- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
63

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 8. 24 Februari 1872 - Tillgodogörande af affall vid åtskilliga fabrikationer - Förändring i afgiften för patent - Patenter - Smärre notiser - Upplysningar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

i natronlut af eg.v. 1,27, hvartill man satte 1/3 af dess vigt mönja,
Äfven efter länge fortsatt kokning lyckades man ej afskilja allt
tenn, och på samma gång bildade sig en svampig fällning af
bly. Försök efter Higgins metod visade, att allt tenn på så
sätt kunde aflägsnas. Parkes metod att använda qvicksifver
har det emot sig, att behållaren svårligen kan göras så tät, att
icke qvicksilfver derifrån bortgår, till en del i ångform, och medför
en skadlig inverkan på de dermed sysselsatta arbetarne. Parkes
metod att använda svafvelsyra kommer sannolikt att förstöra de
begagnade kärlen och är dessutom för dyr. Hvad slutligen
vidkommer metoderna af Patterson och af Sturdevant & Harmon,
så lemna dessa ej blecket så fritt från tenn, att det blir
brukbart för smidesjern.

Förändring i afgiften för patent.


Då pluraliteten af landets industriidkare, m. fl.,
sannolikt är i okunnighet om den ändring i afgiften för beviljadt
patent, hvilken från och med innevarande års början eger
gällande kraft, och ej något tillkännagifvande för allmänheten
härom annat än i "Svensk Författningssamling", oss vetterligen,
blifvit gjordt, hafva vi ansett oss böra till patentsökandes tjenst
lemna följande upplysning derom.

Den förlidet år den 18 Augusti utgifna nya
stämpelpappersförordningen säger nämligen: "Patenter förses med
stämpel, beräknad efter 5 rdr för hvarje dr af den tid, för
hvilken patenträtt blifvit beviljad".
Dessutom tillkommer den
förut stipulerade afgiften af 9,50 rdr för lösen och sigill samt
annonseringskostnaden för patentbrefvets fullständiga införande
trenne gånger i Post- och Inrikes-Tildningar. Ett patent på 5
år kostar således 34,50 rdr, ett på 10 år 59,00 rdr o. s. v.,
allt utom annonskostnaden, hvilken beror på patentbrefvets
storlek.

Patenter,


beviljade af kommersekollegium under år 1872.

Den 12 Februari.

Eriksson, Anders, Andersson E. J. och Andersson, L.
G.,
4 år å en spånhyfvel. Ombud: Patent- och Agentur-byrån,
Stockholm.

Nörholm, Nils, 8 år å förbättrad konstruktion af
handsk-symaskiner. Det egendomliga för denna konstruktion består
deruti, att genom densamma blott en faktor behöfver användas
för åstadkommande af griparens rörelser; då vid de förut
konstruerade handsk-symaskinerna tre faktorer äro erforderliga,
Ombud: Patent- och Agentur-byrån, Stockholm.

Hultman, O. W., 9 år å maskin för tillverkning af
skostift af jern eller metalltråd. Konstruktionen kan ej beskrifvas
utan ritning.

Lysgaard, Lars, 4 år å skottkärror, hvilkas
hufvudsakligaste kännetecken är, att tyngdpunkten kommer att ligga
öfver hjulet. Konstruktionen synes enkel och stark. Ombud:
Patent och Agentur-byrån, Stockholm.

Den 15 Februari.

Mårtenssen, G. C., 4 år å brunnborrningsmetod, hvilken
består deruti att ett rör nedsänkes, alltefter som borrningen
fortgår. Inuti detta rör verkställes sjelfva borrningen på
mekanisk väg i förening med genom vatten frambragt tryck.
Ombud: kongl, sekreterare A. Wadström, Stockholm.

