- Project Runeberg -  Svensk Musiktidning /
Årg. 25 (1905)

(1880-1913)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVENSK MUSIKTIDNING

TJUGUFEMTE ÅRGÅNGEN 1905

STOCKHOLM FRANS J. HUSS 1905 Stockholm 1905. G. C. Gustafsons boktryckeri.

Förord till den elektroniska utgåvan

Den tjugufemte årgången digitaliserades 2014 av Musikverket och anpassades för Projekt Runeberg i september 2016 av Ralph E.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, Innehåll, 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 129, 137, 145, not1

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, Innehåll, 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 129, 137, 145, not1
    N:r 1. 5 Januari 1905 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vid Svensk Musiktidnings 25-års-jubileum (1881—1905). Tidningens första redaktörer och utgifvare: Adolf Lindgren, Fredrik Vult von Steijern, Georges Beer (med porträtter och biografier), af Fr. Joh. Huss och S. S—n - 1, 2, 3
Prenumeratiousanmälan (med medaljong-porträtt af nuv. redaktören - 3, 4
Om kammarmusik, af Adolf Lindgren - 4, 5
Vilhelm Svedbom † (med porträtt) - 5, 6
Musikpressen - 6
Från scenen och konsertsalen - 6
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 6, 7
Kgl. teatern - 6
Musikaliska Akademien - 6, 7
Stipendier - 7
Mischa Elman - 7
Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande - 7
Våra större Musikskolor - 7
Kammarmusik-konserter - 7
Konsertföreningen - 7
Svenska teaterförbundet - 7
Direktör Hjalmar Meissner - 7
Sigrid Arnoldson - 7
Göteborg - 7
    Från våra grannland - 7
Kristiania - 7
Helsingfors - 7
Köpenhamn - 7
    Från andra land - 7
Paris - 7
Tonsättaren d:r Richard Strauss - 7
Annonser - 8
    N:r 2. 16 Januari 1905 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Wilhelm Kienzl (med porträtt) - 9, 10
Mischa Elman, den 12-årige violinvirtuosen (med porträtt) - 10
Några tankar om Wagnermusiken, af Karl Gjellerup - 10, 11
Musikbref från Italien, af Anteros - 11, 12
»Bröderna» (»Der Evangelimann»), opera i 3 akter af W. Kienzl. Textinnehåll - 12, 13
Litteratur - 13, 14
Från scenen och konsertsalen - 14
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 14, 15
Kgl. teatern - 14
Musikaliska Akademien - 14, 15
Den konsertturné - 15
Konsert - 15
Fröken Hildegard Werner - 15
Svensk konst i utlandet - 15
Kantat af en svensk tonsättare - 15
Göteborg - 15
    Från våra grannland - 15
Kristiania - 15
Helsingfors - 15
Köpenhamn - 15
    Från andra land - 15
Paris - 15
Eugen d’Albert - 15
Många täflande - 15
Dödsfall - 15
Hvarjehanda: I musikhandeln - 15
Annonser - 16
    N:r 3. 2 Februari 1905 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Ett par danska konsertgifvarinnor: Ellen Beck och Agga Fritsche (med porträtter) - 17, 18
Uppsalasångens födelse, af Gottfrid Kallstenius - 18
En afton hos Carl Reinecke. Ett Lepziger-minne, upptecknadt för Svensk Musiktidning af Georges Beer - 18, 19, 20
Musikpressen - 20
Litteratur och musik - 20, 21
Musikbref från Göteborg af H—t - 21
Från scenen och konsertsalen - 22
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 22, 23
Kgl. teatern - 22, 23
Musikaliska akademien - 23
Tor Aulin och Wilh. Stenhammar - 23
Dramatiska teatern - 23
Wilhelm Stenhammar - 23
Borgarskolans första musikafton - 23
Musikaliska konstföreningen - 23
    Från våra grannland - 23
Kristiania - 23
Helsingfors - 23
    Från andra land - 23
Paris - 23
Birmingham - 23
Annonser - 24
    N:r 4. 16 Februari 1905 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Christian Sinding (med porträtt) - 25, 26
Adolf Lindgren † - 26, 27
Musikkorrespondens från Roma, Rivieran och Monte Carlo, af Anteros - 27, 28
Litteratur - 28
Göteborgs nya konserthus (med afbildning) - 28, 29
Från scenen och konsertsalen - 29, 30
