- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
176

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 3:e häftet. Juni 1872 - Patenter - Upplysningar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

3:o) Tillgodogörandet af allt bränsle, då intet deraf förgår, och
då gaserna användas omedelbart efter deras utgång ur
generatorn; 4:o) Den stora lätthet, hvarmed temperaturen kan ändras
i ugnen och hvarmed lågan efter behag göres oxiderande eller
reducerande; 5:o) Den ovanliga enkelhet hvarmed ugnen skötes,
eld uppgöres, arbetet fortgår och manövrerandet i allmänhet
verkställes; 6:o) Möjligheten af gasens och luftens uppgifvande
till högre temperatur i mån af behof; 7:o) Bibehållandet af
gamla ugnar; 8:o) Anläggningskostnadens ringa öfverstigande
öfver den vanliga.

II. 10 år å framstäldt sätt att behandla zinkmalm.
Detta nya behandlingssätt af flygtiga malmer, synnerligast
sådana som zinken, har till hufvudändamål att afskaffa rör vid
destillerandet af mineraler och istället reducera och destillera
dem på härden af en reverberugn, upphettad af en
kolsyreström af hög temperatur, eller en blandning af koloxid och
kolsyra, eller ock en kolbunden gas, tillräckligt upphettad för
att åstadkommn metallens destillation utan att frambringa
kalcinering. Uppfinningen består af en reverberugn med lutande
härdbotten, försedd med en generator och en ytkondensor för
att åstadkomma afkylningen och kondensationen af de metalliska
ångorna.

III. 10 år å generator för hög temperatur. Denna
generator afser att förvandla fast bränsle i kol och reducerande
gas, förmedelst en regenerator, uppvärmd af lågor från den
ugn, på hvilken generatorn fått inverka. Luften inkommer
genom den uppstigningskraft som den erhåller genom
uppvärmning, men den kan ock införas genom en ventilator eller
genom hvilken blåsmaskin som helst eller till och med genom en
ångledning. Detta senare medel är att föredraga, emedan den
upphettade ångan som genomgår bränslet upplöses i sina
beståndsdelar och frambringar en gas som är rik på kolämne,
på samma gång som den förminskar den mängd af qväfgas som
uppkommer genom gasblandningen. Äfven kan i regeneratorn
införas, medelst ett jernrör en fin vattenstråle, som i form af
ånga utgår i densamma, der ångan vid förbränningen
ansenligt utvidgas, hvilket framkallar ett starkt blåsande på elden.
De gaser som vid hög temperatur äro brännbara och som
apparaten frambringar kunna antingen brännas med den varmluft
som erhålles med en regenerator för att i ugnen åstadkomma
en hög värmegrad, eller och användas som förutgående
reduceringsagent vid behandlingen af mineraler i allmänhet.
Ombud: Patent- och Agentur-Byrån, Stockholm.

v. Steyern, B., ingeniör, 8 år å framstäldt sätt att
upphetta gas och luft för användande vid smältning af malmer och
andra ämnen i schaktugn, äfvensom å likaledes framställd
förbättring af gasschaktugnar. Uppfinningen kan ej utan ritning
beskrifvas.

Den 25 Maj.

Morsing, Gust., kapten vid kongl, väg- och
vattenbyggnadskåren, 5 år å framstäldt sätt att bereda trä till
tändstickor. Stickorna kokas under några minuter i en lösning af
borsyra, hvarefter de torkas. Följden häraf uppgifves vara att
stickorna vid eldens utblåsande ögonblickligen slockna och
kallna samt upphöra att glöda.

Göransson, E. Fr., ingeniör, 10 år å ett sätt att
tillverka hjul. Hjulen äro användbara för såväl åkdon som
maskiner. De äro af jern, nafvet gjutet och ringen en ihopvälld
hjulskoning. Ekrarne äro af stål och spänna medelst muttrars
tilldragande nafvet och ringen vid hvarandra. Hjulen blifva
smäckra, lätta och starka.

