- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning /
52:a årg. 1933

(1891-1933)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK
LÄRARTIDNING

ORGAN FÖR SVERIGES ALLMÄNNA FOLKSKOLLÄRARFÖRENING

1933

Under medverkan av flera skolmän utgiven av
RUBEN WAGNSSON

Femtioandra årgången

Stockholm / Svensk Lärartidnings
Förlags Aktiebolag

STOCKHOLM 1933
KUNGL. HOVBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI A.-B.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är årgång 52 (1933) av Svensk Läraretidning. Se vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x
    Nr 1. (2662) 4 januari 1933 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Rostad och dess pedagogiska undersökningar - 1, 2, 3, 4, 5
Redaktion - 2
Ebba Hansson: Undervisningen i teckning. Rickard Rothe och Marta Bergemann-Könitzer - 5, 6
Ändrad besvärsordning i fråga om kommunal- och stadsfullmäktiges beslut i skolärenden - 7
Skolhusinvigningar - 7, 8
Läst och återgivet - 8, 9
Läroverkens och mellanskolornas undervisningsplaner - 10, 11, 12
Skolnyheter - 12, 13
Miss X: På tal om... - 13, 14
Lediga tjänster - 14
Tillsatta tjänster - 14, 15
Personliga bemärkelsedagar - 15, 16
    Axel Goës - 15
    Erik Ehlin - 15, 16
Skolradio - 16
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 16
Sveriges småskollärarinneförening - 16
Dödsfall - 17
    Victor Th. Carlson - 17
    A. J. Lindh - 17
    Maria Svensson - 17
    Otto Hellgren - 17
Litteratur - 17
Fria ord - 17
Brevlåda - 17
Annonser - 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
    Nr 2. (2663) 11 januari 1933 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Centralstyrelsens årssammanträde - 21
Hanna Eriksson: Den nya lärjungebeskrivningen - 22, 23
Oscar Hedlund: Länsnämndernas verksamhet - 23, 24
G. Trensch: Kampen om den akademiska folkskollärarutbildningen i Tyskland - 24, 25
Alfred Vernborg: Skolminnen. På lediga stunder - 25, 26
Sveriges lärares nykterhetsförbund - 26
Ny författning - 26
Redaktion - 26
Läst och återgivet - 27, 28, 29
Pensionsfrågan - 29, 30
Skolnyheter - 30, 31
Lediga tjänster - 31
Tillsatta tjänster - 31
Personliga bemärkelsedagar - 31, 32
    Hanna Tideman - 31, 32
    Per Wallin - 32
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 33
Sveriges småskollärarinneförening - 34
Dödsfall - 35
    Anders Berger - 35
    C. J. Franke - 35
    J. Erlanson - 35
    Edvard Sandblom - 35
Litteratur - 35, 36, 37
Brevlåda - 38
Annonser - 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
    Nr 3. (2664) 18 januari 1933 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Em. Granér: Erik Gustaf Geijer som pedagog - 41, 42, 43
Redaktion - 42
Skolvärlden runt. Ungdomens syn på tiden - 43
Föreningens arbetssätt. Ombudsmöten och länsorganisationer. Val av centralstyrelseledamöter - 44, 45, 46
Medlemskort för år 1933 - 46
Anslagen till folkundervisningen beskäras starkt. Plock ur statsverkspropositionen - 47, 48, 49
Sveriges folkskollärarinneförbund - 49
Värmländska ungdomsringen - 49
Statsrevisorerna i motvind - 50
Rättskrivningsfrågans läge i Tyskland - 51, 52
Skolradioprogrammet - 52
Nya författningar - 52, 53, 54
Folkundervisningsanslagen - 54, 55
Skolnyheter - 55, 56, 58, 59, 60
Lediga tjänster - 60
Tillsatta tjänster - 60, 61
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 61, 62, 63
Dödsfall - 64
    Hilding Wallin - 64
    Z. Waldebäck - 64
    Magda Burman - 64
    A. Öberg - 64
    Karin Westman - 64
    K. A. Bergstrand - 64
    C. A. Pettersson - 64
Litteratur - 64, 65
Brevlåda - 65
Annonser - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
    Nr 4. (2665) 25 januari 1933 - 69
Frits Wigforss: Rostad och dess pedagogiska undersökningar - 69, 70, 71, 72, 73
Dyrtidstillägget för första kvartalet 1933 - 74
Provisorisk avlöningsförbättring - 75
Kontant lön, statsbidrag och pensionsavgifter - 75
Kommunal skatteutjämning genom folkskolans förstatligande - 76, 77
Småskoleseminariernas lärarförening - 77, 78
Redaktion - 78
Nya författningar - 78, 79, 80
Skolradioprogrammet - 80
Ur motionsfloden. Några skolfrågor vid årets riksdag - 81
Ingen tvångsförflyttning - 82, 83
Förlängd skolplikt i danmark - 83
Redaktörsskifte i Tidning för Sveriges Läroverk - 83
Skolnyheter - 83, 84, 86
Miss X: På tal om... - 86
Lediga tjänster - 87
Tillsatta tjänster - 87
Personliga bemärkelsedagar - 87, 88
    Frans Berggren - 87
    Henrik Larsson - 87
    D. A. Schelin - 87, 88
    N. V. Stenvall - 88
    Erik Viktor Wedin - 88
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 88, 89
Sveriges småskollärarinneförening - 89
Riksdagen - 89
Litteratur - 90
Brevlåda - 90
Annonser - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
    Nr 5. (2666) 1 februari 1933 - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Ture Ericsson: Några intryck från Hollands skolor - 93, 94, 95, 96
Redaktion - 94
Skolradioprogrammet - 96
Högre folkskolornas lärarförening - 96
Riksdagsmotioner om fortsättningsskolan och slöjden - 97, 98
Em. Granér: Erik Gustaf Geijer som pedagog - 98, 99, 100
Skolidrottsföreningen nummer 500? - 100
Tid för deltagande i nykterhetskurs skall återläsas - 100
Läst och återgivet - 101, 102
En orimlig avlöningsbestämmelse - 102, 103, 104
Skolnyheter - 104, 106
Miss X: På tal om... - 106, 107
Lediga tjänster - 107
Tillsatta tjänster - 107, 108
Personliga bemärkelsedagar - 108
    N. P. Severin - 108
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 108, 109
Dödsfall - 109
    Erik Bergström - 109
    Johan Nord - 109
    Hulda Petterson - 109, 110
    Wictor Almer - 110
    Ida Ohlsson - 110
    Jöns Mårtensson - 110
    Henrik Dahlberg - 110
Riksdagen - 110, 111
Litteratur - 111, 112, 113
Fria ord - 113
Brevlåda - 113
Annonser - 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    Nr 6. (2667) 8 februari 1933 - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
Karl-Erik Karlsson: Sextonhundratalspalatset, som blev folkskola - 117, 118
Ingen proposition om praktiska realskolor i år? Omsvängning inom skolöverstyrelsen - 119, 120
Lärares förflyttning - 120
Kristendomsundervisningen inför riksdagen. Motioner i båda kamrarna - 121, 122
Nya författningar - 122, 123
Redaktion - 122
Fortbildningskurs - 123
P. M. om skolidrott - 123
Skolradioprogrammet - 123
Folkskolans förstatligande - 123, 124, 125
Praktiska realskolor - 125, 126
Skolnyheter - 126, 127, 128
Miss X: På tal om... - 128, 130
Lediga tjänster - 130
Tillsatta tjänster - 130
Personliga bemärkelsedagar - 131
    Carl Sehlin - 131
    Ernst Erfors - 131
    Anna Adolfsson - 131
    K. P. Lingström - 131
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 132, 133, 134
Dödsfall - 134
    Hugo Jarlbrink - 134
    Mathilda Ahlström - 134
    Amanda Westman - 134
    H. Fredriksson - 134
    J. N. Dahlgren - 134
    Emil Edlund - 134
Riksdagen - 134, 135, 136
Litteratur - 136, 137, 138
Fria ord - 138
Brevlåda - 138
Annonser - 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
    Nr 7. (2668) 15 februari 1933 - 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Nils Wikström: Köpenhamns psykotekniska institut - 141, 142, 143
Redaktion - 142
Allmän medborgarskola för värnpliktig ungdom - 143, 144
Skolradioprogrammet - 144
Em. Granér: Erik Gustaf Geijer som pedagog - 145, 146, 147
Skolidrottsförbundets verksamhet och olika arbetsuppgifter - 147
Vilohem för lärarinnor - 147
Helge Granfelt: Jämförelser mellan den 4-åriga och den 5-åriga realskolan - 148, 149
Skolhusinvigning - 149
Läst och återgivet - 150, 151, 152
Ungdomens nödläge - 152, 153
En välmotiverad reform - 153
Skolnyheter - 153, 154
Miss X: På tal om... - 154, 156
Lediga tjänster - 156
Tillsatta tjänster - 156
Personliga bemärkelsedagar - 156, 157
    Augusta Ödberg - 156, 157
    Hyllning för rektor Erik Ehlin - 157
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 157
Dödsfall - 157
    Nils Nelander - 157
Riksdagen - 157, 158
Litteratur - 158, 159, 160, 161
Brevlåda - 161
Annonser - 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
    Nr 8. (2669) 22 februari 1933 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
Nordiskt samarbete mellan folkskolebarn - 165, 166
Rut Carlman: Lärarutbildningen bör reformeras - 166, 167
Indragning av lärartjänster - 168
Redaktion - 168
Skoltandvården i Hjortkvarns skoltandvårdsområde - 169, 170
Skolvärlden runt - 170
Skolradioprogrammet - 170
Nya författningar - 171, 172
Assar Ferm: Comeniusbiblioteket i Leipzig - 172
Fritt forum - 173, 174
    Reflexioner inför landsbygdens skolförhållanden - 173, 174
Läst och återgivet - 174, 175, 176
Skolöverstyrelsen och lärarnas flyttningsskyldighet - 177, 178
Skolnyheter - 181, 182, 183
Lediga tjänster - 183
Tillsatta tjänster - 183
