- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 49:e årg. 1930 /
449

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Nr 19. 7 maj 1930 - Skolnyheter

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Nr 19

SVENSK LÄRARETIDNING

449

inspektörs medgivande fått kvarstå vid sin
tjänst några år. Under vårterminen 1923
hade han åtnjutit tjänstledighet på grund av
sjukdom, och statsbidrag för denna tid hade
utbetalats både för Täckholm och för hans
vikarie. I februari 1926 hade Täckholm åter
begärt och erhållit dylik tjänstledighet, men
denna gång hade statsbidrag vägrats för
Täckholm. Skoldistriktet anhölle nu, att
statsbidrag och dyrtidstillägg för Täckholm
måtte få utgå jämväl för den del av
vårterminen 1926, varunder Täckholm åtnjutit
tjänstledighet för sjukdom. - Ordinarie
småskollärarinnan vid Kvilla skola i samma
skoldistrikt Jane Nyberg hade från början av
höstterminen 1920 på egen begäran fått
transport till Torsås kyrkskola för att där
tillträda en befattning såsom småskollärarinna
vid en parallellklass. Denna befattning hade
emellertid först år 1924 blivit förklarad för
ordinarie. På folkskolinspektörens tillstyrkan
hade dock länsstyrelsen i Kalmar utbetalat
statsbidrag för Jane Nyberg såsom för
ordinarie småskollärarinna under såväl senare
halvåret 1920 som åren 1921 och 1922.
Sedan skolrådet i skoldistriktet hos
länsstyrelsen påpekat nämnda förhållande, hade
länsstyrelsen ålagt skoldistriktet att återbetala
för Jane Nyberg utbekommet statsbidrag
jämte dyrtidstillägg för sagda tid ,med
sammanlagt, 1,041 kronor 37 öre, vilket belopp
också blivit återburet. Skoldistriktet anhölle nu
att återfå sistnämnda belopp.

över ansökningen hava yttranden avgivits
av vederbörande folkskolinspektör samt den
27 maj 1929 av länsstyrelsen och den 12
november 1929 av skolöverstyrelsen, varjämte
regeringsrätten yttrat sig i fråga om
statsbidraget till Täckholms avlönande.

I ärendet är upplyst, att
folkskolinspektören förordat Täckholms kvarstående i tjänst
under läsåret 1925-1926, att Täckholm
erhållit tjänstledighet på grund a.v företett
läkarintyg under tiden den 13 februari-8 juni
1926 samt att för år 1926 för Täckholras
avlönande rekvirerats statsbidrag med 1,405
kronor och dyrtidstillägg med 438 kronor
80 öre, men att av nämnda belopp
utanord-nats allenast 334 kronor 52 öre i
statsbidrag och 93 kronor 22 öre i dyrtidstillägg.

Enär dyrtidstillägg av statsmedel bör
utgå till Täckholm och Jane Nyberg,
oavsett huruvida skoldistriktet äger
erhålla statsbidrag för deras avlönande
eller icke, fann k. m: t den 16 april
1930 ansökningen härutinnan icke
föranleda annan k. m: ts åtgärd, än ätt k.
m: t anbefallde länsstyrelsen att
företaga ärendet i denna del till ny
behandling.

Vidkommande ansökningen i övrigt
har k. m: t med avseende å vad i ärendet
förekommit medgivit, dels att den
omständigheten, att Täckholm under
tiden den 13 februari-8 juni 1926
åtnjutit tjänstledighet på grund av
sjukdom, ej må utgöra hinder för
utanord-nande till skoldistriktet av statsbidrag
till hans avlöning för samma tid, dels
ock att angivna omständigheter
beträffande Jane Nybergs tjänstgöring senare
halvåret 1920 samt åren 1921 och 1922
ej må utgöra hinder för utanordnande
för denna tid av statsbidrag till hennes
avlöning såsom för ordinarie
småskollärarinna; och har länsstyrelsen att i
följd härav företaga frågan om
utanordnande av statsbidrag till Täckholms
och Jane Nybergs avlöning för
angivna tider till ny behandling.

