- Project Runeberg -  Svensk Musiktidning /
Årg. 24 (1904)

(1880-1913)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK MUSIKTIDNING

TJUGUFJÄRDE ÅRGÅNGEN 1904

STOCKHOLM FRANS J. HUSS 1904 Walinders Tryckeri Aktiebolag. Stockholm 1904.

Förord till den elektroniska utgåvan

Den tjugufjärde årgången digitaliserades 2014 av Musikverket och anpassades för Projekt Runeberg i september 2016 av Ralph E.

Sidorna 8 och 32 är felaktiga och behöver bytas ut.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 129, 137, 145, not1

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 129, 137, 145, not1
    N:r 1. 4 Januari 1904 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Karl Valentin (med porträtt) - 1, 2
Carl Hagman (med porträtt) - 2, 3
Franz Navál (med porträtt som Romeo) - 3
Prenumerationsanmälan - 3
Förteckning öfver Hector Berlioz’ kompositioner enligt Breitkopf & Härtels tyska katalog - 3, 4
Musikpressen - 4
Litteratur - 4, 5
Följetong: Schubert och Lachner ute på »vift» - 5, 6
Från scenen och konsertsalen - 6
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 6, 7
Kgl. teatern - 6
Kgl. teaterns affärer - 6
Musikaliska akademien - 6, 7
Musikkonservatoriet - 7
Stipendier för svenska tonsättare - 7
Tor Aulin och Wilh. Stenhammar - 7
Väntade konserter - 7
Muzérska kvartettsällskapet - 7
Musikföredrag - 7
Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande - 7
Göteborg - 7
    Från våra grannland - 7
Kristiania - 7
Trondhjem - 7
Helsingfors - 7
Köpenhamn - 7
    Från andra land - 7
Wilhelm Stenhammars »Gille på Solhaug» - 7
Annonser - 8
    N:r 2. 18 Januari 1904 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Friederich von Flotow ,med porträtt) - 9, 10, 11
Erika Bergensson-Söderman † (med porträtt) - 11
Ellen Beck (med porträtt) - 11
Utländsk musikrevy. Nya operor och operetter 1903 - 11, 12
Musikhistoriska museet i Stockholm - 12
Musikpressen - 12
Följetong: Några Liszt-minnen - 13
Från scenen och konsertsalen - 13, 14
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 14, 15
Kgl. teatern - 14
Fröken Ellen Beck - 14
Herr Arve Arvesen - 14
En stor populär kyrkokonsert - 14
Sverige och Bernerkonventionen - 14
Sydsvenska filharmonien - 14
Musikaliska konstföreningen - 14
Den svenska sångerskan - 15
Musikhistoriska museet - 15
Svensk musik på utländskt förlag - 15
En äkta Stradivarius - 15
Göteborg - 15
    Från våra grannland - 15
Kristiania - 15
Helsingfors - 15
Köpenhamn - 15
    Från andra land - 15
Paris - 15
Berlioz-konserter och -föreställningar - 15
»Parsifal» i New-York - 15
Annonser - 16
    N:r 3. 2 Februari 1904 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Jeanne Raunay (med porträtt) - 17, 18
Frederik Rung (med porträtt) - 18
Tosca, musikdrama i tre akter af L. Illica och G. Giacosa, efter V. Sardou. Öfversättning af Sven Nyblom. Musiken af Giacomo Puccini. Textinnehåll - 18, 19
Chopin såsom lärjunge och lärare, af A. von Winterfeld - 19, 20, 21
Följetong: Några Liszt-minnen (forts. o. slut) - 21
Från scenen och konsertsalen - 21, 22
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 22
Konungens 75-årsdag - 22
Kgl. teatern - 22
Musiksoaré hos kronprinsen - 22
Musikaliska akademien - 22
Texten till Puccinis »Tosca» - 22
Nya Filharmoniska sällskapet - 22
W. Stenhammar och T. Aulin - 22
Bryssel-stråkkvartetten - 22
Salomon Smith - 22
Välgörenhetskonserter - 22
Göteborg - 22
    Från våra grannland - 22, 23
Kristiania - 22, 23
Helsingfors - 23
Köpenhamn - 23
    Från andra land - 23
London - 23
Moskva - 23
Turin - 23
Hans Pfitzner - 23
Dödsfall - 23
Hvarjehanda: Vid lektionen - 23
Musikbilagan (med nästa nummer) - 23
Annonser - 24
