- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 48:e årg. 1929 /
601

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Nr 30

SVENSK LÄEARETTONINQ.

601

sa prövade domkapitlet rättvist att, med upphävande av klandrade valet och med ändring av det till grund för valet liggande förslaget avföra klaganden från och uppföra Maria Elisabeth Berger å tredje rummet å detsamma samt återförvisa malet till kyrkostämman, vilken det ålåge att, sedan utslaget vunnit laga kraft eller, därest det bleve överklagat, vederbörlig stadfästelse, på grundval av det sålunda ändrade iförslaget anställa nytt val i laga ordning. Häri hade klaganden sökt ändring.

K. m: t hade den 14 juni 1929 ej funnit skäl att göra ändring i domkapitlets utslag.

Statsbidrag av nåd. Hos k. m:t hade fortsättningsskolstyrelsen i Ovanåkers skoldistrikt anfört besvär över länsstyrelsens i Gävle den 7 maj 1927 meddelade resolution i fråga om statsbidrag till avlönande av lärare vid fortsättningsskolor.

Vid sammanträde med fortsättningsskoi-etyrelsen den 7 maj 1926 beslöts, att fortsätt-ningsskolorna i Södra Edsbyn och Kyrkbyn skulle anordnas enligt bestämmelserna i kungörelserna den 11 september 1877 angående anslag för lärares avlöning vid fortsättnings-skolor, den 30 juni 1916 angående läroämnen i fortsättningsskola och den 11 december 1917 angående skolplikt beträffande fortsättnings-skola.

Hos länsstyrelsen rekvirerade skolrådet i nämnda skoldistrikt statsbidrag för ar 1926 till avlöning åt lärare vid ovannämnda fortsättningsskolor med tillhopa 390 kronor.

Vid avgivande av vitsord över rekvisitionen anförde vederbörande folkskolinspektör bland annat följande: Enligt ovannämnda kungörelse den 11 september 1877 skulle undervisning meddelas i kristendomskunskap, modersmålet, räknekonst och geometri samt teckning. Av skolornas läsordning f ram ginge, att undervisning i teckning icke förekommit. Någon framställning till skolöverstyrelsen om rätt till avvikelse från ovannämnda föreskrift hade icke blivit gjord. Domkapitlet i Uppsala hade den 21 mars 1923 fastställt reglemente for distriktets fortsättningsskolor. Enligt detta reglemente skulle fortsättningsskolor av 1918 ars typ anordnas i bland annat Kyrkbyn och Södra Edsbyn. Fortsättningsskolstyrelsens beslut den 7 maj 1926 att i ifrågavarande skolor anordna fortsatt undervisning enligt bestämmelserna i omförmälda kungörelse den 11 september 1877 syntes därför knappast hava fog för sig.

Genom överklagade resolutionen fann länsstyrelsen, enär ifrågavarande fortsättningsskolor icke varit anordnade i enlighet med föreskrifterna i ovannämnda kungörelse den 11 september 1877, ansökningen icke kunna bifallas.

Häri hade fortsättningsskolstyrelsen sökt ändring.

Enar ifrågavarande fortsättningsskolor icke varit anordnade i enlighet med gällande föreskrifter fann k. m: t den 14 juni 1929 ej skäl att göra ändring i det sint, vartill länsstyrelsen i överklagade resolutionen kommit, men har med avseende å vad i målet förekommit medgivit, att nämnda omständighet icke skall ntgöra hinder för utanordnande av ifrågavarande statsbidrag, i följd varav länsstyrelsen har att företaga målet till ny behandling.

Klaganden ägde rätt att föra talan.

Hos k. m: t hade hemmansägaren Per Hård, lantbrukaren Martin Bern, lägenhetsägaren Johan Andersson, torparen Julius Magnusson och lägenhetsägaren Julius Johansson anfört besvär

över domkapitlets i Växjö den#-19 januari 1929 meddelade utslag i mål angående förslag och val till folkskollärarbefattningen vid Långastens folkskola i Västra Torsås församling.

