- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
143

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 2:a häftet. Maj 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

I. Landtbruk.

1. Vid landtbruket tillämpas lätt dessa grundsatser, när
man besinnar, i hvilket ändamål landtbrukaren och
skogshushållaren besöker utställningen. Man vill nämligen icke blott se
vackra profver af säd och andra jordens produkter, utan man
vill äfven veta, om man kan draga någon nytta derutaf, kanske
t. o. m. sjelf begagna dem. Derföre är det önskvärdt, att de
särskilda profven icke utställas i för små qvantiteter, och att
en del deraf om möjligt visas i halmen eller i slidorna och
rotväxter med "kålen", samt att de äro försedda med uppgifter
på vigt, jordslag, höjd öfver hafsytan, regnmängd och
ungefärliga vegetationstiden. Önskvärdt vore äfven att erhålla
uppgifter på priset å anskaffningsorten, reduceradt till ett bekant
mått. Halmen såsom sådan är icke alltid tillräckligt upplysande
för omdömet annat än såsom uppbärare af axen. Den kan ofta
genom oändamålsenlig eller underlåten gödning utveckla en allt
för ringa motståndskraft och lägga sig vid minsta anledning.

2. Landtbruksprodukterna uppställas i hufvudbyggnaden
och landtbruksmaskinerna uti en för dem inrättad paviljong.
Redskaper och maskiner som kunna utsättas för väderleken,
utan att deras utseende lider deraf, uppställas i det fria.

3. Landthushållnings- och skogshushållningssällskapens
medverkan, hvilken vid verldsutställningen öfver hufvud icke
kan undvaras, bör vara utställarne till tjenst vid de i punkten
1 antydda uppgifterna. Landthushållningssällskapen skola äfven
uppmuntra till kollektiva utställningar från särskilda
produktionsområden, och skola dessa bidraga till att skydda
verldsutställningen för enformighet, hvilken eljest vid ett enkelt
uppradande af tallösa stumma prof på likartade produkter skulle
vara oundviklig.

4. Nära beslägtade med landtbruksnäringen äro många
andra, denna afdelning ej direkte tillhörande föremål, nämligen
mjöl, malt, socker, sirap, sprit, likörer, viner, öl, ättika och
tobak. Det skulle åt landtbruksutställningen förläna en viss
relief, om det vore möjligt att i viss mån låta dessa produkter
framstå såsom en fortsättning och utveckling af
landtbruksnäringen.

5. Utan att inskränka utställarne till vissa qvantiteter
eller former i sin utställning, måste dock bemärkas, att vid t. ex.
tobak, spånadsämnen, kokonger, medicinalplantor etc. omdömet
underlättas, om dessa produkter utställas icke blott i
tillräcklig mängd, utan äfven i olika stadier af sin behandling.

6. Hvad en ordnande hand kan åstadkomma vid en
utställning af skinn med ullen på, har en afdelning af fina sådane
skinn visat på den sista internationela utställningen. De som drifva
fårafvel kunna deraf fatta, att en utställning af hela skinn är
mycket att fördraga framför på kartonger uppsatta, om än aldrig
så väl och elegant uppfodrade prof.

7. Fettämnen, oljor, smör och ost, skola visserligen
utställas efter det allmänna reglementets föreskrifter, men å andra
sidan äfven sålunda, att, under det att utställningens skönhet
och öfverskådlighet under hela dess fortvaro icke får lida häraf,
det dock må vara möjligt såväl för prisdomare att erhålla
grunderna för bedömandet som ock för konsumenterna den nödiga
öfvertygelsen om produktens värde.

8. För det ändamålsenliga förvarandet i lämpliga lokaler
af sådane föremål som skulle lida i utställniugspalatset skall
dragas försorg, tills prisdomstolens bedömande egt rum. Utaf
sådan föremål som icke förderfvas måste prof finnas och
förblifva i utställningen. Till bedömande deremot framläggas för
prisdomarne blott sådane prof som förvaras i motsvarande
lokaler. Detta gäller företrädesvis om ost, vin, etc.

9. Utställning af silkeslarver i lefvande tillstålid och i
alla faser af deras utveckling eger rum endast i särskilda, för
detta ändamål af utställarne uppbyggda paviljonger. Önskligt
är, att till en sådan utställning äfven anknyter sig afhasplingen
kokongerna.