    N:r 4. 18 Februari 1904 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Giacomo Puccini, »Toscas», kompositör (med porträtt) och innehafvarne af de förnämsta rollerna vid detta musikdramas premiär å kgl. teatern: Anna Hellström, Sven Nyblom och John Forsell (med deras porträtter) - 25, 26, 27
Björneborgarnes marsch. Efter »en musik- och kulturhistorisk essay» af Ernst Lagus - 27, 28, 29
Musikpressen - 29
Litteratur - 29
Vår musikbilaga - 29
Från scenen och konsertsalen - 29, 30
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 30, 31
Kgl. teatern - 30
Edvard Grieg - 30
Den svensk-amerikanska sopransångerskan - 30
Nyupptäckt sångtalang - 30, 31
Johannes Elmblad - 31
Runebergsdagen - 31
Göteborg - 31
    Från våra grannland - 31
Kristiania - 31
Helsingfors - 31
Köpenhamn - 31
    Från andra land - 31
Hamburg - 31
Annonser - 32
    N:r 5. 4 Mars 1904 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Cally Monrad (med porträtt) - 33, 34
Edvard Grieg (med porträtt) - 34
P. E. Lange-Müller (med porträtt) - 34, 35
»Vikingablod». Opera i fyra akter. Text af Einar Christiansen, musik af P. E Lange-Müller. Textinnehåll - 35, 36, 37
Verdi och Hans von Bülow. En brefvexling - 37
Musikpressen - 37
Litteratur - 37, 38
Från scenen och konsertsalen - 38
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 38, 39
Kgl. teatern - 38
Fru Cally Monrad - 38
Grieg-konserterna - 38
Cæcilia-kören - 38
Artura della Spina - 38
Professor Julius Günther - 39
Hildegard Werner - 39
Göteborg - 39
    Från våra grannland - 39
Kristiania - 39
Helsingfors - 39
Köpenhamn - 39
    Från andra land - 39
Paris - 39
Breslau - 39
Richard Wagners dödsdag - 39
Annonser - 40
    N:r 6. 18 Mars 1904 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Algot Lange † (med porträtt) - 41, 42
Operan och dess generalrepetitioner - 42, 43
Följetong: En lysande stjerna. Musikhistorisk novellett af M. Lorenz - 43, 44, 45
Musikpressen - 45
Från scenen och konsertsalen - 45, 46
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 46, 47
Kgl. teatern - 46
Direktör Gustaf Hägg - 46
Sångsällskapet T. T. - 46
Bellmanskören - 46
Emil Sjögren - 46
Sigrid Arnoldsson - 46
Fröken Signe Rappe - 46
Stråkkvartett af Franz Berwald - 46, 47
Musikhistoriska museet - 47
Göteborg - 47
Upsala - 47
    Från våra grannland - 47
Kristiania - 47
Helsingfors - 47
Köpenhamn - 47
    Från andra land - 47
Newyork - 47
Annonser - 48
    N:r 7. 5 April 1904 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Julius Günther † (med porträtt), af H. - 49, 50
Theodor Bertram (med porträtt) - 50, 51
Gralsberättelsen i Rich. Wagners »Lohengrin» (efter Aug. Richard-Weimar) - 51, 52
Musikrevy från Tyskland, af Anteros - 52, 53
Musikpress och litteratur - 53
Dödsfall inom musik- och operavärlden 1903 - 53
Från scenen och konsertsalen - 53, 54
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 54, 55
Kgl. teatern - 54
Musikaliska akademien - 54
Prof. Günthers jordfästning - 54, 55
Kristina Nilsson - 55
Sångsällskapet O. D. - 55
Fröken Sara Wennerberg - 55
Göteborg - 55
    Från våra grannland - 55
Kristiania - 55
Helsingfors - 55
Köpenhamn - 55
    Från andra land - 55
Paris - 55
Dödsfall - 55
Annonser - 56
    N:r 8. 20 April 1904 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Carl F. Hanson och Lilian Hanson-Gray (med porträtter) - 57, 58
Edward Elgar (med porträtt) - 58, 59
Gerontius’ dröm (»Der Traum des Gerontius»). Oratorium af Edward Elgar. Text af kardinal Newman - 59
Grieg- och Monrad-konserternas program - 59, 60
Musikpressen - 60
Dödsfall inom musik- och operavärlden 1903 (slut) - 60, 61
Från scenen och konsertsalen - 61, 62
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 62, 63
Kgl. teatern - 62
Hr Theodor Bertram - 62
Kgl. teatern och recensenterna - 62
