- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
151

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 2:a häftet. Maj 1872 - Smärre notiser - Patenter

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

billigare och verkar äfven mycket kraftigt, Bäst är att blanda
den med sand eller sågspån i förhållande 1 K.gr. (2,35 skålp.)
karbolsyra på 3 K.gr. (7,05 skålp.) indifferent ämne.
Blandningen inlägges i lerkrukor och användes på samma sätt som
undersalpetersyra. En lösning af 1 del karbolsyra i 15 à 20
delar vatten fann man vara särdeles tjenlig för öfverstänkning
af golf i sjukrum. Ett intressant fall anföres i kommitterades
berättelse. De gaser som under sommarvärmen utströmma från la Morgue
(förvaringsplatsen för lik i Paris) och förpesta luften var man ej i
stånd att förstöra hvarken med klor eller underklorsyrliga salter.
Målet vanns genom att bestänka de i förvaringshuset liggande
liken med en lösning af 1 lit. (38 kub.tum) karbolsyra på
1,900 lit. (726 k:or) vatten. Förruttnelsen upphäfdes
derigenom. Devergie har funnit, att vatten som blott
innehåller 1–4 tusendedelar af sin vigt karbolsyra äfven under de
varmaste dagarne var tillräckligt till desinficering af likhus, till
och med då 6 à 7 lik der förvarades.

Linne, madrasser o dyl. röktes med klor, hvilket inan
enligt Regnaults föreskrift framställde sålunda. I en stark
säck af segelduk, rymmande 1 lit. (38 kub.tum), inlägges 500
gr. (1,18 skålp.) klorkalk, hvarefter säcken tillsys och nedlägges
i ett lerkärl som innehåller 1 lit. rå saltsyra och 3 lit. (1,14
k:or) vatten. Då klorkalken kommer i beröring med syran,
tillslutes blekningsrummet väl och persedlarne utsättas 24
timmar för klorens inverkan, hvarefter rummet får vädras 48
timmar. 10 sådana krukor utveckla 100 lit. (38 k:or) klor, som
äro tillräckliga att röka 20 à 25 mera eller mindre smutsiga
madrasser.                         (Polyt. Journal.)

Patenter,


beviljade af kommersekollegium under år 1872.

Den 11 April.

Whitwell, Thomas, 8 år å förbättrad konstruktion af
ugnar och apparater för uppvärmning af luft eller gaser.
Apparaten utgöres af en eller flera likadana ugnar, hvilka omgifvas af
en lufttät hylsa af jern, inneslutande en ringformig mur af
eldfast material, och äro de invändigt försedda med längsgående och
tvärväggar på olika afstånd från hvarandra. Tvärväggarne äro
omvexlande öppna uppåt eller, nedåt, så att de vid ugnens ena
ände inströmmande gaserna till följd af ugnens konstruktion
måste först stiga uppåt, så nedåt, så uppåt, etc., tills de lemna
ugnen på motsatta sidan. Å ugnens öfre del äro jernluckor
anbragta hvilka skyddas af proppar af eldfast tegel, inpassade
i ugnens öfre öppningar. Dessa öppningar anbringas
företrädesvis ofvanför hvarje vägg som ej når fullt upp till ugnens tak,
så att de derunder befintliga väggytorna lätt må kunna putsas.
De hållas naturligen slutna då de varma gaserna eller den
uppvärmda luften passera ugnen. På undre delen af de
mellanväggar som bilda tak åt ugnen äro öppningar anbragta
för luftens eller gasernas passerande. Två eller flera ugnar äro
alltid samtidigt i arbete för att erhålla en beständig ström af
varm luft eller gas. Kanalerna och ventilerna i ugnarne äro
så konstruerade, att luften passerar längs tvärväggarne i
motsatt riktning mot de varma gaserna. För närmare detaljer se
Illustrerad Teknisk Tidning 1871, N:o 2. Ombud: Patent- och
Agentur-Byrån. Stockholm.

Robinson, John och Smith, John, ingeniörer, 8 år å
förbättringar i sättet att skära trä i spånor eller afskaf för att
begagnas vid papperstillverkning, äfvensom å det dertill
använda maskineriet. Ombud: kanslisten J. Meijer, Stockholm.

Landtmanson, M. F., kommissionslandtmätare, 9 år å ett
sätt att ur fosforförande bergarter på kemisk väg uttaga basisk
fosforsyrad kalkjord samt att åter tillgodogöra en del dervid
förbrukade lösnings- och utfällningsämnen.

