- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 18:e årg. 1899 /
688

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (929.) 18 oktober 1899 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

688

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 42

till 100 kr. och biträdande slöjdlärarinnans
lön höjes till 400 kr. Öfriga löner bibehållas
vid de 1897 bestämda belopp.

Eskilstuna: Skolrådet har lämnat
lärarepersonalens begäran om lönereglering utan
afseende men beslutat hos kyrkostämman
hemställa om ett dyrtidstillägg för nästa år
af 150 kr. för lärare och 75 kr. för
lärarinna.

Örebro: Folkskollärarnes löner utgå för
närvarande med följande belopp: 1,200, 1,400,
1,600 och 1,800; kronor. Lärarepersonalen
begär i stället följande löner: 1,500, 1,750,
2,000 och 2,250 kronor.

Kristinehamn: L en till skolrådet ställd
skrifvelse begär lärarepersonalen förhöjning
af lönerna till 1,200, 1,400, 1,600 och 1,800
kr. för ordinarie. folkskollärare samt 1,000,
1,100, 1,200 och 1,300 kr. för ordinarie
folkskollärarinna.

Linköping: Småskollärarepersonalen har,
med bifogande af en tabellarisk öfversikt
öfver småskollärarinnelönerna i tio med
Linköping jämförliga städer, till skolrådet
ingifvit en ansökan, att lönerna måtte bli:
begynnelselönen som hittills 600 kr. med tre
lönetillägg å hvartdera 50 kr. att utgå efter
5, 10 och 15 års oförvitlig tjänstgöring. För
närvarande är begynnelselönen 600 kr. med
blott ett ålderstillägg å 50 kr. efter 10 års
tjänstgöring. De fast anställda
småskollärarinnorna i staden äro 16, och af dessa har
en tjänstgjort i 36, en i 35, en i 31 och
ett par i 20 år.

Engelholm: Folkskollärarnes ansökan om
löneförhöjning förekommer vid
kyrkostämman i dag. Skolrådet har tillstyrkt något
mindre summor än de begärda.

Nyköping: Som tillägg till notisen i
föregående nummer må nämnas, att alla
lärare och lärarinnor få för uppflyttning i
högre lönegrad räkna tjänsteår på annan
plats. Gymnastikundervisningen pågår 3/4
timme 8 gånger i veckan.
SlÖjdundervisa-ren heter ej K. A. Börjeson utan H.
Börjeson.

Kjäflinge, Mim.: Motion väcktes vid
senaste kyrkostämman om fullständig
lönereglering för lärarepersonalen, samt att
förslag därom skulle af skolrådet utarbetas och
ingifvas till ny stämmas behandling före
detta års utgång.

EauSy Mim.: Lärarepersonalen har begärt
löneförhöjning i hufvudsaklig
öfverensstämmelse med det af Lackalänga församling
antagna, af oss i förra numret omnämda
förslaget, eller 900, 1,100, 1,300 och 1,500 kr.
för lärare, 800, 900, 1,000 och 1,100 kr.
för folkskollärarinna, samt 400, 500 och
600 kr. för småskollärarinna.

Fors, Södm.: Fölkskollärarekåren vid
Tu-nafors folkskolor har begärt löneförhöjning
till följande belopp: för lärare 1,100, 1,212: 50
och J,325 kr., för lärarinna 952:50, 1,040
och 1,140 kr. samt till extra lärare 1,000
kr. Skolrådet hänvisar till det
föreliggande förslaget, att Tunafors och Nyfors skulle
införlifvas med Eskilstuna stad, och anser
löneregleringen böra uppskjutas i af vaktan

på denna frågas lösning. Emellertid
föreslår skolrådet, att stämman mätte pä grund
af den rådande prisstegringen bevilja
lärarepersonalen hvardera ett dyrtidstillägg af
- 35 kr.

Solna, Sthm: Lärarekåren har inkommit
med en begäran om löneförhöjning. Den
motiverar denna därmed, att det omedelbara
grannskapet till en storstad gör
lefnadsom-kostnaderna ojämförligt högre än på den
egentliga landsbj^gden; priset på de flesta
lifsförnödenheterna stegras oupphörligen, men
löneinkomsterna äro lika med landsbygdens.
Så utgör höjningen i mjölkpris 5-7 öre pr
liter, hvilket för en familj om 6-7
personer gör omkring 100 kronors skillnad i
årlig utgift. På landsbygden har läraren oftast
en jordbit, där han kan odla potatis och
grönsaker - här måste allt köpas.
Bakning och tvätt kan ej här såsom å landet
uträttas inom familjen, då det hvarken finns
bakugn eller tvättstuga. Detta vållar en
skillnad i utgifterna om minst 150 kr., och
inalles torde lefnadskostnaderna här vara
500 kr. drygare än på landsbygden.
Handtverkaren eller arbetaren kan, om han är
något så när duglig, utan svårighet här skaffa
sig en betydligt större årsinkomst än
folkskolläraren. Biinkomster saknas här i
allmänhet, men de många tätt befolkade
platserna med deras rörliga befolkning, det
ständigt växande barnantalet, de stegrade
kraf-ven på läraren göra hans arbete
sträfsam-mare. l petitionen föreslås därför för
folkskollärare 1,000, 1,200, 1,400 och 1,600 kr.,
för folkskollärarinna 800, 900, 1,000 och
1,100 kr. samt för småskollärarinna 500,
550, 600 och 650 kr. Allt utom husrum
och vedbrand.