Personliga bemärkelsedagar - 183
    G. W. E. Nygren - 183
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 184
Dödsfall - 184, 185
    A. J. Lundén - 184
    P. Pålsson - 184
    Ellen Eriksson - 185
Litteratur - 185, 186
Brevlåda - 186
Annonser - 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
    Nr 9. (2670) 1 mars 1933 - 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Nils Wikström: Psykoteknisk yrkesrådgivning - 189, 190, 191
Redaktion - 190
Em. Granér: Erik Gustaf Geijer som pedagog - 191, 192, 193
Skolradioprogrammet - 193
Rättning av barnens skriftliga arbeten - 194, 195
Lästiden i folkskolan kan förkortas - 195
Alfred Vernborg: Skolminnen. »Prövningar?» - 196, 197
Läst och återgivet - 197, 198
Skolans lokala ledning - 198, 199
Skolnyheter - 199, 200
Miss X: På tal om... - 200, 202
Lediga tjänster - 202, 204
Tillsatta tjänster - 204
Personliga bemärkelsedagar - 204
    Hans Hulten - 204
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 204
Sveriges småskollärarinneförening - 204, 205, 206
Dödsfall - 206, 207
    C. B. Hillerström - 206
    H. Dahlberg - 206
    T. A. Nicander - 206, 207
    Gerda Nilsson - 207
    N. G. Ohlsson - 207
Litteratur - 207, 208, 209
Brevlåda - 209
Annonser - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
    Nr 10. (2671) 8 mars 1933 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Karlo Gustafson: Ett halvsekeljubileum. Stockholms folkskollärares sparkasseförening 50 år - 213, 214
Lärarutbildningen bör reformeras - 214, 215, 216, 217, 218
Alfred Frankman: Landsbygdslärarnas rättsliga ställning - 219
Begränsning av folkskolans lärostoff - 220, 221, 222, 223
Redaktion - 223
Jenny Wahlman: Germansk bildningstradition i fara - 224, 225
Skolhusinvigning - 225
Till S. A. F:s medlemmar - 225
Ingen tvångsförflyttning - 225, 226
Praktiska realskolor - 226
Skolnyheter - 226, 228
Lediga tjänster - 228
Tillsatta tjänster - 228
Personliga bemärkelsedagar - 229
    Berg von Linde - 229
    J. E. Thorell - 229
Dödsfall - 229, 230
    K. E. Svensson - 229, 230
    Karin Kumlin - 230
    Erland Ekberg - 230
    Karl Löfqvist - 230
    Carl Fabian Danielsson - 230
Riksdagen - 230, 231
Skolradioprogrammet - 231
Litteratur - 231, 232, 233, 234
Brevlåda - 234
Annonser - 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
    Nr 11. (2672) 15 mars 1933 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Karl-Erik Karlsson: Svenska skolmuseet 25 år - 237, 238, 239
Redaktion - 239
Småskollärarinneöverskottet måste minskas - 239
Einar Ew. Forssell: Om moralisk uppfostran vid franska folkskolor - 240, 241, 242
Arthur Nordén: Nordens historia i väggkartans form - 242, 243
Enhetlig och likvärdig lärarutbildning - 243
De e. o. lärarnas ansökningsrätt bör värnas - 243, 244
Urban Rejle: En gymnastikens dag i Sundbyberg - 244
Ingen musikkonsulent - 244
Josef Weijne: Medborgarskolan - 245, 246
Undersökning av skolbarns intressen - 246, 247
Skolradioprogrammet - 247
Skolvärlden runt - 247, 248
Fritt forum - 248, 249
    Monopoliseringen av läroböckerna - 248, 249
    Vad sker i det, som icke synes - 249
Lärarkåren och folkskolans förstatligande - 250, 251
Skolnyheter - 251, 252
Astrid Forsberg: Skolungdomen och teatern - 252, 254
Lediga tjänster - 254
Tillsatta tjänster - 254
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 256, 257
Sveriges småskollärarinneförening - 257
Dödsfall - 257
    E. Svänsson - 257
    E. Bäckström - 257
    Vilh. Vallqvist - 257, 258
    Anders Tundahl - 258
    K. A. Thörnborg - 258
    Hildur Enström - 258
    Lovisa Lindberg - 258
Riksdagen - 258
Litteratur - 258, 259, 260
Brevlåda - 260
Annonser - 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
    Nr 12. (2673) 22 mars 1933 - 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Lorentz Larson: De ungas intressen och läsning - 265, 266, 267
Redaktion - 266
Rut Carlman: De nyutbildade lärarna i sitt arbete - 267, 268, 269
Marsmötet i Ängelholm - 269, 270
Skolvärlden runt - 270, 271
Städernas skolväsen och skatteutjämningen - 271, 272
De e. o. lärarnas rätt bör skyddas! - 273
Skolradioprogrammet - 273
L. G. Sjöholm: Frivillig skrivning under andra skolåret. »Skådespel» - 274, 275
En årsberättelse angående skyddshemmen - 275, 276, 277
Läroverksmän och folkskolemän i samverkan - 277
Eric Roos: Skolbarnen och filmen - 277, 278
Tvångsförflyttning av lärare - 278
S. A. F. och folkskolans förstatligande - 278, 279, 280
Skolnyheter - 280
Miss X: På tal om... - 280, 282
Lediga tjänster - 282
Tillsatta tjänster - 282
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 282, 283
Personliga bemärkelsedagar - 283
    Abraham Bolin - 283
    Lydia Falck - 283
Sveriges småskollärarinneförening - 283
Dödsfall - 283
    Lars Andrén - 283
    Ellen Kindström - 283
Riksdagen - 283, 284
Litteratur - 284, 285, 286
Fria ord - 286
Brevlåda - 286
Annonser - 278, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288
    Nr 13. (2674) 29 mars 1933 - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Svenska skolmuseets 25-årsjubileum - 289, 290, 291, 292
Indragning av lärartjänster - 292
Redaktion - 292
Folkskolinspektörerna kritiska mot skatteutjämningsberedningen - 293, 294, 295, 296, 297
Samarbetet mellan grundskolan och den högre skolan - 297, 298
Mjölbytvisten inför k. m:t - 298
Skolradioprogrammet - 298
Algot Lundberg: Mellaninstansproblemet - 299, 300
Folkundervisningsanslagen - 300, 301
Kulturskymning - 301
Centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskollärarförening - 301
Skolnyheter - 302
Lediga tjänster - 302, 303
Tillsatta tjänster - 303
Personliga bemärkelsedagar - 303
    Oscar Windén - 303
    P. V. Könberg - 303
    Knut Björklund - 303
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 303, 304, 305, 306
    Revisionsberättelse - 304, 305, 306
Dödsfall - 306, 307
    Ludvig Cederqvist - 306
    Klas Verner Sandin - 306, 307
    Nils Hagström - 307
    Assarina Ljungberg - 307
    R. M. Krän - 307
    Pernilla Tuvesson - 307
Litteratur - 307, 308, 309
Brevlåda - 309, 310
Annonser - 301, 307, 308, 309, 310, 311, 312
    Nr 14. (2675) 5 april 1933 - 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
"Stockholm i skolundervisningen" - 313, 314
Skolskjutsarna. Ändrade grunder för statsbidrag - 314
Statsutskottet om slöjdundervisningen - 315, 316
Utländska undersåtars skolplikt i vårt land - 316, 317
Leander Wallerius: Sociala ungdomsråd - 317, 318
Skolradioprogrammet - 318
Inskränkning av småskollärarutbildningen - 318
Rättelse - 318
Redaktion - 318
Max Glanzelius: Den pedagogiska situationens psykologi - 319
Nyintagningar vid småskoleseminarierna trots läraröverskott - 319
Fritt forum - 320, 321
    Samarbete mellan skoldistrikten vid val av läroböcker i folkskolan - 320, 321
    Några reflexioner i lärarutbildningsfrågan - 321
Riksdagen och folkskolan - 321, 322
Frivillighet eller tvång - 322, 323
Skolnyheter - 323, 324
Lediga tjänster - 324, 325
Tillsatta tjänster - 325
Personliga bemärkelsedagar - 325
    Alma Johansson - 325
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 325, 326, 327
Sveriges småskollärarinneförening - 327
Dödsfall - 327
    Ola Bergman - 327
    Inga Hägglund - 327
    Karolina Mattsson - 327
Riksdagen - 327, 328, 329
Litteratur - 329, 330, 331, 332, 333
Brevlåda - 333
Annonser - 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Nr 15. (2676) 12 april 1933 - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Gustav Storgård: S. A. F:s gångna verksamhetsår - 337, 338, 339
Redaktion - 339
Stavningsreform i sikte? - 339
Till S. A. F:s länsnämnder och kretsar - 339
Landsbygden och skatteutjämningen - 340, 341, 342, 343
Nils Helger: Mellaninstanserna - 343, 344
Skolresor mellan de nordiska länderna - 344
Småskollärarinnornas utbildning - 345
Läst och återgivet - 346, 347
Folkskolans byråkratisering - 348, 349
Utjämningsbidragen till folkskoleväsendet sammanjämkas - 349
Skolnyheter - 349, 350, 351
Miss X: På tal om... - 351, 352
Lediga tjänster - 352
Tillsatta tjänster - 352
Personliga bemärkelsedagar - 353
    Johan Björklund - 353
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 353, 354, 355
Sveriges småskollärarinneförening - 355
Dödsfall - 355
    Gustaf Wermcrantz - 355
    J. R. Sigfridsson - 355
Litteratur - 356, 357
Brevlåda - 357
Annonser - 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
    Nr 16. (2677) 19 april 1933 - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Gustaf Trensch död - 361, 362
Redaktion - 362
Jenny W: Lärarföreningarnas internationella förbund - 362
Oscar Dahl: I seminariefrågan - 363
Paul Jahrén: Folkskola som bottenskola - 364, 365, 366
Jubilerande S. A. F.-krets - 366, 367
