- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
145

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 2:a häftet. Maj 1872 - W. H.: Kontinuerlig destillationsapparat

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Kontinuerlig destillationsapparat,


konstruerad af fabrikör A. F. Hübinette.

(Plansch 5.)

Inom bränneritekuikens område synes på senare tiden
behofvet af införandet af mera ekonomiska apparater än de
hittills begagnade allt mera göra sig kännbart; och i sannirfg är
det väl vardt, att våra sprit- och bränvinsfabrikanter i detta
afseende med allvar taga saken i betraktande, så att de ju förr
desto hellre komma att inse det slöseri med både tid och
brännmaterial, hvartill de i allmänhet göra sig skyldiga, då de
bibehålla de numera föråldrade och olämpliga apparaterna. Såsom
en ledning för omdömet torde ej här vara ur vägen, att vi,
innan vi öfvergå till beskrifningen af den apparat som utgör det
egentliga föremålet för denna uppsats, meddela en framstående
fackmans omdöme om de s. k. kontinuerliga destillations- eller
kolonn-apparaterna,
hvilka just äro representanter för den
riktning, hvarpå man nu slagit iu för åstadkommande af en mera
rationel bränneriskötsel än hittills varit fallet. Vi återgifva så mycket
hellre detta omdöme som det tillika innehåller en kort historik
öfver sagde apparaters utveckling. Åsyftade yttrande är afgifvet
af professorn vid landtbruksakademien i Hohenheim Karl
Siemens
i "Mittheilungen aus der landwirthschaftlich-technologischen
Werkstatt der Akademie Hohenheim" och lyder:

"Fördelarne af en oafbruten destillation äro för den större
bränneridriften omisskänneliga på grund af den uppkommande
tidsvinsten. Anordningen af densamma är sådan, att ångor af
beständigt lika alkoholhalt tillföras rektifikationsdelarne,
hvarigenom dessas effekt stegras och det blir lättare att erhålla
en produkt af samma styrka. Den första apparat med
kontinuerlig destillation finna vi i Frankrike, vid hvilken den af
Derosné förbättrade Cellier-Blumenihal’ska apparaten ligger
till grund. Den väsentligaste delen af denna apparat bildar
destillationspelaren eller kolonnen, hvars inredning är
hufvudsakligen densamma som på en för rektifikation genom upprepad
destillering der använd apparat. Den i den öfre afdelningen
af kolonnen först införda mäsken eller vätskan som skall
destilleras (i Frankrike för det mesta vin, jästmelass eller
hvitbetssaft), fyller denna afdelning och den näst följande till en
viss höjd, och från dessa kommer mäsken genom afloppsröret
ned i det närmast under belägna rummet, under det att de
nedifrån genom en eller flera med klockor betäckta rörstycken
uppstigande ångorna ledas från den ena afdelningen till den
andra, dervid genomträngande mäsken. Vid Derosné’s äldre
apparater fyller den genom destillationspelaren ledda mäsken
så småningom en öfre mäskblåsa, under det att i en nedre
afdestilleriugen af en föregående fyllning eger rum antingen,
såsom vid tunna vätskor, med direkt eld eller, såsom vid
koncentrerad mäsk, med ånga. Efter den nedre blåsans tömning
fylles denna åter med innehållet från den öfre."

"Vid de nyare apparaterna har man förökat antalet
afdelningar i destillationspelaren så, att spritens utdragande ur den
till destillation framställda vätskan eller mäsken redan i de
nedra afdelningarne till fullo utföres, hvarigenom denna såsom
länk kan omedelbart bortföras från dessa. Dessa apparater
hafva visat den olägenheten, att, om vätskan som skall
destilleras innehåller fasta beståndsdelar, såsom vid vår sädes- eller
potatismäsk är fallet, dessa afsätta sig i afdelningarne. Genom
denna aflagring fylles rummet så småningom, om också ej helt
och hållet, och förminskas således, så att blott en helt trång
passage för den inledda mäsken återstår mellan in- och
utloppet; och under denna hinner den ofta knappast beröras af
ångorna, hvarföre den ej heller kan fullständigt förlora sin
alkohol. En upprepad rengöring af kolonnapparaten blir derföre
nödig." Huru professor Siemens sökt undanrödja denna
olägenhet blifva vi måhända i tillfälle att framdeles visa genom
meddelandet af en af honom konstruerad destillationsapparat,
utställd i modell vid förlidet års landtbruksmöte i Göteborg.

Vid ett annat tillfälle, nämligen vid "de tyska
spritfabrikanternas generalförsamling 1870", der dessa apparater
mycket lofordades, yttrade professor Siemens följande: "Det
kan icke vara något tvifvel om, att dessa kontinuerliga
apparater lemna betydligt mera sprit än alla andra apparater.
Grunden enligt hvilken de konstrueras är ingen annan än
regenerativprincipen. Teoretiskt taget måste derföre också vid dessa
apparater endast en åttondel så mycket värme förbrukas som
vid användandet af endast en mäskblåsa."

