- Project Runeberg -  Svensk litteraturhistoria i sammandrag /
Karl Snoilsky

(1904) [MARC] Author: Karl Warburg - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tillägg. De senaste årtiondenas vittra författare
Ur ett uppsalasamfund ...

Karl Snoilsky

(född 1841, grefve, diplomat, öfverbibliotekarie, död 1903). Hans under 1860-talet offentliggjorda, 1869 samlade Dikter uppenbarade en skald, hvars ungdomliga glöd och friska hänförelse vunno honom talrika vänner, framför allt hos ungdomen; bland dessa hans dikter märkas Inledningssången (»Jag bringar drufvor»), Neros gyllene hus, Jultankar i Rom samt flera italienska och spanska bilder äfvensom tidsdikter för Polens och Danmarks sak. Hvad som i dessa dikter framför allt gaf sig uttryck var jublande lifsglädje, en optimistisk frihetsentusiasm, parad med varm medkänsla för underkufvade och förtryckta folk, och en skönhetsträngtande kärlek till söderns natur och folklif.


Karl Snoilsky.
Efter fotografi från 1890-talet.

Under 1870-talet var Snoilsky icke längre den stormande, lidelsefulle sångare, som slog sin tamburin på alla stigar och kosor; hans diktning öppnade icke längre famnen så vidöppet utan intog en mera förnämt tillbakadragen hållning; i konstfullt mejslade sonetter -- de yppersta på svenskt språk -- behandlar han smärre ämnen i elegant kabinettsstil, hans skaldemö proklamerar under denna tid ett »Noli me tangere» (»Jag torgför ej mitt hjärtas lust och kval att skrynklas ned af obekanta händer»). Under detta skede sysslar han ock med att tolka Goethes ballader.

Från 1879, samtidigt med att skalden, efter en inre kris, uppgifvit den diplomatiska banan och bosatt sig i utlandet för en följd af år, springer en ny kä]la upp i hans diktning, som, på samma gång den flödar rikligare, återfår sin förra värme men tillika röjer en mognare, fördjupad lifserfarenhet. Under 1880-talet utkommo trenne nya samlingar; vid sidan af personliga känslobikter, lyriska stämningspoem och reflexionsdikter (Svarta svanor, Edelweiss, Telegrafen och fåglarna) träffar man här varma tidsdikter, som tolka medkänsla för de kroppsarbetande klassernas sträfvan till ökadt ljus och frihet (exempelvis Den tjänande brodern, Rebell, Afrodite och sliparen), samt en följd Svenska bilder, i hvilka Snoilsky på ett med Runeberg befryndadt och dock egenartadt sätt upptagit till besjungande fosterländska minnen (t. ex. Gamle Kung Gösta, Stenbocks kurir, Hvita frun, En afton hos fru Lenngren). Genom dessa diktsamlingar befäste skalden sitt rykte såsom en af den svenska lyrikens största mästare. Den stämning, ur hvilken dessa på främmande mark diktade kväden sprungit, var fri från all förhäfvelse men dess mera äkta fosterländsk. Och med dessa dikter har Snoilsky ock, såsom han själf sjunger om Sveriges karta,

»präglat lefvande och varm
en Sveriges bild i barnets barm,
som mannen skall bevara».

År 1890 återflyttade Snoilsky till hemlandet. Hans sista diktsamling (1897) innehåller vid sidan af nya »svenska bilder» ett antal festdikter, i hvilka Snoilsky gjort sig till tolk för en allmän fosterländsk stämning; så var ock fallet med hans innerliga, gripande minnesdikt vid underrättelsen om Viktor Rydbergs död.

I sin form är Snoilsky en mästare af hög rang.


The above contents can be inspected in scanned images: 203, 204, 205, 206

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Thu Dec 13 19:46:24 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlihist/snoilsky.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free