Eliter det skolrådet i nämnda församling vid sammanträde den 30 ’september 1928 ’å förslag till ifrågavarande befattning ’uppfört U. T. E. Hedin, K. M. Viberg och C. O. Petersson, i nu angiven ordning, företogs å kyrkostämma med församlingen den 7 oktober 1928 val for befattningens tillsättande. Vid valet erhöllo Petersson 2)40 röster och Viberg 173 roster, medan Hedin icke erhöll någon .rost. Till följd hiärav (förklarades Petersson vald till innehavare ajv befattningen.

Över (förslaget och det därpå grundade valet besvärade sig klagandena hos domkapitlet under yrkande att förslaget och -valet måtte upphävas.

Genom överklagade utslaget yttrade domkapitlet, sa vitt nu ar i fråga: Enar jämlikt k. m:ts utslag den 18 september 1872 blott den, som själv vore sökande, kunde anföra besvär över förslag till (folkskollärarbefattning, tf unne sig domkapitlet icke kunna till prövning upptaga besvären, i vad de avsåge förslaget. Vad åter anginge valet, sa enar klagandena icke i sina besvär visat, att detsamma skulle vara olagligt d något avseende, prövade domkapitlet lagligt lämna besvären härutinnan utan avseende.

Häri hade klagandena sökt ändring.

Enar klagandena såsom medlemmar av Västra Torsås församling måste anses berättigade att föra talan jämväl i fråga om det upprättade förslaget till ifrågavarande folkskollärarbefattning, men domkapitlet med sin uppfattning icke ingått i prövning av besvären i denna del, och frågan om valets giltighet ar beroende av förslaget, fann k. m:t den 27 juni 1929 skäligt att med undanröjande av överklagade utslaget visa målet åter till domkapitlet för ny behandling.

Skolbyggnadslån. ’Skolöverstyrelsen har tillstyrkt ansökningar om tillstånd att for skolbyggnadsiändamål upptaga amorteringslån från Rogberga, Ytterby, Karleby, Sunne, Väs-ter-Bitterna, Norra Vån<ga, Gudmiuntorps, Länna, Fälliors, Garpenbergs, Östra Ingelstads, Klövedals, Hanhals och Vemdalens församlingar.

Organistexamen har iniför musikdirektör Siedberg, Visby, avlagts av iolkskollärarinnan Hanna Johnsson från Lillkyrka, Närke.

Skolhuseldsvåda. Kungsfors skola i Järbo har nedbrunnit.

Skolhuset inrymde två lärosalar på nedre bottnen jämte bostad for läraren Erik Rossander med rum i båda våningarna samt ett rum och kök for lärarinnan Julia Ågren. Både läraren och lärarinnan fingo, allt lösöre förstört.

Lediga tjänster.

(Förteckningen upptager alla tjänster, som ledigför-klarats i Post- och Inrikes tidningar. De äro i regel ordinarie utom tjänsterna vid mindre folkskola. Ansökningstiden utgår, där ej annorlunda angives, 42 dagar efter nedannämuda dato.)

Förenade tjänster: Slaka, Östg., skoll.-, org.-o. kl.-tj., 12 juli, adr. Skedaborg; Hamra, GtL, skoll.- o. kl.-tj., senast 24 aug., adr. Burgsvik; Tådene-Tranum^ Skb., skoll.- o. kl.-tj., 13 juli, adr. Norra Kedum; Åmål, org.-, kant.-o. kl.-tj., senast 2’9 aug., adr. Åmål; Litslena, Upps., skoll.-, org.- o. kl.-tj., 17 juli, adr. GriHby; Göteborg, org.- o. kant.-tj. i S:t Pauli, före l sept., .adr. Göteborg.

Vid (folkskola: Jörn, Per 1strom, Vbt., senast 22 aug., adr. Öster-Jörn; Västanfors, Moren, Vstm., lärarinnetj., 12’ juli, adr. Västanfors; Västanfors, Fagersta, Vstm., 45 d. fr. 12 juli, adr. Västanfors; Skållerud, Linddalen, Älb., mani. tj., 12 juli, adr. Åsensbruk; Delsbo, Ede, Gvlb., lärarinnetj., 12 juli, adr. Delsbo; Burträsk, Vbt., tre tj., senast 2’3 aug., adr. Burträsk; Åre, Jmt., två t j., 12 juli, adr. Duved; Lärbro, iStaplebaeka, GtL, mani. t j., 12 juli, adr. Lärbro; Öckerö, Rörö, Gtb., mani. tj., 13 jiuli, adr. Öckerö; Tierp, Munga, Up<ps., 13 juli, adr. Tierp; Rök, Perstorp, Östg., mani. tj., 13 juli, adr. Rök; Överluleå, iSvartbjörnsibyn, Nlbt., lärarinnetj., 16 juli, adr. Boden; Töre, Törefors, NM., 15 juli, adr. Töre; Rone, Ronehafmn, GtL, 16 juli, adr. Autsarve; Södra Ving, Bredaslätt, Älb., lärarinetj., 17 juli, adr. Hökenum; Kvillinge, Högtomta, Östg., lärarinnetj., 17 juli, adr. Kvillinge; Lit, Lillsjöiliögen, Jmt., lärarinnetj., 17 juli, adr. Lit.