Hjalmar Berg: Meddelande från Svenska skolmuseet - 367, 368
Ny folkskolinspektör - 368
Skolradioprogrammet - 368
Föreningarna Nordens feriekurser - 368
Mellaninstanserna - 369
Dyrortsgrupperingen - 370
Skolnyheter - 370, 371
Lediga tjänster - 371
Tillsatta tjänster - 371
Personliga bemärkelsedagar - 371
    Gustaf Lundahl - 371
    Ernst Gustavson - 371
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 372, 373
Sveriges småskollärarinneförening - 373
Dödsfall - 374
    Johan Richard Sigfridsson - 374
    Nanna Lundblad - 374
    N. P. Stengård - 374
    J. A. Arvidsson - 374
Riksdagen - 374
Litteratur - 374, 375, 376
Brevlåda - 377
Annonser - 372, 373, 375, 377, 378, 379, 380
    Nr 17. (2678) 26 april 1933 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Mariestads folkskolas 100-årsjubileum - 381, 382
Meddelanden från Lärarinternationalens sekretariat - 382
Instruktionskurs i gymnastik i Gällivare och Malmberget - 382
Dyrtidstillägget för andra kvartalet 1933 - 383
Provisorisk avlöningsförbättring - 384
Kontant lön, statsbidrag och pensionsavgifter - 384
Karlskronalärarna protesterar mot folkskolinspektör Sandström - 385
Sveriges folkskollärarinneförbunds ombudsmöte - 386
Redaktion - 386
Alfred Frankman: Skatteutjämningstabell - 386, 387
Sveriges överlärarförbunds årsmöte - 387, 388
Fritt forum - 388, 389
    Monopoliseringen av läroböckerna i folkskolan - 388
    Förstatligandet - 388
    Sökningsrätten - 388, 389
Läst och återgivet - 389, 390, 391
Folkskollärarnas höga löner - 391, 392
Kristendomsundervisningen - 392, 393
Skolnyheter - 393, 394
Miss X: På tal om... - 394, 395
Lediga tjänster - 395
Tillsatta tjänster - 395
Personliga bemärkelsedagar - 396
    Martin Geisler - 396
    K. J. Vidén - 396
    Oscar Blix - 396
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 396, 397, 398
Dödsfall - 398
    Axel Boman - 398
    Lita Norberg - 398
    J. L. Karlberg - 398
    O. Halvarsson - 398
    Augusta Vilhelmina Mattsson - 398
Litteratur - 398, 399, 400, 401
Brevlåda - 401
Annonser - 385, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404
    Nr 18. (2679) 3 maj 1933 - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Linköpings stifts skolmuseum - 405, 406
Redaktion - 406
Lärarmöte i Malmö - 406
Nils Helger: Folkskolans rationalisering - 407, 408
Ungdomens bokvecka - 408, 409
Karl Nordlund: Om stoffurval och stoffbegränsning inom folkskolan - 409, 410, 411, 412
Nya författningar - 412
Emil Sundström: Modersmålsundervisningen i Finnbygdens folkskolor - 413, 414
Avgångsskrivningarna vid seminarierna - 414
Lärarutbildningen måste omläggas. Givande diskussion på studentmötet - 414, 415
Riksdagen och småskollärarinneöverskottet - 415
Skolvärlden runt - 415
Fritt forum - 416
    Lärostoffets begränsning - 416
    Barnen och filmen - 416
Realskolans lärokurser - 417
Skolnyheter - 417, 418, 419
Lediga tjänster - 419
Tillsatta tjänster - 419
Personliga bemärkelsedagar - 419, 420, 421
    David Ingemark - 419, 420
    Joh. Ramström - 419, 420
    August Wide - 419, 420
    Anna Andersson - 420
    Signe Söderlund - 420, 421
    A. Dalhem - 420, 421
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 421, 422, 423
Sveriges småskollärarinneförening - 423
Dödsfall - 423, 424
    E. J. Thunstedt - 423
    M. Granström - 423
    Irenius Svensson - 423, 424
    Aug. Andrén - 424
Litteratur - 424, 425
Brevlåda - 425
Annonser - 417, 418, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
    Nr 19. (2680) 10 maj 1933 - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Svenska Turistföreningens årsskrift 1933 - 429, 430
Nils Helger: Våra små kretsar - 430
Em. Granér: Skatteutjämning och folkskola - 431, 432
Avgångsskrivningarna vid seminarierna - 432
Skolan på klostermurarna invigd - 433, 434
Britta Wittmark: Något om skrivningen under tredje skolåret - 434, 435
Folkskolinspektör Sandström försvarar sig - 435
Redaktion - 435
Karl Larsson: Arbetsövningar vid historieundervisningen. I. En principdiskussion på 1820-talet - 436, 437
Stipendier åt seminarieelever - 437
Ett värdefullt initiativ - 438, 439
Ansökningsrätten begränsas - 439
Skatteutjämningsbidrag till skolväsendet - 440
Kohandel om dyrtidstilläggen - 440
Skolnyheter - 440, 441
Lediga tjänster - 441
Tillsatta tjänster - 441
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 441, 442, 443, 444
Sveriges småskollärarinneförening - 444, 445, 446
Dödsfall - 446
    G. H. Hagman - 446
    Ada Berggren - 446
    Aron Halldin - 446
    Lars Östner - 446
    Hilding Nilsson - 446
Litteratur - 446, 447, 448
Fria ord - 448
Brevlåda - 448
Annonser - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
    Nr 20. (2681) 17 maj 1933 - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Nils Lundahl 75 år - 453, 454
Lärarmöte i Göteborg - 454
Jenny Wahlman: Ur tyska skolurkunder - 455
Redaktion - 455
S. A. F:s kretsar om folkskolans förstatligande - 456, 457
500 föreningar i Skolidrottsförbundet - 457
Lärarorganisationernas rationalisering - 457
Sommarens skolresor - 458, 459, 460
Avgångsskrivningarna vid seminarierna - 460
Skolvärlden runt - 460, 461
Frivillig arbetstjänst för de unga - 461, 462
Lauker - 462
Ett oberättigat angrepp - 463
Skolnyheter - 463, 464, 466
Lediga tjänster - 466
Tillsatta tjänster - 466
Personliga bemärkelsedagar - 467
    Jonas Dahlström - 467
    Karl Johan Lindberg - 467
    Evald Rylander - 467
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 468, 469
Sveriges småskollärarinneförening - 469, 470
Dödsfall - 470, 471
    P. Edv. Lindmark - 470, 471
    Berta Karlberg - 471
    Otto Hultstrand - 471
    H. F. Rehnman - 471
    Nils Winnberg - 471
    Gustaf Almquist - 471
Riksdagen - 471, 472
Litteratur - 472
Brevlåda - 472, 473
Annonser - 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476
    Nr 21. (2682) 24 maj 1933 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Småskoleseminariet i Kristinehamn nedlägges efter 60-årig verksamhet - 477, 478
Redaktion - 478
Nya överlärare i Göteborg - 478
Centralstyrelsen och skatteutjämningsberedningens förslag - 478, 479, 480, 481
Stockholmstraktens lärarmöte - 481, 482
Statskontoret om den provisoriska avlöningsförbättringen - 482
Sveriges skolungdoms Gymnastik och Idrottsförbund - 482
Nils Helger: Lärarorganisationernas rationalisering - 483, 484
Svenska turistföreningens skolvandringsstipendier - 484, 485
Frans Clason: Några reflexioner kring frågan om det 7:e skolåret - 485, 486
Estlandssvenskarnas första hembygdsfest - 486
Anslag till fortbildningskurser - 486
Läst och återgivet - 487
Den provisoriska avlöningsförbättringen - 488
Praktiska mellanskolor - 488, 489
Skolnyheter - 489, 490, 492, 493
Lediga tjänster - 493
Tillsatta tjänster - 493
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 494, 495
Sveriges småskollärarinneförening - 495
Dödsfall - 496
    Gustaf Andersson - 496
    Fridolf Fredin - 496
    Karl Johnson - 496
    Rikard Löwenström - 496
    Anna Kylander - 496
    J. M. Wikström - 496
Riksdagen - 496, 497, 498
Litteratur - 498
Fria ord - 498
Program för Svenska Folkskolans Vänners 12:e allmänna möte och femtioårsjubileum i Uppsala 26-28 juni 1933 - 499
Brevlåda - 499
Annonser - 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
    Nr 22. (2683) 31 maj 1933 - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Skansens årsbok 1933 - 505, 506
Nils Eriksson: Lärarorganisationernas rationalisering - 506
Redaktion - 506
Läraröverskottet - 507
Småskolans 75-årsdag - 508
L. J. Mårtensson: Lönestaten för Stockholms folkskolor - 509
J. E. Starrin: Filmundervisningens rationalisering - 510, 511
Inträdesprovet i svensk språklära - 511
Svenskt-norskt lärarmöte i Arvika - 511, 512
Emil Eljas: Att lära sig tala - per grammofon - 512
Folkskolepressens rationalisering - 512
Lediga lärartjänster besättas ej tills vidare - 513
Staten bör ej övertaga skolbyggnaderna - 513
Riksdagen och kristendomsundervisningen - 514
Läraröverskottet - 515
Skolnyheter - 515, 516, 518, 519
Lediga tjänster - 519
Tillsatta tjänster - 519, 520
Personliga bemärkelsedagar - 520
    Cecilia Samuelsson - 520
    Gerda Andersson - 520
    C. V. Hellström - 520
    Georg Palmér - 520
    Elsa Rundbäck - 520
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 521, 522
Sveriges småskollärarinneförening - 522
Dödsfall - 522, 523
    K. A. Andersson - 522
    Magda Svensson - 522
    Ruth Mogren - 522
    Carl Björklund - 522, 523
    Evald Carlsson - 523
    J. Sundqvist - 523
    F. A. Hjorth - 523
    A. Gustavsson - 523
Litteratur - 523, 524, 525
Brevlåda - 525, 526
Annonser - 509, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 525, 526, 527, 528