10. Af bi-afveln kunna endast produkter och redskaper
upptagas i utställningsrummen.

II. Landtbruksmaskiner.

Landtbruksmaskinerna ersätta i dag tusen händer; de hafva
derföre blifvit oumbärliga, och de allena göra det möjligt att
bibehålla och ännu vidare öka produktionen på sin närvarande
ståndpunkt, så att de vid afhandlingen af hvarje fråga om
lifsförnödenheter bilda en väsentlig faktor. Dervid skall dock icks
förbises, att på den bättre kulturen å mindre egendomar ett
stort inflytande utöfvas af tillverkarne af smärre redskaper.

1. Afdelningen för landtbruksmaskiner skall derföre tjena
den större jordegaren till studium och afdelningen för redskaper
vara så utrustad och ordnad, att den drager till sig, eggar och
undervisar den mindre landtbrukaren.

2. Egna försöksfält i Wiens närhet eller på sådane
ställen som äro lätt tillgängliga per jernväg skola erbjuda tillfälle
till anställande af upplysande försök såväl med redskap som
med maskiner.

3. Det är önskvärdt, att de redskap och maskiner som
exponeras icke behöfva aflägsnas från utställningen, utan att
till dessa försök, så vidt möjligt är, lika beskaffade exemplar
ställas till juryns förfogande.

4. Försöken skola icke blott sträcka sig till det lemnade
arbetets qvantitet och qvalitet utan äfven till den använda kraften,
maskindelarnes varaktighet, den erforderliga betjeningen m. m.

III. Utställning af djur.

Förevisningen af djur är att betrakta såsom en af de
vigtigaste delarne af landtbruksutställningen, emedan just
kreatursskötseln i allmänhet, med tillfälliga undantag i en eller annan
gren deraf, i många länder står mest tillbakasatt och derföre
fordrar en särskild omvårdnad. Det torde vara öfverflödigt att
framhålla, hvilket stort inflytande en rationelt bedrifven
boskapsskötsel öfverhufvud utöfvar på afkastningen af landtbruket och
i synnerhet på priset af lifsmedel. Å andra sidan verkar
ingenting så upplifvande som utställningen af lefvande djur, och
synes en vidsträckt omvårdnad af densamma vara desto mera
önskvärd, som riktiga idéer öfver djurens yttre former hittills
t. o. m. blott i en jemförelsevis liten krets af ladugårdsegare
kunnat förskaffa sig inträde. Det är derföre af vigt att så
mycket som möjligt för landthushållarne underlätta besöket i
djurexpositionen. Men detta vinnes endast, om den icke alltför
mycket splittras. En sådan splittring skulle för utställare som
exponera olika djurslag i anseende till den nödvändiga
tillsynen vid afsäneländet af dyrbarare djur fördyra de upprepade
transporterna och för utlandet af samma skäl nästan
omöjliggöra insändandet, emedan högst få landtbrukare såväl inom
som utom landet hafva tid dertill och sannolikt skulle rygga
tillbaka för kostnaden att flera gånger företaga resan till Wien.
Otvifvelaktigt erfordrar den samtidiga utställningen af flera
djurklasser stort utrymme och större kostnader, dock är det att
föredraga att genom en måttlig platsafgift delvis minska
kostnaden än att åtskilja utställningarna,

Angående tiden för utställningen lämpar sig bäst den
sundare årstiden, alltså Maj till medio af Juni äfvensom
September månad för att icke under transporten riskera djurens helsa
genom hettan. När vidare tages i betraktande, att en fullständig
gödning af kreaturen i sommaren icke kan ernås i
sydligare trakter, och fåren antingen skulle visas i klippt tillstånd
eller med ull som vore för gammal, hvilket skulle alldeles
omöjliggöra ett riktigt bedömande af densamma, så blifva dessa
utställningar under sommarmånaderna alldeles uteslutna.

1. Djurexpositionen kommer följaktligen att sönderfalla i
två afdelningar.

2. Första afdelningen: nötboskap, får, svin, (till afvel
och gödning), getter, mul-åsnor och åsnor, från 3 Maj t. o. m.
9 Juni 1873.

3. Andra afdelningen: hästar, fjäderfä (lefvande och döda),
hundar, kaniner, kattor och fisk, från den 18 t. o. m. den
29 September 1873. Samtidigt ega de internationela
kapplöpningarne rum.

4. Två vidsträckta hippodromer skola erbjuda lägenhet
att exponera hästarne icke endast vid hand utan äfven under
sadel och sele.

5. Vid båda afdelningarnes afslutande ega frivilliga
auktioner rum.

6. Till den andra afdelningen skall äfven anknyta sig
utställningen af mejeriprodukter.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0157.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free