- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
153

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 3:e häftet. Juni 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Andra årgången.

3:e häftet         Juni månad         1872.Tidskriften utkommer med ett häfte i månaden.
Pris: för helt år 10 rdr, 3/4 år 7,50 rdr och
halft år 5 rdr.
Lösa häften 1 rdr.

Redaktör och ansvarig utgifvare:
Civilingeniör W. Hoffstedt.
Byrå: Jakobs Kyrkogata 3, 2 tr. upp.

Annonser emottagas à 10 öre pr petitrad.
Tidningens expedition:
Norra Smedjegatan 28.

Verldsexpositionen i Wien 1873.


V.

Specialprogram för uppfostrings-, undervisnings- och
bildnings-väsendet.


Af dubbla skäl har anvisats åt uppfostrings-, undervisnings-
och bildningsväsendet en framstående- plats bland elementerna
af verldsutställningarne. Det närmast till hands liggande skälet
har sin grund i det nödvändiga sammanhanget mellan dessa
andliga motorer och det arbete, hvars produkter uppträda i
täflan på dylika utställningar. Det icke mindre vigtiga andra
skälet härrör af den omständigheten, att det menskliga lifvets
värde vida öfvergår detta arbete och dess följder samt det blotta
alstrandet af egendom i detta ords materiela bemärkelse,
äfvensom deraf att folkens täflan äfven på det andliga och sedliga
området firar sina triumfer. På grund af sin omfattning
sönderfaller denna grupp i trenne underafdeliringar.

A. Uppfostringsväsendet.

Allt som inom denna afdelning kan åskådliggöras innefattas
i den s. k. k’småbarnspaviljongen".[1] Men mycket som hör
till uppfostran låter dock icke visa sig, det kan blott förklaras
och göras tydligt till sina följder. Hit höra grafiska
framställningar
af barnets kroppsliga utveckling, skildringar i skrift
eller med bilder från dietetikens område, statistik (i detta ords
vidsträcktaste bemärkelse) öfver dödligheten bland barn, öfver
hittebarns-väsendet och barnkrubbor, öfver bevaringsansalter
och trädgårdar för barn och mera dylikt.

Öfvergången från den första till den andra afdelningen af
denna grupp bildar gymnastik-väsendet med sina apparater och
sin statistik, och hvilket åter står i närmaste sammanhang med
ungdomens vapenöfningar och dylika sysselsättningar.

B. Undervisningsväsendet.

En utställning af undervisningsföremål bör omfatta icke
allenast alla graderna af den allmänna skolbildningen, börjande
från folkskolan och genomgående alla arter af mellanskolor
upp till högskolorna, utan äfven alla slags special- eller
fackskolor (för landthushållning, skogs- och bergvetenskapen,
handel och industri, för de olika grenarne af vetenskap
och konst, för alla yrken m. m.). I hvarje särskildt fall
börjar utställningen med skolrummet. Modeller af skolhus,
till och med i naturlig storlek, hafva blott värde hvad beträffar
enklassiga folkskolor, hvilka just till följd af sin allmänna
betydelse på det innerligaste växt tillsamman med folk och land
och äro utmärkta genom sträfvan att på det fullständigaste
lämpa sig efter dessas olikheter. För alla andra skolor göra
instruktivt anordnade grundplaner m. m. bättre tjenst[2]. En
mycket vigtig del af denna utställning utgör inredningen af
skolan. Medan skol-hygienien hittills hufvudsakligen sysselsatt
sig med skolrummen, deras kubikinnehåll, renhållning,
ventilering, belysning och uppvärmning, har anan äfven på sista tiden
egnat sig åt omfattande studier af möblerna m. m., värda allt
erkännande. Sätenas beskaffenhet och uppställning, de
tillhörande pulpeternas konstruktion och ställning, materialet till
och anordningen af skoltaflorna, allt är numera föremål för
den omsorgsfullaste pröfning och erbjuder ett rikhaltigt stoff
för jemförande utställningar, antingen det blir föremålen sjelfva
eller lämpliga afbildningar. De förut omnämnda husen för
enklassiga folkskolor böra utställas med fullständig inredning.

Öfvergående till de egentliga läromedlen som sättas i
lärjungarnes händer böra såsom varande af särskildt intresse
följande utställningsföremål framhållas:

a) läro- och läseböcker, hvaraf en möjligast fullständig
sammanställning för hvarje land synes i högsta grad önskvärd;

b) skrif- och rithäften med framhållande af alla
förbättringar som på olika sätt sträfva att höja dessas pedagogiskt
didaktiska ändamålsenlighet;

c) skrif- och ritmaterialer jemte framställning af deras
olika bruk;

d) skoltaflor, handatlaser, hjelpböcker och andra medel
för underlättande af sjelfstudiet.

Öfvergången från dessa läromedel till de mera egentliga
bildar skolbiblioteket, som å ena sidan omfattar det stora
området för ungdomslektyr i vidsträcktaste bemärkelse och å andra
sidan i sig innesluter medlen för lärarnes vidare utbildning.
Kataloger på sådana bibliotek, derjemte framställande huru de
på hvarje trappsteg af undervisningen ådagalägga sin betydelse, samt
tabeller öfver deras faktiska anlitande skola på det mest
opartiska sätt belysa utvecklingen af denna högst vigtiga inrättning
inom de särskilda länderna och orterna.

Hufvuddelen af alla hittills försiggångna utställningar af
undervisningsmateriel har utgjorts af läromedel, hvilka bäst lämpa
sig för utställning. Det kan icke vara meningen att här göra
ens en närmevis fullständig förteckning på de föremål som
höra hit; endast för att förekomma att en eller annan vigtigare
del icke glömmes må följande specielt omnämnas.

1. Föremål, modeller och afbildningar för
åskådningsundervisningen i folkskolan, isynnerhet de förstnämnda och
särskildt sådana samlingar som hafva afseende på lokala
förhållanden och sammanställas af lärarne sjelfva. Sådana
afbildningar som komma vården om kunskapers inhemtande i
hemmet till godo förtjena äfven att särskildt uppmärksammas.

2. Apparater för underlättande af undervisningens
meddelande,
från ljudets försinligande till stillådor och andra
användningar af rörliga bokstäfver.

3. Förlagsblad för undervisningen i skrif- och ritkonstens
alla grader, ända till hjelpmedlen för den stenografiska
undervisningen, tråd- och gipsmodeller samt apparater till
försinligande af projektionsläran och perspektiver m. m. dylikt.

4. Hjelpmedel för undervisningen i räknekonsten:
sifferfack, räknemaskiner, räknetaflor, räknekedjor, räkneapparater
för qvadrat- och kubik-mått o. s. v.

5. Landtkartor med särskildt afseende på de olika
framställningssätten af de orografiska, hydrografiska, topografiska,


[1] Specialprogramet för denna utställning återfinnes i Ill. Teknisk
Tidning, 1872, N:o 10.
[2] För planer till högskolor bör väljas såsom skala 1/100 af
naturliga storleken, för planer till mellanskolor och folkskolor 1/50, för
situationsplaner af hela grupper af läroverksbyggnader, botaniska
trädgårdar m. m. 1/200 och slutligen såsom enhetsmått för planernas
format 84 lin:s (25 c.m.) längd och 61 lin:s (18 c.m.) bredd.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:23:03 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0169.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free