    Nr 23. (2684) 7 juni 1933 - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Ungdomsarbetslösheten - 529, 530, 531, 532
Redaktion - 530
Skolöverstyrelsen om Skatteutjämningsberedningens förslag - 532
Ny inspektor för Hermods Korrespondensinstitut - 532
Emil Eljas: Folkskolans lokala ledning - 533, 534, 535
Alfred Vernborg: Skolträdgårdar - 535
Lärargruppen i Skandia - 1932 ett rekordår - 535, 536
Gustaf Waara-Grape: Åskådningsmateriellslöjd i seminarieundervisningen - 536, 537
Oskar Nilsson: Individualpedagogik och socialpedagogik - 538, 539, 540
Mauritz Greiff: Lärarorganisationernas rationalisering - 540, 541
Läst och återgivet - 541
Gift kvinnas rätt till förvärvsarbete - 542, 543
Tysklandsnytt - 543
Skolnyheter - 543, 544
Lediga tjänster - 544
Tillsatta tjänster - 544
Personliga bemärkelsedagar - 544
    J. A. Salander - 544
    J. P. Hultgren - 544
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 544, 546
Dödsfall - 546, 547
    K. J. Myrén - 546
    Viktor Welander - 546, 547
Litteratur - 547, 548, 549
Brevlåda - 549
Annonser - 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
    Nr 24. (2685) 14 juni 1933 - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
Nömmekull - 553, 554, 555
Tyska skolväsendet förgiftat - 555
Principiella synpunkter beträffande folkskoleväsendets ställning till stat och kommun - 556, 557, 558, 559, 560, 561
Nya folkskollärare - 561
B. H. Gillberg död - 561
Besparingsåtgärder i fråga om folkskolan - 561
Redaktion - 561
Thor Kure: Danmarks nye Skolelov - 562, 563
Nya författningar - 563
Dyrtidstillägg efter rörligt index - 563, 564
Lärartillsättningen - 564
Vakanssättning av lärartjänster - 564
Skolnyheter - 565, 566, 567
Lediga tjänster - 567
Tillsatta tjänster - 567
Personliga bemärkelsedagar - 567, 568
    Hildur Chistiernin - 567, 568
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 568
Dödsfall - 568
    Olof Lange - 568
    F. Larsson - 568
    Arvid Johansson - 568
    Bothilda Månsson - 568
Riksdagen - 568
Nytt i bokhandeln - 569
Brevlåda - 569
Annonser - 566, 567, 569, 570, 571, 572
    Nr 25. (2686) 21 juni 1933 - 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
En utställning av materiel för geografiundervisningen - 573, 574, 575, 576
Småskoleseminarier som nedlägges - 576, 577
Redaktion - 577
Årsavslutning vid småskoleseminariet i Linköping - 577
Lärarinternationalens petitioner - 577
Indragning av överflödiga lärartjänster - 578
Skolöverstyrelsen om skolbyggnader, skolskjutsar, skolhem m. m. - 579, 580, 581, 582, 583
Folkskollärarutbildningen bör förstärkas - 583
Staten och lärarlönerna - 584
Skolnyheter - 584, 585, 586
Lediga tjänster - 586
Tillsatta tjänster - 586
Personliga bemärkelsedagar - 586
    Augusta Johanna Jansson - 586
    O. R. Norberg - 586
Folkskollärarjubileum - 586
Dödsfall - 586, 588
    K. J. Björkegren - 586
    A. W. Hallén - 586, 588
    Augusta Eriksson - 588
    A. L. Hylén - 588
    Alma Kullman - 588
Riksdagen - 588, 589
Brevlåda - 589
Annonser - 587, 588, 589, 590, 591, 592
    Nr 26. (2687) 28 juni 1933 - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Ett skolhistoriskt arbete av Hjalmar Berg - 593, 594
Redaktion - 594
A. Hammargren: Gul krita eller vit? - 594
En avvärjd attack mot dyrtidstilläggen - 595
Skolöverstyrelsen kontra skatteutjämningsberedningen - 596, 597
Hugo Heyman: En mindre prisstegring att motse - 597, 598
Nya författningar - 598, 599
Nya överlärare vid Stockholms folkskolor - 599
Skolvärlden runt - 600
Internationell sommarhögskola för lärare - 600
Skolöverstyrelsen om mellaninstansproblemet - 600, 601
Arierna i de tyska privatskolorna - 601, 602
Skolnyheter - 602, 603, 604
Lediga tjänster - 604
Tillsatta tjänster - 604
Personliga bemärkelsedagar - 604, 605
    Oscar Gustafsson - 604, 605
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 605
Dödsfall - 605, 606
    K. O. Broström - 605, 606
    Hilda Lindh - 606
    Hildegard Johanna Lundberg - 606
Brevlåda - 606
Annonser - 598, 606, 607, 608
    Nr 27. (2688) 5 juli 1933 - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Marie Louise Gagner död - 609, 610
Redaktion - 610
Småskoleseminarier som nedlägges - 611, 612
Gymnastikinspektionen - 612
Ny folkskolinspektör i Trollhättan - 612
Folkskolans vänner firar 50-årsjubileum - 613, 614
Försök med frivillig arbetstjänst igångsättes - 614
Skolbarns ferieresor - 614
Majmötet i Eslöv - 614
Radion - 614, 615
Ny stadga för kommunala mellanskolor - 615
Skolnyheter - 616, 617
Miss X: På tal om... - 617, 618
Lediga tjänster - 618
Tillsatta tjänster - 618
Personliga bemärkelsedagar - 618
    Olle Holmberg - 618
    Emil Nord - 618
Kamratmöten - 619
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 619
Dödsfall - 620
    Arvid Mörrby - 620
    Adolf Levin - 620
    Gustaf Ljungström - 620
    S. J. S. Erman - 620
Litteratur - 620, 621
Brevlåda - 621, 622
Annonser - 615, 619, 621, 622, 623, 624
    Nr 28. (2689) 12 juli 1933 - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Invigning av lärarinnehemmet i Malmköping - 625, 626
Redaktion - 626
Jenny Wahlman: Den spanska folkskolan - 626
Linköpings stifts femtonde folkskollärarmöte - 627, 628
Nya författningar - 628, 629
Från sommarens fortbildningskurser - 629
John Kjederqvist: Något om lärarutbildning och den första undervisningen i svenska språket - 630
Realskolans prövningsresultat - 631, 632
Katekesagitation vid skolavslutning - 632
Skolnyheter - 632, 633, 634, 635
Lediga tjänster - 635
Tillsatta tjänster - 635
Personliga bemärkelsedagar - 635
    Otto Ulmfors - 635
Kamratmöte - 635
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 636
Dödsfall - 636
    Anna Wennergren - 636
    Kristina Persson - 636
    H. N. Isberg - 636
    Augusta Nordström - 636
    Klara Jönsson - 636
Litteratur - 636, 637, 638
Annonser - 635, 638, 639, 640
    Nr 29. (2690) 19 juli 1933 - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
S. A. F:s arbetsskolekurs i Vilhelmina - 641, 642
Adèle Wetterlind: En folkskollärarkårs arbete och kamp under ett halvsekel - 642
Redaktion - 642
John Kjederqvist: Seminarieutbildningen och den första undervisningen i modersmålet - 643, 644, 645
Jenny Wahlman: Den spanska folkskolan - 645
S. L. N:s förbundsmöte - 646, 647
Skolvärlden runt - 647
Pedagogisk-hygienisk kurs i Visby - 648, 649
Fritt forum - 649, 650
    Penningsamlandet i skolrummen - 649, 650
Hur ska det gå med Finlands folkskola - 650
Skolnyheter - 651
Miss X: På tal om... - 651
Lediga tjänster - 652
Tillsatta tjänster - 652
Personliga bemärkelsedagar - 652
    Erik Adolf Häggkvist - 652
    M. E. Fries - 652
Dödsfall - 652, 653
    Karl Berg - 652
    L. V. Norén - 652, 653
    August Fjellström - 653
    Johanna Andersson - 653
Brevlåda - 653, 654
Annonser - 650, 653, 654, 655, 656
    Nr 30. (2691) 26 juli 1933 - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Teodor Carlsson: Den sista medborgarkursen - 657, 658, 659
Folkskolinspektör Sandström får bakläxa - 659
Redaktion - 659
Folkskollärarmöten på 1860-talet - 660, 661
Springklassystemet i kritisk belysning. Norrbottens folkskolinspektör anmäld för J. O. - 662, 663
Ordförandeskifte i Noregs Lærarlag - 663
Fortbildningskurs i Ullånger - 664
S. S. F:s studieresa till London - 664
Folkskollärarinna riksdagsledamot - 664
Läst och återgivet - 665
En tankeställare - 666, 667
Skolnyheter - 667, 668
Geografikurs i Karlstad - 668
Lediga tjänster - 668
Tillsatta tjänster - 668
Personliga bemärkelsedagar - 668, 669
    Hjalmar Ericsson - 668, 669
    Torsten Ander - 669
    Torborg Hansell - 669
Kamratmöten - 669, 670
Dödsfall - 670
    Knut Lindqvist - 670
    Anna Bruce - 670
    J. Söderlind - 670
    F. A. Swanbeck - 670
    Iris Johnsson - 670
Fria ord - 670, 671
Brevlåda - 671
Annonser - 670, 671, 672
    Nr 31. (2692) 2 augusti 1933 - 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696
Folkskolinspektören A. Gierow 60 år - 673, 674, 675, 676
Redaktion - 674
Nya författningar - 676, 677
A. Gierow: Hjalmar Holmquists stora gåva till Sveriges folk - 677, 678
Folkskollärarmöten på 1860-talet - 679, 680
Gunnar Rörby: Teologisk-pedagogiska fortbildningskursen - 681
Kristiden underminerar folkhälsan - 681
S. A. F:s arbetsskolekurs i Kristinehamn - 682
Fallet Lauker - 682
Barn såsom vittnen - 683
Skiens lärarekurser - 683
Läst och återgivet - 684, 685
Ett olämpligt system - 685, 686
Småskollärarinneöverskottet - 686
Dialektuttal och lärarval - 686
Skolnyheter - 687, 688, 689
Lediga tjänster - 689
Tillsatta tjänster - 689
Personliga bemärkelsedagar - 689
    Karl Edvin Kihlström - 689
    Nils Edberg - 689
Kamratmöten - 690
Dödsfall - 690, 691
    Ellen Larsson - 690
    Hedvig Weidling - 690
    Siri Erman - 690, 691
    Signe Elwing - 691
