- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
71

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 9. 2 Mars 1872 - Ph. Neumann: Om knallqvicksilfver, dess tillverkning och användning - Patenter - Upplysningar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

4) Väggarne böra rappas med gips, hvilket måste göras med
omsorg, så att inga stycken af rappningen lossna och
nedfalla på hyllorna, der knallqvicksilfret förvaras.

5) Hyllorna böra vara af gran eller något annat mjukt
träslag, emedan pulvret har svårare att explodera på mjukt trä
än på hårdt.

6) Taken måste vara väl beslagna med läkter, och ingen
våning får finnas ofvanpå verkstäderna.

7) I de verkstäder, der fyllningen af kapslarne eger rum,
får ej mera än åttondedelen af den qvantitet knallpulver, som
anses behöfvas för dagens arbete, inbäras. Pulvret inbäres då
uti en låda af mjukt trä eller läder och placeras under arbetet
på ett trägaller, som blifvit lagdt öfver ett med vatten fylldt kärl.

8) Verkstäderna måste ofta rengöras och soporna kastas
antingen i vatten, eller, hvilket är ännu bättre, i vatten som
blifvit försatt med saltsyra.

9) Man skall betjena sig af så få verktyg som möjligt,
ofta torka dessa och tvätta dem mellan hvarje gång man
använder dem. Det orena, hvarifrån man befriar dem, måste
nedläggas i med vatten fyllda kärl.

10) I verkstäderna skall alltid finnas vatten till hands, och
äfven utanför desamma måste det finnas tillräckligt förråd deraf.

11) I ingen verkstad får man begagna eld. Vill man
uppvärma dem, så må detta endast ske medelst vattenånga,
som blifvit upphettad på ett behörigen aflägset ställe.

12) De verkstäder, i hvilka knallqvicksilfret beredes, måste
ligga ett stycke ifrån det magasin, der spriten förvaras.

13) Golfvet i det rum, hvari granuleringen verkställes skall
vara öfvertäckt med blyplåtar, emedan knallqvicksilfver ej
exploderar på bly. Fönstren skola vara af glas och öfverstrukna
med ett tunnt lager af någon hvit färg, dels för att hålla
temperaturen lägre och dels för att ej till följd af felaktigheter i
glaset, hvarigenom detta kan komma att verka såsom ett
brännglas, en starkare värme må kunna uppstå på enstaka punkter
af lokalen. Taket måste vara så fast, att det kan motstå de
skakningar, som kunna uppstå genom explosioner uti någon af
de angränsande verkstäderna. Har taket den styrka som
erfordras kan man sålunda, då en olyckshändelse inträffar,
åtminstone förekomma en ännu större.

14) Rökning i verkstäderna förbjudes; likaså att arbeta
vid eldsljus.

15) Torkrummets väggar böra beklädes med hyllor af något
mjukt träslag; på den öfversta hyllan får dock intet
kuallpulver uppläggas. Dessa hyllor få vidare ej räcka högre upp
öfver golfvet, än att man kan räcka den öfversta med handen
utan att behöfva uppstiga på någon stol eller trappstege.

16) Sigtar af metall gör man klokast i att ej begagna,
men om man använder sådana, böra deras underkant beslås
med en liten blyremsa.

17) Det granulerade och torkade knallpulvret skall fyllas
på flaskor, hvilka äro öfverspunna med rotting och sedan
förvaras i magasinet.

18) Magasinet bör ligga fullkomligt för sig sjelf och vara
försedt med en åskledare.

19) Under ingen förevändning får något af kärlen tömmas
inne i magasinet.

20) De lådor, i hvilka arbetarne skola nedsätta
knallpulverflaskorna, skola vara af läder och fodrade med ull eller tagel.

21) Verkmästaren och fabriksegaren äro de enda, som hafva
nyckel till magasinet.

22) Verkmästaren måste vara hemma i kemien, så att ej
genom okunnighet något olycksfall må inträffa.

23) Ingen ny fabrik får anläggas, såvida ej förut en
noggrann ritning öfver inredningen blifvit förevisad. Sedan denna i
inredning blifvit godkänd får den ej under något förebärande
ändras, förr än man först erhållit tillstånd dertill.

