- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
109

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 1:a häftet. April 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873. Allmänna bestämmelser för utlandets deltagande

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

huruvida de anmälda föremålen få utställas eller ej, och
ombesörja insändandet, uppställningen och eventuelt återsändandet
af utställningsföremålen i enlighet med reglementets
bestämmelser. Hvarje utställningen rörande meddelande från de
utländska kommissionerna skall adresseras till "K. K.
General-Directorn der Weltausstellung 1873 in Wien."

Till kommissionernas förfogande ställdes före den 15 Febr.
1872 en plan öfver de för utställningen bestämda byggnaderna
och parkanläggningarne, på hvilken det åt de enskilde staterna
anvisade utrymmet i utställningsbyggnaderna är antydt.
Kommissionerna ombedas att senast inom den 1 Maj 1872 för
generaldirektören tillkännagifva om deras land behöfva ett större
eller mindre utrymme i byggnaderna, äfvensom om de göra
anspråk på någon del af parkanläggningarne i närheten af sina
respektive platser i byggnaden.

Den på grund af dessa uppgifter af generaldirektören
företagna definitiva platsfördelningen i utställningsbyggnadema och
parken skall tillkännagifvas kommissionerna innan den 1 Juli
1872. En uppställningsplan, innefattande underafdelningarnes
(gruppernas) fördelande, bör af de utländska kommissionerna
öfversändas till generaldirektören senast innan den 1 Oktober
1872. Förteckningarne öfver utställarna, äfvensom detaljplanen,
hvilka antyda den hvarje utställare anvisade platsen, och hvarje
särskild utställning skola af de utländska kommissionerna
insändas senast innan den 1 Januari 1873, på det att vid
inredningen af utställningsbyggnaderna de resp. staternas behof må
kunna tillgodoses.

För inläggning af golf och uppförande af tak, för
inrättande af trädgårdsanläggningar skola utställarne vid
verldsutställningen 1873 i Wien icke hafva att erlägga någon
betalning. Alla dithörande utgifter skola bestridas af
verldsutställningsfonden; deremot skall af hvarje utländsk stat för det
densamme uti industripalatset och i maskinsalen upptagna
utrymmet med i siffertal uppgifven grundyta erläggas en
kontraktsenlig afgift. Denna beräknas efter följande tariff pr
qvadratmetre grundyta:
a) i industripalatset . . . 17,50 rdr,
b) i maskinsalen . . . 7,00 ,,

I de öfriga utställningsrummen och platserna beräknas pr
qv.meter platsafgifteu efter följande tariff:
a) på industripalatsets gård . . . 7,00 rdr,
b) i parken, i det fria . . . 1,75 ,,
        i det på utställarnes bekostnad täckta rummet . . . 5,25 ,, .

För de rum, i hvilka föremål af bildande konst, äfvensom
föremål för Exposition des Amateurs utställas, erlägges ingen
platsafgift.

Generaldirektören skall sätta sig i förbindelse med
jernban- och ångbåtsbolagen i Österrike-Ungern, för att erhålla en
reducerad taxa för transporten af utställningsföremål. De utländska
kommissionerna uppmanas att å sin sida för samma ändamål
träda i förbindelse med sina staters jernvägs- och ångbåtsbolag,
och att inom den 1 Maj 1872 bringa de erhållna fördelarne
till generaldirektörens kännedom. Denne skall innan den 1
Juli 1872 offentliggöra alla dithörande data.

Utställningslokalen skall förklaras för frilager (entrepot
reel).
Äfven föremål för österrikiskt statsmonopol kunna
obehindradt utställas. Utställningsartiklarne kunna endast med
generaldirektörens särskilda tillåtelse före utställningens slut aflägsnas.

Genast efter utställningens slut måste utställarne besörja
inpackningen och aflägsnandet af utställningsartiklarne och
utställningsattiraljen. Dessa arbeten måste vara slutade före den
31 December 1873. De af utställarne eller deras fullmäktige
efter denna termins utgång icke bortförda föremål, kollis eller
utställningsattiralj blifva, såvida de äro af tillräckligt värde,
på utställarnes bekostnad och risk införda i magasinerua.
Hvad som af dessa förmål ännu den 30 Juni 1871 icke blifvit
afhemtadt, blir offentligen försåldt; och användes behållningen
af denna försäljning till förökande af sanningarne vid ett för
den mindre industriens och arbetareståndets utveckling bestämdt
institut i Wien.