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 30
Kgl. teatern - 30
Fröken Märtha Ohlson - 30
Christian Sinding - 30
Svenskt musikverk uppfördt i Paris - 30
Fröken Maria Ekeblad - 30
Sven Scholander - 30
Musikhistoriska Museet - 30
    Från våra grannland - 30, 31
Kristiania - 30, 31
Helsingfors - 31
Köpenhamn - 31
    Från andra land - 31
Paris - 31
Leoncavallos »Roland från Berlin» - 31
Geraldine Farrar - 31
Cesar Cui - 31
Dödsfall - 31
Annonser - 32
    N:r 5. 4 Mars 1905 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Märtha Ohlson (med porträtt) - 33, 34
Valborg Svärdström (med porträtt, såsom Jolantha) - 34
Musikkorrespondens från Tunis samt från Sicilien och Napoli, af Anteros - 34, 35
Inställning af Musikföreningens konserter - 35, 36
En ny sångmetod - 36, 37
Musikpressen - 37
Litteratur - 37
Från scenen och konsertsalen - 38
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 38, 39
Direktör Albert Lindström - 38
Wilhelm Stenhammars andra Beethovenafton - 38
Matiné - 38
Hr Hugo Alfvén - 38
Sällskapet T. T. - 38
Vid Östermalmsteatern - 38
Christian Sinding - 38
Nya filharmoniska sällskapets andra abonnementskonsert - 38
Gåfvor till Musikhistoriska museet - 38, 39
Svensk violinist i utlandet - 39
M:lle Lola Artôt de Padilla - 39
Göteborg - 39
Upsala - 39
    Från våra grannland - 39
Kristiania - 39
Helsingfors - 39
Köpenhamn - 39
    Från andra land - 39
Massenets nya opera »Cherubin» - 39
Geraldine Farrar - 39
Ernest van Dyck - 39
Annonser - 40
    N:r 6. 16 Mars 1905 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Hugo Alfvén (med porträtt) - 41, 42
Lola Artôt de Padilla (med porträtt) - 42, 43
Beethoven och hans »Missa solemnis» - 43, 44
Musikbref från Göteborg, af H—t - 44, 45
Musikpressen - 45
Litteratur - 45
Följetong: Kompositörer och djur. Efter Eugen Islani - 45
Från scenen och konsertsalen - 45, 46
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 46, 47
Kgl. teatern - 46
Musikaliska akademien - 46
Musikdirektör Gustaf Hägg - 46
Christian Sinding - 46
Fröken Mandis Ågren - 46
Fröken Signe Rappe - 46
Regnbågen - 46
Operaturnéen - 46, 47
Upsala - 47
Helsingborg - 47
    Från våra grannland - 47
Kristiania - 47
Helsingfors - 47
Köpenhamn - 47
    Från andra land - 47
Paris - 47
Dödsfall - 47
Annonser - 48
    N:r 7. 4 April 1905 - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Manuel Garcia (med porträtt) - 49, 50
Joseph Czapek (med porträtt) - 50, 51
Några bidrag till Runeberg-kompositionernas historik, af W. S. - 51, 52
Musikpressen - 52
Litteratur - 52, 53
Följetong: Kompositörer och djur (forts.). Efter Eugen Islani - 53
Från scenen och konsertsalen - 53, 54
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 54, 55
Kgl. teatern - 54
Musikaliska akademien - 54
Operasångaren John Forsell - 54
Konsertföreningen - 54
M:ll Lola Artôt de Padilla - 54
Sångerskan fröken Asta Pera - 54
Stor sångarfärd - 54
Fröknar Maria Ekeblad och Valborg Svärdström - 54
Orgelinvigning - 54
Upsala - 54, 55
    Från våra grannland - 55
Kristiania - 55
Helsingfors - 55
Köpenhamn - 55
    Från andra land - 55
Mascagnis nya opera »Amica» - 55
Rättelse - 55
Annonser - 56
    N:r 8. 17 April 1905 - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Helge Nissen (med porträtt) - 57, 58
H. C. Andersen och musiken (med porträtt) - 58
En dyr not i Glucks »Alceste» - 58
Musikbref från Göteborg, af H—t - 59
Följetong: Komponister och djnr (forts. o. slut). Efter Eugen Islani - 59
Musikpressen - 59, 60
Litteratur - 60
Från scenen och konsertsalen - 60, 61
Dödsfall inom musik- och operavärlden 1904 - 61
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 61, 62, 63
Kgl. teatern - 61, 62
Förste hofkapellmästaren Conrad Nordqvist - 62
Musikaliska akademiens byggnad - 62
Sångsällskapet T. T. - 62
