- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
180

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 4:e häftet. Juli 1872 - Arbetarekoloni vid Görz

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

egare af den hyrda lokalen; men bör det äfven för anläggarne
blifva till fördel, om också ej genom hög ränta på
anläggningskapitalet, så genom deras fabrikers uppblomstring på grund af
de der sysselsatta sedliga, duktiga och flitiga arbetarnes
beständiga verksamhet och fyndighet.

II.

Vid foten af en på den sydliga sluttningen af de juliska
Alperna och mot kustslätten vid viken mellan Triest och Venedig
sig sänkande grupp af kullar ligger i en behaglig och vacker
trakt den lifliga och välmående staden Görz (Gorizia), vattnad
af floden Isonzo, hvilken uppqvällande på de karniska Alperna
med ett raskt och stridt lopp genomskär klippdalen i sydlig
riktning och sedan framvältar sina blåa böljor öfver nämnde slätt.
Staden Görz har en idog befolkning af omkring 11,000 själar.
Nästan öfverallt, till och med på den södra sidan, omgifna
och skyddade af en mångdubbel bergsvägg, njuta staden och
trakten af ett mycket mildt klimat, så att äfven under vintern
temperaturen sällan går under noll och oftast både snö och is
helt och hållet uteblifva. Å andra sidan åter väckes redan i
Februari våren till nytt lif, lika mild, doftande och
praktfull som i någon annan del af öfre Italien. Kullarne äro
betäckta med skog, vinrankor, mullbärs- och fruktträd; vin- och
silkesodlingen trifves väl, och slätten, vattnad af Isonzo,
Wipperibach och flera mindre bäckar, när rikliga hjordar och bär
frukter af hvarje art som blott kunna trifvas under detta
lyckliga klimat.

Industrien i staden och omgifningen är icke mindre liflig,
hvarför de isynnerhet hafva att tacka familjen Ritter von
Záhoug’s
affärsskicklighet och energi äfvensom kapital styrka.
Hufvudmännen i detta hus äro nu de tre bröderna Hector,
Heinrich och Wilhelm Ritter von Záhoug. Bland traktens större
industriela verk är tillräckligt att här anföra de Ritter’ska
sockerraffinaderierna, den Seiller’ska ljus-, tvål- och
vinstensfabriken, det Gogol’ska linneväfveriet, den Bader’ska vaxfabriken etc.,
alla i Görz, samt herrar Wilhelm Ritter von Záhoug & C:o’s
silke- och bomullsspinneri samt väfveri i det till staden hörande
fabriksqvarteret Strazig på venstra stranden af Isonzo, de äfven
derstädes belägna många Ritter’ska qvarnarne samt det likaså
rationelt sorn stortadt i Podgora, på högra Isouzo-stranden
anlagda pappersbruket. En mängd arbetare och arbeterskor från
trakten omkring hafva här ett lönande arbete, och de rika samt
riktade fabriksegarne befordra och understödja med godt
förstånd, varmt hjerta och liberal hand alla kommunalintressen
och välgörenhetsanstalter.

III.

Nu hafva herrar fabriksidkare börjat att der på egen
bekostnad anlägga en arbetarekoloni i arbetareqvarteret Strazig
till fromma för den vid deras fabriker sysselsatta personalen.
Enligt de af dem välvilligt lemnade upplysningarne och planerna
(pl. 9) är

A. den redan under utförande varande generalplanen for
byggnaderna
följande:

1. Först och främst skola uppbyggas 39 dubbelvåningshus,
nämligen 25 af andra klassen med fyra bostäder och 14 af
första klassen med två bostäder. Hvarje sådan har sin
särskilda ingång och lilla trädgård och är alldeles skild från de
öfriga lägenheterna.

2. Andra klassens hus (figg. 1–3) hafva 51 fots (15,1
m.) längd samt 25,5 fots (7,6 m.) bredd och höjd. I
bottenvåningen finnas tvenne lägenheter med förstuga, kök och tvenne
från samma kakelugn uppvärmda rum. I våningen en trappa
upp finnas äfven tvenne likadana lägenheter, hvilka hvar och en
har sin särskilda ingång i nedre våningen jemte förstuga och
trappa.

3. Första klassens hus (figg. 4–6) hafva 48 fots (14,3
m.) längd, 22,4 fots (6,7 m.) bredd och 24,5 fots (7,3 m.)
höjd till takåsen. Hvar och en af de två deri befintliga
lägenheterna har kök jemte källare, förstuga med trappa samt trenne
af särskilda kakelugnar uppvärmda rum, dels i bottenvåningen,
dels i våningen en trappa upp.

