- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
39

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 5. 3 Februari 1872 - Nyare rön, beträffande explosiva ämnen - De svenska plogarne vid landtbruksmötet i Göteborg

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

efter en mera eller mindre deremot lutad linie. Afståndet från
begynnelsepunkterna å de olika skifvorna stå i indirekt
förhållande till hastigheten, hvarmed de respektive punkterna passeras.

Någon föreställning om de ofantligt små tidsmomenter
som mätas med detta chronoscop, kan man göra sig, då vid
ett tillfälle med en 10 tums kanon afståndet mellan
tapparne endast var omkring 20 linier (59 m. m.), men tiden,
som åtgick för kulans förflyttning från krutkammaren’ till
mynningen – 8,56 fot (2,57 m.) –, var omkring 1/100:dels sekund.

En jemförelse mellan de resultat, som erhöllos vid
användande af chronoscopet till profning i en 10 tums kanon af
det slags krut, som förut alltid användts i refflade kanoner,
R. L. G. kalladt, med ryskt, prismatiskt krut (erhållet genom
poleradt svagt fuktigt kruts sammanpressning till cylindrar) och
s. k. pebble-krut (ett grofkornigt krut af hård massa,
endast lindrigt poleradt) ger detta sistnämnda krut företrädet.
Det prismatiska krutet har genom dessa resultat visat sig vara
ganska svårantändligt i kanonen, men afbrinner snabbt, dock
ej så snabbt som R. L. G.-krut. Sannolikt har denna
svårantändlighet sin anledning i den hårda och svårgenomträngliga
yta, som det prismatiska krutet erhåller deraf, att det pressas
i lindrigt fuktigt tillstånd, då en ringa qvantitet salpeter
utlöses och bildar efter fullkomlig torkning en skorpa å ytan. Dess
snabba förbränning föranledes genom dess jemförelsevis ringa
täthet.

Jemförer man de kurvor, som representera snabbheten och
trycket, erhållna med de tre krutsorterna i olika delar af
kanonen, så synes, att styrkan hos pebble- och prismatiskt krut
att börja med är betydligt mindre än hos R. L. G.-krut, men
att den efterhand uppnår och öfverskrider dettas, så att den
vid mynningen är betydligt större och för pebble-krut störst.

Dessa kurvor utvisa sålunda mycket betydliga
skiljaktigheter med hänsyn till pressiouen; maximum blir betydligt större
med R. L. G.-krut än rned de andra två, ty pressionsytan är
större hos dessa än hos R. L. G.                         (Forts.)

De svenska plogarne vid landtbruksmötet
i Göteborg.


Att redskapsfabrikationen inom vårt land under de senaste
tiotalen gjort stora och vackra framsteg, har vid flera tillfällen
visat sig, och redan vid allmänna landtbruksmötet i Stockholm
var redskapsutställningen så rik och så utmärkt, att vi erinrade
om, hurusom densamma lade i dagen, att svensk
åkerbruksredskap väl kunde ställas i jemnbredd med den bästa utländska,
så till dess sammansättning som dess användbarhet, hvartill
ytterligare komme det företrädet, att den försåldes till vida
lägre pris än likartad utländsk redskap. Vid senast i
Göteborg hållna allmänna trettonde svenska landtbruksmötet hafva
bevis härpå ytterligare vunnits. Vid detta senare möte voro
utstälda 119 plogar, af hvilka 24, de bästa, afprofvades; och
för att utröna den kraftåtgång, som hvar och en af dem
erfordrade, användes en kongl. Landbruks-akademien tillhörig
af mr Amos konstruerad, mycket säker kraftmätare.
Plöjningen verkstäldes på god och jemn lerjord, nedlagd till vall, och
var resultatet följande:

1) Vid plöjning till 7 tums djup med 10 tums breda
till-tor, intogo plogarne följande ordning:
Keillers plog n:o 2 A erfordrade . . . . . . . 31,4 kraftenheter.
Forsviks plog n:o 2 dito . . . . . . . .33,2 dito.
Öfverums plog n:o 27 dito . . . . . . . . 33,5 dito.
Keillers plog n:o 2 dito . . . . . . . 33,6 dito.
Öfverums plog n:o 2 dito . . . . . . . 34,3 dito.
Öfverums plog n:o 16 dilo . . . . . . . 34,4 dito.
Keillers plog n:o 1 dito . . . . . . . 36,4 dito.
Eklunds plog från Westlandaholm dito . . . . . . . 36,7 dito.
Forsviks plog n:o 6 dito . . . . . . . 37,5 dito.
Eklunds plog Westlandaholm dito . . . . . . 38,4 dito.
Millard et Brecton, med roterande vändskifva 42,3 dito.
Eklunds plog n:o 5 dito . . . . . . . 45,3 dito.
C. Holst’s plog Ladegårdsön och Christiania, dito 45,8 dito.
Ransom et Sims plog Newcastle price-plough, dito 50,9 dito.
Ivar Kylbergs plog Skotsk plog, dito . . . . . . . 54,1 dito.
Ransom et Sims plog Scotchprice-plough, dito 60 dito.
        2) Vid plöjning till 5 tums djup och 7 tums bredd:
Keillers plog n:o 3 B erfordrade . . . . . . . 20,8 dito.
Keillers plog n:o 3 C erfordrade . . . . . . . 22,2 dito.
Öfverums plog n:o 27 erfordrade . . . . . . . 28,1 dito.
Överums plog n:o 30 erfordrade . . . . . . . 29,0 dito.
Överums plog n:o 28 erfordrade . . . . . . . 32,6 dito.