    Gustaf Jonsson - 691
    A. O. Elander - 691
Rättelse - 691
Litteratur - 691, 692
Brevlåda - 692
Annonser - 683, 690, 691, 692, 693, 694
Dyrtidstillägget för tredje kvartalet - 695
Provisorisk avlöningsförbättring - 696
Kontant lön, statsbidrag och pensionsavgifter - 696
    Nr 32. (2693) 9 augusti 1933 - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716
Einar Ew. Forssell: Något om den moraliska uppfostran vid Genèves folkskolor - 697, 698, 699
Redaktion - 698
Karl Larsson: Arbetsövningar vid historieundervisningen - 700, 701
Henry Pettersson: Skolradion i folkskolan - 702, 703
August Grönberg: Skolans anda. Skolpsykologiska betraktelser - 703, 704
Statsbidraget till Augerums skolor - 704
Skolvärlden runt - 704
En handbok för sockenskolmästare från 1796 - 705
Kommunaltjänstemännens organisationsproblem - 705
Nya författningar - 705, 706, 707
Nils Helger: Försäkra skolbarnen! - 706
Fritt forum - 707, 708
    Skolsparverksamheten - 707, 708
    Också en synpunkt på skolresor - 708
Ska vi lära barnen spara? - 708
Skolnyheter - 709
Miss X: På tal om... - 710, 711
Ledig tjänst - 711
Tillsatta tjänster - 711
Personliga bemärkelsedagar - 711
    Axel E. Karlsson - 711
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 711
Från sommarens kamratmöten - 712, 713
Dödsfall - 713, 714
    Fritjof Blomdahl - 713
    Per Thomèe - 713, 714
    Josefina Berggren - 714
    Elin Wassberg - 714
    Fredrik Olsson - 714
    Alma Sätherlund - 714
    L. P. Larsson - 714
    Emma Håkansson - 714
Brevlåda - 714
Annonser - 710, 714, 715, 716
    Nr 33. (2694) 16 augusti 1933 - 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
Emil Johansson: Radiotjänsts folkbildningskonferens - 717, 718
Redaktion - 718
August Grönberg: Skolans anda. Socialpsykologiska betraktelser - 719
Folkskollärarförbundets 15:e kongress - 720, 721
Skolvärlden runt - 721
Per Thomèe in memoriam - 722
Kurs i fysikslöjd i Göteborg - 722, 723
Edvin Jonasson: Svensk stämpedagogik - 723, 724
Fritt forum - 724, 725
    Betygsstatistik - medelbetyg - 724
    Läsningen i skolan - 724, 725
Läst och återgivet - 725, 726
Samarbetet mellan skola och hem - 726, 727
Skolnyheter - 728, 729, 730, 731
Lediga tjänster - 731
Tillsatta tjänster - 731
Personliga bemärkelsedagar - 732
    Hilmer Tidén - 732
    Frida Nilsson - 732
    Helga Malmgren - 732
    Håkan Hindersson - 732
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 732
Dödsfall - 733, 734
    Hilda Nordström - 733
    Anna Bäckman - 733
    Anna Franzén - 733
    Fr. Olsson - 733
    E. Tunblad - 733
    Erik Eriksson - 733
    J. A. Holmkvist - 733
    Karl Engdahl - 733, 734
    K. G. G. Forssell - 734
Litteratur - 734, 735
Brevlåda - 735
Annonser - 728, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 736
    Nr 34. 23 aug. 1933 - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
Internationella lärareförbundet i en svår situation. Intryck från kongressen i Santander. Av S. A. F:s delegat Jenny Wahlman - 737, 738, 739
August Grönberg: Anpassning efter barnanaturen. Kärlek och förtroende äro huvudbegreppen för skolans anda - 740
Nils Helger: Extralärande i folkskolan. Ett förslag till frågans lösning - 741, 742
Magda Carlson: Rättskrivningen i småskolan. Ska den inrangeras i den samlade undervisningen? - 742, 743
Sommarens fortbildningskurser - 744
    Hermods fortbildningskurs för lärare - 744
    Fortbildningskursen i Falun - 744
Skolvärlden runt - 744
    Estlands lärare i nöd - 744
    Inga nazistiska lärare i Österrike - 744
Frans Clason: Pensionärerna och S. A. F. - 745
Gideon Danell 60 år - 745
Läst och återgivet - 746, 747
Sjunde skolåret - 747, 748
Katolska metoder - 748, 749
Ansökningsrätten till ordinarie befattningar begränsas - 749
Skolnyheter - 749, 750
Ny författning - 751, 752
Lediga tjänster - 752
Tillsatta tjänster - 752, 753
Personnytt - 753
    Oskar Hellner - 753
    A. F. Andersson - 753
Kamratmöten - 753, 754
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 756
Dödsfall - 756, 757
    Gustaf Forsberg - 756
    Axel Norrvall - 756
    Emma Lindeqvist - 756
    M. Nordell - 756, 757
    Olivia Andersson - 757
    In memoriam - 757
Brevlåda - 758
Annonser - 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760
    Nr 35. 30 aug. 1933 - 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784
Gunnar Thylén: Skolans slöjd - modern hemkultur - 761, 762
Jenny Wahlman: I det gästfria Spanien. Sett och hört under kongressdagar - 763, 764
Resolutioner under Santanderkongressen - 764, 765
Extralärareländet under debatt. Vad man säger inom kåren - 766, 767
Pedagoger mötas i rosors och ruiners stad. Visby stifts nittonde skolmöte - 768, 769
Alfred Vernborg: Om gamla och nya skolformer - 769, 770
Skolvärlden runt - 770
Akademikerna dominerar i studentklasserna. Vi läser på licentiaten under väntan - 770
Fritt forum - 771, 772
    Skolsparandets problem - 771, 772
Lönetursrätt åt e. o. lärare - 772
Tyskarna och lärarinternationalen - 772
Smutslitteratur - 773
Skolnyheter - 773, 774, 775
Nya författningar - 776, 777
Lediga tjänster - 777
Tillsatta tjänster - 777
Personnytt - 778
    A. Rendahl - 778
    Alfred Vernborg - 778
    O. A. Ohlsson - 778
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 779
Dödsfall - 779
    Olof Olsson - 779
    C. J. Edqvist - 779
    Wilhelm Norland - 779
    J. P. A. Lindeberg - 779
    E. Flodman - 779
Skolmateriell - 780
Litteratur - 780, 781, 782
Fria ord - 782
Brevlåda - 782
Annonser - 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784
    Nr 36. 6 sept. 1933 - 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808
G. Frostell: Så väva vi... Arbetsglädje - självtillit. Handvävningens pedagogiska och nationella betydelse - 785, 786
Sveriges småskollärarinneförenings åttonde fortbildningskurs. Psykologi och pedagogik studeras - 787
Sveriges historia i bilder. Efterlängtad undervisningsmateriell. Skioptikonbilder utgivna av Ernst Klein - 788
Karl Larsson: »Grimberg» i ny upplaga. En pedagogisk och vetenskaplig granskning - 789, 790
L. J. Mårtensson: Skolan och krisen. Stockholms skolbudget - 790, 791
Algot Lundberg: Ett stycke språkhistoria. Bidrag till kännedomen om Norrbottens bygdemål - 791, 792
Lärarbehovet undersökes. Överstyrelsens anslagskrav - 792
Nils Helger: Besparingssträvandena och skolan. S. A. F. mobiliserar till värn för folkundervisningen - 793, 794
Läst och återgivet - 794, 795, 796
Höstbekymmer - 796, 797
Omdömets depression - 797, 798
Finsk seminariereform - 798
Skolnyheter - 798, 799, 800
Skolradio - 800
Tillsatta tjänster - 801
Personnytt - 801, 802
    E. D. Arnell - 801, 802
    Ellen Thunell - 801, 802
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 803, 804
Litteratur - 805
Fria ord - 805, 806
Brevlåda - 806
Annonser - 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808
    Nr 37. 13 sept. 1933 - 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828
John Ek: En samhällsplikt. Låt oss inte glömma de hörselsvaga barnen. Särundervisning nödvändig ur såväl pedagogisk som social synpunkt - 809, 810
Gustaf Mattsson: Nordens nyskolefolk samlat. Folkskolans lärare främst i pedagogiskt reformarbete - 811, 812
Jenny Wahlman: Franska kolleger håller kongress. Briljanta anföranden, lidelsefulla debatter - 812, 813
Skolvärlden runt - 813
Karl Larsson: Historieundervisningen i arbetsskolan. Det fria studiearbetet betingat av goda arbetsanvisningar - 814, 815, 816
August Grönberg: Inga förbud utan skäl. Sök befria barnen från onödiga skuldkänslor - 816
Emil Sandström: Finnbygdens barn lär sig svenska med mycken möda - 817
Skolöverstyrelsens riksdagspetita - 818
Indragningsåtgärderna och skolan - 818
Skolnyheter - 819
Personnytt - 819, 820
    Börje Alström - 819
    Ida Lydén - 820
Tillsatta tjänster - 820
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 821, 822, 823, 824
Skolmateriell - 824
Skolradio - 825
Dödsfall - 825
    J. Larsson - 825
    Anna Charlotta Jonsson - 825
    J. Rönn - 825
Fria ord - 826
Litteratur - 826
Brevlåda - 826
Annonser - 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828
    Nr 38. 20 sept. 1933 - 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
Edvin Stålfelt: Enighet och god anda. En samlingsparoll med oförminskad aktualitet - 829, 830
Gustav Storgård: Ett fritt kårorgan. Svensk Lärartidning - S. A. F:s språkrör - 830, 831
A. Thomson: Medborgarkunskapen i fortsättningsskolan. Rön och anvisningar - 831, 832
Där Svensk lärartidning tryckes - 833
L. G. Sjöholm: Vårt folk i helg och vardag. Den kulturhistoriska utvecklingstanken i historie- och hembygdskunskap - 834, 835
Anna Sörensen: Barnet inför boken. En god bok - en god kamrat - 836, 837
