- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
466

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 28. (967.) 11 juli 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

466

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 28

den 16 juni. Därvid uttalades, att
skolan ofta får skuld för det myckna onda,
som bedrifves i vår tid, och att man ofta
öfverdrifvet använder satsen, att mycken
lärdom gör människorna rasande. Mycket inom
skolan behöfde ändras. Verksamheten borde
vara mera fostrande, och undervisningen
meddelas med hänsyn därtill. Vid
lärarebildningen lade man mera vikt vid
kunskapsmeddelandet än vid att göra personerna
lämpliga för lärarekallet. Lärokurserna vore
för vidlyftiga och kunna därför blott ytligt
behandlas. Läraren blir ofta trakasserad,
då han nödgas använda aga för att
motarbeta det ondas utveckling. Man beklagade
sanningen af en fångpredikants yttrande,
att »vår tid är lydiga föräldrars, icke lydiga
barns tid». Man önskade sig icke tillbaka
till de dagar, då karbasen användes i tid
och otid, men önskade mera frihet och
skydd vid användande af kroppsaga. Det
allt mer öfverhandtagande
kunskapsafgude-riet gåfve anledning till, att man gör allt
för att mekaniskt inproppa i barnahufvudet
så mycket som möjligt. Särskildt i fråga
om kristendomsundervisningen vore ett
dylikt undervisningssätt vanligt men alldeles
förkastligt, ty det alstrade motvilja och
ringaktning för religionens sanningar.
Förbättring med afseende på läroböckerna för
kristendomsundervisningen vore önskvärd.
Diskussionen fick utgöra svar på frågan.

För Sundsvalls folk- och
småskolor föreligger redogörelse för år 1899.

Lärarepersonalen utgjorde inalles 50, däraf
11 ordinarie och 2 vikarierande lärare, 13
ordinarie och 4 e. o. lärarinnor vid
folkskolan samt 20 småskollärarinnor.

Berättelsen upptager inom folkskolan 8
afdelningar för gossar, 9 för flickor,, 9 för
gossar och flickor gemensamt, 18
småskole-afdelningar och l fortsättningsskola.

Barnantalet utgjorde vårterminen 1,712
och höstterminen 1,683. Medeltalet
från-varodagar för hvarje barn var på grund af
sjukdom 2,8, med godkändt förfall 1,5 och
utan förfall 0,i eller tillsammans 4,4. De
slöjdande gossarne voro hvardera terminen
184 och flickorna på höstterminen 325.

I skolköket undervisades 48 flickor från
fortsättningsskolan och de högsta
flickklas-serna, fördelade i 3 grupper. En
skollofs-koloni om 15 barn var förlagd i Stode
socken. Utgifterna för densamma uppgingo
under året till 436 kronor.

De skolpliktiga barnen utgjorde 2,500.
Af dessa undervisades i distriktets folk- och
småskolor 75,2 %, i allmänna läroverk och
fackskolor 6,2, utom distriktet 3,4, i
enskilda skolor 6,2 och i hemmen 1,4 °/Q .
Efter godkänd afgångspröfning deltogo 5,2 %
ej vidare i undervisningen, och uppgifter
saknas om 0,8 X- År 1886 uppgick denna
senare procentsiffra till 6,3.

Skolornas budget slutar på 337,976
kronor. Häraf uttaxerades 66,585 kronor.
Skoldistriktets bidrag belöper sig för hvarje
barn till 31 kronor 99 öre mot 29,os kr. år
1894 och 33,03 kr. år 1896. Samma bidrag,
fördeladt på hela den kyrkoskrifna
folkmängden, utgör på hvarje person 4 kr. 64 öre.

Ett räddningshem för vanartiga

barn har nyligen invigts i Jönköpings län
och fått namnet Långanäs räddningshem.

Till hemmets föreståndare är utsedd
folkskolläraren Gerhard Johansson och till
husmoder hans hustru, Anna Johansson.

