- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
128

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 1:a häftet. April 1872 - Patenter - Upplysningar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Ungerer, Albert, 9 år å beredning af träpappersmassa.
Förfaringssättet härvid består deruti, att trä på ett eller annat
sätt sönderdelas, helst till samma form som raspadt färgträ, för
att bringas så likformigt och i så stor mängd som möjligt i
ett kärl, i hvilket det under ett alltjemnt stigande ångtryck
behandlas upprepade gånger med förut uppvärmd kaustik
natronlut och samtidigt urtvättas. Metoden grundar sig derpå,
att de vid lägre temperatur först lösliga substanserna vid högre
temperatur åter utfälla de humusartade, olösliga ämnena.
Genom det kontinuerliga arbetet blifva de ämnen, som en gång
äro upplösta först bortförda med luten, innan genom införande
af högre temperatur utfällningen af de humusartade ämnena
eger rum. Blott derigenom blir träet i massan likformigt
upplöst och affärgadt, så att deraf till ooh med de finaste
papperssorter lära kunna erhållas. Genom lutens upprepade
användning erhålles vidare den fördelen, att luten behöfver blott en
jemförelsevis ringa natronhalt, hvarigenom tillverkningen blir i
motsvarande mån billig. Ju oftare luten ombytes desto
likformigare upplöses och affärgas träet; det är derföre en särskild
fördel hos denna metod, att vid den en oafbruten cirkulation
af luten eger rum. Ombud: Patent- och Agenturbyrån, Stockholm.

Samuelsson, S. H., bruksförvaltare, 7 år å ett sätt att
af dy- och torfmossejord bereda bränsle. Detta patent afser
en förenklad konstruktion af de förut bekanta Samuelsson’ska
torfberednlngsmaskinerna, hvarigenom dessa till följd deraf att
de fabriceras af trä, blifva betydligt billigare, under det de
lemna ett bättre fabrikat.

Särnström, C. 6r., bergsnotarie, 8 år å konstruktion af en
sluten uppsättningsapparat för masugnar. Se sid. 114 af detta häfte.

Svensson, J. W. och Svensson, C. E., 5 år å jagtgevär.
Konstruktionen kan ej utan ritning beskrifvas.

Den 3 April.

Lundberg, Jac. Asc., 10 år å hydrauliska pressar. Dessa
pressar ega den fördelen framför andra, att här ej erfordras
särskild pump; de kunna höjas och sänkas fortare än andra,
men äfven i händelse af behof medelst regleringskranen gifvas
huru sakta rörelse som helst; de hafva särskildt stor
användbarhet, der högt vattenfall eller högt belägen vattenreservoir
finnes att tillgå.

Den 6 April.

James, George Frederick, 7 år å förbättringar i sättet
att förfärdiga tändrör för sprängning och andra ändamål,
äfvensom å de maskiner och anordningar, som dervid användas.
Vid förfärdigandet af dessa tändrör användes den vanliga
cirkelformiga flätmaskinen, som begagnas vid fabricerandet af
rörformig väfnad. I medelpunkten af denna maskin anbringas en
ihålig tapp, ofvanför hvilken finnes en sjelfverkande
matningsapparat, som förser det inre af den rörformiga väfnaden, hvilken
bildar tändrörets yttre omhölje, med krut eller någon annan
explosiv blandning. Vid fabricerandet af tändrören måste dessa
dragas ned genom den ihåliga centrala tappen, då deremot
arbetet i vanliga flätmaskiner drages uppåt. Ombud: kanslisten
J. Meyer, Stockholm.

Den 8 April.

Gratling, Richard Jordan, 11 år å kulsprutor. Dessa
kulsprutor utgöra en väsentlig förbättring af den bekanta
Gatlingska kanonen; men kunna ej utan ritningar beskrifvas. Ombud:
Patent- och Agenturbyrån, Stockholm.

Norelius, O., 4 år å jernspislar, hvilkas fördelar vi
hvarken af ritningen eller beskrifningen kunnat fatta

Zinn, C. M., 5 år å hårtinktur. Beståndsdelarne äro:
recinolja och ren sprit, som i proportion af 400 delar på 800
sammanblandas, hvarefter tillsättes 8 proc. af en tinktur på
kungschinabark i vinsprit (1–4), 4 proc. kemiskt ren glycerin
och rosaolja samt odör. Blandningen renas genom rafinering
och filtrering, så att ett klart, brunt, från bottensats fritt
preparat uppstår.

11 April.

Mackentine, James, 3 år å konstruktionen af
puddelugnar samt å ett sätt för transportering och vägning af smält
metall. Med anledning af ritningarnes mångfald och
vidlyftighet kan denna uppfinning här ej närmare beskrifvas. Ombud:
kongl, sekreteraren A. Wadström. Stockholm.