Herman Siegvald: Psykologiska kompensationsfenomen. Mindervärdighetskänslan kompenseras. Motgången sporrar - 837, 838
Ungdomens bokvecka. Skolan bör vara med - 838
Emil Eljas: Är folkskolan improduktiv? Den kultur skolan grundlägger är oumbärlig även för den materiella utvecklingen - 840, 843
Erik Bjelfvenstam: Grupparbete i slöjd. Ett tillfälle att grundlägga social känsla - 843
Svensk Lärartidning till S. A. F:s medlemmar - 844
Läget och lärarna - 844, 846
Stockholm beaktar extralärarnas intressen - 846
Osvald Rydén: Pressen och skolan - 847, 848
Städerna och skatteutjämningen. Folkskoleväsendets standard får ej sänkas! - 848
Skolöverstyrelsen avstyrker ytterligare inskränkning i ansökningsrätten - 849
Skolnyheter - 850, 851
Lediga tjänster - 852
Tillsatta tjänster - 852
Skolvärlden runt - 852, 853, 854
Skolradio - 854
Personnytt - 855
    Sesse Wahlström - 855
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 855, 856, 857
Dödsfall - 857, 858
    A. Åkerman - 857
    K. G. Magnusson - 858
    Clara Lindström - 858
Skolmateriell - 859
Litteratur - 860, 861, 862
Redaktion - 865
Annonser - 835, 839, 841, 842, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
    Nr 38 B. Boknummer. 20 sept. 1933 - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892
Karl Nordlund: Läraren och boken. Boken hjälper läraren att sätta in sin gärning i de större perspektiven - 869, 870
Elvi Rydefält: En resenär - 870
Klas Aquilonius: En modern essayist. Vårt liv är inte bara liv utan både liv och död - 871
Teknikens triumfer. Verkligheten underbarare än dikten - 872
Dagligt liv i Norden. Troels-Lunds klassiska verk på svenska - 873, 874
Daniel Rydsjö: Ett stycke ungdomspsykologi - 874
En skald - 875
J. Franzén: Kulturhistoriskt - 875, 876
Socialt patos - 876
Hunger - 876
Elvi Rydefält: Resor och äventyr - 878
Lorentz Larson: Krigsroman - 879
Sommarlek - 879, 880
Elvi Rydefält: Under tropikernas sol - 880, 881
Kinesiskt - 881
Karl Larsson: Ekonomisk historia - 882
Hjärnans herravälde - 883
Vittnespsykologi - 883, 884
Populärvetenskap - 884
Anna Sörensen: Korsfarare och präst - 885, 886
Lorentz Larson: Adel, präster, borgare och bönder - 886, 888
Arvid Johansson: Världshistoria - 888
Äventyr i Afrika - 889
En lyhörd vandringsman - 889
Annonser - 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892
    Nr 39. 27 sept. 1933 - 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
Elsa Underdahl: På skjutskärran. En vikaries upplevelser. Visst lär man sig mycket under vandringsåren men... - 893, 894, 895
August Grönberg. Får pojken fuska? Ta vara på barnens samhörighetskänsla - 895, 896
Henrik Berglind: Skolradion - Läroboken som ständigt förnyas - 896, 897
Elvi Rydefält: Barnets arbetsdag. Att läsa läxor är också en konst - 897, 898
Jenny Wahlman: Mellan dramatiska inlägg. Kongressen dansar och ler. Fyra dagar med franska kolleger - 898, 899
Vem ska betala portot? - 899, 900
Svenskt och internationellt - 900, 901
Småskollärarinnorna bör slå vakt om Svensk Lärartidning - 901
Betydelsefull finsk seminariereform. Folkskolans växande betydelse ställer större kompetensfordringar på lärarna - 902, 903
Ack Värmland du sköna... Värmlands livaktiga länsförbund behandlar skol- och kårfrågor. Sjunde skolåret i medvind - 903, 904
Skolvärlden runt - 904
Läst och återgivet - 905, 906, 907
Överdrivna farhågor - 907, 908
Skolnyheter - 908, 909
Lediga tjänster - 909
Tillsatta tjänster - 910
Personnytt - 910
    F. G. Landström - 910
    Johanna Tomasson - 910
    E. G. Nyberg. - 910
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 911, 912, 913, 914
Skolradio - 914, 916
Skolmateriell - 916, 917
Dödsfall - 917
    Gustav Stagnér - 917
    O. P. Kahlström - 917
Litteratur - 917, 918
Brevlåda - 918
Redaktion - 918
Annonser - 911, 912, 913, 915, 916, 917, 918, 919, 920
    Nr 40. 4 okt. 1933 - 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944
Där läxan och sagan går hand i hand. En hemtrevlig tillflykt för grändernas barn. En afton i Storkyrkans läsestuga - 921, 922
Bror Sjögren: Kretsförening på besök i S. A. F:s lokaler. Upplänningar på studieresa till Stockholm. Exempel att efterfölja - 923
Karl Larsson: Folkskolans läsebok revideras. En granskning - 924, 925, 926
Skolvärlden runt - 926
Hjalmar Berg: Från en anspråkslös början. Vår äldsta skolmateriellfirma 65 år - 927, 928
Svenskt universitet i Helsingfors - 928, 929
S. A. F. bevakar de extra ordinaries rätt. Framställning från Stockholmskretsen till stadsfullmäktige - 929, 930
Praktisk mellanskola och praktisk realexamen - 930, 931
Tjänstemannalönerna ingen budgetregleringsfaktor - 931, 932
Svensk Lärartidnings redaktion - 932
Skolnyheter - 934, 935
Lediga tjänster - 936
Tillsatta tjänster - 936
Personnytt - 936
    Erik Elias - 936
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 936, 937, 938, 939
Sveriges småskollärarinneförening - 939
Skolradio - 939
Dödsfall - 939, 940, 941, 942
    P. A. Johansson - 939, 940, 941
    Gustav Stagnér in memoriam - 941
    A. A. Åkerman in memoriam - 941
    Thilda Josefsson - 941, 942
    K. E. Öhrn - 942
Skolmateriell - 942
Litteratur - 942
Brevlåda - 942
Redaktion - 943
Annonser - 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944
    Nr 41. 11 okt. 1933 - 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968
Knut Hagberg: Från kejsardöme till nazistdiktatur. Pedagogiska strömningar inom tyskt skolliv. De pedagogiska strömningarna löper parallellt med de konstnärliga - 945, 946
Ungdomens bokvecka - 946
Gustav Storgård: Ökade möjligheter för S. A. F. att bistå behövande. Ny donation till föreningen. Gåva som vittnar om förtroende och tillit till S. A. F. - 947
Ett finger sirap - premie på 1850-talet. Skolliv i trakter där svenskt och finskt mötes - 948
Neeme Ruus: En protestkongress. Estlands lärare kräver högre löner - 949, 950
August Grönberg: Arbetsgemenskap i skolan - en upplevelse för eleverna - 950
Skolvärlden runt - 951, 952
Fritt forum - 952, 953
    Om provräkningar - 952
    Är folkskolan improduktiv? - 952, 953
Klasslärarnas lediga timmar bör nyttiggöras. Springklassystemet inför J. O. - 953, 954
Zigenarhövding vill bli skolinspektör - 954
Demagogi - 955
Lauker - 955, 956
Ett överklagat lärarval - 956, 957
Smutslitteraturen - 957
Enhetliga läroböcker - 957, 958
Skolnyheter - 958, 959, 960, 961, 962
Lediga tjänster - 962
Tillsatta tjänster - 962
Personnytt - 962
    Oscar Hellberg - 962
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 963, 964, 965
Sveriges småskollärarinneförening - 965, 966
Dödsfall - 966
    Elin Ljungberg - 966
    D. Lindahl - 966
Litteratur - 966
Skolradio - 966
Brevlåda - 966, 967
Redaktion - 967
Boknytt - 967
Annonser - 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968
    Nr 42. 18 okt. 1933 - 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992
Folkskollärarna de bästa ledarna i A. K:s kurser. Tillfälle till sysselsättning för arbetslösa lärare. Kurser och läger fortsätter i vinter - 969, 970, 971
De icke ordinarie lärarnas intressen värnas. Boställsordningen under diskussion. Representantskapet gör framställningar till k. m:t och skolöverstyrelsen - 971
George Möller: Krisen och skolan i Amerika. Uppfostran en handelsvara - 972, 973
Artur Stehr: Skolan som spänner om alla nationer. Intryck från Rousseaus och N. F:s stad - 973, 974, 975
Gustav Storgård: Vilka främmande språk läses i folkskolan? En av S. A. F. verkställd undersökning - 976
Bernh. Berg: Teckningsundervisningen av kulturellt värde. Bör få större plats på seminariernas schema. Något för seminariesakkunniga att tänka på - 977
Julia Pålsson: Småskolan och Svensk Lärartidning - 978
20 överflödiga lärare i Skåne - 978
Smittosamma skolsjukdomar - 978
Läst och återgivet - 979
Ungdomsarbetslösheten - 980
Skolnyheter - 980, 981, 982
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 982, 983, 984, 985, 986, 987
Personnytt - 988
    Hulda Lundin - 988
    Per G. Persson - 988
    Olof Eriksson - 988
Skolradio - 988
Dödsfall - 988
    Augusta Skaar - 988
Sveriges småskollärarinneförening - 989
Lediga tjänster - 989
Tillsatta tjänster - 989
Litteratur - 989, 990
Brevlåda - 990
Redaktion - 990
Annonser - 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992
    Nr 43. 25 okt. 1933 - 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
Nils Helger 60 år. En förgrundsfigur för bottenskoletanken. Den intresserade skolmannen - den hängivne S. A. F:aren - 993, 994
August Grönberg: Bra med böcker, bättre om de lästes. Hellre knagglig begreppsanalys än flott paradexercis - 994
Var skulle vi stått utan S. A. F.? En maning att hörsamma: Slut upp kring S. A. F. och Svensk Lämrtitlning! Propagera för tidningen vid kretsmötena! - 995
