icke utan genom att ånyo
söka och erhålla ordinarie plats.

198. 8. G. J. 1) Icke kompetent utom i
det fall, att i annonsen om tjänstens
ledigkun-görande gjorts medgifvande därom, att
organistexamen kan få afläggas framdeles. 2)
och 3) Ja; dito.

199. August. 1) Tillräckligt. Afskrifter af
fullmakterna behöfvas ej. Tillräckligt att de
uppvisas för dem, som bestyrka merit- och
tjänsteförteckningeii. 2) Härom våga vi ej
yttra oss. Synes vara ett sätt att kringgå
lagens mening.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:48 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1898/0228.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free