- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
83

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 11. 16 Mars 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873 - J. O. Andersson: Resumé öfver några vanligen förekommande mätningar å fältet utan användning af instrumenter

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

En annan nutidens uppenbarelse är den fullständiga
förändringen af den sedan gammalt vanliga handelsriktningen för
många artiklar. Bomull, den i andra rummet vigtigaste
artikeln på. verldsmarknaden, erhölls under århundraden uteslutande
från Förenta Staterna ända till början af det amerikanska
inbördeskriget; och vid denna tid åsåg man med oro utsinandet
af denna källa. Då uppträdde Egypten, Ostindien, Brasilien
m. fl. konkurenter. Krisen var med tillhjelp af dessa
nyupptäckta källor öfverstånden, men en del af de med bomull
tungt lastade fartygen, hvilka förut uteslutande gått mellan
Förenta Staternas hamnar och Liverpool, trafikera nu de
indiska och röda hafven. Amerika har ock egentligen ingenting
förlorat genom förminskningen i exporten af denna
hufvudartikel, hvarmed det syntes hålla hela verlden i beroende. Landet
har nämligen vändt sina disponibla krafter till andra
produktionsgrenar; några få års försakelser hafva varit tillräckliga att
åter uppbringa Amerikas export till sin förra höjd, och i dag
framstår det, hvad beträffar andelen i verldshandeln, i ännu
större glans än före det borgerliga krigets början.

Erkännande verldshandelns stora betydelse samt ledda af
den önskan att åskådliggöra den andel, som några af Englands
vigtigaste hamnar, särskildt Liverpool och Hull hade i det
internationela varuutbytet, gjorde redan vid 1851 års
verldsexposition i London de särskilda lokalkomiteerna det likaså
intressanta som lärorika försöket att framställa storleken af den
genom dessa hamnar förmedlade handeln samt de artiklar, som
denna omfattade, derigenom att föremålen för import och
export framställdes i form af prof samt illustrerades genom
uppgifter om storleken af in- och utförseln, om alstringsorten
och afsättningsgebitet, om priser, m. m. Ehuru ganska ringa
medel stodo de båda komiteerna till buds samt oaktadt den
korta tiden, kröntes dessa försök med de bästa resultat, och dessa
speciela utställningar framstodo för såväl laici som fackmän
såsom på samma gång lärorika och medförande nytta. Under
det att härigenom för de förra upprullades en bild af omfånget
utaf de nämnda hamnarnes utrikeshandel, och tillika resultat
blefvo offentliggjorda, hvilka förut voro uteslutande köpmäns
och statisticis egendom, erbjöds samtidigt fackmannen tillfälle
att utvidga sina kunskaper om relationer och afsättningsorter
äfvensom att taga kännedom om för honom obekanta artiklar
inom hans verkningskrets.

För andra gången utförde Liverpool denna idé vid 1862
års verldsexposition i Londen; och vid utställningen i Havre
1868 kom samma tanke till utförande på ett genom grafisk
framställning fullkomnadt sätt. Det varmaste erkännande kom
äfven den utställning till del, som hölls sistlidne September
i Triest. På båda de sistnämnda ställena betraktades dessa
afdelningar såsom glanspunkterna af de respektive utställningarne.

Wiener-expositionen 1873 skall nu såsom en vidare
utveckling af denna tanke åskådliggöra den andel, som de
vigtigaste hämnarne och marknaderna på hela jordklotet hafva i
verldshandeln. Denna additionela utställning skall sålunda från
de vigtigaste hämnarne äfvensom från andra hufvudplatser inuti
länderna (Leipzig, Nischney-Nowgorod, Kiachta m. fl.) gifva
en fullständig samling af prof på råmaterial, hjelpämnen och
fabrikater, som utgöra de respektive platsernas handelsartiklar.
Vid hvarje prof skola företrädesvis följande data fogas:

1. Platsen, hvarifrån varan kommer, samt
afsättningsgebitet.

2. Import- och exportmängden.

3. Medelpriset på den ifrågavarande platsen under år
1871, samt maximum och minimum i prisfluktuationerna under
samma år.

