- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 20:e årg. 1901 /
383

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 23. (1,014.) 5 juni 1901 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 23

SVENSK LÄRARETIDNING.

383

en hemmavarande dotter. Intill det sista
ifrigt sysselsatt med sina forskningar,
nedlades han för ett par veckor sedan på den
sjukbädd, hvarifrån han icke mer skulle
uppstiga.

Genom sina goda kunskaper i allmänhet
och sin grundliga kännedom om gotländska
förhållanden i synnerhet var den aflidne
särdeles intressant i umgänget. Han var
också alltigenom en ärans man, högt aktad
och värderad af alla, som kände honom.

Änkling sedan fyra år tillbaka, sörjes S.
närmast af en dotter och fyra söner, af
hvilka en är befälhafvare å
gotlandsångaren »Polhem» och en annan handlande i
Visby.

Frid öfver den gamle hedersmannens
minne! P. J. G-n.

Behållningen från årets
riksdag.

I går försiggick å rikssalen i
Stockholms slott den högtidliga afslutningen
af årets riksdag. Denna har kraft en
ovanligt lång tid. De beslut, som af
densamma fattats, hafva ock varit af
den allra största betydelse, medelbart
äfven för folkuppfostran. Man kan
blott på det innerligaste önska, att
den långvariga och grundliga
soldatutbildning, som nu skall komma hela
vår vapenföra manliga ungdom till
del, måtte kunna så ordnas, att den
länder vårt folk till gagn icke allenast
i fysiskt utan ock -i intellektuellt och
framför allt i moraliskt hänseende.

För folkskolan och dess verksamhet
har nu afslutade riksdag icke direkt
bringat någon mera betydande vinst.
Alldeles ofruktbar har den dock på
detta område ej varit.

Såsom synes af den öfversikt öfver
»skolfrågor vid riksdagen», som i n:r
5 meddelades, hafva nu liksom vid
föregående riksdagar åtskilliga mer
eller mindre betydande förslag varit
framlagda, dels af k. m:t, dels af
enskilda motionärer. I det hela taget
hafva de förra vunnit gillande. I
fråga om de senare har detta däremot
endast undantagsvis varit förhållandet.

De af k. m:t framlagda förslagen
hafva ledt till följande beslut:

till resestipendier åt seminarielärare hafva
beviljats 2,000 kronor;

för lärarne vid seminariernas
öfningsskolor har fastställts en begynnelselön af 1,500
kronor samt tre ålders till ägg å 300 kronor
hvartdera efter 5, 10 och 15 års
tjänstgöring, hvarigenom de högre lönegraderna
blifva 1,800, 2,100 och 2,400 kronor;

för upprättande af ett
folkskplläraresemi-narium i Strängnäs hafva beviljats 178,500
kronor;

19,400 kronor hafva anslagits till
understöd åt. äldre behöfvande småskollärare;

årsanslaget till de högre folkskolorna har
höjts från 20,000 till 30,000 kronor;

pensionsrätten för barn efter afliden
folkskollärare har blifvit så utsträckt, att
pension erhålles till fyllda 18 år;

som bidrag till aflönande af vikarier för
lärare vid småskollärareseminarier hafva
anslagits 2,000 kronor;

seminarielärarne och
folkskoleinspektörerna hafva erhållit dyrtidstillägg;

en förändrad anordning af
militäröfning-arna vid folkskollärareseminarierna har
antagits.

Enskilda motioner hafva föranledt
trenne riksdagsskrifvelser, i hvilka
begäres,

att k. m:t ville taga i öfvervägande, om
och på hvilka villkor statsbidrag skulle
kunna lämnas till aflönande af vikarier för
sådana lärare och lärarinnor vid högre
folkskolor, hvilka af sjukdom urståndsättas att
sin tjänst fullgöra, samt för riksdagen
framlägga det förslag, hvartill utredningen kan
föranleda (motion af hrr E. Hammarlund, I.
von Knorring och Fridtjuv Berg];

att k. m:t ville låta utarbeta förslag om
sådant tillägg till kyrkostämmoförordningen,
att de, som handhafva eller handhaft någon
förvaltning, icke må kunna väljas till eller
deltaga i val af revisorer för grarfskning
af den förvaltning, för hvilken de äro
redovisningsskyldiga (motion af hr Esbjörn
Persson)] samt

att k. m:t ville låta granska ett för
skolbruk afsedt arbete om de ätliga svamparna
och sättet för deras användning samt till
riksdagen inkomma med det förslag,
hvartill granskningen kan gifva anledning (motion
af hr K. Almqvist).