De svenska plogarne öfverträffade sålunda de bästa
skotska och fordrade ända till omkring hälften mindre kraft än
dessa. Detta resultat var så lysande och talade så obetingadt
till de svenska plogarnes företräde, att detta väckte ett
märkbart uppseende så väl hos våra i mötet deltagande landsmän
som hos dem, hvilka från främmande länder besökte mötet.
Mr Amos, ingeniör hos engelska Höglands-åkerbruks-sällskapet,
som vid mötet var närvarande såsom ordförande för den
afdelning, hvilken fått sig uppdraget att bedöma och pröfva den
utställda åkerbruksredskapen, uttryckte också sin synnerliga
tillfredsställelse öfver de svenska plogarnes egenskaper samt den
lätthet, med hvilken de förrättade arbetet. – Vi uttrycka, med
anledning af det obestridda företräde, som de svenska plogarne
visade sig ega äfven framför dem, sorn i utlandet förut ansetts
obestridligen intaga första rummet, den önskan och den
förhoppning, att svenska plogarne – och den i Sverige i öfrigt
tillverkade åkerbruksredskapen – måtte, så väl för deras goda
konstruktion som för det billigare pris, hvartill de kunna
afyttras, vinna tillfälle att blifva kända på den utländska
marknaden; afsättningen skall då af dem blifva icke obetydlig, och
redskapsfabrikanterne i landet skola finna den uppmuntran,
hvartill de genom väl konstruerade och omsorgsfullt utförda
arbeten onekligen gjort sig förtjenta.
–––––
Under, rubriken: "Tvenne engelsmäns omdöme om svensk
industri" finnes uti Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning af
hr direktören O. E. Stenström ett meddelande, som vi med
nöje här införa såsom komplettering af föregående uppsats om
den närvarande ståndpunkten af svensk industri för tillverkning
af åkerbruksredskap m. m. Hr Stenström yttrar följande:

Vid det tolfte allmänna svenska landtbruksmötet i
Stockholm, 26:te klass-juryn, äfvensom vid det trettonde
landtbruksmötet i Göteborg, 37:de klassjuryn, hade jag äran vara
prisdomare för: "Redskap för fältgöromål".

I Stockholm för Hrr I. & Fr. Howard Bedford var Hr W.
H. Delauo, en särdeles intelligent man, utställare. Då Hr
Delano en dag frågade mig, hvarföre hans plogar icke erhöllo
pris, svarade jag: edra plogar äro för dyra och för tunga, utan
att medföra bättre resultat än de lätta och billiga i Göteborg
och Öfverum tillverkade. "Yes", sade Hr Delano, "the
confounded Swedes! we can’t compete with them" (ja, de der
svenskarne! vi kunna icke täfla med dem).

I Göteborg var Hr C. Amos (consulting engineer of the
Royal Agricultural Society of England) ordförande i 37:de
klassjuryn, en vid bedömandet af redskaper mycket erfaren
ingeniör. Bland hans uppfinningar hade vi tillgång på ön,
kongl. Landtbruks-akademien tillhörig, kraftmätare af snillrik
konstruktion. Vid genomgåendet af Öfverums och Göteborgs
mekaniska verkstäders tillverkningar utbad jag mig Hr Amos’
omdöme, då han sade: "it is not enough to say, that it is
good, it is excellent’’ (det är ej nog säga, att det är bra, det
i är utmärkt).

Vid betraktande af Hr J. G. Granlunds vagnar frågade Hr
Amos: "huru mycket kostar den der dubbelkaleschen?" och då
han blef upplyst om priset, 1,300 rdr (cirka 72 pund sterl.),
sade han: "so much work for so little money!" (så mycket
arbete för så litet pengar.!) Efter en stund fortfor han: "if
that man did make his carriages little more tastefull he might
make carriages for the hole world". (Om den mannen gjorde
sina vagnar något mera smakfulla, skulle han kunna få
marknad för dem i hela verlden).
                        (Kongl. Landtbruks-akademiens Tidskrift.)


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0043.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free