- Project Runeberg -  Svensk Musiktidning / Årg. 24 (1904) /
78

(1880-1913)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:r 10. 25 Maj 1904 - Från scenen och konsertsalen - Musiknotiser från bufvudstaden och landsorten - Kgl. teatern - Musikaliska akademiens högtidsdag - Musikhistoriska Muséet - Folkteatern - Mindre teatern - Konsertföreningen

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

vana ekall den rätt kraftiga rösten
kunna träda mera fram och spelet bli
säkrare och ledigare än som vid en
första debut kan väntas. Som
Wolfram i Tannhäuser har hr Oscar haft
en tredje debutroll med samma
framgång som nyligen i ”Vikingablod11.

Vasateatern, som möjligen, på grund
af förmodad eldfarlighet, kommer att
stängas för allti.l med denna säsongs
slut, har under senare tid med
“Tiggarstudenten11 lockat talrik publik och
äfven upptagit “Lilla Helgonet“, först
på en matiné, gifven till förmän för
tru Sofie Cysch, f. Wiberg, som är i
behöfvande omständigheter efter
mannens frånfälle. Man har henne ännu
i minne såsom en behaglig och
talangfull sångerska och skådespelerska vid
flera hufvudstadens teatrar. Äfven i
landsorten och i Finlands hufvudstad
har hon uppträdt med framgång.

Efter slutad stipendiat-vistelse i
utlandet har hr Alfvén framträdt på
kgl. teatern och dirigerat en konsert
med endast hans egna kompositioner.
Programmet upptog först hans
omarbetade första 83’mfori i F dur, förut
uppförd på en matiné å Kgl. teatein
i febr. 1897. Det intressanta verket
föreföll nu i sin omarbetning mera
klart än förut Af de fyra satserna
torde det spirituella Scherzot intaga
främsta rummet. Minst tilltalar oss
sista satsen. På detta nummer följde
5 sånger: “Trubadurensande“, “Se,
allena har jag vandrat“, “Ved huset“,
“Svarta rosor“ och “Sommardofter“,
väl sjungna af fröken Ebba Björkbom,
ackompanjerad å flygeln af fröken
Mär-tha Ohlson. Sångerna tillhöra i sin
helhet, den nyare stilen. Slutnumret,
en svensk rhapsodi (op. 19) är en ny
komposition, rytmiskt lififull och
intressant instrumenterad, bygd på svenska
folkmelodier, slutande med
“Jössehä-radspolskan“. Tonsättaren dirigerade
säkert sina verk och blef varmt
hyllad af åhörarne.

På Rich. Anderssons 2:a sonatafton
glänste hr Stenhammar med utförande
! af Beethovens Ass dur-sonat, op. 110.
Ett par af hr A:s elever utförde
dessutom Schuberts A moll sonat och
Brahms F moll-sonat op. 5. Tredje
sonat-afton upptog programmet sonater
af K. M. v. Weber (op. 49, D moll),

R Schumann (op. 22, G moll), Fr.
Chopin (op. 35, B moll), och Fr. Lizzt
(H moll), den senare spelad af den
unge skicklige pianisten Gustaf
Hein-tze. Största uppmärksamheten väckte
en ung gosse, af utländsk börd, med
talangfullt utförande af Chopin-sonaten.

Vid Upsalastudenterna8 konsert i
Katarina kyrka var det stora templet
fullsatt och bland åhörarne befunno
sig kronprinsen med sin äldste son
och prios Eugen. Den nye anföraren
dirigerade med säkerhet och kläm den
stora kören, som var väl
sammansjungen och lät höra goda röster. En del
för oss nya saker bjöds, såsom Las- j
sons “Ved Lovspring”, P. Heises “I I

skoven“, S. Palmgrens “Skulle jag en
sång dig sjunga“, “Lied“ af Perfall,
Kjerulfs “Jægeres saug paa Fjældet“,
Södermans “Lofsång“ har ej sä nyss
framförts. En mindre kör sjöng
vackert “Vårvindar friska“ och
Merikan-tus “Tröst.“ Programmet upptog för
öfrigt välbekanta körer af Norman,
Josephson, Wennerberg, Reissiger och
Alfvén, hvarjämte flere extranummer
af bifallet framkallades.

Ofriga här ofvan upptagaa
konserter skola omnämnas i nästa nummer.

––-’$>$<3’–

Musiknotiser f rån
hufvud-staden oeh landsorten.

Kgl. teatern. Spelåret afslu’as med
denna månad, hvarefter »Det Kgl.
Danske teaters» gåstspG här eger rum 1—7
juni mel dramatisk repert ar. Endast
en pjes med musik förekommer,
nämligen »Gjenboerne», skådespel med sång
i 4 akt t af Hostrup.

