- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
103

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:o 13. 30 Mars 1872 - A. Payen: Om födoämnen under Paris' belägring - Smärre notiser - Patenter - Upplysningar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

dem med djurgelatin och inblandade deri någon saft.
Användandet af gelatin för detta ändamål gaf anledning till att på
bästa sätt tillgodogöra gelatinet i benen. Flera framstående
vetenskapsmän hafva kämpat många strider om detta ämnes
födande förmåga. Man kom nu till det resultat, att osseinen
(så kallas den benväfnad, hvarur lim eller gelatin framställes)
är närande i högre grad, ju mindre den förvandlats i lim.
Man gjorde sig derföre ett mycket finmalet benmjöl, som för
smakens skull inpregnerades med socker eller salt, hvarigenom
tillika de fosforsyrade salterna konsumerades och utöfvade en
nyttig inverkan. – –

Man ser af dessa korta utdrag, huru handel och
uppfinningsförmåga gemensamt bidrogo till att uppdaga många rika
källor till näring och underhåll för den inneslutna hufvudstaden.
Emellertid kunde man ej dölja för sig att fördelningen af
lifsmedel och brännmaterial midt under en ovanligt sträng vinter
pålade Pariserbefolkningen umbäranden och lidanden. Den
fördrog utan klagan timslång väntan under afvaktan på
lifsmedlens fördelning, hvilken företogs utan åtskilnad på
innevånarnes samhällsställning. Här visade sig den fullständigaste
jemlikhet under bekymren för lifsuppehället. Mera än en
främling och Frankrikes vän, som var med oss frivilligt innesluten
i hufvudstaden, greps af det storartade skådespelet, som en
sammanhopad befolkning erbjöd, i det den genom sin på en
gång krigiska stämning och sitt beundransvärda tålamod gaf
tillkänna sin fasta vilja att motstå undertryckningen samt med
lugn och undergifvenhet af bida befrielsens timma,

(Efter »Comptes rendue de l’academie des sciences».)

Smärre notiser


Pröfning på trämassa i papper, Det är bekant att
anilinsalternas reaktion på barrträ nyttjas för att pröfva ett
papper på dess halt af trämassa (medelst svafvelsyrad anilin,
Schapringer). Detta prof har vunnit användning vid fabrikerna,
och det lemnar äfven för vanligt papper, som håller 40 procent
eller mera trämassa, en hållpunkt för kontrollen å papperet.
Träpartiklarne färga sig nämligen svafvelgula vid papperets
bestrykning med en lösning af ett anilinsalt. Men tager man
i stället för ett anilinsalt lösningen af ett naphtylaminsalt, t.
ex. af svafvelsyrad naphtylamin, så erhålles en motsvarande,
men mycket intensivare reaktion, som derföre förtjenar att
användas framför den förstnämnda. Träpartiklarne framstå
härvid hastigt med liflig orangefärg, hvaremot den gula
färgen, som framkallas med ett anilinsalt, synes matt och dunkel.
Anmärkningsvärd är här äfven den reaktion, som salterna af en
bas gifva, hvilken Bolley framställt af mononitroantracen. Dessa
färga barrträ blodrödt, och torde denna färgskiftning för här
ifrågavarande ändamål i tydlighet öfverträffa äfven
naphtylaminsalterna. Dock bör bemärkas att denna från antracen
härstammande bas ännu hör till laboratoriipreparaterna, under det
naphtylaminsalterna med lätthet kunna erhållas hvar som helst
i handeln.

Torfs gödningsvärde. Nessler har i "Wochenblatt des
landwirthschaftlichen Vereins im Grossherz. Baden" redogjort för
de undersökningar han gjort om torfs gödningsvärde. Af dessa
framgår att på 100 delar torf finnas:
öfre skiktet bästa torfvan undre skiktet.
aska . . . 9,53 64,47 10,01
fosforsyra . . . 0,19 0,39 0,15
hvaraf löslig i svafvelammonium . . . 0 0,16 0
organiska ämnen . . . 90,47 35,53 89,97
hvaraf qväfve . . . 2,54 2,24 2,46

Till detta fogar Nessler följande uppgifter: 1. Till gödning
eller förberedning af kompost egnar sig bäst den svarta,
finkorniga samt föga tågiga torfven. 2. Till strö i stall är den
mera tågiga bättre passande. 3. I senare fallet måste sörjas
för en god sönderdelning af torfven, i det man förut låter
den frysa.

