- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
175

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 3:e häftet. Juni 1872 - Litteratur - Grafisk lösning af några praktiska problem - Smärre notiser - Patenter

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Grafisk lösning af några praktiska problem. Af
J. O. Andersson, lärare vid Teknologiska Institutet. Författaren
har genom sammanförandet af de uppgifter han i detta ämne
uti en serie af artiklar i vår tidskrift lemnat samt några tillägg
velat ytterligare fästa allmänhetens uppmärksamhet på, huru
enkelt och åskådligt praktiska problem låta geometriskt beräkna
sig; och kunna vi ej annat än på det varmaste rekommendera
detta arbete, som ehuru litet dock torde vara tillräckligt för
att öfvertyga hvarje praktiker som inom industriens olika
grenar behöfver grunda sina konstruktioner på beräkningar (och
hvarest är icke detta numera en absolut nödvändighet?), att
han i grafostatiken har en vetenskap som hjelper honom
med lätthet från dessa mången gång vidlyftiga beräkningar och
dessutom lemnar honom ett medel i hand att kunna på ett
praktiskt sätt kontrollera riktigheten af sina beräkningar och
såmedelst rädda honom från misstag, hvilkas följder åter kunna
blifva oberäkneliga.

Arbetets innehåll är: Inledning med 3 figurer;
Verkstadskranar med 2 fig.; Kajkranar med 3 fig.; Stagad verkstadskran
med 1 fig.; Mastkran med 1 fig.; Momentdiagram med 2 fig.;
Hängbro med 1 fig.; Bågbro med 1 fig.; Fackverksbro med 1
fig.; Takstol vid Stockholms centralstation med 1 fig.;
Undersökning af ett hvalfs stabilitet med 1 fig.; Grafisk beräkning
af areor med 6 fig.

Arbetet som innehåller 42 sidor text jemte 23 träsnitt
säljes för det billiga priset af 75 öre, och tillfaller inkomsten
Föreningen T. L, såsom bekant en förening som har till
ändamål "att befrämja Teknologiska Institutets bästa och utgöra ett
samband mellan dem som varit eller äro detta läroverks elever,
samt att i allmänhet verka för den svenska industrien genom
att till dess gagn söka göra gällande den naturvetenskapliga
och tekniska bildningen."                         W. H.

Smärre notiser.


Amerikansk internationel exposition. Kommiterade för
vidtagande af anordningar för en verldsutställning i Philadelphia
1876 för firandet af sekularfesten till minne af landets
förklarande i oberoende hafva antagit några allmänna bestämmelser.
Af dessa inhemtas, att denna utställning skall hållas i Fairmount
Park i staden Philadelphia samt taga sin början den 19 April,
dagen för slaget vid Lexington, och sluta den 19 Oktober,
dagen för öfverlemnandet af Cornwallis. En inbjudning skall
utfärdas till alla jordens nationer att der framställa sina
framsteg och sin utveckling i konst och industri.

Täflingspris vid verldsutställningen i Wien 1873.
Afdelningen för landtbruket och skogshushållningen vid sagde
exposition har bestämt nedanstående täflingspris, hvilka komma
att utdelas i November 1873 på grund af de resultat man
genom praktiska försök vunnit om de täflande maskinerna eller
apparaterna.

1:o) Tvenne pris, 2,000 och 1,000 gulden, för de båda
bästa såningsmaskinerna.

2:o) Ett pris, 500 gulden för den bästa harfven.

3:o) Tvenne pris, tillsammans 2,000 gulden, för de bästa
rensmaskinerna.

4:o) Tvenne pris, 3,000 och 2,000 gulden, för de bästa
betskördemaskinerna.

5:o) Ett pris, 200 gulden, för motsvarande instrument
för betornas toppning och putsning.