Musikföreningen - 62
Konsert - 62
Musikaliska konstföreningen - 62
Borgareskolans sista musikafton - 62
Bellmanskören - 62
Anna Norrie och Sven Scholander - 62
Wilhelm Stenhammars »Gillet på Solhaug» - 62
Östberg-Lundqvist turnén - 62
Soaré - 62
Operasångaren Carl Lejdström - 62, 63
Fröken Tora Hwass i London - 63
    Från våra grannland - 63
Kristiania - 63
Helsingfors - 63
Köpenhamn - 63
    Från andra land - 63
Paris - 63
Aino Ackté - 63
Charlotte Wiehe-Berény - 63
Mischa Elman - 63
Geraldine Farrar - 63
»La Cabrera» - 63
»The Apostles» - 63
Annonser - 64
    N:r 9. 5 Maj 1905 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
Bruno Aspelin (med porträtt) - 65, 66
Om sångkonst och den utbildade röstens vård - 66, 67
Konsertrevy - 67, 68
Musikpressen - 68, 69
Litteratur - 69
Från scenen och konsertsalen - 69, 70
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 70, 71
Kgl. teatern - 70
Musikaliska akademien - 70
Musikbelöningar - 70
Mazérska kvartettsällskapet - 70
Svensk pianist utomlands - 70
Hr Henning R. Wejdling - 70
Upsala - 70
Jönköping - 70, 71
Helsingborg - 71
    Från våra grannland - 71
Kristiania - 71
Helsingfors - 71
Köpenhamn - 71
    Från andra land - 71
Berlin - 71
Dödsfall - 71
    Hvarjehanda - 71
Lätt förvexling - 71
Missförstånd - 71
Annonser - 72
    N:r 10. 18 Maj 1905 - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Clara Hultgren (med porträtt) - 73, 74
Om förslag till nya notsystem - 74
Musikbref från England. Henry Wood (med porträtt), af H. W—r - 75
Musikbref från Roma, af Anteros - 75, 76, 77
Musikbref från Göteborg, af H—t - 77
Litteratur - 77
Från scenen och konsertsalen - 78
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 78, 79
Kgl. teatern - 78
Musikaliska akademien - 78
O. D.-konsert - 78
Mazerska kvartettsällskapet - 78
Svensk sångerska i Petersburg - 78
Elevuppvisningar - 78
Svenska musici i Paris - 78, 79
Fröken Mandis Ågren - 79
Om svenska folkvisor - 79
Gefle - 79
    Från våra grannland - 79
Kristiania - 79
    Från andra land - 79
Paris - 79
Adelina Patti - 79
Fr. v. Schiller - 79
    Hvarjehanda - 79
Mendelssohn och Wagner - 79
På operan - 79
Annonser - 80
    N:r 11. 5 Juni 1905 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Joseph Dente † (med porträtt) - 81, 82
Leoncavallos »Il Rolándo», af Anteros - 82, 83
Professor O. Byström och den gregorianska sången - 83
Konsertrevy (forts. och slut) - 83, 84
Musikbref från Göteborg, af H—t - 84, 85
Musikpressen - 85
Litteratur - 85
Dödsfall inom musik- och operavärlden 1904 (forts. o. slut) - 85
Till våra prenumeranter! - 86
Från scenen och konsertsalen - 86
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 86, 87
Kgl. teatern - 86
Musikaliska akademien - 86
Musikaliska akademiens högtidsdag - 86, 87
Musikkonservatorium - 87
Fröken Marianne Wäsström - 87
Uppvisningar - 87
Sven Scholander - 87
Sällskapet för svenska kvartettsångens främjande - 87
    Från våra grannland - 87
Kristiania - 87
Helsingfors - 87
Köpenhamn - 87
    Från andra land - 88
Paris - 88
Dödsfall - 88
Annonser - 88
    N:r 12. 5 Sept. 1905 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Gustave Thalberg (med porträtt) - 89, 90
Den stora sångarfesten i Chicago - 90, 91
Musikpressen - 91
Litteratur - 91, 92
Mascagni-säsongen å »Costanzi» etc. Sommarbref från Rom, af Anteros - 92, 93
Tillkännagifvande - 93
Från scenen och konsertsalen - 93, 94
    Musiknotiser från hufvndstaden och landsorten - 94, 95
Kgl. teatern - 94
Af hufvudstadens större musikskolor - 94
Fröken Hedvig Svenson - 94
Arvid Ödmann - 94
Direktör L. Aug. Lundh - 94
Berns’ konsertsalong - 94
Sommarkonserter - 94, 95
Sven Scholander på Sofiero - 95
»Orphei drängar» - 95
Värmländska sångarförbundet - 95
Operasångaren Joh. Elmblad - 95
