- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
150

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 2:a häftet. Maj 1872 - Litteratur. Internationela utställningen i London 1872 - Tegninger for Möbler og Udstyrsartikler - Nordisk Husflids Tidende - Smärre notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

författaren: "Sverige var inom denna klass representeradt
genom Carlsviks fabrik i Stockholm som hade utställt några prof
på sina tillverkningar. I den officiela rapporten omnämnas
dessa samtidigt med klädesfabrikaterna från Drags och
Bergsbro aktiebolag sålunda, att i sammanhang med ofvan anförda
fördelaktiga yttrande om de sistnämnda tillägges, att detsamma
kan sägas om Carlsviks tillverkningar."

Författaren afslutar denna sin afhandling om ylleindustrien
vid 1871 års utställning i London, sedan han omnämnt, att
denna i sitt slag första utställning till följd af de stora
svårigheter hvaremot den haft att kämpa, lemnade mycket öfrigt
att önska med uttalandet af "den lifliga önskan, att, efterhand
som fredens välsignelser hunnit läka krigets sår och
återupprätta månget nu grusadt företag och förkrossadt sinne, alla på
detta stora företag nedlagda, oegennyttiga arbeten i
framåtskridandets tjenst må krönas med all deri framgång de förtjena."
                        (Forts.)

Tegninger for Möbler og Udstyrsartikler af
Thrap-Meyer, Architekt, og Peter Blix, Ingeniör, udgivne ved
Bergens Industrimagasin. Ändamålet med detta arbete, hvaraf
första häftet i dessa dagar blifvit synligt i bokhandeln, är att
söka ersätta de utländska, förnämligast tyska planschverk, till
hvilka våra handtverkare hittills varit inskränkta. Dessa
utländska verk framställa dels ofta stilarter, som öfver hufvud
taget för en ren smakriktning kunna anses vara mindre lyckade
eller till och med förkastliga, dels lida de brist på nya idéer,
som iklädda en konstnärlig och praktisk form skulle i
väsentlig mån bidraga till en allmän beqvämlighet och konstnärlig
njutning i det som dagligen omgifver oss i våra hem.

Vi hoppas, att detta arbete skall blifva särdeles välkommet
såväl för den stora allmänheten, hvilken sent omsider synes
börja vakna till lif från den liknöjdhet den oftast visat för att
i inredningen af sina boningsrum få ingjuten någon slags enhet
och smak, i det den vanligen låter sig nöja och finner sig i ett;
sammelsurium af möbler och husgerådsartiklar af alla möjliga
slags stilarter – om man der ens kan tala om stil –, som
isynnerhet för flertalet af våra handtverkare, hvilka i sanning äro
lika mycket i behof af arbeten som kunna i någon mån
uppodla deras smak och slumrande sinne för det sköna. Det utkomna
första häftet innehåller en väl utförd plansch, hvarå förekommer ett
särdeles smakfullt bokskåp af arkitekten Thrap-Meyer och en
byrå af ingeniör Peter Blix, jemte tvenne stora arbetsritningar
å dessa möbler i full storlek. Arbetet utkommer i 3 à 4
planscher med tillhörande detaljer årligen till ett pris af 40
skilling norskt (1 1/3 rdr svenskt) per plansch och är
subskribtionen bindande för minst 3 år.

Bergens Industrimagasin har genom utgifvandet af detta
arbete icke blott gjort den handtverksidkande delen af
industriens män en stor tjenst utan äfven lemnat för andra sådana
inrättningar som sagde industrimagasin ett godt föredöme i
att på ett praktiskt sätt ådagalägga sitt nit för den
konstindustriela utvecklingen inom de nordiska rikena.

Nordisk Husflids Tidende.

Denna tidskrift utkommer i Köpenhamn under ledning af
herrar A. Clauson-Kaas och N. C. Rom med ett nummer i
månaden, åtföljdt af tvenne stora litografierade planscher till
det särdeles billiga priset af 4 rdr per år; och kunna vi ej
annat än rekommendera densamma till alla, både äldre och
yngre vänner af nyttigt och roande handarbete samt till alla
dem som önska bidraga till husflitens befrämjande bland
ungdomen såväl i städerna som på landsbygden.

Det senaste oss tillhandakomna numret, Aprilhäftet,
innehåller: Program för husflitsafdelningen vid utställningen i
Nykjöbing på Falster från den 23 till den 27 Juli; Plantering af
pil; Munlacksdosa (ill.); Cirkeln och den reguliera
sex-hörningen (ill.); Sexkantig cigarrbägare (ill.); Lampmatta (ill.);
Dockbord till syster Lisbets dockskåp (ill.).