Utställningsföremålen underkastas bedömande af en
internationel jury, angående hvilken särskilda bestämmelser senare
skola offentliggöras.

En officiel generalkatalog skall upprättas, hvars uppställning
senare skall bekantgöras. Utaf intresse för katalogens
utkommande i rätt tid anmodas de utländska kommissionerna att
insända de erforderliga uppgifterna senast innan den 1 Januari 1873.

Det skall dragas försorg om, att de skrifter, som publiceras
rörande utställningen och utställningsföremålen skola hållas till
salu uti en i utställningen befintlig lokal.

Populära föredrag och till yrkena hörande tekniska och
vetenskapliga föreläsningar kunna uti egna för detta ändamål
bygda salar föranstaltas. Sådana föredrag måste dock förut
hos generaldirektören anmälas.

För föremålen af bildande konst, likasom för
maskinutställningen, för de särskilda och tillfälliga utställningarne, för
enskilda grupper och anmärkningsvärdare inrättningar, såsom
förfriskningslokaler, källarsalar, etc. skola specialprogrammer
och reglementen utgifvas.

Hvarje utställare förpligtar sig till erkännande och
iakttagande af reglementets bestämmelser.

2. Vilkor för utställningsföremålens antagande och klassifikation.

Angående utställningsföremalens antagande gälla följande
bestämmelser:

Explosiva och såsom eldfarliga ansedda ämnen äro alldeles
uteslutna. Alkohol och oljor, frätande och andra ämnen, hvilka
kunna skada andra utställda föremål eller besvära publiken,
mottagas blott uti solida, för ändamålet passande kärl af
måttlig storlek; och hafva utställare af sådana föremål alltid att
rätta sig efter generaldirektörens särskilda anordningar.
Knallhattar, fyrverkeripjeser, tändstickor och andra dylika föremål,
få endast utställas i imitation och utan tillsats af tändämne.

Generaldirektören förbehålles derjemte rättighet att ur
utställningsrummen aflägsna alla produkter, hvilka genom sin
mängd eller beskaffenhet kunna synas skadliga eller oförenliga
med ändamålet i utställningens anordning.

Hvarje utställares sändning måste vara åtföljdt af ett
genom hans lands kommission utfärdadt tillståndsbevis. De
närmare bestämmelserna öfver innehåll och form af detta bevis
skola af generaldirektören delgifvas kommissionerna.

3. Insändning, mottagning och utställning af föremålen.

Utgifterna för transporten af utställningsartiklarne, för
mottagningen och öppnandet af kollis, sakernas utpackning,
bortskaffningen och förvaringen af packlårar, anskaffandet af bord,
hyllor, lådor, uppställningen af föremålen i utställningsbyggnaden
eller i parken, återsändningen af desamma etc. hafva utställarne
eller vederbörande kommissioner att bestrida.

Utställningsartiklarne emottagas i utställningslokalerna från
den 1 Febr. till och med den 15 April 1873. Denna termin
kan med afseende på särskilda förhållanden, såsom för
föremål, hvilka lida genom en långvarigare inpackning,
föremål af högt värde och dylikt på särskild ansökan förändras
af generaldirektören; dock måste alla för uppställningen nödiga
anordningar vara träffade på förhand. Särskilda förordningar
skola fastställa den tidpunkt, inom hvilken materielen för de
bygnader, som sjelfva äro utställningsföremål, vidare söndertagna
apparater och maskiner, tunga eller skrymmande föremål,
äfvensom sådana, som fordra särskilda grundmurar, skola finnas på
utställningsplatsen. Den olika utställningsattiraljen kan i mån
efter byggnadsarbetenas fulländning i bygnaderna anordnas;
dock måste samtlige anordningarne senast den 15 Febr. 1872
vara färdiga till emottagande af utställningsföremålen.

Kommissionerna ombedas att ombesörja, det deras lands
produkter i möjligaste minsta antal särskilda sändningar blifva
till Wien expedierade. Samtliga utställningsgodset bör förses
med beteckningen: "W. A. 1873, Wien", och adresseras till
"der General-Director der Weltausstellung". Adresserna, hvilka
måste vara säkert vidfästade, skola, utom ofvannämnde
beteckning i tydlig skrift, innehålla följande uppgifter:

a) utställarens namn eller firma;
b) densammes land och boningsort;

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0117.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free