Fortsättningsskolorna. K. m: t har
medgivit, att undervisningen i
fortsättningsskolan i Berghems skoldistrikt må

under åren 1930 och 1931 med högst 180
undervisningstimmar förläggas till maj
och juni det år, under vilket
lärjungarna avgått från folkskolan.

Tjänstgöringsbetygen. I ett av
skolrådet i Åsele församling den 8 juni
1927 utfärdat tjänstgöringsbetyg för
Kristina Eugenia Åkerberg, som från
och med den l januari 1924 tjänstgjort
såsom ordinarie lärarinna vid
folkskolan i Varpsjö, vitsordades, att hon
under denna tjänstgöring ådagalagt med
utmärkt beröm godkänd
undervisningsskicklighet, med utmärkt beröm
godkänd förmåga att i skolan upprätthålla
ordning och att i övrigt leda ungdomens
uppfostran, berömligt nit och hedrande
vandel.

Sedermera utfärdade skolrådet den
10 september 1928 och den 21 mars 1929,
på begäran av Kristina Eugenia
Åkerberg om förnyade vitsord över hennes
tjänstgöring, nya tjänstgöringsbetyg,
däri skolrådet - med angivande att hon
alltjämt vore ordinarie
folkskollärarinna vid folkskolan i Varpsjö men att hon
under läsåret 1927-1928 tjänstgjort
såsom vakansvikarie vid folkskolan i
Almsele - tilldelade henne vitsorden
med nöje godkänd för förmåga att i
skolan upprätthålla ordning och att i
övrigt leda ungdomens uppfostran samt
med beröm godkänd för nit, medan
betygen i övrigt bibehöllos oförändrade.

Sedan Kristina Eugenia Åkerberg
häröver besvärat sig hos domkapitlet i
Luleå, prövade domkapitlet genom
utslag den 14 augusti 1929 skäligt att på
det sätt bifalla de i besvären gjorda
yrkandena, att ärendet visades åter till
skolrådet, som skulle hava att för
Kristina Eugenia Åkerberg utfärda begärt
nytt tjänstgöringsbetyg, avseende
allenast tid från den 8 juni 1927 till den
dag, då hon senast begärt
tjänstgöringsbetyg.

Häröver hade skolrådet anfört
besvär.

K. m: t har den 11 april 1930 lämnat
besvären utan bifall.

Sveriges slöjdlärarinneförening
håller sitt årsmöte i Stockholm den 17-18
juni. Föredrag ha utlovats av bl. a.
undervisningsrådet Hjalmar Berg »En
handarbetsskola för 100 år sedan» och
förste folkskolinspektören dr Karl
Nordlund »Arbetsskolan och det
manuella arbetet». Diskussionsämnen äro
»Samarbete mellan tecknings- och
handarbetsundervisningen», inledningsföredrag av fröken Martina Olsson,
Göteborg, och »Hur uppnå större
självständighet hos barnen i
handarbetsundervisningen?» med fru Sigrid Qvarnström,
Stockholm, ;som inledare. Utom
mötesangelägenheter ägnas tiden åt besök på
Stockholmsutställningen samt de
utställningar av elevarbeten, som skola
anordnas i Högalids folkskola, Stockholms
norra kommunala mellanskola och i
Svenska skolmuseet.

Kursen i medborgarkunskap. Till
den fortbildningskurs i
medborgarkunskap för lärare vid fortsättningsskolor,
som av skolöverstyrelsen anordnas i
Stockholm under tiden den 21 juli-9
augusti 1930 ha inkommit nära 400
ansökningar. Alla
folkskolinspektionsom-råden äro representerade.
Skolöverstyrelsen har fastställt antalet
statsstipendiater till 150 - medel till ett större
antal äro icke tillgängliga.
Meddelanden till de utsedda deltagarna
utexpe-dieras i dagarna.

