- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
129

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 2:a häftet. Maj 1872 - Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Andra årgången.

2:a häftet         Maj månad         1872.


Tidskriften utkommer med ett häfte i månaden.
Pris: för helt år 10 rdr, 3/4 år 7,50 rdr och
halft år 5 rdr.
Lösa häften l rdr.

Redaktör och ansvarig utgifvare:
Civilingeniör W. Hoffstedt.
Byrå: Jakobs Kyrkogata 3, 2 tr. upp.

Annonser emottagas à 10 öre pr petitrad.
Tidningens expedition:
Norra Smedjegatan 28.

Den nordiska industri- och konstutställningen
i Köpenhamn 1872.


(Ur ett enskildt bref.)

III.

Hvarje fremling som en gång besökt Köpenhamn känner
vägen till det glada Tivoli. Från Kongens Nytorv går man
Östergade öfver Amagertorv och Gammeltorv till Vesterbro. Här
är den staden omgifvande vallen genomskuren, och en bro leder
öfver den gamla vallgrafven, hvilken på denna punkt är
igenfylld. Straxt till venster mellan Vesterbro och ingången
till Tivoli är den nya industriutställningsbyggnaden belägen.
Hedern af att denna dyrbara byggnad kommit till stånd
bör i främsta rummet tillräknas kommissarien för den danska
afdelningen krigsrådet Christensen, som i förening med
arkitekten Klein uppgjort planen till densamma. Redan för nära
sex år sedan, eller straxt efter 1866 års utställning i Stockholm,
började man här tänka på inbjudningen till en skandinavisk
utställning i Köpenhamn. Den vanliga striden om permanenta
eller provisionela byggnader uppehöll frågan, till dess
härvarande Industriförening tog den om hand. Åtskilliga
framstående medlemmar af denna förening vände sig till för
industrien intresserade personer med en uppmaning att bilda ett
aktiebolag, hvars första verk skulle blifva att uppföra en större
byggnad, hvilken, sedan den invigts med detta års utställning,
kunde inrymma en större teknisk undervisningsanstalt. Ett
sådant bolag hade ju föga utsigter att kunna ur ekonomisk
synpunkt lemna någon vinst, men icke desto mindre genomdrefs
förslaget, och byggnaden står der nu såsom ett bevis på den
danska allmänhetens varma intresse för sitt lands industri.
Häraf framgår äfven, att byggnadens inre anordning ej kan
vara fullt lämplig för en utställning. Lokalerna äro visserligen
både stora och ljusa, men med den olika indelning en
läroanstalt fordrar har det varit omöjligt att fördela ljuset så, att
alla föremål kunna uppställas lika fördelaktigt.

Byggnadens hufvudfasad ligger mot Vesterbropassage.[1]
Midtelpartiet upptages af en stor portal, gående genom husets
två våningar och på sidorna innesluten af partier med nischer;
en fronton kröner detsamma. Sidorna, hvardera med nio
delningar, hafva i bottenvåningen hvälfda och deröfver raka
fönster. Hörnpartierna hafva tre delningar med hvälfda fönster i
båda våningarne; de stiga något öfver sidopartierna och
orneras med joniska pilastrar. Öfver taklisten löper kring hela
byggnaden en låg balustrad af portlandscement, afbruten endast
af midtelpartiets fronton. Det hela är utfördt i rödt tegel och
cement, ehuru ej med så omsorgsfullt valdt tegel som vid de
flesta andra likartade danska arbeten.

Entrén är rätt imposant. Midtför hufvudportalen är en
motsvarande stor arkad ledande till gården. Korintiska
refflade pilastrar med här och der instuckna färger innefatta
arkader med ingångar till sidorna och stora breda trappor till den
öfre våningen. Plafonden är målad i blått med guldstjernor
och omgifves af en fris med bladslingor. I sin enkelhet bildar
denna vestibul en värdig öfvergång från det yttre glada
boulevardlifvet till denna samling af tankens och handens arbete,
som här kommer att inrymmas. Midt i vestibulen och med
ryggen vänd mot ingången reser sig en kolossal staty af
Absalon, kristendomens apostel i Danmark, ett högst
anmärkningsvärdt arbete af den yngre Bissen. Iklädd sin biskopliga skrud
bär han deröfver en pansarskjorta, och i den venstra handen
håller han kräcklan, i den högra svärdet. Af allvaret i blicken
synes han redo att med detta nedgöra de otrogna, han ej
kunnat öfvertyga med sitt ord.