Afgiften för hvarje barn är årligen
endast 100 kronor.

Emellertid har hemmet endast två
skydds-lingar. Ortspressen anser detta förhållande
bero icke af brist på vanartiga barn, enär
ett halft hundratal folkskolegossar enligt
statistiska uppgifter borde till gagn för så
väl kamrater som sig själfva afskiljas från
skolorna, utan på föräldrarnas motvilja för
en anstalt, där barnen skulle få »slita för
ondt», som de kalla det, att deras ättlingar
skulle få vänja sig vid nyttigt arbete och
välbehöflig tukt. Och endast i det fall, att
föräldrar åtnjuta fattigunderstöd, kan
kommun eller skolråd ingripa och insätta ett
vanartigt barn å räddningsanstalt, därest
detta ej af domstol blifvit för begånget
brott dömdt att å sådan anstalt intagas.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till läraretjänsten vid
Far-hult-Gunnestorps folkskola, Farhult, Mim.:
1) K. P. Norén i Hyllstofta, 2) Fr. V.
Jönsson i Brunnby, 3) I. Vikstrand i Brunnby.

VÄLDE. Till organist i Ofvansjö, Gflb.:
vik. därstädes F. E. Lindvall.

– Till folkskollärare i Malmbäck, Jönk.:
G. E. S. Rosander i Rumskulla.

- Till lärare vid Strömslunds folkskola,
Vassända-Naglum, Älfsb.: Hj. Eriksson i
Ödenäs.

- Till lärare vid Gårdakärs folkskola,
Alf-karleby, Upps.: K. J. G. Nyländer i Stora
Tuna, Kpbg.

- Till folkskollärarinna i Forserum, Jönk.:
Anna Asplund i Barbo, Södm. (enhälligt).

- Till lärarinna vid Tofhulta folkskola,
Västermo, Södm.: Julia Törnblad från
Stockholm.

- Till folkskollärarinna i Södertälje: Os
kära Segerberg i Skara.

- Till e. o. folkskollärarinna i
Söderköping: Hanna Andrén. (7 sökande.)

- Till vik. organist och kantor i Tranemo^
Älfsb.: Alb. Frizell.

- Till vik. folkskollärare i Rone, Gotl.: A.
Erenström i Kräklingbo.

- Till vik. lärarinna vid Karlsdals
folkskola, Karlskoga, Öreb.: Sigrid Eriksson i
Ax-vall.

- Till vik. lärare vid Vindö folkskola,
Värmdö, Sthm: A. V. Johansson i Hjärpås.

- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Östmark, Vrml.: Ida Karlberg i Vaxholm,
Amanda Persson i Gräsmark, Selma Svan i
Tossene och Nanny Holmgren i Algutsboda.

- Till lärarinna vid Sågarbo mindre
folkskola, Älfkarleby, Upps.: Edla Sofia Olsson i
Falkenberg.

- Till småskollärarinna i Rinna, Östg.:
Elisabet Edberg i Norrköping.

- Till småskollärarinna i Torpa, Kron.:
Kristina Petersson därstädes.

- Till småskollärarinna i Söndrum, Hall.:
Anna Olsson i Morlanda.

- Till småskollärarinnor i Brännkyrka,
Sthm: Ida Maria Magnusson i Borås, Elin
Vålander och Vilhelmina Bråte.

- Till småskollärarinna i Ambjörnarp,
Älfsb.: Matilda Pettersson i Domnarfvet. (7
sökande.)

- Till småskollärarinnor i Norberg, Vstm.:
Vilhelmina Öström i Sura och Maria
Lindegren i Fläckebo.

- Till småskollärarinna i Vittinge, Vstm.:
Elfrida Pettersson därstädes.

- Till småskollärarinna i Roslags Kulla,,
Sthm: Hulda Andersson i Ytter Selö.

- Till småskollärarinnor i Älfkarleby, Upps.:
Hilda Fredriksson i Vårvik, Maria Lundberg
i Vendel och Ester Petersson i Stode.

