- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 43:e årg. 1924 /
1031

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Nr 51

SVENSK LÄRARETIDNING.

1031

Barnens jul. Svenska missionsförbundets förlag. 40 Öre.

Barnens julafton. Svenska missionsförbundets förlag. 35 öre.

Kring granen och brasan. Svenska missionsförbundets förlag. 55 öre.

Under juldagar. Red. av Fritz Hägg och J. Hamrin. Halls förlag, l kr. 10 öre.

Granen och stjärnan. Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag. 40 öre.

Små stjärnskott. B.-M:s förlag. 35 öre.

Barnens julstjärna. B.-Mrs förlag. 35 öre.

Nytt i bokhandeln.

P, A. Norstedt & Söners förlag:

Från världsrymdens djup till atomernas inre av Carl Storm er. Översättning från norskan av P. Valberg. 3 kr.

Arbetssättet i folkskolan. Handböcker ut-

§ivna av Karl Nordlund, Anna Sörensen, ven Wikberg. L Modersmålet. 4 kr. II. Hembygdskunskap, geografi, naturkunnighet. 3 kr. 20 öre.

Medens bokhandels förlag:

Dikter av Jeanna Oterdahl. 6:e uppl. 3 kr. 75 öre.

Folkskolans Barntidnings förlag:

Krabbataska, En gammaldags saga från Estland, bearbetad och ritad av Ottilia Adelborg. 6 kr. 50 öre.

Drottning Nitokris. Sagor berättade av Erik Jolin, l kr. 50 öre.

Guldslottet. Barnens julbok, utgiven av Stina Quint. 2 kr.

Julklappen, utgiven och redigerad av Stina Quint. 55 öre.

Killevippa och andra sagor, l kr.

Rosengull. Sagbok utgiven av Stina Quint. 50 öre.

Tummetott 1924. Sagbok utgiven av Stina Quint. 50 öre.

Grullebrand. Sagbok utgiven av Stina Quint. 35 öre.

Trisse, utgiven av Stina Quint. 30 öre.

Lillcputt, utgiven av Stina Quint. 50 öre.

a o r ef.

Kalendern över Lunds stifts lärare och lärarinnor.

Svensk Läraretidning nr 49 innehöll en insänd uppmaning till Lunds stifts lärarpersonal att välvilligt lämna uppgifter till en kalender, som skulle utgivas under den närmaste tiden. Redan innan jag läst denna uppmaning, fick jag besök av en herre, som värvade abonnenter å boken och insamlade uppgifter till densamma. Som jag alltid välvilligt lämnat begärda uppgifter till dylika verk, hade jag även i detta fall ämnat göra det. Jag tyckte emellertid, att boken kom att bliva for dyr för mig, och då jag meddelade, att jag ej ville beställa densamma, sa fick jag det överraskande svaret, att då behövde jag ej heller lämna några uppgifter, ty sådana komme att införas endast för dem, som antingen förbunde sig att köpa boken för 20 kr. + 5 kr. för kliché, om uppgiften skulle åtföljas av fotografi, eller ock betalade 12 kr. 50 öre för uppgiftens införande -f- 5 kr., om fotografi skulle införas. I annat fall infördes endast namn, adress och födelseår. De, som redan beställt boken, hava antagligen inte reda på detta förhållande, ty det aktade han sig visligen att omtala, förr an han fick veta, att man ej ville köpa boken. Sa hade han gått till väga även hos mina kamrater. Det beror således

inte på lärarpersonalens villighet eller ovillighet att lämna uppgifter till kalendern, att densamma kommer att bliva ofullständig, men då den skall innehålla fullständiga uppgifter endast om dem, som köpa boken eller betala för uppgifternas införande, sa anser jag bokens värde bliva ganska ringa.

L.

Besök i Fredriksbergs skolor.

Skoledirekt0ren paa Fredriksberg (ved Köbenhavn) beder venligst Redaktionen av Svensk Läraretidning bringe folgende til Bladets Lseseres Kundskab:

Premmede Skolefolk, som 0nsker ät af-Isegge Bes0g paa de frederiksbergske kommunale Skoler, maa f0rst have skriftlig Tillade! se dertil fra Skoledireki0ren, (Skolevce-senets Kontor er Mynster sv ej 5 Köbenhavn V.) Dersom Bes0get ikke er ganske kort, vil det vaere bedst, om det anmeldes nogen Tid i Forvejen. Skolevsesenet kan i saa Fald Isegge det til Rette, saa ät den tilrejsende f åar det st0rst mulige Udbytte af sit Bes0g.

A. Thorbjörnsen.

Också en lärarbostad!

Då det gäller söka ny plats, ar det nog alltid bast taga som regel först efterhöra hos vederbörande om bostads- och dylika förhållanden. Undertecknad ämnade söka en folkskoltjänst, som stod annonserad som Jä-rarinne-, inom parentes lärarplats, men lydde, som val var »den inre rösten», och hörde efter. Fick det frappanta svaret, att bostaden bestode av tre sammanhängande rum med kök; men den måste delas med småskollärarinnan, emedan bostad för denna saknades i skolan och passande bostad ej ens stode att uppbringa inom rimligt avstånd från skolan. Hur kan för övrigt ett skolråd annonsera en plats utan att omnämna dylikt förhållande? Det hade säkerligen inte varit vilken som helst, vare sig manlig eller kvinnlig lärare, som tyckt om sådan anordning i sin tjänstbostad!

ffirevtåcfa.

(Förfrågningar, som icke äro undertecknade med avsändarens namn och adress, lämnas utan avseende.)