Vasateatern - 62
Musikföreningen - 62
Konsert - 62
En konsertturné - 62
Sigrid Arnoldsson - 62
Operasångaren Carl Lejdström - 62
Ranft operettsällskap - 62
Fru Oselio-Björnsson - 63
Arbetarekonserter i Paris af »Lago» - 63
Göteborg - 63
Gefle - 63
    Från våra grannland - 63
Kristiania - 63
Helsingfors - 63
Köpenhamn - 63
    Från andra land - 63
Bremen - 63
Dödsfall - 63
Annonser - 64
    N:r 9. 4 Maj 1904 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Enrico Bossi (med porträtt) - 65, 66
Geraldine Farrar (med porträtt) - 66
Musikpressen - 66, 67
Litteratur - 67
Följetong: En första kärlek. Ur Josef Haydns lif, af Elise Polko - 67, 68
Från scenen och konsertsalen - 68, 69
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 69, 70
Kgl. teatern - 69
Musikaliska akademien - 69
Understöd för musikaliska studier - 69
Grefvinnan Casa de Miranda - 69
Kompositören Emil Sjögren - 69
Mazérska kvartettsällskapet - 69, 70
Tre sonataftnar - 70
Stipendier åt inhemska tonsättare - 70
Elev uppvisning - 70
En svensk opera - 70
Lundasångarnes Amerikafärd - 70
Svenska musikerföreningen - 70
Rolljubileum - 70
Upsala - 70
Göteborg - 70
    Från våra grannland - 70, 71
Kristiania - 70
Helsingfors - 70, 71
Köpenhamn - 71
    Från andra land - 71
Paris - 71
Hamburg - 71
Dresden - 71
Monaco - 71
Dödsfall - 71
    Hvarjehanda - 71
Farligt lynne - 71
En musikalisk olycksfogel - 71
Offenbach - 71
Annonser - 72
    N:r 10. 25 Maj 1904 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Anton Dvorák † (med porträtt) - 73, 74, 75
Iver Holter (med porträtt) - 75
Musiksäsongen i Italien 1903—1904 (Milano, Roma, Firenze, Napoli, Palermo), af Anteros - 75, 76
Musikpressen - 76
Följetong: En första kärlek. Ur Josef Haydns lif af Elise Polko (slut) - 76, 77
Från scenen och konsertsalen - 77, 78
    Musiknotiser från bufvudstaden och landsorten - 78, 79
Kgl. teatern - 78
Musikaliska akademiens högtidsdag - 78
Musikhistoriska Muséet - 78
Folkteatern - 78
Mindre teatern - 78
Konsertföreningen - 78, 79
Elevuppvisningar - 79
Göteborg - 79
    Från våra grannland - 79
Kristiania - 79
Helsingfors - 79
Köpenhamn - 79
    Från andra land - 79
Paris - 79
Hamburg - 79
Leoncavallo - 79
Dödsfall - 79
Annonser - 80
    N:r 11. 8 Juni 1904 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Conrad Nordqvist. Ett 25 års-jubileum (med porträtt) - 81
Musiklektioner under sommarferierna - 81, 82
Musiksäsongen i Italien 1903—1904. Milano, Roma, Firenze, Napoli och Palermo af Anteros (forts. och slut) - 82, 83, 84
Musikpressen - 84
Litteratur - 84
Musikbref från England, af Hildegard Werner - 84, 85
Från scenen och konsertsalen - 85
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 85, 86, 87
Kgl. teatern - 85, 86
Musikaliska akademien - 86
Vasateatern - 86
Djurgårdsteatern - 86
Musikuppvisning - 86
Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande - 86
Sångsällskapet T. T. - 86
Ett Jenny Linds-porträtt - 86
Musikhistoriska museet - 86
Svensk och norsk sång - 86, 87
Svensk musik i utlandet - 87
Göteborg - 87
    Från våra grannland - 87
Kristiania - 87
Helsingfors - 87
Köpenhamn - 87
    Från andra land - 87
London - 87
Sonzognos pris - 87
Dödsfall - 87
Hvarjehanda: Georg Anthes - 87
Till våra prenumeranter - 87
Annonser - 88
    N:r 12. 3 September 1904 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Mikael Bratbost † (med porträtt) - 89, 90
Giacomo Meyerbeer. Vid firande af hans 100-åriga födelsedag, af Eduard Hanslick - 90, 91, 92
Schweiziska musikfesten i Bern, Juli 1904, af O. M. - 92, 93
Musikpressen - 93
Litteratur - 93
Följetong: Kvarnhjulspolkan. Ett minne - 93, 94
Från scenen och konsertsalen - 94
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 94, 95