- Till småskollärarinna i Ytterlännäs, Vnrl.:
Jenny Jansson i Bjärtrå.

Organist- och kyrkosångareexamen är
i Växjö aflagd af folkskolläraren Simon
Karlsson.

- En pension om 3,000 kronor årligen
har k. m:t beviljat adjunkten vid
folkskollärareseminariet i Växjö S. Leander från och
med månaden iräst efter afskedstagandet.

- För väl af bestyrelse för Upplands
läraremöte 1901 utsåg Färentuna-kretsen vid
möte i Sånga den 29 juni till sitt ombud
lärarinnan Beda Björklund i Färentuna.

- Till inspektor vid
folkskollärarinne-seminariet i Landskrona har domkapitlet i
Lund förordnat kontraktsprosten,
hofpredi-kanten, fil. d:r E. G. F. Olbers i Landskrona.

- Samundervisning skall från och med
nästa läsår införas i första klassen af Arboga
folkskola. I samband därmed få tredje och
fjärde klasserna hvar sin lärare.

- Skansen besöktes under förra veckan
af 26 skolbarn från Botkyrka i Södertörn och
22 från Till;nge, Upps., under ledning af
vederbörande lärare.

- Afslutning ägde den 30 juni rum vid
Dalarnes lamdtmannaskola. Elevantalet hade
under året varit litet, hvilket hade sin grund
i landtmännens stora behof af krafter för
jordbrukets drifvande.

- Linköpings
småskollärarinneseminarium har från trycket utgifvit berättelse om
sin verksamhet under januari 1899-maj 1900.
Lärarepersonalen var till antalet 3, och
samtliga 25 eleverna erhöllo fullständiga
afgångsbetyg. Nästa termin börjar den 27 augusti.

- 63 sökande hafva anmält sig till tre i
denna tidning lediganiionserade
småskollärarinnebefattningar inom Brännkyrka. Lönen
utgör ett för allt 563 kronor med två
lönetillägg af 50 kronor efter 5 och 10 års
tjänstgöring.

- Småskolepersonalens fastare
anställning bör fölkskollärarepersonalen vid
upprättande af skolreglementena söka efter bästa
förmåga få fastslagen, yttrade kyrkoherden
Lindskog i Sof vestad vid Ystadstraktens
skol-förenings möte i Baldringe den 28 juni.

- Guldbröllop firades i måndags i
Väst-kinde, Gotl., af folkskolläraren J. P. Nordin
och hans maka i kretsen af fränder och
vänner. Af guldbröllopsparets fem barn är en
son rektor vid döf stuminstitutet i Vänersborg
och två döttrar äro lärarinnor.

- Upphäfdt af domkapitlet är ett
folkskollärareval i Nybro, Kalm., på den grund
att skolrådet upprättat två förslag, det ena
upptagande lärare, det andra lärarinnor, ehuru
den legala annonsen berättigade både lärare
och lärarinnor att söka.

- Sitt 25-års-jubileum som lärare firade
den 29 juni folkskolläraren och kantorn M.
Verlin i Önnestad, Krist. En minnesgåfva
bestående af åtskilliga silfverpjeser och en
summa i giild öfverlämnades af byamän till
dagens hjälte.

- Af Stockholms folkskolebarn åtnjuta
denna sommar uti Stockholms stads bad- och
siminrättning 3,458 gossar och 2,708 flickor
simundervisning. Af dessa bada 451 gossar
och 276 flickor hvarje dag samt 3,007 gossar
och 2,432 flickor hvarannan.

- Kristidehamns praktiska skola har
nyligen af slutat sitt 22:a läsår. Af den oss
’till-handakonina redogörelsen framgår, att
lärarepersonalen senaste år varit 15 utom rektor,
elevantalet $42, däraf 62 kvinnliga, samt att
en filial af Skolan inrättats i Mora.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 03:47:40 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1900/0470.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free