Den erfarenhet man gjort under de senare åren, har dock
visat, att alla sådana föreskrifter ej förmå tillräckligt skydda
för olyckshändelser, och frågan efter ännu säkrare skyddsmedel
skall derföre ständigt uppdyka. Till följd af explosionernas
våldsamhet omkom alltid den arbetare, som skulle kunnat lemna
upplysningar öfver orsaken till olyckshändelsen; hvilket har
gjort, att man sällan kommit till någon visshet deröfver. Då
den med dessa fabriker förenade faran ofta afskräckt dugliga
kemister, måste fabrikanterna taga sin tillflykt till praktiskt
erfarne arbetare. Sannolikt är dock, att, om det i stället varit,
skickliga kemister, som på så nära håll fått observera
knallqvicksilfrets egenskaper, skulle vi med tiden fått säkrare
uppgifter öfver orsaken till de nu ofta oförklarliga explosionerna.
                        (Forts.)

Patenter,


beviljade af kommersekollegium under dr 1872.

Den 22 Februari.

Klintberg, C. A., löjtnant vid kongl. väg- och
vattenbyggnadskorpsen, 10 år å roterande ångmaskin. Maskinen består
af tvenne cylindrar, af hvilka en inre och en yttre höra
tillsammans, och som med hänseende till hvarandra intaga ett
exentriskt läge, hvarigenom ett öfverskott af ångans tryck
uppstår på ena sidan om axeln å de ifrån den inre cylindern i
radiel riktning utskjutande skoflarne. Å såväl cylindrarne som
de särskilda delarne har konstruktören gifvit en sådan
anordning, att all fram- och återgående rörelse hos maskinens delar
undvikes, att slag och stötar förekommas, samt att hvarje del
inom maskinen tvingas att göra tillbörlig tjenst.

Den 24 Februari.

Köhl, A., 6 år å korkskäringsmaskin. Konstruktionen kan
ej beskrifvas utan ritning. Ombud: kongl, sekreterare A.
Wadström, Stockholm.

Buck, William Denny, 8 år å förbättringar vid
beredningen af träpappersmassa. Något passande fibröst ämne kokas
med cirka 50 skålp:s tryck pr qv.v.tum ett passande kärl,
innehållande en lösning af kaustik soda eller alkali af cirka 20°
Baumé i förening med något mineral af organisk natur, fiskolja
eller annat passande fett eller extrakt deraf, såsom olivolja,
talg, stearin i ungefär följande proportioner: Till hvarje 24
centner af vätskan, hvaruti fibern skell kokas, tages 21,5 skålp,
pottaska, 53,5 skålp, olja eller fett samt 33 skålp, vatten, och
bör denna blandning först kokas i ungefär 6 timmar, hvarefter
den blandas med den alkaliska vätskan. Fibrerna kokas
slutligen deruti under 6 timmar, tiden i öfrigt beroende af den
alkaliska vätskans styrka, samt det tryck hvarunder kokningen
sker. Ombud: Patent- och Agenturbyrån, Stockholm.

Specker, A., och Gebröder, Waisnix, 9 år å
trämasse- och pappmaskiner. Detta patent utgör en förbättring af de
maskiner, som af nämnde personer redan år 1870 patenterades,
och afse fabrikation af träpappersmassa på mekanisk väg.
Genom dessa maskiner utlofvas en betydlig besparing i rum,
drifkraft, arbetslöner, hvarförutom äfven en större produktion i
förening med större renlighet uppgifves vinnas. Ombud: kongl.
sekreterare A. Wadström, Stockholm.

Bissmarck, A. J. G., 5 år å badugn. Ändamålet med
denna ugn, som på samma gång uppvärmer rummet, är att
åstadkomma en badinrättning för varma bad, hvilken är
synnerlig lämplig för privata hus i anseende till dess lätta skötsel
och säkerhet mot explosion.

Upplysningar.


Under denna afdelning lemnas allmänheten tillfälle att
medelst framställande af frågor, som falla inom det tekniska
området, och dylika frågors besvarande ömsesidigt gagna oeh
utbilda sig. Redaktionen förbehåller sig dock rättighet att granska
alla insända förfrågningar, innan de i tidningen intagas.

Svar:

Prenumerant. Hvetestärkelse förvandlas till gummi medelst
röstning. För detaljer och vidare upplysningar hänvisas till "Payen
Chimie industrielle", tome 2:me, page 159 (5:te upplagan).

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0077.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free