Kgl. Teatern - 94
Operans senaste spelår - 94, 95
svenskt konstnärspar i utlandet - 95
Våra större musikskolor - 95
Borgholm - 95
Dödsfall - 95
Rättelse - 95
Annonser - 96
    N:r 13. 19 September 1904 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Eduard Hanslick † (med porträtt) - 97, 98
Om uvertyren, af Richard Wagner - 98, 99, 100, 101, 102
Följetong: Kvarnhjulspolkan. Ett minne af A. E—ll (forts. o. slut) - 102
Från scenen och konsertsalen - 102
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 102, 103
Kgl. Teatern - 102, 103
Sommarkonserter af solister - 103
Willy Burmeister - 103
Fru Bokken-Lasson-Feofanoff - 103
Musikaliska akademien - 103
Jenny Linds stipendium - 103
Gifta sångerskor - 103
Lundakörens Amerikanska turné - 103
    Från andra land - 103
Bayreuth - 103
Paris - 103
Leoncavallo - 103
Hvarjehanda: Svar på tal - 103
Annonser - 104
    N:r 14. 8 Oktober 1904 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Carl Reinecke (med porträtt) - 105, 106
Richard Wagner som revolutionär - 106, 107
Ryktbara violinmakare, efter Fr. Fridberg i »Zeitgeist» - 107
Musikbref från Göteborg, av H—t - 107, 108
Brefkort från Berlin, af Anteros - 108
Musikpressen - 108
Litteratur - 108
Från scenen och konsertsalen - 109
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 109, 110, 111
Abonnementsföreställningarne å Kongl. Teatern - 109
Theodor Bertram-konsert - 109
Herrar Tor Aulin och Wilhelm Stenhammar - 109
Konsertföreningen - 109, 110
Sällskapet för Svenska kvartettsångens befrämjande - 110
Nya filharmoniska sällskapet - 110
Max Strandberg - 110
Ceciliakören - 110
Till Uppsala studentkårs sånganförare - 110
Fru Cally Monrad - 110
Operasångaren C. F. Lundqvist - 110
Johannes Elmblad - 110
Körkonserter under sommaren - 110
Arbetareinstitutets folkkonserter - 112
Stockholms stads sångarförbund - 110
Sigrid Arnoldson-Fischhof - 111
Fröken Maria Ekeblad - 111
Fru Anna Sternvall - 111
Hr Wilh. Peterson-Berger - 111
Kvartettsångarförbundet - 111
Anton Salmsons operettsällskap - 111
Sydsvenska Filharmoniska orkestern - 111
    Från våra grannland - 111
Kristiania - 111
Dödsfall - 111
Till våra prenumeranter - 111
Annonser - 112
    N:r 15. 25 Oktober 1904 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Johan Gustaf Kjellberg † (med porträtt) - 113, 114
Theodor Bertram (med porträtt) - 114
De hufvudsakligaste formerna för orgelmusiken i dess utveckling till Joh. Seb. Bach - 114, 115
Musikpressen - 115
Följetong: Rouget de l’Isle och Marseljäsen, af E. Minstrel - 115, 116
Från scenen och konsertsalen - 116, 117
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 117, 118
Kgl. teatern - 117
Musikaliska akademien - 117
Fröken Alma Hulting - 117
Hr Arthuro della Spina - 117
Tre nya sonataftnar - 117
En »svensk afton» - 117
Sångsällskapet T. T. - 117, 118
Östberg-Lundqvist-turné - 118
Nytt musikverk - 118
En ny svensk opera - 118
Sångartäflan i Helsingborg - 118
    Från våra grannland - 118
Helsingfors - 118
Köpenhamn - 118
    Från andra land - 118
Berlin - 118
    Ett och annat från musikvärlden - 118, 119
En stor teaterrevolution - 118, 119
Florizel von Reuter - 119
Japanerna och koloratursången - 119
    Hvarjehanda - 119
Engelska nationalsångens begynnelseord - 119
Egenheter hos »operastjärnor» - 119
Anekdoter om Rossini - 119
Annonser - 119, 120
    N:r 16. 5 November 1904 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Eyvind Alnæs (med porträtt samt porträtt af fru Cally Monrad) - 121, 122
Konserthus i Stockholm - 122
Somnambul-dansösen Madeleine. En konstens eller hypnotismens triumf? af Anteros - 123
Musikbref från Göteborg, af H—t - 123, 124
Brefkort från Tyskland, af Anteros - 124