Stora Tuna skolförening jubilerar. Tidens och skolans stora frågor avspeglas i mötesprotokollen - 996, 997
Grundtvig - den nordiska folkhögskolans skapare. Skalden och folkuppfostraren - 997, 998
Högre lärarinneseminariets omorganisation - 998
Dyrtidstillägget för fjärde kvartalet 1933 - 999
Provisorisk avlöningsförbättring - 1000
Kontant lön, statsbidrag och pensionsavgifter - 1000
Läst och återgivet - 1001, 1002
Rationalisering och skolplikt - 1002, 1004
Läroboksrevision - 1004
Skolnyheter - 1004, 1005
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011
Skolradio - 1011
Lediga tjänster - 1011
Tillsatta tjänster - 1011
Personnytt - 1012
    Konrad E. Örtegren - 1012
    L. W. Drugge - 1012
Dödsfall - 1012
    Ingeborg Roos - 1012
    A. G. Werner - 1012
Redaktion - 1012
Litteratur - 1012, 1013
Annonser - 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
    Nr 44 A. 1 nov. 1933 - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
Karin Skerfe: Skolan fostrar boksynta elever. Intet tvång utan fritt val bland böckerna - 1021, 1022, 1023
Martin Liander: Snabb avveckling av den begränsade ansökningsrätten. Lojalt samarbete mellan skolmyndigheter och lärarkår - 1023, 1024
Nya folkskolinspektörer - 1024
Nils Persson: Införandet av ett sjunde skolår en fosterländsk uppgift. Kan genomföras utan större uppoffring från det allmännas sida - 1025, 1026
G. C. I. bör vara civil högskola. Institutet utvecklas temporärt? - 1026, 1029
Gunnar Thylén: Skolslöjden är främst ett uppfostringsmedel. En syntes av pedagogik, teknik och estetik - 1029, 1030
Ett kollegium med 1000 lärare. Radion ett betydelsefullt inslag i skolarbetet. Intervju med rektor Yngve Hugo - 1030, 1031
Josef Weijne: Lydnad för gällande lag. Medborgarkunskap skapar samhörighet med rättssamhället - 1031, 1032
Läst och återgivet - 1032, 1035
Brokig tisdag - 1035, 1036, 1037
Skolböckerna - 1037, 1038, 1039
De nya reglerna för lärarval - 1039
Svensk Lärartidning - 1039, 1040
Skolnyheter - 1040, 1043
Rättsfrågor rörande skolväsendet - 1043, 1044, 1045, 1046
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1047, 1048
Skolradio - 1048
Tillsatta tjänster - 1048
Personnytt - 1049, 1050
    Anna Johnsson - 1049
    J. M. Rosberg - 1049
    K. G. Thorén - 1049, 1050
Litteratur - 1050, 1051
Brevlåda - 1053
Redaktion - 1053
Annonser - 1027, 1028, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
    Nr 44 B. Boknummer. 1 nov. 1933 - 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
Folkskolans lärare varmt intresserade för Ungdomens bokvecka. Visa de unga bort från den förflackande läsningen och fram till de goda böckerna! - 1057
Hjalmar Berg: Den gamla goda tiden då tuppen värpte. Kungliga ABC-böcker och böcker för menige man - 1058, 1059
Signe H.-Wranér: Barnen i böckernas djungel. Hur lockas barnet till boken? - 1060, 1061, 1062
Nils Eriksson: Undervisning i böckers bruk väcker barnens kärlek till böckerna - 1062
Det var en gång... Sagas tjusningskraft är ständigt ny - 1065
Lorentz Larson: Kärlek till god läsning - skolans förnämsta mål. Vad barn läser - 1066, 1069, 1070, 1071
Ny Saga - 1071
Pensionsbok - 1071
Milly Jungmarker: I klass för sig - 1071
Lorentz Larsson: Bildning i rolig form - 1072, 1073
Elvi Rydefält: Fjärran länder - 1073, 1074
Milly Jungmarker: Flickböcker - 1074, 1075
Lorentz Larsson: Nybyggarliv - 1075
Elvi Rydefält: Livet på stäppen - 1075
Greta Cederstrand: Barnens böcker - 1076
Greta Cederstrand: Berättelser och sagor - 1076, 1077
Historiskt - 1078
En liten världsomseglare - 1078
På ferier - 1078
Lorentz Larsson: Pojkliv - 1079
Norrlandsskildring - 1079, 1080
Snälla barn - 1080
Skolflickor - 1080
Bilderböcker - 1080
Barnakrönika - 1080
Lorentz Larsson: Äventyr på sjön - 1080, 1081
Innan skolan börjar - 1081
Mönsterbarn - 1081
Margit Levin: En kärnkvinna - 1081, 1082
Margit Levin: För tonåringar - 1082
Annonser - 1063, 1064, 1067, 1068, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
    Nr 45. 8 nov. 1933 - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108
Achmed Bey: Där lärargärningen står högt i kurs. Undervisningsväsendet i Turkiet före och efter 1923. En återblick med anledning av republikens 10-åriga tillvaro - 1085, 1086, 1087, 1088
J. Wintzell: Fram för förbättrad hygien! Låt livsförrättningarna och hygienen bli skolans biologiska huvudämne - 1088, 1089
Helge Haage: Giv barnasjälen luft och ljus. Barnens psykiska välbefinnande minst lika viktigt som undervisningsresultatet - 1089, 1090, 1091
Gideon Danell: Dialektformerna berättigade i sin rätta miljö. Katederns språk och fasoner en stel uniform - 1091, 1092
Anna Olsson: Småskolan - hemskolan. Centralisering genom skolskjutsar förknippas med vådor - 1092
Ungdomens bokvecka - 1092
J. H. Jönsson: Svenska skolbarn har sparat 24 miljoner kronor. Snålheten och girigheten - sparsamhetens värsta fiender - 1093, 1094
Gustav Storgård: Skolornas fredsdag den 11 november - 1094
Skolvärlden runt - 1094
Georg Björklund: Bokreklamen i skolans bibliotek skapar ett skimmer av färg och glädje kring böckerna - 1095, 1096
Fritt forum - 1096, 1098
    De icke ordinarie lärarnas ställning - 1096, 1098
Läst och återgivet - 1098, 1099
Folkskolinspektörsutnämningen - 1099, 1100
Ålderstillägg åt icke ordinarie lärare - 1100, 1101, 1102
Skolnyheter - 1102
Miss X: På tal om... - 1102, 1103
Lediga tjänster - 1103
Tillsatta tjänster - 1103
Skolradio - 1103
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1103
Skolidrott - 1104
Personnytt - 1105, 1106
    J. A. Waller - 1105
    Oscar Em. Nilsson - 1105, 1106
    Anna Svensson - 1106
Dödsfall - 1106, 1107
    A. Sundén - 1106
    H. N. Ekman - 1106
    Anna Charlotta Wallin - 1107
    J. A. Wallendorff - 1107
    Elsa Malmgren - 1107
Brevlåda - 1107
Annonser - 1097, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108
    Nr 46. 15 nov. 1933 - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132
Nils Holgerssons författarinna sänder genom Svensk Lärartidning en hälsning till Sveriges skolbarn. Svenska gossar och flickor bör inte ge sig någon ro, förrän de har gjort Sverige till det bästa landet på jorden - 1109
Selma Lagerlöf 75 år - 1110, 1112
Nils Helger: Låt grottekvarnen vänta på sin mäld. Bättre att gå i skola än att vara arbetslös. Sjuårig folkskola önskvärd - 1112, 1113, 1114
Skolvärlden runt - 1114
En kulturgärning i folkbildningens tjänst. Sundsvallskretsen jubilerar - 1115
J. Wintzell: Elevernas självverksamhet vid undervisningen om människokroppen - 1116
Tjänstemännen för organiserat samarbete - 1117
Stort intresse för S. A. F. i Lappland - 1117
Ny romanpristävlan - 1117
Fritt forum - 1118
    Skolförsämring i stället för rationalisering - 1118
    Folkskolans undervisningsmateriell - 1118
    B1-skolan och lärarinnorna - 1118
Läst och återgivet - 1119
Ett arbetslöshetsproletariat - 1120
Arbetslöshetsräkning av småskollärarinnor - 1120
Skolnyheter - 1120, 1121, 1122
Tillsatta tjänster - 1122
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127
Sveriges småskollärarinneförening - 1127, 1128
Högre folkskolornas lärarförening - 1128
Personnytt - 1129
    Edvard Johansson - 1129
    Karl Hagberg - 1129
    Nils Nordh - 1129
    Augusta Andersson - 1129
    C. Johansson - 1129
Skolradio - 1130
Esperanto - 1130
Dödsfall - 1130
    P. Nilsson - 1130
    Erik A. Lundström - 1130
    V. A. Gätje - 1130
Litteratur - 1130, 1131
Brevlåda - 1131
Redaktion - 1131
Annonser - 1111, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132
    Nr 47. 22 nov. 1933 - 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160
Där sången klingar och arbetet går med fröjd. Håll humöret uppe! är parollen på Vällingelägret - 1133, 1134, 1135
Sigrid Bredberg: Hur många småskollärarinnor är arbetslösa? S. A. F:s utredning väntas ge svar på frågan - 1135, 1136
August Grönberg. Dikten - en hela folkets egendom - 1136, 1137
Johan Forsell: Nutidens svenska språk duger åt nutidens svenska folk - 1137, 1138
Hedvig Norgren 50 år - 1138, 1139
Skolvärlden runt - 1139
Jenny Wahlman: De tyska lärarna - äkta Hitlerkämpar - 1139
Nils Holmqvist: Julsaker från slöjdsalen - 1140, 1141
Trakasserad lärarinna i Södra Sandby får varning av skolstyrelsen - 1142
Läst och återgivet - 1143, 1144
Hur många lärare blir överflödiga? - 1144
Ungdomslitteraturen - 1144, 1145
Skoldagens anordning - 1145, 1146
Ny katolsk offensiv - 1146, 1148
Skolnyheter - 1148
Rättsfrågor rörande skolväsendet - 1149, 1150
Tillsatta tjänster - 1150
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1150, 1151, 1152, 1153, 1154
Skolradio - 1154
Skolidrott - 1154
Personnytt - 1154
    Karl Rahne - 1154
Dödsfall - 1155, 1156
    Anna Lessel - 1155
    Karl Petrus Starrin - 1155
    Agnes Krook - 1155
    A. E. Larsson - 1155, 1156