Torf såsom byggnadsmaterial. Användandet af den
vanliga sticktorfven såsom byggnadsmaterial har ännu ej blifvit
försökt af så många byggmästare, och dock lämpar det sig
härtill särdeles väl, såsom "die landwirthschaftliche Dorfzeitung"
skrifver. Den sönderfallande svarta torfven duger icke, utan
måste man välja den ljusa och lätta mosstorfven, hvilken
såsom bekant har det minsta brännvärdet. Icke blott iskällare
med massiva torfmurar kunna utföras af detta material, utan
äfven till utmurning af fackverk i hus kan det anlitas; och då det
är en dålig värmeledare, qvarhåller det om vintern den inre
värmen och utestänger kylan rätt väl, hvarigenom det blir
möjligt att om vintern hålla rummen varma och om sommaren
kalla. Murningen sker på samma sätt som med tegel, blott
med den skilnad att muraren afskär halfva och fjerdedels
stenar, i stället för att teglen slås af bestämd form. Såsom
murbruk betjenar man sig antingen af lera eller af en utaf svart,
söndersmulad torf beredd välling. Yttre putsningen kan göras med
lera. Utom de redan omnämnda egenskaperna har en med torf
utmurad fackverksvägg den fördelen, att den är lätt, och att
den således, om den utföres å en byggnads öfre delar, icke
belasta de nedre, hvarjemte den blir billig. – En annan
användning har torfven vid vattenbyggnader, isynnerhet för
utmurning af brunnar. Här bildar den på samma gång ett filter,
ett såll, genom hvilket vattnet framsipprar och der afsätter de
orena delarne. Äfven väggarne till smärre vattenledningar
kunna framställas af torf, hvarvid dock bör ihågkommas, hvad
redan är nämdt, att endast mossig och ej sönderfallande torf
begagnas. För alla vattenbyggnader måste såsom murbruk
nyttjas torfvälling.

Exporten af engelska jernbanskenor under 1871 till
olika länder visar nedanstående siffror, i tons räknadt,
jemförda med motsvarande under 1870:
1870 1871
till Nordamerikas Förenta stater . . . 422,824 511,059
till Ryssland . . . 207,676 79,119
till Britiska Amerika . . . 36,291 61,733
till Tyskland . . 52,660 50,288
till Britiska Indien . . . 153,137 34,707
till Peru . . . 13,843 28,929
till Österrike . . . 38,434 24,189
till Brasilien . . . 5,890 20,528
till Holland . . . 15,466 14,811
till Egypten . . . 2,333 14,784
till Australien . . . 8,691 14,110
till Spanien . . . 13,195 13,318
till Chili . . . 17,273 11,262
till Sverigei . . . 2,933 9,170
till Spanska öarne . . . 3,709 3,182
till Frankrike . . . 372 2,650
till flere mindre länder . . 65,665 85,184
––––––––––––––––
Summa 1,060,392 979,023.

Den bästa afnämaren är således Förenta staterna som till
följd af sitt falska skyddstullsystem råkat i allt större beroende
af England, ehuru härigenom afsågs en emancipering från
utlandet. Äfven utförseln af tackjern från England till
Nordamerikanska unionen är i ständigt stigande och uppgick år 1870
till 113,890 tons samt 1871 till 188,113 tons.

Patenter,


beviljade af kommersekollegium under år 1872.

Den 22 Maj.

Östlund., C., ingeniör, 6 år å kokapparater och brännare.
Beskrifningen angifver, att brännmaterialet är gasolja, att ingen
veke erfordras, samt att brännarne äro användbara för såväl
de här patenterade kokapparaterna som för tekniska behof,
såsom i laboratorier, vid lödningar, glasblåsningar etc.
Konstruktionen tyckes vara enkel, förbränningen fullständig, hettan
intensiv och apparaten föga skrymmande.

Recin, W:m, civilingeniör, 4 år å spänntång. Denna tång
är afsedd att spänna telegraftrådar eller andra föremål med
och består af tvenne kors-skänklar förenade med en tapp, i
hvilka medelst en enkel inrättning tråden fästes utan att, äfven
vid stark dragning, deraf skadas.

"La société metallurgique pour V exploitation des
procédés Ponsard":
I. 10 år å ett sätt att behandla malm i
allmänhet och företrädesvis jernmalm. De fördelar som åtfölja
detta medelst regenerator åstadkomna gaseldningssystem
uppgifvas vara följande: 1:o) Regeneratorns relativt ringa omfång;
2:o) Ett kontinuerligt arbete utan omställning och utan uppsigt;

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:23:03 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0195.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free