Följetong: Rouget de l’Isle och Marseljäsen, af E. Minstrel (forts.) - 124, 125
Från scenen och konsertsalen - 125, 126
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 126
Kgl. teatern - 126
Musikaliska akademien - 126
Gåfva till Musikaliska akademien - 126
Stipendier för svenska tonsättare - 126
Musikföreningen - 126
Svenska teatern - 126
Knut Nyblom - 126
Fröken Emma Holmstrand - 126
Ny, enklare sångmetod - 126
Sven Scholander - 126
Svensk musikafton - 126
Upsala - 126
Eskilstuna - 126
    Från våra grannland - 126, 127
Kristiania - 126, 127
Helsingfors - 127
Köpenhamn - 127
    Från andra land - 127
Paris - 127
Berlin - 127
Leoncavallo - 127
Annonser - 128
    N:r 17. 23 November 1904 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Modeste Menzinsky (med porträtt) - 129, 130
Om operetten, efter en uppsats af F. Scherber i Wien N. M. T. - 130
Musikkorrespondens från Dresden och Stuttgart, af Anteros - 131
Litteratur - 131
Musikpressen - 131, 132
Musikbref från Göteborg, af H—t - 132
Följetong: Rouget de l’Isle och Marseljäsen af E. Minstrel (forts. och slut) - 132, 133
Från scenen och konsertsalen - 133, 134
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 134
Kgl. teatern - 134
Kgl. teatern. Populära symfonimatinéer - 134
Konserter - 134
Kristina Nilsson - 134
Skandinaviska orgel- och pianofabriken - 134
Thorvald Lammers - 134
    Från våra grannland - 134
Kristiania - 134, 135
Helsingfors - 135
Köpenhamn - 135
    Från andra land - 135
Paris - 135
Dödsfall - 135
Annonser - 136
    N:r 18. 5 December 1904 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Jules Massenet (med porträtt) - 137, 138
Katharina Fleischer-Edel (med porträtt) - 138
»Werther», lyriskt drama i 3 akter, efter Goethe af Ed. Blau, Paul Milliet och Georges Hartmann. Öfvers. af Sven Nyblom. Musik af Jules Massenet. Textinnehåll - 138, 139
Om operetten (forts.) - 139, 140
Musikkorrespondens från Dresden och Stuttgart II, af Anteros - 140, 141
Musikpressen - 141
Musikbref frän Göteborg, af H—t - 141
Från scenen och konsertsalen - 141, 142
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 142
Kgl. teatern - 142
Musikaliska akademien - 142
Musikaliska konstföreningen - 142, 143
K. teaterns aktiebolag - 143
En folkkonsertkör - 143
Wilh. Stenhammar - 143
Charpentiers »Louise» - 143
En ovanligt lycklig debut - 143
Barytonisten Henry J. Norris - 143
Jönköping - 143
    Från andra land - 143
Pietro Mascagnis efterföljare - 143
Dödsfall - 143
Hvarjehanda: Ett bonmot af Auber - 143
Annonser - 144
    N:r 19 o. 20. 20 December 1904 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Carl Fredrik Lundqvist (med porträtt) - 145, 146
Prenumerationsanmälan - 146, 147
Om operetten (forts o. slut) - 147
Musikpressen - 147, 148
Litteratur - 148
Musikbref från Italien, af Anteros - 148, 149
Från scenen och konsertsalen - 149
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 149, 150
Musikkonservatorium - 149
Utmärkelse - 149
En operaturné - 149
Operan »Ran» - 149
Kvartettsångareförbundet - 149, 150
Sydsvenska Filharmoniska orkestern - 150
Helsingborg - 150
    Från våra grannland - 150, 151
Kristiania - 150
Helsingfors - 150
Köpenhamn - 150, 151
    Från andra land - 151
Berlin - 151
Dödsfall - 151
Hvarjehanda: Förfelad kallelse - 151
Annonser - 151, 152
    Musikbilaga (till årsprenumeranter): Musikalbum XV, Piano- och Sångstycken - not1, not2, not3, not4, not5, not6, not7, not8, not9, not10
Gustaf Hägg: Elegi - not2, not3
Ignotus: Gavotte - not4, not5
Theodor Kirchner: Caprice - not6, not7, not8
A. M. Myrberg: Barcarole - not9, not10

Project Runeberg, Mon Sep 13 01:07:47 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svmusiktid/1904/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free