- Project Runeberg -  Svensk litteraturhistoria i sammandrag /
Katolska tiden (1200--1521). b) Religiös litteratur

(1904) [MARC] Author: Karl Warburg - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Katolska tiden
Öfversikt
Litteratur
a) Samhällelig litteratur

b) Religiös litteratur.

Den största och viktigaste delen af medeltidens litteratur är af religiös art, och på detta område möta vi världsbekanta namn.

Petrus de Dacia, en lärd gottländsk dominikanmunk (född på 1230-talet, d. 1289), är berömd för sin på ypperligt medeltidslatin skrifna, svärmiska skildring af den unga extatiska Kristinas från Stumbelen lif och syner samt för sina bref till henne, alster af glödande mystik och uttryck för ett renhjärtadt sinnelag.

Magister Mattias, som lefde i förra hälften af 1300talet, den heliga Birgittas lärare, var en lärd skolastiker men tillika en själfständig tänkare, som i sin framställning röjer mystiska drag. Han författade bland annat en religiös exempelsamling samt allegoriska utläggningar af bibeln, åtföljande en ur Birgittas krets utgången bibelöfversättning.

Den berömdaste svenske medeltidsförfattaren är Birgitta, det första bildningens stornamn, som från Sverige utgått öfver världen, en djärf, fantasirik sierska, hvilken slutligen af kyrkan förklarats för helgon. Hennes »Uppenbarelser», utgöra fromma, svärmiska utgjutelser, hvilka hon antager vara dikterade af Gud men som helt igenom bära prägeln af henne själf och hennes tid, uttala hennes af mystiskt grubbel fyllda hopp, hennes längtan, sorg och glädje, fördomar och villfarelser, hennes kärlek till Kristus, såsom hvars brud hon betraktar sig, allt tolkadt i ett färgrikt och lifligt språk, uppfylldt med talrika och kraftiga bilder, ofta med uttryck af vidt gående naturalism. Såsom de flesta liknande verk lida dessa »uppenbarelser» af oreda och planlöshet. Ursprungligen nedskrifna på svenska, öfversattes och omskrefvos de omedelbart på latin och öfverflyttades senare ånyo till svenska i början af 1400-talet.

Lefnad: Birgitta, dotter till den utmärkte upplandslagmannen Birger Pedersson och Ingeborg af Folkungasläkten, föddes på Finsta gård i Uppland omkring 1303. Hon åtnjöt en för sin tid högst utmärkt uppfostran och var ej heller främmande för praktiska värf, ja hon deltog äfven med intresse i sin tids politiska sträfvanden. Hon sysselsatte sig redan i barnaåren med religiösa betraktelser och fick tidigt syner och uppenbarelser. Vid unga år blef hon gift med den adertonårige lagman Ulf Gudmarsson. Efter att hafva varit hofmästarinna vid sin frände Magnus Erikssons hof, mot hvars yppighet hon ganska myndigt ifrade, företog hon med sin make och ett stort följe en vallfärd till den helige Jakobs graf i Spanien. Ulf afgaf löfte att vid hemkomsten ingå i kloster, som ock skedde, då de båda togo sin bostad i Alvastra. Hon greps, i synnerhet efter mannens död (1344), ofta af religiös hänryckning och beslöt att stifta en egen klosterorden (birgittinorden), som skulle hafva sitt säte på det ställe, där nu Vadstena är beläget. År 1349 vandrade hon till Rom, som likväl icke då var påfvens residens (han bodde den tiden i Avignon). Hon stannade här i mer än 20 år, ifrande för påfvens återflyttning till Rom. Efter att hafva gjort en pilgrimsfärd till Jerusalem, dog hon 1373 i Rom.

I synnerhet från birgittinorden (klostren i Vadstena och Nådendal) utgick en viktig öfversättningslitteratur af en del af bibelns böcker (Judits, Esters, Ruts och Mackabéernas böcker, Josua bok, Johannes' uppenbarelse, Apostlagärningarna) äfvensom predikolitteratur. Predikningarna äro visserligen i allmänhet skrifna på latin men höllos för folket på modersmålet. Den latinska affattningen var nämligen afsedd för prästerna. Predikanterna (i synnerhet dominikanerna) använde i sina predikningar ofta populära sagor och anekdoter hämtade ur utlandets berömda exempelsamlingar och bidrogo härigenom väsentligen till folksagornas spridning från land till land. Af betydelse är ock legendlitteraturen, däribland det i slutet af 1200-talet tillkomna fornsvenska legendariet samt en uppbygglig novellsamling: Själens tröst.

c) Historisk litteratur
d) Poetisk litteratur


The above contents can be inspected in scanned images: 21, 22, 23

Project Runeberg, Thu Dec 13 20:46:20 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlihist/21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free