Smärre notiser.


Pristäflan i konstruktion af en säkerhetsventil.
Utgifvaren af the "Nautical Magazine" har den 23 sistlidne Mars
utfäst en belöning af 100 pund st. för den bästa
konstruktionen af en 3 tums (engelskt mått = 25,7 linier svenskt)
fjäder-säkerhetsventil, passande för högtrycks-sjöpannor. Vilkoren äro
följande:

1. Alla ritningar skola vara i full storlek, färglagda och
uppfordrade på kalikå samt åtföljas af ett tryckt formulär, som
kan erhållas på "Nautical Magazine’s" byrå.

2. Alla ritningar skola märkas med en signatur eller ett
måtto i det nedre venstra hörnet. Uppfinnarens namn får ej
meddelas eller blifva kändt, förr än det första omdömet är
afgifvet (se mom. 6).

3. Alla ritningar skola sändas till "The editor of the
Nautical Magazine, 15 Great Queen Street, Lincoln’s Inn
Fields, London, W. C." senast den 1 Augusti 1872, och skola
de vara inslagna i kuvert, med påskrift "Safety Valves" samt
försegladt, så att de ej kunna ses förr än de öppnas. Alla
öppnas på samma dag.

4. Ventilen skall vara innesluten, och böra så mycket
som möjligt de fordringar som på regeringens fartyg äro
föreskrifna för en innesluten ventil uppfyllas.

5. Den måste förses med lämpliga tillställningar för att
utan svårighet kunna lättas etc.

6. Bedömandet sker först efter ritningarnes förtjenster
så fort som möjligt efter den 1:sta Augusti.

7. Tre månader efter den dag, då det första utslaget är
fäldt, anslås för de öfriga täflande att göra anmärkningar.

8. Uppfinnaren till den utvalda ventilen skall på egen
bekostnad ombesörja utförandet enligt ritningarne af en
fullständig ventil för att försökas.

9. Det slutliga omdömet fälles och belöningen utbetalas
inom en månad efter försöket med ventilen.

10. Utgifvaren af "Nautical Magazine" utser en komité
af trenne personer att afgifva yttrande om ritningarne och
pröfva den utvalda ventilen.

11. Denna komités utslag skall vara afgörande i alla
hänseenden och finnes utom den ingen appell.

12. En summa af 2 pund st. måste sändas med
ritningarne såsom en borgen för fullt allvar med konstruktionen.

13. Qvitto på ritningarne äfvensom resultatet af täflan
införes i "Nautical Magazine".

14. De som sända bidrag till detta pris skola ställa sina
anvisningar på Birckbeck Bank.

Försök med desinfektionsmedel, utförda af en af franska
vetenskapsakademien tillsatt kommission.
Akadamien
uppdrog åt en speciel kommission undersökning af
desinfektionsmedels inverkan på platser, der under belägringen befunno sig
personer med kontagiösa sjukdomar. Denna kommissions
berättelse innehåller några tjenliga upplysningar, beträffande dessa
saker. Kommissionen ställde klor och underklorsyrliga salter,
hvilka genom sin sönderdelning af organiska ämnen verkade
såsom afgjordt desinficerande medel, i rang med karbolsyra,
hvilken dödar allt lefvande och sålunda upphäfver jäsnings- och
förruttnelseprocesser. Man var öfverens deri, att
undersalpetersyra är det ämne som kraftigast angriper och förstör frön och
upphof till förruttnelse. Vid användande af denna, sjelf
skadliga och giftiga gas bör stor försigtighet iakttagas: dörrar och
fönster böra vara tilltäppta med gurmmibestrukna pappersremsor.
För hvarje 30 à 40 kub.m. (1,146 à 1,528 kub.fot) volym, det
rum som skall desinficeras innehåller, bör man använda
materialerna för beredning af undersalpetersyra i följande
proportioner: 2 lit. (76 kub.t.) vatten, 1,500 gr. (3,53 skålp.) vanlig
salpetersyra, 300 gr. (70 ort) koppar-svarf- eller filspån.
hvilket allt slås i ett kärl af lergods om 8 à 10 lit. (3 à 3,8
kannor) rymd. Utgångsdörren blir, sedan massan är insatt i
rummet som skall renas, sorgfälligt tillklistrad och tillsluten
under 48 timmar. Den person som då skall inträda i rummet
bör vara på ett eller annat sätt skyddad för att inandas de
giftiga gaserna.

Karbolsyra är icke så farlig att använda, dessutom

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0166.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free