Las uppmärksamt igenom de nya skolförfattningarna! Det inbesparar Eder många onödiga frågor och redaktionen många onödiga svar l

862. Sign. 5. Ja, riksdagen har hittills beviljat dyrtidstillägg till den 30 juni 1925 Tilläggsprocenten, som f. n. ar 37, bestämmes av k. m:t för varje kvartal. Det belopp, vara dyrtidstillägget skall beräknas, utgör för pensionerad småskollärarinna hela pensionen ökad med 30 kr. i månaden. För lärare, vars pension utgår med minst 150 kr. i månaden, beräknas dyrtidstillägget å pensionsbeloppet.

863. K. A. 8. 1) 0,38X181; 0,36X181. Endast i det fall, att pensionen sammanräknad med den del av lönen, vara dyrtidstillägg utgår, överstiger 650 kr. i månaden, minskas det eljest å pensionen utgående procentuella dyrtidstillägget. Barntillägg utgår ej samtidigt for både pension och tjänst. 2) 0,35x181.

864. Hem. Om skolrådet beviljar tjänstledigheten, kan Ni naturligtvis söka vikariatet.

865. C. C. Se Sv. Ltg nr 15 d. å.!

866. Herkules VI. 1) Lärare ar skyldig att

avgå, då han fyller 60 ar, men har rätt att uppbära lön till månadens slut. 2) Till skolrådet, som inhämtar inspektörens mening.

867. Lisa. Den som fullgör slöjdundervisningen uppbär hela den lagstadgade lönen (1,20 kr.) samt dyrtidstillägget. Angående eventuellt förekommande kommunalt lönetillägg bestämmer skolrådet eller kyrkostämman. 2) Por uppflyttning i högre lönegrad får Ni tillgodoräkna Eder högst 34J veckors tjänstgöring under ett kalenderår.

868. Jolle. 1) Någon författning därom har ej ännu utkommit. Han skall således ha ersättning för 2 rum jämte bränsle, tills annorlunda blir förordnat genom kungl, kungörelse. 2) Ja, både statsbidrag och dyrtidstillägg. Det ar misstag att beteckna just den tiden som överläsningstid.

869. Ord.-vik A-B. 1) Naturligtvis hade skolrådet i A. kunnat bevilja Eder avsked från den l juli. Antagligen var det tanken på eventuella svårigheter att erhålla vikarie, som föranledde skolrådet att vägra Eder avsked. 2) Ni betalar hela pensionsavgiften (157 kr.) å den ordinarie tjänsten, och intet avdrag far göras å vikarielönen.

870. Prenumerant. Har ingen betydelse, sa länge han kvarstår i svenska kyrkan. Jfr k. m:ts utslag återgivet i nr 41!

871. Treväg. Pensionsavgiften för extra ordinarie eller vikarierande manlig folkskollärare ar för helt ar 74 kr. och för dag under fortgående lästermin 74:242 = 0,30579 kr. Avgiften för vårterminen beror på vårterminens längd, varom Ni ej upplyser.

872. All. Lönen för biträdande lärarinna vid folkskola skall, om hon ar anställd tills vidare, räknas alldeles som för ordinarie småskollärarinna. Alltså årslönen delas i 12 lika delar och en sådan del utbetalas förskottsvis i början av varje kalendermånad, som hon innehar befattningen, oavsett om lästerminen fortgår eller ej. Både för lon och tjänstårs beräkning ar det viktigt, att Ni räknas ha tillträtt tjänsten den l juli. Dyrtidstillägg utbetalas kalendermånadsvis i efterskott.

873. Bäck. För vikarien rekvireras alltid fullt dyrtidstillägg, oavsett orsaken till den ordinaries tjänstledighet. För tjänstledig lärare, som aldrig skall avstå något dyrtidstillägg till vikarien, rekvireras blott det dyrtidstillägg, som han själv äger att trots tjänstledigheten uppbära. Jfr våra dyrtids-tilläggstabeller i nr 29 och 43 samt svar 842 i nr 50.

874. Nescio. 1) ’A 1921-30/e 1923; Vi-31/i2 19^4 = 3 tjänstår. 2) Tidigast den l jan. 1927. Jfr svar 556 i nr 35!

875. A-n 1908. Trots den utförliga redogörelsen for Eder tjänstgöring kunna vi ej

>eräkna Eder tjänst ålder, då Ni utelämnat och nödvändiga uppgifterna, dag för inträdet i nuvarande let verkliga tjänstgöringspgr efter inträdet i löne-igift om de tider Ni inne-^ ist eller anställning tills vidare i nuvarande lönegrad. Jfr svar 556 i nr 35! Räkna endast från inträdet i nuvarande lönegrad!

876. Bele. Hel pension ar 2,250 kr. Vid avgång på grund av obotlig sjukdom, som ej ådragits under utövning av tjänsten, ar pensionen minst 8/4 av hel pension. Eder pension ar bestämd till 1,687,50 kr.

877. L-d. Rummen skola vara »försedda med nödiga och lämpliga anordningar för eldning och uppvärmning». Naturligtvis måste centraluppvärmning godtagas som lämplig anordning, men därav följer inte, att församlingen skulle vara skyldig ombesörja eldning for uppvärmning av lärarens bostad. Den i annonsen utlovade centraluppvärmningen finns ju. 2) Om Ni gör framställning i sådant ärende till kyrkostämman, sa skall skolrådet förbereda ärendet men stämman fatta beslut. 3) Skollokalen får ej utan särskilt medgivande av skolrådet användas för annat an sitt egentliga ändamål. Upplåter skolrådet lokalen för

de viktigaste nämligen: a) lönegrad, b) veckor pr k graden, c) e: lin f t ordin ar i

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:45:45 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1924/1039.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free