Vasateaterns återuppståndelse - 95
Operasångaren Carl Lejdström - 95
Lindbladska operettsällskapet - 95
Anton Salmsons operettsällskap - 95
Vid Opera-turnéen - 95
Födelsedagar - 95
    Från andra land - 95
Köpenhamn - 95
Paris - 95
»Gillet på Solhaug» i Berlin - 95
Obs. - 95
Annonser - 96
    N:r 13. 18 Sept. 1905 - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Francesco Tamagno (med porträtt) - 97, 98
Gounod om sin »Faust» - 98
Från Londons musiksäsong, af O. M. - 99, 100
En debutant för 50 år sedan - 100, 101
Musikpressen - 101
Litteratur - 101
Från scenen och konsertsalen - 101, 102
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 102
Kgl. teatern - 102
Musikkonservatoriet - 102
Konsertföreningen - 102
Nya Filharmoniska sällskapet - 102
Kapellmästare R. Henneberg - 102
O. D.-kören - 102
Prof. Adolphe Amigo - 102
Svensk musik i London - 102
Göteborg - 102
Gefle - 102
    Från våra grannland - 102, 103
Helsingfors - 102
Kristiania - 102, 103
Köpenhamn - 103
    Från andra land - 103
En ny opera af Saint-Saëns - 103
En storartad festhall - 103
Elgars oratorium »Apostlarna» - 103
Ett hittills outgifvet verk af Richard Wagner - 103
Dödsfall - 103
Annonser - 104
    N:r 14. 3 Okt. 1905 - 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Sigrid Arnoldson (med porträtt) - 105, 106
Om spelandet utantill - 106, 107
Musikbref från Göteborg, af H—t - 107
Följetong: Kejsarinnans violinist. Musikhistorisk novell af H. Klein - 107, 108, 109
Musikpressen - 109
Litteratur - 109
Från scenen och konsertsalen - 109, 110
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 110, 111
Kgl. teatern - 110
Operans symfoniorkester - 110
Musikaliska akademien - 110
Konsertföreningen - 110
W. Stenhammar - 110
Konsertturnéer genom Sverige - 110
Operasångaren C. F. Lundqvist - 110
Malmö - 110
Kapellmästare Andréas Hallén - 110
Wilhelm Stenhammar - 110
Miss Olive Fremstad - 110
Operasångaren Nils Strandberg i Berlin - 110
Fröken Artôt-Padilla - 110, 111
Svensk sånglärarinna i Amerika - 111
En svensk-amerikansk sångerska - 111
    Från våra grannland - 111
Helsingfors - 111
Kristiania - 111
Köpenhamn - 111
    Från andra land - 111
Dresden - 111
En sångskola - 111
Dödsfall - 111
Till säsongens konsertgifvare (insändt) - 111
Breflåda - 111
Annonser - 112
Rättelse - 112
    N:r 15. 17 Okt. 1905 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Arthur Hartmann och Ernesto Consolo (med porträtter) - 113, 114
»Siegfried». Musikdrama af Richard Wagner. Textinnehåll - 114, 115
Musikpressen - 115, 116
Litteratur - 116
Följetong: Kejsarinnans violinist. Musikhistorisk novell af H. Klein (forts. och slut) - 116, 117
Brefkort från Rom, af Anteros - 117
Från scenen och konsertsalen - 117, 118
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 118, 119
Kgl. teatern - 118
Fru Sigrid Arnoldson - 118
Konsertföreningens abonnemangskonserter - 118
Musiksällskapen - 118
Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande - 118
Institut-konserter - 118
Kvartettsångarförbundet - 118
25-års-jubileum - 118, 119
Kristina Nilsson - 119
Prager-stråkkvartetten - 119
Sven Scholander - 119
Knut Nyblom - 119
Helsingborg - 119
Karlskrona teater - 119
    Från våra grannland - 119
Helsingfors - 119
Kristiania - 119
Köpenhamn - 119
    Från andra land - 119
Hamburg - 119
Lady Hallé - 119
Lola Artôt de Padilla till Berlinoperan - 119
Caruso - 119
Ett praktverk om Richard Wagner - 119
Annonser - 120
    N:r 16. 2 Nov. 1905 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Tor Aulin (med porträtt) - 121, 122
Musiken i Wagners »Siegfried» - 122, 123
Bizet och hans »Carmen». Ett trettioårsminne - 123, 124
Musikbref från Göteborg, af H—t - 124, 125
Litteratur - 125
Från scenen och konsertsalen - 125, 126
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 126, 127
