- Project Runeberg -  Svensk Musiktidning / Necken 1880 /
63

(1880-1913) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:o 8. 15 April 1880 - Musik och Teater - Från utlandet

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)


annan sådan svarar undfallande eller ne*
kande.

Att det vackra, genomsvenska, af förste
hotkapellmästaren L. Norman valda och
dirigerade programmet till ofvannämnde
symfonikonsert icke kunde få utgöra något
bleklagdt nej, var ju tydligt, och publikens
lifliga bifall ådagalade äfvenledes detta
förhållande. Franz Benvalds ouvertyr till
Estrella di Soria är att räkna till denne
egendomligt trotsige komponists bättre
arbeten samt är ett gerna hördt
koncertnummer. — Kär var oss den förnyade
bekantskapen med Aug. Södermans ballad
Qvarnruinen, ett i hufvudsak särdeles
qvickt och fiffigt stycke: man tänke endast
på den karakteristiska imitationssatsen, för
att genast ha framför sig en god mästare.
Det väl långt utdragna slutet verkar dock
tröttande. Sängpartiet, föredraget af hr
Lundqvist, går hvad uttrycksfullhet
beträffar sällan öfver talad text; men
orkestern är underhållande. Symfonisatsen
af J. A. Josephson, ett andantino i (Jmoll,
var, särdeles med afseende på komponistens
nyligen timade frånfälle. särdeles väl vald.

Ej danad till symfonisk hjelte, har den
bortgångne, saknade tonskalden ej på detta
fält inäktat åstadkomma någonting
egentligen storslaget. Bristande polyfon
utbildning gjoule ock sitt härtill; det
Beetho-vianska trotset låg ej heller i hans natur,
hvars bekymmerslösa vekhet uti
ifrågavarande nummer tydligt framträdde. Hr
Anton Andersen, en för våra läsare
bekant komponist, fans å programmet repre- j
senterad medelst tvenne vackra sånger
med orkester, och hvilka, sjungne af
fröken Niehoff, lifligen applåderades. — /
skogen, tonmålning för orkester af Fritz
Arlberg. visar ej mindre tonsättarens
fina ackordsinne och — mot Richard
Wagner vända blick, än äfven skicklig
instrumentering.

Ludvig Normans Essdur-symfoni,
nvar-ät ensamt dess förträffliga final skulle vara
tillräcklig att tillförsäkra en afgjord
framgång, afslöt på ett värdigt sätt aftonen, i
det den beredde dess populäre författare
en entusiastisk hyllning medelst applåder,
inropningar samt till slut en lagerkrans.

Hugenotternas upptagande å lyriska
scenen med fröken Riego i Valentins parti
har helsats med acklamation sä af
publiken, hvilken kastat blombuketter, som ock
af pressen. Sångerskans stämma tyckes
ha återvunnit sin förra kraft och glans.
Hr Arnoldsons Raoul står som bekant
synnerligen högt, likaså hr // ’IIImans tro
faste, oförfärade Marcel, hvilket också af
publiken entusiastiskt tillkännagafs.
Fröken Strandberg har i drottningens roll ett
af sina briljantaste partier och skördar
rikligt med bifall. Fiöken Karlsohn utförde
med framgång pagens, likaså hr Lange
Grefve Nevers’ rol.

Den lille Dengremonl, underbarnet, den
framstående violinvirtuosen, lät i tisdags
med stor framgång höra sig å en på Kongl.
stora teatern gifven koncert. Vi
återkomma i nästa nummer till denna
intTes-santa företeelse.

Ett celebert konstnärspar kommer att
redan i slutet af månaden gästa
hufvud-staden. Madame Sinico-Campobello (f.
Clarisse Marini) och hennes man signor
Enrico Campobello, båda från Her
Maje-stys Teater i London, äro nemligen
under deras förestående tournée i
Skandinavien, att förvänta till Stockholm i slutet
af innevarande April månad. Det så högt
uppburna artistparet uppträdde under
tour-néen för fors’a gången söndagen den
11 dennes å Kongl. Teatern i
Köpenhamn, hvarvid madame Sinico utförde
Margarethas roll och signor Campobello
Vallentins parti. Af de ytterst
smickrande loford, hvarmed synnerligen madam
Campobello i engelska och franska
journaler formligen öfverhopas, och hvaraf
vi i nästa nummer skola gifva våra läsare
ett och annat prof. kan man sluta det
oss här förestår en högst ovanlig
konstnjutning.

Komponisten Johan Lindegren har i
anledning af Nordenskiölds-högtidligheterna
skrifvit en stor festmarsch, till Vegas I
Hjeltar, hvilken i dagarne utkommer hos
Elkan och Schildknecht.