Vid mindre (folkskola: Överluleå, Kallberg, Nibt.j 15 juli, adr. Boden.

Vid småskola: Skållerud, Linddalen, ÅK)., 12 juli, adr. Åsensbruk; Delsbo, Ede, Gvlb., 12 juli, adr. Delsbo; Lärbro, Staplebacka, GtL, 12 juli, adr. Lärbro; Söderala, Vansäter, Gvlb., 12 juli, adr. Söderala; Kristberg, Högby, Östg., 13 juli, adr. Borensberg; Öckerö, Foto, Gtb., 13 juli, adr. Öckerö.

Vid seminarium: Småskoleseminariet i Haparanda, ord. tj. i naturkunnighet o. matematik,* senast l aug., sökes ’hos skolövorst.; Småskoleseminariet i Mur j ek, en e. o. t j., ett vik., senast l aug., sökes hos skolo vers t.

Tillsatta tjänster.

Till ord. lärare vid folkskola: vid Norrtorp i Edebo, Sth., vik. därstädes Janne Dansk; vid Gullaboås i Gullabo, Kim., Margareta Malmberg, Kalmar.

Till e. o. lärare vid (folkskola: i Falun Ingrid Ocklind, Mörsil, Gerda Söderberg, Ham-rånge, och Anna-Stina Jansson, Falun; i Linköping Helmer Öberg, Lit; i Mölnlycke, Gtb., Tora Karlsson, Floda st.; d Hofors, Gvlb., A. T. Lundin, Mockfjärd, och K. H. Mårtensson, Hålland; vid Borgsmo i Borg, Östg., Axel Bard, Linköping; i Våmb, iSkfb., I. Sandstedt, Lerum; vid Simsjön i Boteå, Vbt., Anna Sjö-stedt, Kalknäs; i Hultsfred, Kim., N. G. Blomstrand, Råneå, och Birgitta Fries, S. Vi.

Till vik. lärare vid folkskola: ’vid Fagersta i Hofors, Gvlb., G. F. Sundin, Pålgård; i Flen, ’S-dm., Folke Dryselius, Västerås; i Hag gum, Skb., Otto Ottoson; vid Lövbo i Tryserum, Kim., Ingeborg Mattsson, Gunnarskog; i Ulricehamn C. E. Goes, Göteborg; vid Trää i Norrvidinge, Mim., G. (Svensson, Fulltofta; vid Vassgårda i Varnum, Vrm., Ali Hedberg, Forshaga.

Till lärarinna vid mindre ’folkskola: vid Rödvattnet i Anundsjö; VnrL, fru Hilda Nydahl, Järviberget; vid iSkillingsbäck l Fryele, Jönk., Herti Nilsson, Lof tas.

Till ord. lärare vid småskola: i Alfshög, Hall., Linnea Bengtsson, Torup.

Till e. o. lärare vid småskola: i Borg, Östg., Stina Fräimberg, Åby; vid Trösten i Bergsjö, Gvlb., Gerda Johansson, Upipsala.

Till vik. lärare vid småskola: vid Vassgårda i Varnum, Vrm., Signild Alexandersson, Kristinehamn.

Till skolkökslärarinna: i Hammerdal, Jmt., Harriet Bråkenhielm, Lidingö.

S. A. F:s jubileumsfond avser att bringa hjälp och understöd åt kamrater, som på grund av sjukdom, arbetslöshet eller andra oförvållade grunder befinna sig i ekonomiska svårigheter.
Stod jubileumsfonden!

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:09:00 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1929/0601.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free