- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
41

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 6. 10 Februari 1872 - Om anvisande af anslag för bibringande af undervisning i husslöjd - Robert Mallet: Ett oskrifvet kapitel om jernets metallurgi

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Andra årgången.

N:o 6.         Stockholm den 10 Februari         1872.


Tidningen utkommer hvarje Lördag.
Pris: 2,50 rdr per qvartal.
Lösnummer 25 öre.

Hufvudredaktör och ansvarig utgifvare:
Civilingeniör W. Hoffstedt.
Adress: Jakobs Kyrkogata S, 2 tr. upp.

Annonspris: 10 öre pr petitrad. Tidningens
expedition: Norra Smedjegatan N:o 28.
–––––

Innehåll:


Herr A. Hedins motion om anvisande af anslag för bibringande af
undervisning i husslöjd. Ett oskrifvet kapitel om jernets metallurgi, af H Mallet
(illustr.: forts.). Grafisk beräkning af areor å tvärprofiler (illustr.: forts.).
Ny maltrensningsmaskin (illustr.). Nyare rön, beträffande explosiva ämnen
efter F. A. Abel (forts.). Ny metod att tillverka glas. Adresslista. Annonser.
–––––
Då vid nu pågående riksdag flere motioner blifvit väckta,
som på det närmaste beröra det område, inom hvilket denna
tidning arbetar, hafva vi ansett oss böra delgifva våra läsare
innehållet af de vigtigaste af dem, så mycket mera som vid
Svenska Slöjdföreningens sammanträde förliden Onsdag uttalades
önskvärdheten af, att kännedom om dessa motioner blefve spridd
till en större allmänhet. Vi göra alltså i dag början med herr
A. Hedins i många afseenden beaktansvärda motion

Om anvisande af anslag för bibringande af
undervisning i husslöjd.


Under de senare åren har på flerfaldigt sätt ett vaknande,
allmännare intresse för husslöjdens höjande gifvit sig tillkänna.
Utom åtskilliga åtgärder och förslag af hushållningssällskap och
landsting vittna härom såväl den uppmärksamhet,
hvarmed pressen börjat följa hithörande
företeelser, som ock det betydande rum, hvilket den af
Landtbruksakademien föreslagna
öfverläggningsfrågan om erforderliga mått och steg för den
inhemska husflitens främjande intog i det sista
allmänna landtbruksmötets förhandlingar. Genom alla
dessa uttalanden, planer och åtgärder går såsom ett
gemensamt grunddrag den tanken, att det, som för
ändamålet först och främst behöfves, är
undervisning. På samma gång man villigt erkänner, att
staten gjort mycket för den högre tekniska
undervisningen, anmärkes det, att de af staten
underhållna elier understödda tekniska och slöjdskolor,
som finnas i några bland våra städer, föga passa
för eller kunna tjena landtbefolkningen och
husslöjden på landet, och att derför den senare är i
verkligt behof af, en efter dess art afpassad
undervisande handledning.

Flerestädes har man börjat dels införa ritning
i folkskolorna, dels med folkundervisningen förena
någon handledning i för barnen lämpliga
slöjdarbeten. Om, såsom man bör hoppas, dessa
föredömen vinna allmännare efterföljd, så att en gång
både ritkonsten och förfärdigandet af hemslöjdalster
komma att i hela vårt lands folkundervisning utgöra
ett väsentligt element, hvilket tillgodoses, lika väl
som de bokliga kunskapsämnena, genom dugliga
lärarekrafter och nödig materiel, skall visserligen
dermed en god grund blifva lagd för husslöjdens
framtida utveckling. Emellertid, om man också
skulle våga förutsätta, att dessa bemödanden skola
röna en både snabb och allmän framgång, torde
man ej derför böra underlåta att tillse, om ej något
kan göras för att med ett närmare, mera odelbart
resultat främja redan af gammalt bestående grenar af husslöjd,
som äro af någon större vigt i och för de orter, der de idkas,
men som, derest de ej ledas att följa med tidens framsteg och
anspråk, förmodligen skola qväfvas i täflan med den stora
industrien, såsom förut skett med andra, hvilka arbetat blott efter
gammal tradition och derför stadnat efter afnämarnes smak och
önskningar.

Om åtskilliga slag af husslöjd, som tillförene haft en ej
ringa ekonomisk betydelse, efter hand aftynat, torde orsaken
icke uteslutande, mången gång ej ens förträdesvis, vara att söka
i svårigheten att täfla med den af stora mekaniska hjelpmedel
understödda fabriksindustriens låga försäljningspris; ty om den
antydda faktorn medför en låg tillverkningskostnad för
fabriksalster, uppväges den inom husslöjden på landsbygden i ej ringa
mån af den billigare lefvande arbetskraften, beroende af den
rikliga tillgång på tid, som ej behöfves för jordbruksarbetet,
och som det derför, äfven vid jemnförelsevis låg betalning, lönar
sig väl att använda på ön binäring. Mera torde husslöjden
hafva lidit af stillaståendet vid det enformiga och gamla, för
stegrade beqvämlighetsanspråk och ett mera uogräknadt
skönhetssiune otillfredsställande i mönster och former.
Tillverkningens soliditet, när den ej paras med behörigt
afseende på en mera utbildad smaks fordringar, blir
ej mera tillräcklig, äfven trots större prisbillighet,
att hålla ett husslöjdsarbete uppe i täflan med
alster, som bättre anstå något förfinade.vanor.

Oaktadt den ofta omtalade benägenheten hos
vår landtbefolkning att envist hålla fast vid det
gamla och häfdvunna, har det af nyligen gjorda
försök ådagalagts, att det, om man blott griper
saken an från rätta sidan, kan gå för sig med
förvånande lätthet att i en husslöjdsgren införa
tidsenliga förbättringar, åsyftande en för påräknade,
nya afnämare mera tilltalande stil. Hvad det
kommer an på, är att låta den kanske öfverdrifvit
utmålade segheten i gamla vanor, som mest torde
bero af okunnighet om allt annat än det en gång
inlärda, komma ansigte mot ansigte med nya
modeller och mönster samt en praktisk fack-kunskap,
som förstår att göra det nyas företräde åskådligt
samt lemna lättfattliga anvisningar för dess
tillämpning.

Då staten bekostat kringresande undervisare
i jordbruk och boskapsskötsel, har man kommit på
den tanken, att det ej med skäl skulle kunna anses
främmande för dess ändamål, att med en måttlig
uppoffring på samma sätt både omedelbart verka för
husslöjdens lyftande och genom denna föresyn
gifva, ett nyttigt stöd och erkännande åt enskildes
och kommuners bemödanden i samma riktning.
Man skall, trots den ifrigaste ansträngning, ej
lyckas att skapa ökad afsättning för husslöjdens
vigtigare alster utan att dessförinnan meddela dem
det mått af formsmak och komfort, som nutiden
fordrar; men sedan skola afsättningstillfällen genom
temligen enkla åtgärder beredas eller ökas.

illustration placeholder

Gammal Jernpelare,
funnen nära Delhi.<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0045.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free