Mindre Teatern har med framgång
upptagit Offenbachs Regemenlstrumslafarens
dotter, hvilken operett gjort så
utomordentlig lycka i Paris och Wien. Om
utförandet är ingenting annat än godt att säga.

Upsala universitet.
Director-musices-befattningen vid universitetet. I följd af
professor Josephsons bortgång beslöt
universitetets mindre konsistorium att hos
kanslersembetet föreslå att förorda
student-corpsens sånganförare fil. kand. I. E. ,
Hedenblad till erhållande af förordnande
att tills vidare förestå befattningen såsom
universitetets director musices.

Hedersgäster vid studentcorpsens all- j
männa sångförenings vårkonsert i
hufvud-staden blifva samtliga deltagare i
Vega–expeditionen, vetenskapsmän, officerare och
matroser.

Från akademiska sångföreningen i
Helsingfors har ankommit följande telegram:

’ Akademiska sångföreningen. Hedenblad,
Upsala. „

Broderligt deltagande i Eder saknad
beklaga vi djupt Josephsons bortgång; äfven
i våra salar och bygder klinga hans toner;
äfven våra hjertan värmas vid dem. Frid
öfver sångarveteranens minne!

Helsingfors akademiska sångförening.

Nils Kiijander.

Från utlandet.Henri Wieniawski afled den 2 dennes
pä sjukhus i Moskica.

Eä stora operan i Paris, hvarest
orkestern i akustiskt hänseende ej förmår
göra sig fullt gällande, vill man afhjelpa
denna olägenhet derigenom att man höjer
upp orkestergolfvet, så att deraf blifver

likasom en stor resonansbotten med
tomrum inunder. På Opéra comique har
man på detta sätt uppnått lyckligt resultat.

Chopins minnesvård i helgeandskyrkan
i Warschau aftäcktes den 6 sistlidne mars.
Den utgöres af konstnärens byst, huggen

1 hvit marmor och stående i en nisch af

samma material. Framför äro tvenne
genier, af hvilka den ena synes hafva på en
tafla tecknat följande inskrift: Till minne

af Friedrich Chopin, upprest af hans
landsmän; han är född i Zelazovva-Wola den

2 mars 1809 — död i Paris d. 17
oktober 1849.

För några dagar sedan egde den
ceremoniella akten rum då Chopins hjerta
inmurades inunder minnesvården.
Hjer-tat ligger inneslutet i ett glasetui,
insatt i ett svart träschatull, hvari det
nyligen anländt från Paris. På ena
sidan af schatullet är infattadt ett
silfver-hjerta med följande inskrift på polska
språket: Friedrich Chopin. född i Polen den
1 mars 1810, död i Paris d. 17 oktober
1849. Schatullet nedsattes ’i en ekkista,
och denna inmurades. På en
marmor-tafla utanför står inristadt: ’Här hviiar
Friedrich Chopins hjerta.’

I London har grundlagts ett nytt
musik-konservatorium, till hvars ledande
pianisten Wilhelm Ganz blifvit utsedd.

Om konung Ludvig af Bayern och de
separatföreställningar han brukar afhöra i
sin hofteater i Munchen berättas följande:

Såsom bekant äger ingen tillträde till
dessa föreställningar. Så mycket
anmärkningsvärdare måste det följaktligen synas
att helt nyligen vid en sådan, då
Nibe-lungen-Ring uppfördes, en enda dödlig
erhållit på konungens uttryckliga
med-gifvande tillträde till teatern. Denne var
hr Stein, informator för Richard Wagners
barn, hvilken tillfälligtvis uppehöll sig i
Miinchen och genast fått sin anhållan
beviljad. — För några år sedan tillbragte
en engelsk hertiginna med sina två
döttrar sommaren vid Starnbergersjön gent
öfver mot konungens sommarställe.
Hertiginnan yppade för konungens
flygeladjutant, som ofta besökte de tre damerna,
sin lifliga önskan att få öfvervara en
se-paratföreställning af “Lohengrin“. Det på
skämt gifna rådet, att hon härom skulle
vända sig direkt till konungen, togs af
henne på fullt allvar, och det utfördes
äfven punktligt. Några dagar derefter lät
konungen öfverbringa det svaret, att han
med nöje beviljade hertiginnan med sina
döttrar den framställda begäran. När den
utsatta dagen kom, måste på konungens
befallning adjutanten ledsaga damerna till
teatern; de intogo platser efter högsta
rang, och med stor älskvärdhet lät
konungen genom adjutanten tillställa dem
praktfulla buketter.

Om den nya amerikanska
nationalhymnen skrifves: ’ Starspangled banner’ är

nedgjord, * Yankee doodle’ har blifvit
bannlyst. Den nya stjernan på tonernas
himmel heter: Columbia. Fadern till
densamma är Patrick S. Gilmorf. .Han hade

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Sep 25 14:23:29 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svmusiktid/1880/0063.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free