- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Illustrerad teknisk tidning. 1871 /
250

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 32. 12 Augusti 1871 - J. H. F.: Svenska Landtbruksmötet i Göteborg 1871

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

köttfullhet samt slutligen genom köttets utmärkta beskaffenhet.
Hvad åter betydelsen af denna ras för landet beträffar, så torde
den för närvarande vara ringa såsom inskränkt till några få
egendomar med föga utsigt att blifva allmännare spridd, så länge
vårt landtbruk ännu befinner sig på den ståndpunkt, att man ej
kan grunda en hushållning på endast gödning, hvartill denna
ras genom sin snabbvuxenhet lämpar sig synnerligen väl.

Ayershire-rasen, en bland de första utländska raser, som
till oss infördes, häfdar ännu sitt gamla rykte för att vara en
god mjölkras, men har fått en svår medtäflare i Augler-rasen.
De exponerade djuren, omkring 80, voro alla särdeles vackra
typer, ja, så vackra, att enligt herr A. Nathorsts yttrande man
ej i Skottland skulle kunna påträffa bättre. Vackra exemplar
funnos från Tidaholm och Claëstorp i Westergötland. Det är
likväl skada, att rasen skall ega anlag för tuberkelsjudom,
möjligtvis härledande sig från dålig ventilation i ladugårdarne, i
hvilket fall man skulle genom förbättrad sådan kunna motarbeta
anlagen.

Marsk-raserna från Dybeck, Alnarp, Bulltofta och Säbyholm
voro representerade genom utmärkta djur till ett antal af
omkring 90 st. Af dessa raser förekomma som bekant den
Holländska och Friesiska företrädesvis i Skåne, der Dybecks-stammen
sedan 1824 varit bofast; och ovisst torde vara om de komma
att vinna någon större utbredning utom denna provins.
Dybecks-stammen har blifvit uppfriskad med »Patter», som 1863
köptes på utställningen i Hamburg, och efter hvilken nu på
Dybeck finnes en stam af 172 kor och qvigor.

Tönder-rasen var exponerad i en flock af 6 djur från
Finspong. Djuren hade vacker byggnad med fint hufvud samt
mjölkade 4 till 7 kannor (10,5 à 18,3 lit.).

Af öfrige utländska raser märka vi Augler-rasen, som tyckes
få en allt större och större utbredning, isynnerhet inom
Westergötland, dit den inkommit med inflyttade danskar. De vackraste
representanterna för denna ras, 6 stycken, voro från Ryholm.

Allgauer-rasen, som härstammar från en af
stamholländeri-styrelsen införskrifven hjord, må endast anföras för sitt
trefna utseendes skull, men ej för sina egenskaper hvarken som
mjölk- eller göd-djur. De från Hellefors af brukspatron
Celsing utställda 7 djuren hafva lemnat cirka 520 k:or (1,362 lit.)
i medelmjölkning, hvilket af väl hållna djur är ett alldeles för
dåligt resultat. Dock torde bemärkas, att 4 k:or (10,5 lit.)
mjölk lära gifva 1 skålp. (0,43 K.-gr.) smör.

Telemarks-rasen, denna »Skandinaviens yppersta mjölkras»,
såsom en framstående norsk jordbrukare yttrade, var bäst
representerad från Ladegaardsöens Hovedgaard genom 2, konungen
tillhöriga djur, som koketterade med sina silfverhalsband. Kor
af denna ras, ehuru mycket små till växten, lemna dock öfver
700 k:or (1,834 lit.) i medelmjölkning.

Af Jemtlands-rasen, den förträffliga svenska rnjölkrasen,
funnos ej några representanter.

I grupp II, göddjur, funnos 100 af fett och välmåga
svigtande djur utställda. Af dessa tilldrogo sig företrädesvis
åskådarens blickar en herr Löfstrand tillhörig, hvit korthornsoxe, som
vägde 115 lispund (978 K.gr.), och en herr Roman tillhörig, brun,
holländsk och svensk oxe af ovanlig storlek, vägande 146 lispund
(1,242 K.gr.); men mest af alla dock en 5 2/3 års hvit qviga, som
tillhörde herr A. Dickson på Kyleberg och vägde 117 lispund
(995 K.gr.) samt såldes för 700 rdr. Denna qviga erhöll också
första priset, 15 karoliner. Inalles utdelades inom denna grupp
27 pris med ett sammanräknadt värde af 2,000 rdr.

Hästarne voro 140 till antalet eller 30 mer än på
Stockholms-mötet. De funnos som ville påstå att ras-hästarne voro
bättre representerade då än nu. Dermed må vara huru som
helst, dock är säkert, att åkerbruks- och arbets-hästar, cirka 70
stycken, nu voro vida mera framstående, förnämligast ett dussin
från Norge ankomna hingstar, utmärkta genom en tät och
muskelfull byggnad samt snabba rörelser, men så visste också
deras egare att begära betaldt för dem. 3 hingstar såldes för
1,200 rdr hvar, och för en annan begärdes 3,000 rdr. Någon
kappkörning fanns ej i mötes-programmet upptagen, hvilket
onekligen var ett fel, emedan man i följd deraf var urståndsatt
att bilda sig ett omdöme om hästarnes duglighet. Det enda
tillfälle, då man borde kunnat få se dem i rörelse, var, när de
skulle förevisas inom ringar; men som den utsatta tiden af
någon obekant orsak ej iakttogs, blefvo många urståndsatta att
begagna sig af denna utväg för att skaffa sig kännedom om
deras förmåga.

