- Project Runeberg -  Svensk Musiktidning / Årg. 24 (1904) /
86

(1880-1913)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - N:r 11. 8 Juni 1904 - Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - Kgl. teatern - Musikaliska akademien - Vasateatern - Djurgårdsteatern - Musikuppvisning - Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande - Sångsällskapet T. T. - Ett Jenny Linds-porträtt - Musikhistoriska museet - Svensk och norsk sång

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

86 SVENSK MUSIKTIDNING.
danske teaters gästspil“, börjande d. 1 juni med en konferens öfver Holberg af gästspelets ledare, dr Karl Mantius, hvarpä gafs Holbergs “Jeppe paa Bjerget“. Följande dagar gåfvos
“Hjælpen“ af Gustaf Esmann, Hostrups “Genboerne“, Esmanns “Den Kjære familie“, vidare Moliéres “Den girige“, Gustav Wieds “Skärmytslingar“ samt sis’a aftonen Francis du Curels
”Figurantinden“ (“Skyltdockan“). Detta var ordinarie programmet. Endast “Gienboerne är af dessa pjeser
försedd med musik. Musikaliska akademien höll d 26 maj ordinarie månadssammankomst
under ordförandeskap af akademiens preses, kronprinsen, som dervid helsade de nyvalda, vid sammanträdet
närvarande ledamöterna och associéerna
välkomna. Till ledamot i
läroverkssty-relsen efter framlidne professor J. Günther valdes hr W. Stenhammar. Vidare behandlades remisser och
skrif-velser samt löpande ärenden, hvarjämte anmäldes en gåfva till akademiens bibliotek från fröken Hildegard
Werner i Newcastle on Tyne. Vasateatern stängde sina portar, såsom det antages, för alltid d. 31 maj efter uppförandet af
“Tiggarstudenten“. Djurgårdsteatern började sin
som-marsejour d. 28 maj. Repertoaren lär under denna sommar endast blifva dramatisk. Musikuppvisning egde rum d. 27 maj med 8 af frök. Hulda Holmströms
pianoelever, hvilka utförde ett dussin
kompositioner, deribland sonater af
Beethoven, Haydn och Schumann, Fantasi och fuga af Bach, ”Gnomenreigen“ af Liszt. Sällskapet för svenska
kvartettsångens befrämjande höll d. 28 maj på e. m. ordinarie årsmöte på Hasselbacken, under öfverintendenten A. Burens
presidium. Af den företagna styrelseberättelsen framgick att under tiden från senaste täflingen 70 nya täflingskompositioner inkommit från 45 olika tonsättare. Medlemsantalet har uppgått till nära 1,700. Inkomsterna utgjorde 3,227 kr. och utgifterna 2,377 kr., hvaraf för inköp af kvartetter 625 kr.
Behållningen utgör 5,791 kr. Ansvarsfrihet beviljades. Till
styrelseledamöter valdes öfverintendenten A. Buren, ordförande, dr A Myrberg, vice ordförande, tandläkare C. Högberg, sekreterare, musikhandlare Cail Johnn, skattmästare, major A. Ellsén,
regementsläkare Anton Kull och
grosshandlare Fredrik Schram. Till
revisorer återvaldes med. dr Thom
Björklund och statskommissarien P.
Södermark, med direktör Fr. Fant och med dr Nils Bellander som suppleanter. Prisnämnden nyrekryterades efter
modernare kompositoriska önskemål.
Endast en af nämndens förutvarande
medlemmar, förste hofkapellmä8taren
Nord-qvist, omvaldes; de nya namnen blefvo Hugo Alfvén och Stenhammar. Till suppleanter utsågos statskommissarien Per Södermark och dr Anton Kull. Styrelsen erhöll i uppdrag att låta trycka ett häfte kvartetter, upptagande de nu prisbelönta och andra lämpliga. Det bestämdes att äfven för detta år utlysa en pristäflan med ett första pris på 500 kr., ett andra på 200 kr. och ett tredje på 100 kr.
Prisnämndens förslag till prisutdelning
godkändes: ett andra pris på 200 kr.
tilldelades nr 29, med motto
”Aktenskaps-frågan“ (hr Anton Andersen, lärare vid Musikaliska akademien), ett tredje på 100 kr. nr 44, med motto “Liten Kerstin“, och ett dito till nr 48, med motto “Vårvisa“ (fröken Sara
Wenner-berg och musikdirektör Fredrik Hjort i Göteborg). Efter förhandlingarna, då
Lunda-stndenterna anländt, hvilka voro
inbjudna som hedersgäster, utfördes af de samlade sångarne några körer på verandan utåt den folkuppfyllda
trädgården. I den stora salen sjöngs af en liten vald kör under
statskommissarien Södermarks ledning några af de sånger, som förekommo i