Svafvelkadmium såsom gult färgmedel för tvål.
Färgförmågan hos kadmiumgult är så stor, att dess användning för
ofvannämnde ändamål äfven under närvarande stegrade priser
blir lönande, förutsatt, att detta ämne är fritt från
föroreningar, som inkräkta på dess färgande förmåga. Detta är dock
oftast ej fallet, utan anträffas deri stundom zinkhvitt. En
sådan tillblandning af zinkhvitt upptäckes likväl lätt, om
svafvelkadmiumet behandlas en stund med varm, stark ättika. Den
närvarande zinken löses då, och lösningen gifver med
öfverskott af soda en hvit fällning.

Patenter,


beviljade af kommersekollegium under år 1872.

Den 7 Mars.

Widell, J., 3 år å klackjern, hvilka fästas vid skodonen
utan spikning. De anbringas antingen med eller utan skruf
eller med knäppe och kunna derföre lätt aftagas äfvensom
förses med broddar till förekommande af halkning. Fördelar:
lättheten att fastsatta och aftaga klackjernen.

Adamson, William, 9 år å framställda förbättringar å
sättet att ur trä eller andra fibrösa växtämnen, passande till
pappersmassa, utdraga kådaktiga ech gummiartade beståndsdelar.
Resultatet erhålles genom att underkasta sådana ämnen verkan
af flytande eller gasformiga kolväten, företrädesvis vid högre
temperatur och pression. De kolväten, som helst användas, äro
nafta, benzin, benzol, gasolja eller andra likartade flygtiga
produkter, som erhållas vid destillation af petroleum, stenkol eller
skiffer. Ombud: ingeniör Georg Scheutz, Stockholm.

Den 14 Mars.

Köhl, A., 6 år å spårvägslokomotiv. Maskinens
konstruktion i och för sig är icke föremål för patentet; deremot
förbehåller sig patenttagaren den beskrifna inrättningen af
spårvägslokomotiv med kondensationsapparat m. m. såsom sin
uppfinning. Ombud: kongl, sekreterare A, Wadström, Stockholm.

Degn, Oluf Peter Jensen, 10 år å ugnar till förkolning
af torf. Kan ej beskrifvas utan ritning. Ombud: not. publ.
W:m d’Aubigné, Stockholm.

Löttiger, Nils, Civilingeniör, 9 år å vindhjul. Vindhjulet
är horizontelt och försedt med segel, hvilka röra sig omkring
hvar sin axel på samma gång som omkring hufvudaxeln. Med
denna anordning påstås kunna ernås 7 gånger större effekt än
med andra hittills kända.

Grandjean, Pierre, 5 år å apparater för uppvärmning och
ventilation af jernbanvagnar. Uppfinningen består uti att under
golfven i jernbanvagnar anbringas en eldstad med rörsystem,
från hvilken värmet ledes in i vagnarne. Ombud: kongl,
sekreterare A. Wadström, Stockholm.

Den 20 Mars.

Wittenström, C., 8 år å förbättringar af
omkastningsventiler och placering af regeneratorerna å de s. k.
Siemens-Lundinska gasugnarne.

Upplysningar.


Under donna afdelning lemnas allmänheten tillfälle att
medelst framställande af frågor, som falla inom det tekniska
området, och dylika frågors besvarande ömsesidigt gagna och
utbilda sig. Redaktionen förbehåller sig dock rättighet att granska
alla insända förfrågningar, innan de i tidningen intagas.

Svar:

Mfj. Spiraltermometrar för varmbläster tillverkas hos C. A.
Lindqvist,
Stockholm, Mästersamuelsgatan 51, à 15 rdr stycket.

Sgz. Någon fabrik för kromsyradt kali finnes ej, oss vetterligen,
i Sverige.

Fråga:

Hvar kunna de bästa och billigaste maskiner för tillverkning af
tennkapslar
till vin- och punschbuteljer erhållas?
                        Prenumerant.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0109.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free