En barnbok till julen

utsändefe äfven i år från Svensk
Läraretidnings förlag. Det är andra
samlingen af »Tomtefars sagor och
berättelser», som nu ligger färdig.
Densamma omfattar 128 sidor och
innehåller originalsagor och berättelser af
sådana författarinnor och författare som
Anna Wahlenberg, Carin
Hammarsköld, Anna Tengström, Rafael
Hertzberg (en dramatiserad folksaga a la
Topelius’ lekar), Daniel Fallström,
Henrik Wranér, Hugo Gyllander, John
Johnson m. fl. Öfver 50 teckningar
förekomma af Jenny Nyström, Gerda
Tirén, Elsa Beskow, Edv. Forsström,
G. Ankarcrona., Louis Moe, D.
Ljungdahl m. fl. »Tomtefar» behåller sitt
billiga pris från i fjor - l krona för
inbundet exemplar, då minst 5 ex.
tagas.

Nordiskt skolmöte i Kristiania
nästa sommar.

I enlighet med beslut vid nordiska
skolmötet i Stockholm år 1895 hålles
det åttonde nordiska skolmötet i
Kristiania sommaren år 1900. Inbjudning
till mötet har den 14 d:s blifvit
utfärdad och återfinnes längre fram i da-

gens nummer. Såsom af inbjudningen
framgår, är tiden bestämd till första
hälften af augusti. Den norska
regeringen har redan hemställt, att
stortinget måtte för mötet bevilja ett
statsbidrag af 8,000 kronor. Det
tillkommer förra mötets svenska bestyrelse
att »vidtaga sådana åtgärder, att de
korporationer, som företrädesvis kunna
anses representera lärarekåren vid
folkskolorna, seminarierna, de högre
flickskolorna samt de allmänna läroverken,
måtte utse en ny svensk bestyrelse
med den omfattning, omständigheterna
påkalJa». Sammanträde kommer med
anledning häraf att hållas under nästa t
vecka.

Sätten äro mångahanda,

då det gäller att komma undan en
utgift utan att råka i strid med lagens
uttryckliga bokstaf. I förra numret
kunde en uppmärksam betraktare
spåra ett par sådana. Så förklarades i
en annons förenade folkskollärare- och
klockaretjänsten ledig »jämte därmed
åliggande skyldighet att spela orgeln
i kyrkan». Som lönevillkor uppgafs;
»skollärarelön enligt lag och för
klockaretjänsten och orgelspelningen 100
kronor». På det sättet slipper ju
församlingen aflöna examinerad organist.
Alldeles liknande innehåll har en annan
annons i samma nummer.
Klockarelönen är äfven där 100 kronor rned
skyldighet för klockaren att spela
orgel vid gudstjänsterna.

Samtidigt härmed pågår som bekant
en sträfvan att höja
kompetensfordringarna för organistexamen. Man ser af
förestående, huru lätt det är för
församlingarna att i stället sänka
fordringarna, med ett ord sagdt: att skaffa
sig organist utan att någon som helst
laglig kompetens behöfver ifrågakomma.

SKOLNYHETEK

En folkskoleinspektör, som ej
uttager sitt arvode förrän efter

13 år. Kontraktsprosten Eich. Norén
anhöll i särskilda till länsstyrelsen i
Gäfleborgs län ingifna skrifter af den 26 och 31
januari innevarande år om utbekommande
af resekostnadsersättning och traktamente
för åtskilliga af honom under år 1886 i
hans dåvarande egenskap af
folkskoleinspektör i Helsingland verkställda inspektioner
af folk- och småskolor därstädes äfvensom
innestående arvode i nämda egenskap för
samma år.

Länsstyrelsen öfverlämnade de till
ärendet hörande handlingarna till pröfning af
statskontoret, som förklarade,

att, enär Norén underlåtit att, på sätt i k.
förordningen om tioårig preskription och om
årsstämning den 4 mars 1862, hvilken enligt
k. kungörelsen den 4 november 1887
angående förändrad preskriptionstid för
utbekommande af fordran hos statsverket i
förevarande fall skulle tillämpas, funnes föreskrif-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:55 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1899/0692.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free