4. Sättet för användningen (i generela uppgifter).

Hvad beträffar innehållet af den andra delen af denna
utställning, eller den grafiska framställningen, så skall denna
åskådliggöra följande:

1. Den andel, som tillkommer de särskilda länderna i
hvarje stapelartikel på verldsmarknaden.

2. Fluktuationerna i exporten af hvarje lands
hufvudartiklar i jemförelse med verldsmarknaden fluktuationer,
beträffande samma varor.

3. Framställningar, som åskådliggöra varornas
prisstegring mellan producenter och konsumenter. Det är klart att
blott den del af prisstegringen här kommer i betraktande,
hvilken varorna varit underkastade, under det de figurerat såsom
verldshandelsartiklar, så att för framställningens sluttermer blott
verldsmarknaden men icke produktions- och konsumtionsgebiten
blifva bestämmande.

4. Framställningen af verldshandeln i sitt stora hela utan
afseende på de olika slagen af varor: tabeller, hvilka förtydliga
hvarje lands andel i den totala handeln; tabeller, som framställa
de olika ländernas handel sinsemellan; skeppsfart-, frakt- och
assekuransstatistik; tabeller, visande kursfluktuationer mellan
vigtigare handelsplatser o. s. v.

De af dessa grafiska framställningar, för hvilka icke
erfarenheten från en längre följd af år kan läggas till grund,
utföras med ledning af medel-sifferuppgifterna öfver de sista
10 årens resultat. Derjemte vore det önskvärdt, att dylika
uppgifter äfven lemnades för de år af decenniet, under hvilka
utbytet varit ett maximum eller minimum.         (Ill. Gewerbe-Zeit.)

Resumé öfver några vanligen förekommande
mätningar å fältet utan användning af instrumenter.


Af ingeniör J. O. Andersson.

Det händer ofta, att en ingeniör befinner sig i sådane
omständigheter, att han måste utföra en mätning utan tillgång
på nödiga instrumenter. Det gäller då att med kedja och
stakar, som alltid stå honom till buds, söka reda sig. Vi vilja
nedan angifva några enkla methoder att med ofvannämnde
hjelpmedel mäta afstånd vid hinder, mäta och transportera vinklar,
draga vinkelräta och parallela linier samt staka kurvor.
Åtskilligt af hvad här meddelas ligger väl nära till hands för
hvar och en, som sysselsatt sig med hithörande mätningar.
Måhända kan dock i följande resumé finnas ett och annat, som
för flertalet är nytt.

Om mätning af afstånd vid hinder. När afståndet mellan
två punkter A och B (fig. 1) sökes, hvaraf den förra ej är
åtkomlig till följd af ett hinder, t. ex. ett vattendrag, så kan
förfaras på följande sätt:

Fig. 1.
illustration placeholder

Fig. 2.
illustration placeholder

Man utsätter på lämpligt afstånd från B en stake D i
linie med A och B, vidare en dylik C, så att triangeln BDC
om möjligt närmar sig till liksidighet eller åtminstone ej
innehåller alltför spetsiga vinklar; derefter utsättas stakarne B1
och E i linierna BC och CD och på så sätt, att CE blir lika
stor med CD samt CB1 med BC, och derpå inriktas staken A1
i linierna AC och B1E. A1B1 är då den sökta distansen,
som erhålles med ganska stor skärpa, om fina stakar
begagnats samt punkterna C och D blifvit väl valda.

Äro A och B båda oåtkomliga såsom i fig. 2, så måste
ett annat sätt användas. Man nedsätter då tre stakar G, C
och D i linie med hvarandra och efter ögonmått så, att GD
är ungefärligen delad midt itu i C, samt så att den till längd ej
alltför mycket öfver- eller understiger AB; härefter inriktas

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0089.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free