- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
154

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 3:e häftet. Juni 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873 - Ingeniörs-föreningens sammanträde den 27 Maj 1872

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

klimatografiska, etnografiska, historiska och statistiska
momenterna; glober, reliefkartor.

6. Bildersamlingar för den geografiska och historiska
undervisningens alla grenar, inklusive framställningen af
byggnader, vapen, klädnader o. s. v. samt användningen af
stereoskoper för uppvisningen i grupper af dylika instruktiva föremål.

7. Planer och resonnerande kataloger öfver, likasom
särskilda framstående beståndsdelar af naturhistoriska samlingar
för skoländamål; hjelpmedel för undervisningen i kristallografi,
geologiska och geognostiska samlingar, prof på olika metoder
att anordna herbarier, botaniska väggtaflor, zoologiska kroppar, i
företrädesvis skeletter och preparater, afbildningar och modeller
på hela djur eller enskilda delar af mennisko- och djurkroppar.

8. Planer och kataloger öfver, äfvensom särskilda
framstående delar af fysikaliska samlingar för skoländamål, för
undervisningen i matematik, geodesi och astronomi; fysikaliska
apparater för skolor, fysikaliska väggtaflor, tellurier, planetarier
m. m. dylikt.

9. Planer af kemiska laboratorier; kataloger öfver och
enskilda framstående delar af samlingar för undervisningen i
kemi, grafisk framställning af kemiska förhållanden, tabeller
för allmän och teknisk kemi.

10. Planer och kataloger öfver samt enskilda framstående
beståndsdelar af samlingar för undervisningen i väg- och
vattenbyggnader, i maskinfacket och den mekaniska teknologien.


11. Planer och kataloger öfver samt enskilda framstående
delar af samlingar för undervisningen i landtbruks- och
skogsvetenskaperna, i yrken, handelsvetenskap
m. m.

12. Planer och kataloger öfver samt enskilda framstående
delar af samlingar för undervisningen i de olika grenarne af
bildande konst, i musik o. s. v.

Ett särskildt värde ligger i omnämnandet och försinligandet
af uppställningssättet af läromedlen, så att det blir möjligt för
ett större antal lärjungar att samtidigt och fortgående begagna
dem.

Slutligen kommer till de nu behandlade utställningskategorierna
äfven den af undervisningens resultat. Visserligen
beträder man här ett gebit, som för det mesta undandrager
sig den sinliga iakttagelsen; men ehuruväl undervisningens
resultat slå sina rötter i själen och hafva afseende på anden,
erbjuda sig dock äfven moment som kunna i yttre mått framställas.
Hit höra framförallt elevarbeten, under förutsättning att man
utställer samtliga arbeten af alla eleverna i samma klass såsom
de under läseåren lemnats, alltså utan korrektioner och
förbättringar af läraren. Blott under denna förutsättning är
upptagandet af elevarbeten bland utställningsföremål tillåtet och
önskvärdt.

Emedan vidare undervisningsväsendet, icke blott till sina
resultat utan äfven i anordningen i sin helhet erbjuder så
mycket som undgår den sinliga iakttagelseförmågan, kräfver en
utställning af undervisningsmateriel för att kunna opartiskt
uppskattas ännu ett nödvändigt tillägg, nämligen
undervisningsstatistik. Sedan man länge betvifiat tillvaron af en sådan,
emedan man ansåg ett element af den statistiska framställningen,
tabellerna eller deras grafiska omgestaltning, såsom det enda,
har man nu kommit till den öfvertygelsen, icke blott att det
gifves en sådan statistik, hufvudsakligen hvilande på skildringen,
af gifna förhållanden och uppnådda resultat, utan äfven att en
internationel undervisningsstatistik är möjlig, att man är i stånd
åt iakttagelserna öfver de mest olikartade, uppträdande data
förläna ett lika uttryckssätt. Och endast en sådan statistik
förmår visa vägen ur det kaos af motsatta riktningar som bekämpa
hvarandra inom undervisningsväsendets områden samt att gifva
stater såväl som enskilda medel i händerna för att bevara det
andliga arfvet från förgångna århundraden och vidare befordra
dem. Till följd häraf har den statistiska kongressen redan
upprepade gånger sysselsatt sig med formulärer för en internationel
undervisningsstatistik (i ord, siffror och kartor), och det af
densamma beslutade utarbetandet af en allmän statistigue
internationale
har genom direktionen för den administrativa
statistiken i Wien ledt till utkast af mycket omfattande formulär
som utdelas såsom bihang till detta specialprogram åt in- och
utländska kommissioner. Med anledning deraf må sålunda hvarje
land lemna sin undervisningsstatistik afsedd för
verldsutställningen i Wien år 1873 och understödja denna genom ett
möjligast rikhaltiga meddelande om framstående monografier eller
omfattande litterära alster.