Kgl. teatern - 126
Fru Sigrid Arnoldson - 126
K. musikaliska akademien - 126
Stipendier för svenska tonsättare - 126
Fröken Elyda Russell - 126
Hr Wilhelm Stenhammar - 126
Fröken Valborg Svärdström - 126
Konserter - 126
För Carl Fredrik Lundqvist - 126
Stockholms studentsångförbund - 126
Kompositören Hugo Alfvén - 126
Svenska folkvisor på engelska - 126, 127
Falun - 127
    Från våra grannland - 127
Helsingfors - 127
Kristiania - 127
Köpenhamn - 127
    Från andra land - 127
Paris - 127
London - 127
Dödsfall - 127
    Hvarjehanda - 127
Största namnet - 127
Hon började - 127
Regissören - 127
Annonser - 128
    N:r 17. 17 Nov. 1905 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Camille Saint Saëns (med porträtt och afbildning af Musikaliska Akademiens adress till honom på hans 70-årsdag) - 129, 130
Ett teatermuseum i Stockholm. Upprop - 130, 131
Om musiken som uttrycksmedel. Ett litet bidrag till tonkonstens estetik, af C—l L. - 131, 132
Musikpressen - 132
Litteratur - 132, 133
Följetong: Schiller eller Fahlcrantz. En Schiller-anekdot, öfverflyttad till Uppsala?, af F. H. - 133
Från scenen och konsertsalen - 133, 134
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 134, 135
Kgl. teatern - 134
Musikhistoriska museet - 134
Kammarmusikaftnarna - 134, 135
Konserter - 135
Fru Aino Ackté-Renvall - 135
Sven Scholander i Berlin - 135
Kristina Nilsson - 135
Bröllop - 135
Stockholms Sångarförbund - 135
Axel Tamm † - 135
    Från våra grannland - 135
Helsingfors - 135
Kristiania - 135
Köpenhamn - 135
    Från andra land - 135
Paris - 135
Annonser - 136
    N:r 18. 4 Dec. 1905 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Astrid Ydén (med porträtt) - 137, 138
A. E. Pratté. Ett trettioårsminne (med porträtt), af Fr. J. H. - 138
Några Pratté-minnen, af Fr. J. Huhs - 138, 139
Om musiken som uttrycksmedel. Ett litet bidrag till tonkonstens estetik, af C—l L. (forts.) - 139, 140
Musikbref från Göteborg, af H—t - 140, 141
Musikpressen - 141, 142
Från scenen och konsertsalen - 142, 143
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 143
Kgl. teatern - 143
Vasa-teatern - 143
Musikaliska akademien - 143
Utmärkelse - 143
Sven Scholander i Schweiz - 143
Quartettsångare-Förbundet - 143
Borgarskolans musikafton - 143
Falun - 143
    Från andra land - 143
Paris - 143
München - 143
Prag - 143
Musikbilagan till detta nummer - 143
Dödsfall - 143
Annonser - 144
    N:r 19 o. 20. 18 Dec. 1905 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Två Leonoror i Beethovens »Fidelio»: Signe Hebbe, Caroline Östberg (med porträtt) - 145, 146
Prenumerationsanmälan - 146, 147
Första uppförande af Beethovens »Fidelio» - 147, 148
Om musiken som uttrycksmedel. Ett litet bidrag till tonkonstens estetik, af C—l L. (forts. o. slut) - 148, 149
Musikpressen - 149
Litteratur - 149
Från scenen och konsertsalen - 149, 150
    Musiknotiser från hufvudstaden och landsorten - 150, 151
Kgl. teatern - 150
Vid Mazerska kvartettsällskapet - 150
Brüssel-stråkkvartetten - 150
Guilhermine Suggia - 150, 151
Musikaliska akademien - 151
Musikkonservatorium - 151
Musikaliska konstföreningen - 151
Konsertföreningen - 151
Musikföreningen - 151
Utmärkelse - 151
Skara - 151
    Från våra grannland - 151
Helsingfors - 151
Kristiania - 151
Köpenhamn - 151
    Från andra land - 151
Dresden - 151
Hvarjehanda: Tamagno-anekdoter - 151
Annonser - 152
    Musikbilaga: Tonminnen. Melodiska pianostycken af Fr. J. Huss - not1, not3, not4, not5, not6, not7, not8, not9, not10
Jubel-Polonäs - not3, not4, not5
Canzonetta - not6
Gamla Tider - not7, not8
Valse mignonne - not9
God natt! - not10

Project Runeberg, Sun Sep 12 00:31:36 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/svmusiktid/1905/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free