Får förekommo såsom afvelsdjur till ett antal af 154 af
både fin- och grof-ulliga samt kort- och lång-ulliga raser, såsom
Merinos-, Southdown-, Cotswold-, Leicester-, Lincolnshire-rasen;
dessutom förekommo Oxfordshiredown-, Cheviot- och
Deshley-rasen. Vackra exemplar förekommo från Bulltofta, Säbyholm,
Östergötlands hushållningssällskap, Alnarp m. fl. ställen.
Gödfåren voro 35, alla mogna för knifven.

Svin af stora raser förekommo endast undantagsvis, men
deremot flera af medelstora och små, såsom Yorkshire-,
Barkshire- och Kinesiska, men inga af Essex-rasen. Af afvelsdjur
funnos 31 st., af göddjur 83, hvaribland synnerligen utmärkte
sig sådana från herr Berg, Malmö & Cronetorp. Dessa hade
nästan form af lefvande fläskcylindrar.

Af de 39 numren fjäderfän hade herr J. F. Dickson,
Öfverås, utställt nära hälften, och af de utdelade 10 prisen tog
han 7.

De utställare, som erhöllo de flesta priserna för djur, voro
herr A. Dickson, Kyleberg, hvilken tog 662 rdr, 1 större och
1 mindre silfvermedalj samt 1 bronsmedalj; Alnarp 634 rdr, 2
större och 1 mindre silfvermedalj samt en bronsmedalj; Skånska
sockerbruksbolaget 580 rdr och 4 bronsmedaljer; herr L.
Kockum, Bulltofta, 438 rdr, 1 stor och 2 mindre silfvermedaljer
samt 1 bronsmedalj, m. fl.

Denna djurutställning vittnar tydligen om, att
ladugårds-skötseln inom landet intager en framstående ståndpunkt
åtminstone vid landets mest välskötta egendomar. Nötkreaturen voro
af fullt ut lika godhet med de engelska och skottska. Fåren
voro väl representerade och visade, att man började hålla sig
till de fårslag, som förena kött och ull. Äfven svinen voro
vackra och alla af Barkshire-rasen blefvo sålda.

Ladugårdsprodukterna, grupp III, ordnad af herr O. Ewers,
voro ej så väl representerade, som man borde kunna vänta
efter den fart, mejerihandteringen tagit i vårt land i dessa
dagar. – Af smör voro exponerade 67 nummer, af ost 74
eller tillsammans endast 133 numror; då deremot på
Stockholmsmötet dessa produkter voro 223. 9 pris utdelades för smör, 9 för
sötmjölksost, 4 för skummjölksost, och 780 rdr i premier åt
18 mejerskor. Det bästa smöret var enligt kännares utsago det
af kommerserådet Fraenckell, Nystad & Anola, utställda, ehuru
det ej blef prisbelönt, förmodligen derföre att det var finskt.
Af cheddar-ost fick den från d’Orchimont, Lindas, första priset,
ehuru den var något »strong» efter engelsk uppfattning. Denna
ost var tillverkad af mejerskan Maria Blomqvist. Af öfriga
cheddarostar må nämnas de af grefve H. Hamilton, Blomberg,
och herr J. Wijk, Domö, utställda. Dannbyholrns välkända
skummjölksost erhöll äfvenledes första priset.

I grupp IV, produkter af åkerbruket, ordnade af
länsagronomen J. W. Brattberg, erhöllos första priset af friherre
Silfverschiöld, Koberg, för rödt hvete; herr Dickson,
Fimmerstad, för probsteierråg; herr Virgin, Kolltorp, för hafre; herr
Fischer, Forsby, för vicker; herr Leman, Salaholm, för
rödklöfverfrö.

Inom grupp V, produkter af skogshushållningen, hvaraf
ej var mycket utstäldt, tog brukspatron C. Ekman,
Finspong, ett första pris för skogsfrön, ett dylikt för bjelkar,
plankor, bräder, m. m., ett andra pris för skogsplantor samt
slutligen ett extra pris för den i sin helhet synnerligen
framstående utställningen af skogsprodukter, hvarom i förra artikeln
nämndes några ord.

Fiskeriutställningen förefinnes i det enskilda annex, hvarom
jag i första artikeln nämnde såsom liggande till höger
om ingången. Invändigt var denna byggnad dekorerad med
fiskegarn och krokfiskeredskap af alla möjliga slag, såväl
för hafs-, skärgårds- som sötvatten-fiske från Bohuslän,
Halland, Blekinge, Gotland som ock från Norge. Taket var
invändigt draperadt med en respektabel sillvad af 1,080 fots
(321 rn.) längd och 80 fots (23.8 m.) djup. Äfvenledes
förefanns en stor samling af modeller för fiskefartyg och
båtar från Öster- och Nord-sjön samt våra sötvatten. Af

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 21 13:39:39 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1871/0266.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free