Sällskapets senast utkomna häfte. Samma kör sjöng sedan jämte Lundastudenter och andra sångare i det animerade samkväm, som följde efter intagen supé. Då ordinarie ordföranden var hindrad närvara, fungerade i hans ställe grosshandlare Schram, som
inledde skåltalen med att utbringa ett lefve för konungen, sällskapets höge beskyddare, samt därefter ett för
sällskapet och dess verksamhet. Härefter helsades Lunda gästerna med tillönskan af lycka och framgång på sin
Amerika-färd, hvarjemte tal hölls för deras
ledare, fil. kand. Berg, hvilken
svarade med en välönskan för
Sällskapet och dess sträfvan. Till slut
hyllades äfven vice ordföranden, dr
Myrberg, hvars förtjenstfulla verksamhet som kvartettsångkompositör framhölls. Alla skålar åtföljdes af utmärkt
körsång. Sångsällskapet T. T. (Tbalias
Tjänare) startade den 3 juni sin andra sångarfärd genom svenska landsorten under anförande af dir. Erik
Åkerberg. Resrouten, uppgjord af
sällskapets ordf., Knut Nyblom, hvilken
såsom T. T:s arbetschef äfven i år gjort alla förberedande arrangemanger,
sträcker sig genom mellersta, västra och södra Sverige. Konserter hållas
dagligen. Föl,ande städer och orter
komma att besökas: Gäfle, Falun,
Filip-stad, Kristinehamn, Karlstad, Arvika, Trollhättan,
Uddevalla,Göteborg,Halmstad, Helsingborg, Malmö, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Kalmar,
Oskarshamn, Västervik och Norrköping. Af dessa blifva 12 kyrkokonserter,
däribland i Karlstads och Kalmar
domkyrkor, på öfriga orter sjuDges
profant program. Kören som i år räknar 16 man, har följande sammansättning: l;a
tenorer: Schiicker, Lund, Adami, Ullman och Elis Olson; 2:a tenorer: Ericsson, Henning och Oscar; l:a basar:
Man-dahl, Bergström och Svenson; 2.a
basar: Nygren, Wickbom, Alfr.
Lundberg, Arrhenius och Edberg. Ett Jenny Linds-porträtt, hvilket
enligt en den stora sångerskan i
lifsti-den närstående persons utsago torde vara att anse som det mest
karakteristiska och porträttlika som finnes, har enligt t stamentariskt förordnande af professor Julius Günther nyligen blifvit öfverlemnadt till
Musikhistoriska museet härstädes Det är ett daguerrotypiporträtt, taget i London i slutet af 1840-talet och af Jenny Lind särskildt afcedt såsom gåfva till den forne kamraten Günther, något som hon på detta fullkomligt unika porträtt velat på ett ganska originellt sätt visa — genom att hålla venstra handens långfinger på tangenten G å det närstående pianot. Musikhistoriska museet har
ytterligare i år fått emottaga följande
gåf-vor: af grefvinnan Jaequette
Wachtmeister, f. Ramsay, Husbygård: en stående flygel, tillverkad af Joh.
Söderberg, Stockholm 1814; af hr Gustaf Sjöberg: mandolin från 1700-talet; af telegraftjänsteman Sören Mörck,
Köpenhamn: oboe från 1850; af
öfver-direktör G. M. Almgrens sterbhus: flöjt med 1 klaff från början af
1800-talet; af fanjunkaren G. V.
Qvarn-ström 2 oboer och en altklarinett från 1800 samt af grosshandlaren Carl Claudius, Malmö: en miniatyrgitarr. Af artisten Harald Torslow har
museet mottagit hans faders, Olof Ulrich Torslows efterlemnade papper rörande kgl. teatern under den tid, åren 1819 —1834 och 1856 —1861, som den
berömde skådespelaren var engagerad der, samt tre akvarellmålningar,
framställande scener ur Envallsons lyriska komedi »Kronofogdarne», antagligen förskrifvande sig från det på sin tid så populära styckets upptagande i
början af förra århundradet på dåv. K. Dramatiska teatern (i det forna De la Gardie’ska palatset, ungefär der nu Carl XII:s staty står). Äldre
musikalier, en del af stort intresse, hafva skänkts af konsertm. L. Zetterquist, doktor J. Lindblad, Venersborg, och öfverdir. G. M. Almgrens sterbhus. Svensk och norsk sång. Norska Aftonpostens specielle korrespondent, sign. ”0. R. F.u, som medföljt
Kristiania Haand værkssangforening till
Stockholm och som i höga toner prisat det älskvärda mottagande kören här fått röna, uttalar sig i en af sina korres-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Sep 25 14:24:29 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svmusiktid/1904/0088.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free