Afslagna hafva däremot blifvit:

hrr P. M. Söderbergs och J. V.
Spån-bergs motioner om högre pension för de
högre folkskolornas lärarepersonal;

hr Hj. Sjövalls om understöd åt äldre
pensionerade folkskollärare;

hr C. F. Petterssons om statsbidrag för
»lärare utan fast anställning»;

hr P. P. Valdenströms om åtgärder för
anskaffande af en ny lärobok för den första
undervisningen i kristendom;

hrr Ad. Ericsons och A. P. Gustafssons
om inskränkning i lärares och lärarinnas
rätt att söka ny läraretjänst; och

hr Carl Sandquists om ett noggrannare-,
fixerande af bestämmelserna rörande lärares
bostadsform åner.

Åt de båda första af de sålunda
afslagna motionerna skulle vi^för vår
del gärna önskat framgång. Öfver de
återståendes öde har man däremot
ingen anledning att sörja.

Hr Petterssons förslag stupade, trots
vederbörande utskotts förord, på sin
egen inneboende oklarhet. Hr
Valdenströms motion om katekesen blef
visserligen, formellt taget, afslagen,
men motiveringen härför var af den
art, att syftet i alla fall blef vunnet,
och detta i så: hög grad, som under

nuvarande omständigheter gärna
kunde begäras, Hrr Ericsons och
Gustafssons motioner böra utgöra en
maning för lärarekåren att endast i yttersta,
nödfall begagna sig af rätten att »säga
återbud». I motsatt fall kan man
befara, att förslag i liknande syfte snart
skola återkomma och då leda till ett
kringskärande af nämda rätt, en
utgång, som ur flera synpunkter vore
att beklaga och som kårens
medlemmar med iakttagande af nödig
varsamhet lätt kunna undvika.

Hvad slutligen hr Sandquists
förslag beträffar, så skulle det
gifvetvis varit förtjänt af liirarekårens
varma sympatier, i fall den lagliga
fixering af lärarnes bostadsförmåner, som
det afsåg, åsyftat någon förbättring af
dessa förmåner. Men nu var
ändamålet därmed ty värr det rakt
motsatta, nämligen att just vid en
tidpunkt, då utsikter till en sådan
förbättring på annan väg syntes yppa
sig, genom lagstiftningen resa ett
hinder däremot genom att fastlåsa såsom
afgjordt, att just två rum och kök
äro hvad en församling bör bestå sin
lärare, detta och ingenting mera.
Gifvet är, att folkskolans vänner under
sådana förhållanden måste motsätta
sig yrkandet på en fixering af
bostadsförmånerna, huru befogadt detta
yrkande än i och för sig måste anses
vara. Motionen visar på ett slående
sätt, att förslag, som i själfva verket
äro riktade mot kårens intressen,
kunna framträda i en form, som vid
ytligt påseende synes tyda på något
helt annat.

Att man äfven i fråga om motioner
måste skilja mellan sken och
verklighet är en erfarenhet, som icke minst
riksdagsarbetet är ägnadt att gifva.

Konsten och
folkbildningsarbetet

är föremål för en utförlig och sakrik
uppsats i Helsingborgs Dagblad för
den 30 maj, författad af
folkskoleinspektören Sam. Stadener. Närmast
med anledning af ett föredrag vid
»folkbildningsmötet» i Uppsala
påpekar författaren, hvilken obetydlig roll
konsten och poesien ännu i allmänhet
ansetts böra spela i
folkbildningsarbetet.

Folkbildningsarbetet, sådant det hittills
utformat sig, är - säger ha,n - af
ensidigt teoretiskt kynne. Det öfverskattar
vetandet i mening af minneskunskap. Det
åsyftar att meddela i bästa fall tankeskärpa,
i lägsta fall ett visst minimum af fäkta om
hvad som händt och hvad som är. Det
bedrifves till sin öfvervägande del som
läxläsning. Och detta gäller i nästan samma
mån de högre bildningsanstalterna - t. o.
m. universiteten –som de lägre och
folkskolorna.

Utan tvifvel sammanhör denna
gestaltning af folkbildningsarbetet med den ut-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:32:33 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1901/0387.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free