Göranson, E. Fr., Ingeniör, 8 år å ett sätt att använda
skorstensdrag till drifkraft. Uti en skorsten inmuras en
plåttrumma, försedd med en ventil och en ringformig öppning.
Utanför trumman placeras en axiel tryckturbin, hvars skoflar
sluta så tätt som möjligt till den ringformiga öppningen i
plåttrumman. Intressant vore att få kännedom om, huru stor kraft
konstruktören på detta sätt tror sig kunna tillgodogöra!?
Beaktansvärdt torde dessutom vara det inflytande, som de
inströmmande kalla gaserna utöfva på det för eldstäderna erforderliga
draget.

Den 20 April.

Eveleigh, Georg, 9 år å förbättringar i tillverkning och
rening af gas samt till en del å de apparater, som dervid
användas. Proceduren består i att från stenkol, petroleum,
bitumen, torf, skiffer, trä, m. m. vid en jemförelsevis låg
temperatur (300°–530°) afdestillera de bästa och rikaste delarne af
gasen tillsammans med olje- och tjäraktiga m. fl. ämnen, som
låta förgasa sig. Den rika gasen blir derefter afkyld, renad
och öfverförd till gashållaren för begagnande. De oljeaktiga
och öfriga ämnena som kondenseras ur den rikare gasen få
så småningom flyta öfver i en upphettad panna, der de åter
försättas i gasform. Härifrån ledas de sålunda producerade
ångorna genom en eller flera omdestilleringsretorter, fyllda med
träkol, kåksbitar o. dyl. och förvandlas der till permanenta
gaser, som sedermera afkylas och blandas med den förut
erhållna rikare gasen. Apparaten förefaller något komplicerad.
Ombud: handlanden E. Giron. Stockkolm.

Kuhlmann, Heinrich, 10 år å träpliggmaskin för sulning
af skodon. Konstruktionen kan ej beskrifvas utan ritning.
Ombud: Patent- och Agenturbyrån, Stockholm.

Levi, Georg Montefiore, och Künsel, Charles Maurice,
9 år å en legering, kallad "fosforbrons". Legeringen består
af vissa proportioner koppar och tenn med eller utan tillsats
af andra metaller, hvilken blandning behandlas med fosfor, och
skall den sålunda sammansatta legeringen vara särdeles lämplig
för afgjutningar och besitta egenskaperna seghet, elasticitet,
homogenitet, hårdhet samt vara fri från benägenheten att
oxidera sig. Ombud: J. Sörensen.

Söderström, L. A., ingeniör, 8 år å en konstruktion
af propeller äfvensom roder för ångfartyg jemte dermed i
samband stående delar. Ändamålet med konstruktionen är
att med bibehållande af samma djupgående hos fartygen utan
olägenhet kunna använda en djupare liggande propeller af
större diameter än hittills. För vinnande af detta mål kan
propellern jemte den närmaste delen af axeln höjas och sänkas,
så att man vid djupt vatten låter propellen gå med bladen
nedom kölen, men upplyfter den å grundt vatten. Ett styre
är anbragt på hvardera sidan om propelleraxeln.

Rasmusen, E. C., 5 år å en apparat, benämnd
"tjärnmaskin", afseende att medelst häfstångsrnekanism och utvexling
drifva smörtjärnor, m. m. Ombud: kongl, sekreterare A.
Wadström.

Legrand, A. P. H. d. ä., handlande, 3 år å band af bly
eller annan metall att användas såsom insegel öfver korkar å
buteljer. Ett blyband lindas omkring halsen af buteljen och
en från detsamma utgående blysträng lägges öfver korken samt
hoplödes på andra sidan med blybandet. Ombud: kanslisten
J. Meijer, Stockholm.

Den 27 April.

Kleritj, Ljubornir, bergsingenjör i Belgrad, 10 år å fritt
fallande tågborr. Denna borr kan ej beskrifvas utan ritning,
men då apparaten synes vara värd uppmärksamhet, torde vi
framdeles få återkomma till densamma. Ombud: Patent- och
Agentur-Byrån, Stockholm.

Björklund, E. T. och Hanström, G., 7 år å
afkylniugs- och renings-apparater för gaser. Fördelarne uppgifvas vara,
att afkylnings- eller kondenseringsvattnet ej blir förorenadt.; att
gasen befrias fullkomligare från vatten och gifver vid
förbränning starkare hetta; samt att den ur vattnet erhållna
kreosoten och ättiksyran kan tillgodogöras.

Halldin, H., 8 år å rotations-, sug- och tryck-pumpar.
Pumpen består af 2:ne valsar med fasta skoflar å den ena
och motsvarande fördjupningar å den andra, och anses
härigenom den fördelen vinnas, att inga andra friktioner uppkomma
än i axlarnes lagergångar.

Linderholm, Carl Israel, 4 år å repslageri-spinnmaskin.
Dess fördelar angifvas vara, att arbetaren sjelf drager maskinen
medelst ett vid hans lif fästadt snöre; att 3 à 4 personer

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0167.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free