Flensburg, F. O., och Lönnerberg, L., 9 år å ett sätt
att medelst på kemisk väg framställda gaser eller syror,
hvarvid företrädesvis svafvelsyrlighetsgas användes, af den lut, som
erhålles vid beredning af pappersmassa på kemisk väg af trä
eller andra fibrösa ämnen, tillgodogöra alla alkalier,
äfvensom hartser. För ernående af detta mål intappas den
genom pappersmassetillverkningen af hartser och andra
föreningar bemängda vätskan i en cistern, hvarefter genom ett
rör dit inledes någon syra eller gas, tills alla i vätskan
befintliga hartser och öfriga föreningar blifvit utfällda samt
lemnat vätskan fullkomligt klar. Den klara vätskan
aftappas i en kausticerings-cistern och uppvärmes innan
kausticeringsämnet tillsättes. Hartsfällningeu undergår sedan
förädling till terpentin, tjära, träolja, m. m.

Koerner, Carl, 8 år å velour-uppstrykningsmaskin för
tyger af fårull. Fördelarnar hos denna maskin framför de
hittills använda slag- eller klappmaskinerna uppgifvas vara
följande: 1:o) Varan kan veloureras i helt och hållet rått eller
väl centrifugeradt tillstånd, utan att derunder taga skada.
2:o) Maskinen gör icke i något fall tvärränder i varan. 3:o)
Den svagaste vara kan, utan att lida, veloureras på denna
maskin. 4:o) Maskinen uträttar under samma tid sex gånger
mera arbete än de hittills använda velourerklappmaskinerna
och åtminstone tjugo gånger så mycket som de ännu ofta
brukliga klapptillställningarne för hand. 5:o) Maskinen behöfver
mycket ringa utrymme och drifkraft. Ombud: kanslisten J.
Meijer, Stockholm.

Olsson, J. P., 3 år å reflekterings-lampskärmar. Denna
lampskärm tillverkas af förtent jernblek med en spiralfjeder af
ståltråd i öfre kanten, hvarigenom skärmen kan göras passande
till hvilken lampa och hvilket glas som helst.

Larsson, L. M., 3 år å förändrad konstruktion af
sprängoljepatroner. Fördelen af denne konstruktion är, att
tändsatshylsan kan göras färdig för sig och derigenom blifva
fullkomligt tät, så att vid patronernas användande i borrhålet möjligen
inträngande vatten icke skadar tändsatsen.

Smärre notiser.


Ny metod för beredning af blyhvitt, af A. O. Bartlett.
Denna metod skiljer sig från de hittills kända derigenom,
att den använder svafvelbly eller vanlig blyglans till
framställningen af ofvannämnde färg, då man deremot enligt de nu
brukliga beredningssätten använder metallisk bly eller blyoxid.
Bartletts metod för blyhvittberedning är i korthet följande:
Blyglansen sönderkokas och befrias derpå från svafvel medelst
röstning, hvarefter den rostade massan blandas med sin lika
qvantitet kol, hvilket antingen bör vara i små stycken
krossade träkol eller pulver af antracit. Blandningen upphettas
derefter i en sådan reduktionsugn, som vanligen är känd under
namnet Wetherills zinkugn. De vid ugnens upphettning
bortgående hvita ångorna uppsamlas, och färgen bringas slutligen
till fint pulver medelst siktning.

Enligt Bartletts uppgift, gifver det blyhvitt, som på
ofvanbeskrifna sätt erhålles, vid rifning med olja en färg, som i
hvithet öfverträffar såväl zinkoxid som på vanligt sätt beredd
blyhvitt.

Upplysningar.


Under denna afdelning lemnas allmänheten tillfälle att
medelst framställande af frågor, som falla inom det tekniska
området, och dylika frågors besvarande ömsesidigt gagna oeh
utbilda sig. Redaktionen förbehåller sig dock rättighet att granska
alla insända förfrågningar, innan de i tidningen intagas.

Svar:

Mfj. Ordet (Forts.) vid slutet af artikeln "Om kols verkan
vid formning" (N:o 43 af förra årgången) bör utgå.

Arbetare. Uppsättningsmål enligt den af Eder framställda
principen äro redan för länge sedan konstruerade med åtskilliga
förbättringar i vissa detaljer, dock utan att hafva kommit till
praktisk användning.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0067.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free