    L. M. Bergqvist - 1156
Litteratur - 1156, 1157
Fria ord - 1157
Brevlåda - 1157
Annonser - 1147, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1160
    Nr 48. 29 nov. 1933 - 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
Finns det stygga barn? - 1161, 1162
Sven Jerring och Thure Åkerlund: Vi bildar en skolidrottsförening! - 1163, 1164, 1165
Karl Nordlund: Skolan i det tredje riket. Den tyska nationalsocialismens ställning till skolan och uppfostran - 1165, 1166
Bengt Bergman: Ett gigantiskt storverk. 100-årsminnet av Artur Hazelius födelse - 1167, 1168
Johan Forsell: Arthur Hazelius - En förkämpe för moderniserad stavning - 1168, 1169
Edvard Göransson avgår - 1169, 1170
Småskollärarinnorna bör kunna pensioneras vid 55 år - 1170
Thor Kärrdahl: Gymnastikkurs i Varberg - 1171
E. G. C. Brandt: Säregna förhållanden motiverar massindragningar - 1171, 1172
Internationella lärarförbundet - 1172
Skolvärlden runt - 1172
Folkskolläraröverskott - 1172
Överdriven centralisering till skada för skolan - 1173, 1174
Upprörande maktmissbruk - 1174
Seminariereformen - 1174, 1175
Nils Helger: Till Sveriges Allmänna Folkskollärarförening - 1175
Skolnyheter - 1175, 1176
Rättsfrågor rörande skolväsendet - 1176, 1177, 1178
Lediga tjänster - 1178
Tillsatta tjänster - 1178
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1178, 1179
Skolradio - 1179, 1180
Esperanto - 1180
Personnytt - 1180
    Andreas Söder - 1180
    Karl Klemens Norell - 1180, 1181
    David Sjöholm - 1181
    Elof Elofsson - 1181
    Johan Grane - 1181
Dödsfall - 1182
    Hjalmar Davidsson - 1182
    Anna Sundbom - 1182
    A. P. Söderberg - 1182
Litteratur - 1183, 1184, 1185, 1186
Fria ord - 1186
Brevlåda - 1186, 1187
Redaktion - 1187
Annonser - 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188
    Nr 49. 6 dec. 1933 - 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220
Greta Engkvist: Landet där vuxna och småttingar är skolkamrater. Västerländsk bildning i förening med indisk kultur - 1189, 1190, 1191
Gösta Bergman: Expert eller pedagog i skolradion. Föredragshållarens personlighet viktigare än ämnet - 1191, 1192
Hugo Tenerz: Pedagogiska problem inom den norrbottniska finnbygden - 1192, 1193
G. C. I. omorganiseras - 1193, 1194
Einar Ahlén: Lärarnas dyrortstillägg och krisen. Aktuellt från Sollentuna - 1194
Anställningsförhållanden den 15 oktober 1933 beträffande åren 1931, 1932 och 1933 utexaminerade folkskollärare - 1195
Anställningsförhållanden den 15 oktober 1933 beträffande åren 1931, 1932 och 1933 utexaminerade småskollärarinnor - 1195
Sommarkurserna vid Hälsingborgs Samläroverk med korrespondensmetod - 1196
Kafferepsskvaller och telefonangivelser bör lämnas utan avseende - 1196
Max Glanzelius: Nykterhetskurs i Göteborg - 1197
En riksbekant skolstrid. Folkskolinspektören om Mjölbystriden - 1197, 1198
Slöjdlärararvodet lägre än byggnadsindustrins arbetares timpenning - 1198
Albert Lilius 60 år - 1199
Läst och återgivet - 1200, 1201
Småskollärarinneutbildningen och läraröverskottet - 1201
Mjölbystriden - 1201, 1202
Verbets talspråksformer på väg att erövra normalprosan - 1202, 1203
Pornografi under ideell skylt - 1203
Indragningen av lärartjänster - 1203
Skolnyheter - 1203, 1204, 1205
Rättsfrågor rörande skolväsendet - 1205, 1206
Lediga tjänster - 1207
Tillsatta tjänster - 1207
Skolradio - 1207
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212
Skolidrott - 1212, 1213
Personnytt - 1213, 1214, 1215
    K. V. Åhlander - 1213, 1214
    Folkskolinspektör A. Th. Brandt 65 år - 1214, 1215
Dödsfall - 1215, 1216
    Bernhard Johansson - 1215
    F. A. Elmén - 1215
    Kerstin Olsson - 1215
    Karin Ingeborg Larsson - 1215
    Th. Neymark - 1215
    P. J. Jonsson - 1215, 1216
    Olga Boström - 1216
Litteratur - 1216, 1217
Redaktion - 1217
Fria ord - 1217
Brevlåda - 1217
Annonser - 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220
    Nr 50. 13 dec. 1933 - 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244
Donation till S. A. F. Folkskollärarinnan Ellen Aspelund testamenterade 27,500 kr. - 1221, 1222
J. Rydberg: Svensk undervisningshistoria - 1222
Alfred Frankman: Södra Sandby-tragedien genom ortsbefolkningens glasögon - 1223, 1224
Gunnar Forsberg: Sinnrik uppfinning - 1224, 1225
Gösta Bergman: Skolradions framställningsformer - 1225, 1226
Ungdomens bokvecka i Göteborg - 1226
Skolvärlden runt - 1226
Fritt forum - 1227, 1228
    I barnamun - 1227
    B1-skolan och lärarinnorna - 1227, 1228
En fingerfärdig försvarsadvokat - 1228
Statsbidraget i Solna - 1229, 1230
En ovederhäftig kritiker - 1230, 1231
Svenskt debattspråk undersökes - 1231
Slöjdarvodet - 1231
Skolnyheter - 1231, 1232
Nya författningar - 1232
Miss X: På tal om... - 1232, 1233
Lediga tjänster - 1233
Tillsatta tjänster - 1233
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1233, 1234, 1235, 1236, 1237
Sveriges småskollärarinneförening - 1237
Skolidrott - 1238
Esperanto - 1238
Dödsfall - 1238, 1239
    Johan Thylén - 1238
    Joel Andersson - 1238
    Elin Svensson - 1238
    Carl Sundblad - 1238
    Anna Jonsson - 1238
    Fr. Brunnberg - 1238, 1239
Litteratur - 1239, 1240, 1241, 1242
Redaktion - 1243
Fria ord - 1243
Brevlåda - 1243
Annonser - 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1243, 1244
    Nr 50 B. Boknummer. 13 dec. 1933 - 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264
Carl Björkbom: Vår äldsta bok och boken på 1850-talet - 1245, 1246, 1247
Aktuellt - 1247
Klas Aquilonius: Tonen från havet - 1248
Man pratar - 1248, 1249
Klassiska tänkare - 1249, 1250
Fransk esprit - 1250
Nils Wikström: Vår tids kaos i strålkastarljus - 1250
I det fördolda - 1252
Korta romaner - 1252, 1253
Modern hjältinna - 1253
Klas Aquilonius: Människor i nöd - 1254
Nära jorden - 1254, 1255
En roman som man minns - 1255
I all anspråkslöshet - 1255
Daniel Rydsjö: Euripides på svenska - 1255, 1256
Klas Aquilonius: Saklighet - 1256, 1258
Daniel Rydsjö: Eros och Thanatos - 1258
Årets mest spännande bok - 1258, 1259
En sjuksköterska - 1259
Efterkrigsmiljö - 1259, 1260
Lorentz Larson: Tragediens sista akt - 1260
R. Lindström: En stor roman - 1260
Spanskt - 1260, 1261
Wilhelm Björk: Djurpsykologi - 1261, 1262
Karakteristik - 1262
Kring en storman - 1262
Från Tasmanien - 1262, 1263
Karl Larsson: En hjältes saga - 1263
Annonser - 1249, 1250, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264
    Nr 51. 20 dec. 1933 - 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284
En brygga mellan skola och hem. S. A. F.-krets tog initiativet till lokal skoltidning - 1265, 1266
Alf Hildinger: Både ljudenlighets- och samhörighetsprinciperna bör beaktas! Tankar angående stavningsreform - 1267, 1268
Karl Larsson: Nya hjälpmedel för geografiundervisningen - 1268, 1269, 1270
Statsbidrag för undervisning i slöjd - 1270, 1271
Gösta Bergman: Billigare mottagningsapparater för skolradion - ett viktigt önskemål - 1272
Fortbildningskurser i Stockholm - 1272
David Nilsson: Folkskolan är föremål för skidfrämjandets särskilda intresse - 1273, 1274
Johan Forssell: Språk och stil i barnens »bredvidläsning» - 1274, 1275
Skolvärlden runt - 1275
Folkskolinspektörsmötet - 1275, 1276
Barbariets renässans - 1276
Representantskapet uppvaktar ecklesiastikministern - 1276, 1277
Ett efterföljansvärt exempel - 1277
Gift lärarinna får intet ålderstillägg - 1277
Skolnyheter - 1277, 1278
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1278
Tillsatta tjänster - 1278
Från kretsmötena - 1279
Skolradio - 1279
Skolidrott - 1279
Personnytt - 1280
    Joh. Wilander - 1280
Litteratur - 1280, 1281, 1282
Fria ord - 1282
Brevlåda - 1282
Redaktion - 1282
Annonser - 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284
    Nr 52. 27 dec. 1933 - 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300
Historiska vykort. En intressant artikelserie för Svensk Lärartidning - 1285, 1286, 1287, 1288
Skandalen i Södra Sandby. Terror mot lärarinnor. Otroliga interiörer - 1288, 1289
Jenny Wahlman: Boken och geväret symbolen för det tredje tyska rikets uppfostringsväsen - 1289, 1290
Skolvärlden runt - 1290
Herman Sandegren: Missionsundervisningen i skolan - 1291
Emanuel Linderholm: Var jag går - 1291
Läst och återgivet - 1292, 1293
Vid årsskiftet - 1294, 1295
Skolnyheter - 1295, 1296
Sveriges allmänna folkskollärarförening - 1296, 1297, 1298
Sveriges småskollärarinneförening - 1298
Personnytt - 1298
    Anna Bergström-Simonsson 80 år - 1298
Fria ord - 1298, 1299
Redaktion - 1300
Annonser - 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300

Project Runeberg, Thu Dec 13 17:20:10 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1933/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free