- Project Runeberg -  Svensk litteraturhistoria i sammandrag /
Bilaga. Hänvisningar till arbeten för vidare studier

(1904) [MARC] Author: Karl Warburg - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Bilaga.

Hänvisningar till arbeten för vidare studier.

Närmast hänvisas till:

Illustrerad Svensk Litteraturhistoria af Henrik Schück och Karl Warburg (I--II: I och II), som skildrar svenska litteraturen till omkring 1830.

--

P. D. A. Atterbom: Svenska siare och skalder, I--VI (särskildt författarne under 1600--1700-talen); B. E. Malmström: Grunddragen af svenska vitterhetens historia, I--V (efter Stiernhielm till omkr. 1820); Gustaf Ljunggren: Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III:s död, I--V (till 1821); Henrik Schück: Svensk litteraturhistoria I (medeltid och reformationstid); Hellen Lindgren: Vår vittra storhetstid, I (1730--1809); Per Wieselgren: Svenska kyrkans sköna litteratur; Atterbom: Litterära karakteristiker; C. R. Nyblom: Estetiska studier; Gustaf Ljunggren: Smärre skrifter, I--III; C. D. af Wirsén: Lefnadsteckningar (Oxenstierna, Beskow, Nicander); Oskar Levertin: Diktare och drömmare och Svenska gestalter.

--

G. Cederschiöld: Erikskrönikan; G. Ljunggren: Svenska dramat till slutet af 1600-talet; H. Schück: Lars Wivallius; J. Helander: Spegel; H. Tottie: J. Svedberg; E. Meyer: G. Rosenhane; G. Ljunggren: Frese; V. Vasenius: Frese (i Historiallinen Arkisto); Arvid Hultin: Inledning till Valda skrifter af Frese; E. Wrangel: Det karolinska tidehvarfvets komiska diktning; J. A. Eklund: Anders Rydelius.

--

E. Wrangel: Frihetstidens odlingshistoria 1718--1733; K. Warburg: Olof Dalin (i Sv. Akad. handl.); C. Eichhorn: Vår prosadikt under frihetstiden (i Svenska studier); G. Göthe: De vittra samfunden före 1786; K. Warburg: Det svenska lustspelet under frihetstiden; I. Fehr: Frihetstidens politiska visa; V. Vasenius: Jakob Henrik Mörk. I. Adalrik och Götilda; J. Kruse: Hedvig Charl. Nordenflycht; G. Ljunggren: Bellman och Fredmans epistlar; R. Steffen: Anteckniagar till Bellmansdiktens historia (i Samlaren); N. Erdmann: Bellman (större upplagan); O. Sylwan: Sveriges periodiska litteratur till 1772.

--

K. V. Böttiger: Minne af Kellgren (i Sv. akad. handl.); V. Lagns: Kellgrens finska lefnadsminnen; Verner Söderberg: Kellgrens Studier (i Samlaren XXIII); B. Beslrow: Minne af Leopold (i Sv. akad. handl.); K. V. Böttiger: Minne af Rosenstein (i Sv.akad. handl. och i Böttigers samlade skrifter); O. Levertin: Teater och drama under Gustaf III; O. Levertin: Gustaf III såsom dramatisk författare; O. Levertin: Från Gustaf III:s dagar; K. Warburg: Striden om (Paykulls) Ordensvurmen; K. Warburg: Anna Maria Lenngren; K. Warburg: Lidner; K. Warburg: Lidners Medea; B. Beskow: Ehrensvärd (i Vitterhets-, historie- och ant.-akad. handl.); K. Warburg: Karl August Ehrensvärd; C. D. af Wirsén: Franzén (i Sv. akad. handl.); G. Castrén: Fr. Mich. Franzén i Finland; C. Snoilsky: Choræus (i Sv. akad. handl.); K. F. Werner: Gustaf Abr. Silverstolpe (i Några anteckningar om släkten Silfverstolpe); F. Bajer: Nordens politiske digtning 1789--1807.

--

A. Fryxell: Bidrag till Sveriges litteraturhistoria; O. P. Sturzen-Becker: Grupper och personnager; B. Norling: Nya skolan bedömd i litteraturhistorien; G. Frunck: Bidrag till kännedomen om Nya skolans första utveckling; K. T. Böttiger: Auroraförbundet (i Sv. akad. handl,); Fr. Vetterlund: Atterboms Fogel blå; Fr. Vetterlund: Atterboms senare »Blommor» och Romantisk mystik (Studieroch dikter); E. N. Söderberg: S. J. Hedborn; Knut Fredlund: Karl Fredrik Dahlgren; R. Hjärne: Götiska förbundet; N. Erdmann: Geijer; O. Sylwan: Geijer, Bidrag till en litterär karakteristik (Samlaren XX); K. V. Böttiger: Tegnér (i B:s saml. skr. och i Sv. akad. handl.); G. Brandes: Esaias Tegnér; N. Erdmann: Esaias Tegnér; K. V. Böttiger: Stagnelius (i B:s saml. skr. och i Sv. akad. handl.); G. Ljunggren: Vitalis (i Sv. akad.handl.); K. V. Böttiger: Samuel Ödmann (i Sv. akad. handl. och i B:s samlade skrifter); H. Forssell: Hans Järta (i Järtas samlade skrifter).

--

O. Sylwan: Svensk litteratur vid 1800-talets midt; K. Warburg: Den begynnande reaktionen mot nyromantiken (i Samlaren XXIV); H. Wieselgren: »Herr Hugos akademi» (i Bilder och minnen); A. Lysander: Almqvist; A. Ahnfelt: Almqvist, hans lif och verksambet; E. Key: Almqvist; J. E. Strömborg: Runeberg, I--IV; V. Söderhielm: Runeberg; C. G. Estlander: Runebergs skaldskap; Eliel Vest: Runeberg; H. Lindgren: Runeberg; C. D. af Wirsén: Böttiger (i Sv. akad. handl.); C. Bååth-Holmberg: »Frihetens sångarätt»; V. Rydberg: K. V. A. Strandberg (i Sv. akad. handl. och i Rydbergs skrifter); G. Ljunggren: Sturzen-Becker (i Inledningen till dennes Valda skrifter); A. Ahnfelt: Crusenstolpe; K. Warburg: Onkel Adam (i Svea 1881) och Gunnar Wennerberg (i Svea 1883); V. E. Svedelius: K. A. Hagberg (i Sv. akad. handl.); N. Erdmann: August Blanche; S. L--d Adlersparre och S. Leijonhufvud: Fredrika Bremer; Ch. Bremer: Fredrika Bremer, själfbiografiska anteckningar, bref, lefnadsteckning; Johan Mortensen: Fredrika Bremer; C. R. Nyblom: Fredrika Bremer (i Sv. akad. handl.); B. Schöldström: E. Flygare-Carlén; Hans Forssell: Fryxell (i Sv.akad. handl.); Harald Wieselgren: Lars Hierta; K. Warburg: C. F. Bergstedt (i Nordisk Tidskrift 1903); Th. Rein: J. W. Snellman I--II; Karl Warburg: Viktor Rydberg: En lefnadsteckning, I--II; V. Söderhielm: K. A. Tavaststjerna.

--

Såsom lämplig litteraturläsning utöfver skolans vanliga läseböcker må för äldre tider förordas: Valda stycken af svenska författare 1526--1732 utg. af prof. A. Noreen och docent E. Meyer samt Svenska Parnassen (Frihetstiden och Gustavianska tiden), utg. af doc. E. Meyer.


The above contents can be inspected in scanned images: 219, 220, 221

Project Runeberg, Thu Dec 13 20:46:25 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlihist/219.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free