- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
3

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 1. 5 Januari 1872 - Nytt jätteföretag - Om användande af pulverformiga brännmaterialer vid masugnsdrift

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

indiska frågan sluter sig på det intimaste förslaget om en
jernbana genom Eufratdalen, hvars uppgift skulle vara att, så att
säga, sätta moderlandet i direkt och oafbruten förbindelse med
de brittiska besittningarne i Asien. Förslaget om en sådan
jernvägsförbindelse med Indien är ingalunda ny, men företaget
synes ej förr hafva kommit till behörig mognad. Först helt
nyligen har ett i det engelska underhuset hållet tal åter kallat
frågan till lif; och borde man påskynda förslagets utförande i
betraktande af de möjligen för Indierna uppkommande farorna,
om en ny revolution uppstår i landet, eller om de vilja sätta
sig emot Rysslands framträngande i Asien.

Den ärade parlamentsledamoten mr Jenkinson riktade ånyo
den 24 juni 1871 den brittiska regeringens uppmärksamhet på
ett förslag, som afser Medelhafvets sammanbindande med
Persiska viken medelst en jernväg längs Eafratdalen, och skildrade
de deraf uppkommande stora fördelarne: besparing i tid och
transportkostnader samt förkortade afstånd såväl för
regerings- och privat-depescher som för resande och varor mellan
England och Indien. Han betecknar företaget såsom i hvarje
hänseende högst vigtigt, såväl ur statens som europeisk och
allmän synpunkt. Den turkiska ambassadören hade på det
bestämdaste lofvat honom i ett enskildt samtal gratis expedition af
den engelska posten, så länge den turkiska regeringen vore i
besittning af denna linie. Ur rent strategisk synpunkt äro
fördelarne af denna linie obestridliga, Hade man 1857 haft att
förfoga öfver densamma för att på denna väg kasta trupper in
i det upproriska Indien, så hade man sparat penningar och
framför allt soldaternas lif.

Suez-kanalen förbinder nu Indien med Europa, men vid
möjligen inträffande politiska förvecklingar kan densamma
spärras, och det vore derföre ingalunda öfverflödigt, om man hade
att förfoga öfver ännu en trafikled. Suezkanalen var i öfrigt,
enligt den aflidne lord Palmerstons åsigt, det första steget till
Egyptens afskiljande från Turkiet och till det ottomaniska
rikets förfall.

Såsom mr Jenkinson försäkrar, skall man ej vid byggandet
af denna bana stöta på så stora svårigheter som vid Isthmus’
genomgräfvande, hvilket borde desto mera förmå den engelska
regeringen att neutralisera den fara, lord Palmerston för 14 år
sedan förutspådde. Eufratbanan har i öfrigt ej till bestämmelse
att konkurrera med Suez-kanalen, hvilken säkerligen skall
fortfara att monopolisera det tyngre godset samt att användas
såsom förbindelse med det sydliga Indien. Eufratlinien skall
hufvudsakligen omfatta de nordöstliga provinserna, trakten mellan
Indus och nordostgränsen, som i händelse af anfall utifrån väl
behöfver en snabb kommunikation med England.

För att med få ord skildra de öfriga fördelarne, som skulle
uppkomma genom denna banas anläggning, försäkrar samme
parlamentsledamot, att den projekterade jernbanan skulle hafva
till följd en distansförkortning af minst 150 sv. mil (1,600 K. m.)
i rak linie. Fartyg, som nu gå genom Röda hafvet, äro tvungna
att under de månader, då mussonvindarne blåsa, taga en
omväg af minst 75 mil (800 K. m.). Eufratbanan möjliggjorde
undvikandet af den förskräckliga hettan äfvensom den alltid
farliga trafikleden på Röda hafvet, i hvars ställe den
ojemförligt mycket lättare och lugnare passagen på Persiska viken
komme. Beträffande de resande och posten, så förkortades
hvarje resa fram och åter åtminstone 14 dagar.

Man gjorde mot mr Jenkinsons förslag det i alla
händelser beaktansvärda inkastet, att banan icke till sin hela
utsträckning skulle genomskära det ottomaniska riket, utan måste på
vissa sträckor genomgå de oberoende arabiska höfdingarnes
stater. Mr Jenkinson svarade härpå, att de omnämnda
höfdingarne nog skulle efterkomma sina förbindelser, så länge man
betalade dem subsidier och behandlade dem på tillbörligt sätt.
En ytterligare fördel i detta förslag vore dessutom, att banans
samtliga hufvudpunkter, såväl ankomst- som afgångsstationer
komme att ligga utefter hafskusten, hvarigenom de i händelse
af ett verkligen inträffande krigiskt angrepp af någon sjömakt
lätt kunde försvaras.