Internationell teckningskurs. Den

kände österrikiske teckningspedagogen
R. Rothe, vilken föregående år ledde en
internationell sommarkurs i teckning
i Österrike, varvid även ett dussin
svenskar räknades bland deltagarna,
förbereder även i år en dylik kurs för
tiden 15-30 juli. Platsen är denna
gång bestämd till Kussnacht (vid
Zii-richers j ön), Schweiz. Kursen ifråga
omfattar såväl föredrag som praktiska
övningar och beledsagas av -en
teckningsutställning belysande den s. k.
»"Wiener-skolan». Kurspriset utgör 50
schweizerfrancs, anmälningstiden utgår den 15
juni och deltagarantalet är begränsat.
Ledarens adress är: Schulrat Richard
Rothe, Wien VII, Burggasse 16.

Pensionsbrev utfärdades från
Statens pensionsanstalt under april till
ne-dannämnda personer:

Tjänstepensioner: Sigrid Jönsson, Annelöv,
Mlh, 1,237: 50 kr., l jan. 1931; Alma K.
Sel-vander, Husby-Rekarne, Sdm, 1,237: 50 kr., l
juli; Hulda K. Bystedt, By-Säffle, Vrml,
1,237: 50 kr., l maj; Emmy P. Karlsson,
små-skolesem. i Falun, 2,466: 67 kr., l juli; K. O.
A. Ohlsson Bergenfalk, Kells-Nöbbelöv, Mlh,
2,250 kr., l juli; Karin Olsson, Nås, Kpb,
1,237:50 kr., l juli;Vilhelmina Nilsson, Nås,
Kpb, 1,237: 50 kr., l juli; Anna Halfvarsson,
Nås, Kpb., 1,237: 50 kr., l juli; C. A. Widén,
Eggvena, Älvb, 2,250 kr., l juli; Johanna A.
Ekelund, Falun, 1,237:50 kr., l juli; J. H.
Lindahl, Brunskog, Vrml, 2,250 kr., l juli; G.
Bergström, Västanfors, Vstm, 2,250 kr., l
juli; G. M. Lundmark, Norsjö, Vstb, 1,040: 62
kr., l juli; Astrid V. K. Lundberg,
Stockholm, 228 kr., l mars; Alma Ch. Pålsson,
Kropp, Mlh, 1,237:50 kr., l juli; Anna
Johansson, Vårvik, Älvb, 1,237: 50 kr., l juni;
Johanna M. Pettersson, Härnösand, 1,237: 50
kr., l juli; J. W. Ljungstedt, folkskolesem. i
Växjö 3,066:67 kr., l juli; Ellen T.
Aspe-lund, Tortuna, Vstm, 1,875 kr., l maj;
Aga-tha J. T. Thedéen, Hudiksvall, 1,237:50 kr.,
l juli; K. A. Johansson, Jonstorp, Mlh,
2,250 kr., l juli; Alma L. Hjert, Ökna, Jkp,
1,237:50 kr., l april; Maria W. Wallner,
Spånga, Sth, 1,237: 50 kr., l juni; E. G.
Kar-linder, Trollhättan, 2,250 kr., l juni; Anna
E. Pettersson, Skuttunge, Ups., 1,237:50 kr.,
l juli; K. G. Welander, Växjö landsförs.,
(Krb.), 2,250 kr., l juli; Ida G. Waldén,
Landskrona, 1,237: 50 kr., l maj; A. E.
Fah-lin, Kopparbergs köping, Örb, 2,250 kr., l
juli; A. G. Löfgren, Myresjö, Jkp, 2,250 kr.,
l aug.; Hilda Ch. Lindmark, Åsele, Vstb,
1,237: 50 kr., l juli; J. T. Petersson, Hammar,
Örb., 2,250 kr., l juli.

Familjepensioner: P. Lindbergs änka,
Hällestad, Mlh., 692 kr., l april; K. A. Brödens
änka, Hjälsta, Ups, 660 kr., l april; A.
Nylunds änka, Stockholm, 750 kr., l april; O.
H. Molanders änka och l barn, Tärendö, Nbt,
1,050 kr., l febr.; G. F. Friebergs änka,
Älmhult, Krb., 750 kr., l april; A. L. Nilssons

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:09:08 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1930/0457.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free