4. Kostnaderna för uppförandet af ett dubbelhus, vare sig
af första eller andra klassen, äro beräknade till omkring 4,500
rdr, och den genom hyror inflytande årliga räntan till 5,6 proc.
eller 252 rdr.

5. Småningom skola äfven i mån af behof följande
gemensamma byggnader uppföras på fabriksegarnes bekostnad:

a. Ett skolhus med barnasyl, läsekabinett och 3
boställslägenheter för lärarepersonalen. Detta hus omgifves af en
skolträdgård och lekplats.

b. Ett bad- och tvätthus, hvarest äfven kommer att
anordnas ett större kök jemte matsal för alla arbetare som vilja
spisa der. I denna byggnad kunna arbetare för ett lågt pris
erhålla varma bad, fotbad, ångbad och dusch. Den gemensamma
tvättstugan med torkrum lemnar tillfälle att för en ringa afgift
kunna när som helst verkställa tvätt. I det s. k. "folkköket"
beredes åt fabriksarbetarne en sund och billig föda. Matsalen
med sin ugn för uppvärmning af den mat arbetarne fört med
sig synes tillfreddsställa ett verkligt behof.

c. Ett med hospital försedt invalidhus dels för att tjena
gamla orkes- och medellösa arbetare till asyl på deras äldre
dagar, dels för att skaffa plötsligt insjuknade eller sjuka
arbetare hastig vård och hjelp.

d. Ett vakt- och spruthus.

e. En konsumtionsförenings-byggnad för vinnande af de
stora materiela fördelar dylika föreningar kunna medföra för
enskilda, deri ingående arbetare.

f. Ett boningshus för främmande arbeterskor, hvarest
dessa skola genom sunda sofplatser, god och billig föda samt
sträng uppsigt väl tillgodoses samt skyddas för moralisk
undergång.

Ifrågavarande program angifver derjemte

B. såsom grundval för företaget följande ändamål och
moment:


1. Underhållandet och befordrandet af fabriksarbetarnes
både kroppsliga och andliga helsa samt ett ordnadt fredligt
familjelif.
I detta afseende äro följande omständigheter att
iakttaga:

a. De särskilda lägenheternas fullkomliga isolering
(i motsats mot de s. k. arbetarekasernerna) för den husliga friden så
inom som utom familjen, för uppfostran och sedligt lif samt
slutligen för att hindra det vidare utbredandet af möjligen
inträffande epidemier.

b. Ur ren sanitär synpunkt det riktiga valet af
byggnadsplats för kolonien, husens uppförande mot solsidan, samt
så att de erhålla frisk luft och blifva rymliga, med särskildt
afseende fästadt vid afträdena (inrättade efter Fassel’ska
systemet), vid god tillgång på friskt vatten, vid anordnandet af
trädgårdar, skuggiga platser och vägar m. m.

2. Beqvämlighet och trefnad för koloniens innevånare;
uppväckande af kärlek till lifvet i hemmet, till odling af
trädgårdsalster och blommor. På grund häraf finnas för hvarje
lägenhet särskild ingång, kök med besparingsspis och
tillräckligt varma rum. Våningarne af första klassen hafva dessutom
en hvälfd källare och äro afträdena vid ingången i huset icke
synliga. Dertill kommer den till hvarje lägenhet hörande lilla
trädgården och de allmänna alléerna och
trädgårdsanläggningarne äfvensom tillträde till de under A, 5 omnämnda, tilltänkta
kommunala byggnaderna.

3. Bostädernas billighet äfvensom tillfälle för
fabriksarbetarne att efter hand komma i besittning af egendomen.

Hyran för hvar och en af de båda våningarne i första klassens
hus uppgår till 10,50 rdr i månaden eller 126 rdr pr år, samt
för hvarje af de fyra våningarna i andra klassens hus blott
hälften. Vilkoren för bostädernas inköp äro i hufvudsak
följande:

a. Inköpspriset för ett halft hus, d. v. s. en lägenhet i
första klassens och tvenne i andra klassens hus kostar omkring
2,250 rdr, hvaraf vid kontraktets afslutande betalas 225 rdr
och derpå månatligen 15 rdr, tills hela köpeskillingen blifvit
afbetald. Dessutom betalar köparen kontrakts-omkostnaderna,
äfvensom efter öfverlemnandet grundskatt och
brandförsäkrings-premier.

b. Det notariela köpekontraktet afslutas, först då en
tredjedel af köpeskillingen blifvit afbetald och köparen ännu

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0202.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free