Ambroise Thomas’ populära opera
»Mignon» gafs d. 15 maj för 300:Je
gången. Uufvudrollernas innehafvare ha
vid l:a, 100:le och 200:de
föreställningen varit i ordningen följande: Mignon:
frk. Signe Hebbe, Vendeia Andersson,
frk. Lindegren; Philine: frk. Ida
Basdier, Anna Karlsohn, Kragballe (debut);
Wilhelm Meister: hrr Oscar Arnoldson,
Ölmann, Ölmann; Lothario: hrr Gustaf
Sandström, Algot Lange, Carl Lej dst i öm;
Laertes: hrr Fritz Alberg, Malmsjö,
Malmsjö; Fredrik: hrr Rob Ohlsson, Ohlsson,
Henriksson; Jarno: hrr Sandstedt,
Sandstedt, Grafström. Rollbesättningen vid
300:de föreställningen är nämnd under
rubriken »Fråu scenen och konsertsalen».
»Mignon» gafs första gången i Stockholm
d. 10 mars 1873, 100:de gången 28 mars
1883 och 200:de gången 12 maj 1895.

Musikaliska akademiens högtidsdag

firades d. 18 maj vid middagstiden pä
vanligt sätt. Kronprinsen, i egenskap af
akademiens preses, förklarade
sammankomsten öppnad och sekreteraren, dr
Valentin, uppläste årsberättelsen.

Häri redogjordes för sammanträden,
utdtlade sti; endier, lärarekåren, antalet
elever, hvilket vårterminen var 99
manliga och G1 kvinnliga. Af under året
aflidna ledamöter nä nndes
kapellmästaren Aug. Meissner, expedititionschefen

L. L. Fries, professor Julius Günther,
läraren Gustaf Brink, pianisten fru Erika
Nissen-Lie och f. d. preses,
general-tulldirektör Bennich samt associéerna
friherrinnan von Höpken och Emil von
Qvanten. Af bortgångna musici
nämndes Algot Lange, Theodor Kirchner,
Edv. Lassen och Anton Dvorak. Vidare
redogjordes för musiklifvet i Stockholm,
landsorten och utlandet och gafs en
öfversikt af utlandets musikaliska
verksamhet i fråga om kompositioner och
musiklitteratur.

Sekreteraren erinrade äfven om att

tonsättaren Karl Reinecke i Leipzig snart
fvller 80 år, och att sångläraren Manuel
Garcia ingår i sitt 100:eår, Tal nämnde
äfven något om svenska musikens
framgångar utomlands, »Valdemarska’ten»
har gifvits i Karlsruhe, »Gillet på
Sol-haug» väntas komma upp i Berlin, och
Emil Sjögren har vunnit erkännande i
Paris, der han tiilbragt vintern.

Efteråt gafs som vanligt en
komett-afdelning af konservatoriets förstärkta
kör och hofkapel’et under hr Nordqvist.
Denna afdeluing inleddes med en
uvertyr, »Prologus solemnis», af Reinecke,
och afslöts med större delen af
Cheru– binis Requiem. Mellan dessa
nummer-sjöngs af fru Hellsröm en aria ur Franz
Ber valds opera »Drottningen af
Gol-conda».

Musikhistoriska Museet bärstädes har
af fabriksidkaren Catl Hagman i Moskva
erhållit, en synnerligen intressant gåfva
bestå* nde af en sextett af det ryska
nationalinstrumentet balalaika. från den
1,30 meter höga kontrabasen till den
endast 44 centimeter långa
diskaotbala-laikan. Detta sfecielt ryska instrument
år en tresträngad luta med
triangelfor-mig kropp, hvarigenotn instrumentet
får ett synnerligen egendomligt
utseende. Ursprungligen ett folkinstiumont
af ganska primitiv art, har detsamma
numera börjat användas som
orkesterinstrument, och som sådant har det
erhållit den mera eleganta utstyrsel,
hvarpå den till Musikhistoriska museet nu
skänkta balalaika-sextetten visar prof.
Balalaikan af den enkla
folkinstrument-typen är förut representerad i muséet
med ett exemplar, skänkt af doktor
Harald Sundberg, hvilken vid en resa i
Ryssland köpte detsamma af en rysk
bonde, cch detta instrument bildar en
intressant kontrast till den nu
förvärf-vade sextetten, som på hr Hagmans
bekostnad levererats af den stora
musik-instrumentfirman J. F. Müller i Moskva.

Folkteatern vid Östermalmstorg, som
af myndigheterna utdömts såsom
eldfarlig och till lokalen olämplig, har stängts
för alltid efter sista föreställningen d. 3
maj. För 103:e gången gafs då
nyårsrevyn »Gamla Heidelberg» af hr
Leipziger, åtföljd af en »revy n:o 2» af
samtne författare. Folkteaterns
repertoar har varit nästan uteslutande
dramatisk, ehuru ofta pjeser med inlagda
kupletter förekommit.

Mindre teatern, eller den s. k.
»Ham-merska ladan», i hörnet af
Kungstiäd-gårdsgatan och Blasieholmshamnen, l ade
för tjugu år tedan, d. 27 april, sin sista
föreställning. Byggnaden refs sedan för
att lemna rum för det stora hus som
nu pryder platsen.

Konsertföreningen hade d. G maj
ordinarie sammankomst i Musikaliska
akademien under ordförandeskap af
öfver-direktören John May. Af
styrelseberättelsen inhämtas att föreningen under det

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Sep 25 14:24:29 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svmusiktid/1904/0080.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free