Vi öfvergå nu till beskrifningan af den af fabrikör A. F.
Hübinette
[1] konstruerade kolonnapparaten, hvilken äfven var
utställd vid nämnde landtbruksmötes exposition och der
tillvann sig en rättmätig uppmärksamhet, så att den af juryn för
den grupp som omfattade sprit, öl, socker, stärkelse m. m.,
och hvars ordförande ofvannämnde professor Karl Siemens var,
tillerkändes mötets första pris.

Denna apparat är framställd å pl. 5, der fig. 1 visar
densamma i vertikalsektion och fig. 2 i plan, A är en sug- och
tryckpump, drifven med ånga från en vanlig ångpanna. Denna
pump, som gör 30 à 40 slag i minuten och uppfordrar 1/3:dels
kanna (0,87 lit.) per minut, har till ändamål att uppdrifva mäsken
genom sugröret b och stigröret a till kondensatorn G, genom
hvilken sistnämnde rör i spiralform uppgår, dervid mäsken
uppvärmes af de här nedgående varma spritångorna. Röret a
fortsattes sedan och leder den sålunda uppvärmda mäsken till
mäskkolonnen B, förfärdigad af koppar och sammansatt af fyra
på hvarandra stående, väl sammanskrufvade cylindriska
afdelningar, utaf hvilka den öfversta är något lägre än de öfriga.
Den förra afdelningen utgöres af endast ett rum, hvaremot de
öfriga äro indelade i 4 rum, skilda genom hvälfda
kopparbottnar c, så anordnade att spritångan går uppåt genom midten af
bottnen, under det mäsken passerar nedåt genom rörstyckena
c1 på sidorna, tills den nedkommer i afverkningspannan C.
Mellan alla dessa bottnar finnas rengöringsluckor.
Afverkningspannan C, belägen rakt under kolonnen och med denna väl
sammanfogad, är äfven förfärdigad af koppar samt träbeklädd
och innehåller blott ett rum. Ånga tilledes densamma genom
röret d och ventilen g. Pannan är vidare försedd med en
aftappningskran e, anbragt vid ett under golfvet gående rör f,
genom hvilket dranken uttappas i dranklingen, hvarjemte finnas
en vacuumventil h, tvenne glasrör i för utvisande af
mäskståndet i pannan samt en rengöringslucka.

På ena sidan af mäskkolonnens öfversta afdelning är
anbragt en s. k. tryckmätare D, bestående af en cylinder tätt
sluten i båda ändar. Tryckmätaren är medelst tvenne rör k
och l förenad med mäskkolonnen, af hvilka det förra ingår
genom öfre botten och sträcker sig inuti ned till den nedre
och det senare tvärtom. På öfre botten finnes äfven en tratt
med kran för vattnets insläppande samt på ena sidan ett
glasrör för ångtryckets utvisande.

Från öfversta delen af mäskkolonnen utgår vidare ett
större rör m som leder spritångan till lankpannans F öfre
afdelning. Ofvanpå denna och med densamma noga
sammanfogad står lankkolonnen E, äfven förfärdigad af koppar samt
bestående af 3 à 4 afdelningar, af hvilka den öfversta som är
helt låg innehåller blott ett rum men de öfriga med betydligt
större höjd 6 à 8 rum. Dessa rum äro likasom i
mäskkolonnen afskilda genom kopparbottnar n, genom hvilkas midt
spritångan går uppåt, under det länken, inkommande genom röret
u, nedgår från botten till botten genom rörstyckena n1 tills
den slutligen anländer till lankpannan. Mellan alla bottnarne
å de nedre afdelningarne finnas äfven här rengöringsluckor.

Lankpannan F, gjord af koppar och träbeklädd, är delad
i tvenne rum medelst kopparbottnen o, genom hvilken ångan,
inkommande genom röret d1 och ventilen g1 har fri passage.
Ventilen p har till ändamål att nedsläppa länken från det öfre
till det nedre rummet af pannan. Derjemte finnas en kran e1
för klardrankens aftappning genom röret f1, vacuumveutiler
h1 ett glasrör å hvardera af pannans delar för utvisande af
lankståndet sam tvenne rengöringsluckor.

Från lankkolonnens öfversta afdelning leder ett större rör
q spritångan till de i kondensatorn G befintliga cylindrarne.
Denna kondensator består af en upptill öppen kopparcylinder,
uppställd ofvanför kolonnerna och inuti hvilken äro anbragta
tvenne mindre kopparcylindrar r och r1 utanpå hvarandra samt


[1] Fabrikör A. F. Hübinette’s adress är 41 Regeringsgatan,
Stockholm.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0161.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free