Hoffemeyer, A. B. och Schmidt, J., 7 år å roterande
plogharf. Maskinen består af tvenne valsar, som löpa rundt
omkring på sina axlar, hvilka sitta under en stark träram.
Valsarne äro förbundna med hvarandra genom två kedjor, som
korsa hvarandra på midten, hvarigenom de drifvas omkring i
motsatt riktning. Ombud: kongl, sekreteraren A. Wadström.
Stockholm.

Edwards, Rickard John, 5 år å förbättringar af
apparater för slipning och polering. Denna uppfinning afser en sådan
förbättring af de vid slipning och polering använda trissor eller
skifvor, hvilkas periferi är beklädd med väfda band samt
försedd med något passande polerämne, så att dessa band allt
efter önskan kunna hastigt aftagas eller påsättas, samt under
arbetet hållas fastspända på trissoma. Ombud: Patent- och
Agentur-byrån, Stockholm.

Hagström, John Rob., 6 år å tillverkning af ullhattar.
Det nya uti denna uppfinning är sättet att förarbeta ull hattar
genom stampning, samt att genom inverkan af ånga, under det
hatten är fästad vid modellen, gifva hatten en permanent och
oföränderlig form.

De Negri, Constantin, 8 år å maskiner för beredning af
träpappersmassa. Maskinen består af en roterande cylinder, i
hvars periferi knifvar äro insatta. Mellan denna cylinder och
en stark tackjernsmantel som sriäckformigt omgifver cylindern
inlägges träet, som då afskäres af knifvarne i form af fina
spånor. Ombud: handlanden Giron, Stockholm.

Pettersson, Gust., ingeniör,. 8 år å apparater för
framställning af torrdestillationsprodukter ur s. k. brandskiffér,
bränntorf, sågspån, m. m. Genom att upphetta skiffer till. 200° à
300° erhålles en olja fullkomligt liknande fotogen, men härför
erfordras en särskild konstruktion å retorterna, hvilken
hufvudsakligen utmärkes derigenom att ångan medelst en mängd rör så
likformigt som möjligt fördelas i skiffermassan, ur hvilken eljest
svårligen oljan låter utdestillera sig.

Drevet, Jacques, 7 år å hydraulisk beton. Denna beton
består af tre väsentliga beståndsdelar: 1:o) sand, småsten, jord
eller flod-dy, 2:o) hafssalt och 3:o) hydrauliskt cement. Ombud:
kanslisten J. Meijer, Stockholm.

Upplysningar.


Under denna afdelning lemnas allmänheten tillfälle att
medelst framställande af frågor, som falla inom det tekniska
området, och dylika frågors besvarande ömsesidigt gagna och
utbilda sig. Redaktionen förbehåller sig dock rättighet att granska
alla insända förfrågningar, innan de i tidningen intagas.

Frågor:

Såsom bekant äro de Ransome’ska smergelskifvorna
sammansatta af smergel, portlandcement, pulveriserad kalksten (obränd)
och kiselsyra, lösta i kaustik natronlut; massan göres hård genom
tillsats af vattenglas. I hvilka propotioner ingå ofvannämnde
ämnen?                         W. P. i W.

Hvad tätningsmedel kan användas för en vattenledningstrumma
af trä, i hvilken vattnet framgår med stor hastighet och under ej
så obetydligt tryck. Diktning inifrån kan ej verkställas.         S. Z. P.

Tillverkas sådana vedhuggningsmaskiner, som finnas införda i
Ill. Teknisk Tidning 1871, N:o 15, i Sverige och i sådant fall till
hvad pris?                         S. Z. P.

Finnes något sätt att göra segelduk lufttät med bibehållande
af dess mjukhet?                         F–m.

Svar:

Prenumerant (N:o 28, 71) Trianglar, användbara såsom
ringklockor tillverkas i Bochum Gusstahlfabrik, Westphalen.

–p– (N:o 49, 71). Glycerin kan erhållas hos Hylin & C:i
Stockholm.

S–z (N:o 4, 72). Någon väfstol för fasoneradt tyg är ej förr
än den 21 Mars detta år patenterad af S. Andersson (se här ofvan).
Önskas kopia af ritningen, skall redaktionen ombestyra en sådan?

L. Z. P. De omnämnda vedhuggningsmaskinerna tillverkas,
oss veterligen, ej i Sverige.

Anmärkning. Tiden för inlemnande af de å sid. 108 angifna
upplysningarne till ledning för prisdomarne å den nordiska
industri- och konstutställningen i Köpenhamn
är förlängd till den 12
nästk. Juni.


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:23:03 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0138.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free