Efter all sannolikhet skall England inom kort bringa denna
plan till utförande, att sätta moderlandet i en direkt och
möjligaste kort förbindelse med sina vigtigaste kolonier och sålunda
efterfölja det af Amerika genom Pacific-banan gifna exemplet.
                (Fortschritt.)

Om användande af pulverformiga brännmaterialer vid masugnsdrift.


Efter Josef von Ehrenwarth.

Den stora mängd af kolstybb, som uppkommer vid alla
tillfällen, der träkol brukas, och som hittills såsom
fullständigt värdelös endast med kostnad undanskaffats, har isynnerhet
på sista tiden påkallat prakticis uppmärksamhet och föranledt
många förslag i riktning att göra den direkte användbar. Då
nu fallet är, att den mycket sönderdelade formen å ett
brännmaterial just gör det så mycket mera tjenligt för attderur framställa
kolsyre- eller koloxid-gas hvar för sig eller i någon blandning,
och vidare härigenom är möjliggjord en momentan bildning af
kolsyra och således äfven reglering af hettan å hvilken plats i
en ugn som helst, så måste man anse träkolsstybb såsom ett
material, hvars användande skulle erbjuda stora fördelar, och
medhvilketman borde vara i stånd att uppnå den högsta temperatur,
som öfver hufvud taget kan bekommas genom en fast kropps
förbränning till kol eller kolsyra. För denna gång vilja vi
endast beröra stybbens stora värde vid drifvande af
schaktugnar, specielt masugnar.

Att af stybb forma tegel är flerfaldiga gånger försökt,
men åter förkastadt. Att deremot blanda stybb med
malmpulver är troligen mindre beaktadt, än förslaget förtjenar, ty
ej nog med, att man sålunda kan tillgodogöra en del kolstybb,
utan en mängd ofta nog såsom värdelös betraktadt malmpulver
blir sålunda användt. Vid båda dessa fall skall stybben undergå
en viss behandling och på vanligt sätt uppsättas från
masugns-kransen. Författarens mening, är att införa stybben i ugnen i
närheten af formorna och lättast genom att låta den medfölja
blästern.

Härvid är att iakttaga, att man väljer möjligast små och
likformiga korn. Målningen sker antingen i vanlig qvarn eller
bättre i kring sin horizontela axel roterande tunnor, hvari
stybben krossas med två tums jernkulor. Det senare sättet
är att föredraga, emedan dervid ej erfordras mera handarbete
än vid in- och uttagandet af materialet; och då tunnorna äro
slutna, förloras intet såsom stoft. Vid införande af stybben i
ugnen är det af stor vigt, att mängden af densamma blir
noggrannt reglerad. Detta ernås genom följande apparat. På
något ställe af blästerröret, helst i närheten af forman,
finnes ett vertikalt rör, söm upptill utvidgas till ett cylindriskt
kärl. Rör och kärl skola vara så glatta som möjligt invändigt,
helst emaljerade, på det att ej för stort hinder må uppstå tör
kolpulvrets nedsjunkande. Det undre röret har på lämpligt
ställe ett vinkelrätt mot axeln anbragt snitt och deri ett spjell,
som utifrån kan regleras efter behof. Ofvanför detta ligger en
horizontel vals, fullt besatt med spetsar och stående i täta
lager. Denna vals står genom sin axel och en remskifva i
föreförening med kraftmaskinen. Röret och kärlet ofvan valsen
fylles med målen kolstybb. Valsen har till ändamål att genom
sin rotation ständigt hålla i dess närhet varande stybb i rörelse
och derigenom åstadkomma jernets nedsjunkande, under det att
qvantiteten inkommande stybb regleras med spjellet. För att
underlätta stybben: sjunkande står det cylindriska kärlets öfre
del i förbindelse med blästerledningen, hvarigenom det är
möjligt att öfver stybbmängden utöfva samma tryck som verkar
underifrån, hvilket gör att stybben sjunker med sin egen tyngd.
Ofvan dessa rörs mynning kan kärlet frånskiljas genom ett
lufttätt spjell, men fortsätter dock längre uppåt och har äfven der
ett spjell, öfver hvilket det trattformigt utvidgar sig.
Blästerröret som inmynnar under andra spjellet har vid mynningen
en kran, hvilken under påfyllning af målen stybb afstänger
blästern för att undvika onödig förlust af luft. Vid fyllning med
kolstybb stänges blästerrörets kran under spjellet, det öfre spjellet
öppnas och stänges, sedan inmatningen slutat. I stället för
spjell kunna äfven kranar användas å rören. Regleringen af

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0007.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free