Kendall & Gent, 10 år å apparat för tillverkning af
lysgas. Ändamålet med denna uppfinning är att i allmänt bruk
införa en.enkel och fullständig apparat för beredning af lysgas
ur mineral- eller andra oljor, och hvilken apparat med särdeles
stor fördel säges lämpa sig till beredning af gas för
upplysning af fabriker, boningshus, verkstäder, fartyg, fyrbåkar,
jern-vägsstationer, landtgårdar eller andra ställen, hvarest erfordras
ett rent och klart ljus till billigt pris både hvad anläggning
af apparater och lysämnets tillverkningskostnad angår, och der
man vill undvika all fara för gasexplosioner i apparaten.
Apparaten är beskrifven i Majhäftet, sid. 141, af Teknisk
Tidskrift. Ombud: ingeniör Emil Widberg, Stockholm.

Den 5 Juni.

English & Hanssen, 7 år å en s. k. mjölkafkylningsapparat.
Meningen med apparaten är att låta den nysilade varma
mjölken så hastigt som möjligt och med tillhjelp af minsta
möjliga qvantitet kallt vatten afsvalna från en temperatur af cirka
30° à 40° till 6° à 10° och derefter bibehålla den vid denna
låga temperatur så länge som önskas (24–72 timmar), medan
gräddans afsättning försiggår, eller under det mjölken
transporteras. Konstruktionen tyckes vara praktisk. Ombud: e. o.
kanslisten G. Arvidson.

Den 12 Juni.

Olzon, A., 7 år å kornskalningsmaskin. Maskinen
består af en s. k. slagcylinder inuti beklädd med jernplåt,
hvari är anbragt en mängd runda hål för utsläppande af dam
och frö m. m. Inuti cylindern rotera omkring en axel 6 st.
slagträn. Å dessa slagträn äro fastade 64 trekantiga stålfilar
af egen form, hvilka hafva till ändamål att fullständigt skala
säden under rotationen.

Mårtenson, C. E., 4 år å förbättringar i den af honom
den 15 Februari d. å. patenterade metoden att verkställa
jordborrningar (Ill. Teknisk Tidning, 1872, N:o 8). Idéen till
denna apparat tyckes vara god, men de till kommerskollegium
inlemnade ritningarne och beskrifningen äro så ofullständiga,
att man svårligen kan bilda sig någon bestämd föreställning
om uppfinningen. Ombud: kongl, sekreteraren A, Wadström.

Den 15 Juni.

Sandberg, Axel, 10 år å ett sätt att tillverka tändstickor.
Stickorna, som kunna vara af hvad träslag som helst,
macereras, digereras eller kokas, tills de blifvit impregnerade med en
lösning af Sulphus Magnesicus, torkas och försättas derefter
med brukliga tändsatser, antingen fosfor eller sockerbetssats.
Efter förbrukningen kallna och svartna de genast, hvarigenom
eldfara förekornmes.

Warden, William Gray, 10 år å framstälda
förbättringar i konstruktionen af fartyg för transporterande af petroleum
och andra eldfarliga ämnen. Hufvudändmålet med uppfinningen
är att kunna inrymma petroleum inom lastrum, så beskaffade
att all utströmning af petroleumgas är förekommen. Vidare
åsyftas att utan luckornas borttagande kunna genom artificiel
ventilation med lätthet bortföra den brännbara gasen ur
lastrum, innehållande petroleumladdningen. Lastrummen äro så
inrättade, att de på alla sidor äro beklädda med dubbla
lufttäta jernskott, mellan hvilka från maskinen inledes vattenånga,
dels för att utröna deras täthet och dels för att neutralisera
den möjligen utslupna petroleumgasens explosiva egenskap.
Ombud: auditör Georg Scheutz.

Upplysningar.


Under denna afdelning lemnas allmänheten tillfälle att
medelst framställande af frågor, som falla inom det tekniska
området, och dylika frågors besvarande ömsesidigt gagna och
utbilda sig. Redaktionen förbehåller sig dock rättighet att granska
alla insända förfrågningar, innan de i tidningen intagas.

Frågor:

Är någon fullt pålitlig, praktisk och ekonomisk metod for
återvinnande af soda
vid den kemiska trämassetillverkningen känd?
                        Prenumerant.

Hvar fås god asfalt för golfläggning i stall och ladugårdar m.
m., äfvensom någon handledning i att sjelf verkställa dylikt arbete?
                        Landtbrukare.

OBS.! Från och med nästa häfte kommer att införas
en månatlig prisförteckning från den
utländska jernmarknaden.<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0196.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free