En bred dubbeltrappa leder ned till den en våning lägre
belägna, för tillfället med ett feradeladt glastak öfvertäckta gården.
Om man tager i betraktande att detta tak är provisionelt, måste man
göra en anmärkning mot dess omständliga och dyrbara konstruktion.
Det uppbäres af ofantliga korintiska kolonner (om hvilkas
konstruktion jag senare får tillfälle att tillägga några ord) till
en höjd af cirka 50 fot (14,85 m.) öfver golfvet. Den gärden
omgifvande fasaden är tre våningar hög. Bottenvåningen har
öppna arkader, genom hvilka en fullständig kommunikation med
angränsande lokaler erhålles. Våningen en tr. upp (som är
bottenvåning åt Vesterbropassage) har likaledes öppna arkader
med ett enkelt förgyldt bröstvärnsräcke, kantadt med
purpursammet. Våningen 2 tr. upp har raka fönster. Dekoreringen
består af enkla pilastrar och listverk. Emellan fönstren till
våningarne 1 och 2 tr. upp är en fris med namn på de städer
som äro mera framstående inom industrien. Vid anbringandet
deraf torde en och annan oegentlighet hafva insmugit sig, detta
bör dock ej tagas så noga, emedan här är fråga endast om
ornering af en list. På vissa afstånd invid väggarne och midt
på gården uppbäres glastaket af ofvannämnda refflade kolonner,
cirka 32 fot (9,5 m. höga. Dessas kärna utgöras af 1 fots
(30 c. m.) fyrkantståndare, omkring hvilka fina vertikala
träribbor äro påspikade till samma antal och afstånd som refflorna
fordra. På dessa ribbor påklistras långa pappersremsor som,
då de fästas, intryckas något mellan ribborna. När kolonnen
är målad, kan man omöjligen föreställa sig, att denna till
utseendet dyrbara ornering är på så enkelt sätt åstadkommen.
Med afseende å gårdens ornering för öfrigt hade man först
beslutat, att väggarne skulle lemnas i sin naturliga tegelfärg.
Men sorn denna skulle störande inverka på expositionsföremålen,
hafva väggarne blifvit öfverstrukna med en gråaktig ton. Å
pilastrarne äro ornamenten målade i grått. När jag tillägger
att midt för ingången finnes målad en stor grupp af tre
qviunofigurer, föreställande de skandinaviska länderna, anser jag mig
hafva sagt allt som om arkitekturen kan sägas.

Midt på gården är uppförd en rätt vackor fontän.
Bassmen är utförd af cement och kommer att omgifvas med soffor
och växter. På pilastrar stå små bronsfigurer och i midten höjer
sig en i zink gjuten skål i tvenne afdelningar med delfiner och
musicerande figurer. Omkring denna midtelgrupp skola de
danska guld- och silfverutställningarne anbringas och midt emot,
innesluten af de båda trapparmarne, har den kongl,
porslinsfabriken fått sig plats anvisad. Emellan fontänen och den
svenska afdelningen (hvilken upptager den vestra änden af gården)
möter man en kolossal étagère af 35 fots (10,4 m.) diameter,
ämnad till utställning af Hrr Bing & Gröndahls porslins- och
parianarbeten. I fonden af den svenska delen af gården finnes
redan verkstäld en kolossal trappformig ställning för malm och
jern. Inom vår afdelning angifva på golfvet dragna kritstreck
platsen för de enskilda utställarnes étagèrer, hvilka inom


[1] Se teckning och plan i N:o 4 af Ill. Teknisk Tidning, 1872.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0139.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free