C. Bildningsväsendet.

Såsom de vigtigaste hithörande, utom skolverksamheten
liggande men dock för folklifvet högst verksamma momenten
torde få anses: tidnings- och förlagsväsendet, samlingar och
föreningar för bildningens utveckling.

Tidningarnes utsträckning och verksamhet kan bäst
framställas genom utställning af ett eller flera nummer af i de
särskilda länderna under loppet af år 1872 utkomna dagliga
tidningar och öfriga periodiska tidskrifter med uppgift om tiden
för deras tillvaro, egaren och utgifvaren, abonnementspriset
och storleken af upplagan. Det vore önskvärdt, att hvarje
stat bifogade till denna utställning en uppgift om sin
presslagstiftning samt en statistisk skildring af tidningspressens
utveckling sedan år 1851.

Mellan tidningspressen och den större förlagsverksamheten
står ströskrifternas litteratur som äfven i närvarande tid
spelar en så stor roll, att det borde blifva ganska lärorikt, om
man kunde sammanföra alla i de särskilda staterna under år
1872 utkomna flygskrifter vid den blifvande utställningen.

Det kan naturligen ej komma i fråga att hopa tillsamman
alla bokmarknadens alster (i vidsträcktare bemärkelse, äfven
kartor, musikalier, litografier och dylikt); men deremet bör
hvarje stat åstadkomma en resonnerande fackkatalog öfver
bokmarknadens alster
under de sist förflutna åren, hvilken
äfven bör åtföljas af notiser om organisationen af
förlagsväsendet, om de mest framstående förlagsfirmornas historia och
statistik samt om utbytet med utlandet af böcker, kartor m. m.
Såsom mönster för systematiken i en sådan katalog kan tjena
den som hvarje halfår offentliggöres för och genom den tyska
bokhandeln och är bekant under namnet "Hinrichs
Bücher-Katalog".

Till de sist omtalade utställningsföremålen sluter sig
framställningen af samlingar för vetenskap och konst. Planer
och kataloger öfver alla framstående museer af hithörande
slag och sådana anstalter som äro tillgängliga för allmänheten
eller inom större kretsar äro önskvärda. Hvad åter
statistiken öfver dessa samlingar och deras anlitande angår, så
meddelas jemte de ofvannämnde formulärerna äfven de detaljerade
som den statistiska kongressen i Florens år 1867 utfärdade.
Att medverka till ett så fullständigt som möjligt ifyllande af
dessa formulär måste sålunda äfven vara en uppgift för de
särskilda ländernas komissioner.

Utan att vilja utesluta andra institutioner för befordran
af allmän eller fack-bildning måste här ytterligare omnämnas
föreningar för bildningens utveckling. En fullständig statistik
för detta föreningsväsende inom hvarje stat blefve alltid högst
lärorik, men för här ifrågavarande ändamål är tillräckligt att
upprätta en dylik statistik öfver uppfostrings-, undervisnings-
och bildnings-föreningar, föreningar för omvårdnaden och
utvecklingen af vetenskap och konst, gymnastik, skytte- och dylika
föreningar, samt med afseende på hvar och en uppgift om
tiden för dess bestånd, statuter, antalet medlemmar år 1872,
tillgångarne och årsafgiften, de vigtigaste data om föreningens
verksamhet. För att i möjligaste mån ernå likformighet i de
förnämsta upplysningarne lemnas likaledes för dessa formulärer
jemte detta specialprogram. Då en förenings stadgar och
årsberättelser finnas tryckta, böra dessa, de senare för en längre
följd af år, bifogas de statistiska tabellerna.

Ingeniörs-föreningens sammanträde den 27 Maj 1872.


Ingeniörs-föreningens sedvanliga vår-sammanträde egde rum
den 27 sistlidne Maj å Geologiska byrån.

Utaf de å diskussions-programmet upptagna frågorna.var
onekligen den första, om "det af utsedda komiterade afgifna

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0170.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free