- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
198

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 4:e häftet. Juli 1872 - Litteratur - Smärre notiser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

En inblick i den vetenskap, den politiska ekonomien, som
i sammanhang härmed på ett populärt sätt blifvit framstäld, är
för öfrigt naturligen af lika stor betydelse för arbetsgifvaren
sjelf med afseende på hans skyldigheter både såsom medborgare
och arbetsgifvare; ja denna vetenskap är, såsom man snart
finner, af största vigt för hvarje menniska som vill lyssna till dess
välvilliga anvisningar, hvilken ställning hon än innehar i
samhället. "Den politiska ekonomien", säger författaren i slutorden,
"lofvar icke menniskorna guld och gröna skogar, utan att de
göra något sjelfva, och hon säger rent ut ifrån, att alla försök
till en våldsam rubbning af samhällets ordning endast skapa ett
långt större elände än det, ur hvilket man vill befria sig. Hon
säger också mycket mera godt, som det vore frestande att
berätta något om, ifall tid och omständigheter medgåfve. Hon
säger slutligen, ehuru med andra ord, alldeles detsamma som
bibeln lärer oss, att "de saktmodige skola besitta jorden", att
de fromme, flitige och hederlige skall väl gå, och att ingen, som
har en redlig vilja och som lärt någorlunda bruka sina
personliga förmögenheter, behöfver misströsta om sin utkomst. Blott
den, som ingenting har, ingenting vet och ingenting vill är
absolut hjelplös."

Så lockande det än vore att gifva våra läsare ett
fullständigt referat af detta förtjenstfulla arbetes innehåll, medgifver
utrymmet ej detta; och är det i öfrigt obehöfligt, alldenstund
boken till följd af sitt billiga pris (50 öre exemplar och 40
öre i parti) är så lätt tillgänglig för hvar och en. På grund
af hvad ofvan blifvit nämndt anse vi såsom vår pligt att
rekommendera här ifrågavarande lilla häfte hos alla, både arbetare
och arbetsgifvare; och skola dessa senare genom dess spridande
bland sina underhafvande säkerligen göra sig sjelfva på samma
gång som samhället en stor tjenst.

Om stenkol, deras uppkomst, utbredning och
betydelse,
af doktor P. T. Cleve. Detta arbete är första numret
af en följd af populära skildringar, kallade "Ur vår tids forskning",
utgifna af professor Axel Key och doktor Gust. Retzius.
Ändamålet med dessa skildringar är att, så långt förhållandena
det medgifva, bidraga till fyllandet af det allt mera tilltagande
behofvet af att inom så vidsträckta kretsar som rnöligt göra de
hufvudsakligaste resultaten af den nyare, företrädesvis den
naturvetenskapliga forskningen kända genom på ett klart och
åskådligt sätt affattade smärre uppsatser. I denna följd komma att
intagas dels öfversättningar af utländska forskares arbeten, dels
äfven svenska original-afhandlingar; och hafva flera bland vårt
lands vetenskapsmän lofvat att med sina krafter medverka till
framgången af detta berömvärda företag.

Vår tids riktning är bland annat karakteriserad af att så
mycket som möjligt låta den vetenskapliga forskningens
välsignelsebringande resultat komma hela verlden till godo, ej att
såsom fordom med en slags oförliknelig "jalousie de métier"
stänga in dem inom de trånga gränserna af ett kloster eller
laboratorium. Hvad vetenskapen utforskat och hvad den ännu
bringar i dagen, anses numera med rätta såsom allmän egendom.
Men icke nog dermed, för att denna egendom äfven af alla
skall kunna brukas, för att alla skola kunna njuta de frukter
den bär, är nödvändigt att icke kringgärda den med den
abstrakta vetenskapliga terminologiens, för mången
oöfverstigliga skrankor, utan måste dessa först nedrifvas eller åtminstone
göras genomträngliga; med andra ord vetenskapsmannen måste
göra frukterna af sitt arbete tillgängliga för den stora
allmänheten, derigenom att han meddelar sina rön på ett språk, som
af alla kan fattas. Detta är anledningen till vår tids
menniskovänliga sträfvan att, så mycket sig göra låter, popularisera och
derigenom göra allmännyttiga de af vetenskapen hittills gjorda
upptäckter samt dessas tillämpning på det alldagliga lifvets
vexlande förhållanden. En yttring af denna sträfvan är också de
ofvan omnämnda skildringarne "ur vår tids forskning", hvarföre
vi helsa dem såsom en fullkomligt tidsenlig och behöflig tillväxt
till vår i detta hänseende ej särdeles rikhaltiga litteratur.

Det första numret af dessa skildringar afhandlar, såsom
redan är nämndt, stenkolens uppkomst, utbredning och
betydelse,
hvilket ämne, utom sitt vetenskapliga intresse, äfven har
det för den närvarande tiden speciela, att den allmänna
uppmärksamheten på sista tiden blifvit fästad vid våra egna
naturliga tillgångar på detta i flera afseenden vigtiga material.
Författaren gifver oss här på ett behagligt och för alla lättfattligt
språk en intressant skildring öfver de storartade naturfenomen,
som ligga till grund för stenkolens bildande. Han beskrifver
först förbrännings- och förmultningsfenomenen, talar om tiden
för stenkolens uppkomst, försteningarne, de olika geologiska
perioderna, stenkolslagrens samt mellanliggande bäddars uppkomst
och förekomstsätt och härmed sammanhängande egendomliga
rörelser i jordskorpan. Vidare gör han en jemförelse mellan
stenkolsflötser och torfmossar, lemnar en allmän inblick i
stenkolstidens vegetation, djurlif, geografi och klimat, redogör för
stenkolslagrens utbredning och mäktighet i olika länder, särskildt
hos oss, samt afslutar det förtjenstfulla arbetet med en
fängslande exposé öfver stenkolens betydelse, äfvensom kalkyler öfver
huru länge stenkolen skola räcka till, och hvad vi sedan skola,
få i dessas ställe för alstring af värme och ljus. Arbetet är
illustreradt med flera väl utförda träsnitt och är i öfrigt i
typografiskt hänseende någonting verkligen utmärkt.                 W. H.

Smärre notiser.


Fraktnedsättning ar för utställningsgods till
verldsexpositionen i Wien 1873 äro af tyska jernbanor så till vida
beviljade, att för direkt transport mellan Hamburg–Wien,
Lübeck–Wien och Berlin–Wien beviljas en rabatt af 50 proc.
såväl via Bodenbach som via Oderberg.

Ullproduktionen under dr 1871 uppskattas inalles till
1,196,370,000 skålp. (508,787,000 K.gr.), hvaraf
från Nordamerikas Förenta Stater . . . 188,788,000 skålp.
,, England . . . 170,623,000 ,,
,, Australien . . . 162,657,000 ,,
,, La Plata . . . 147,265,000 ,,
,, Frankrike . . . 97,175,000 ,,
,, Ryssland . . . 96,805,000 ,,
,, Spanien . . . 79,390,000 ,,
,, Tyskland . . . 55,549,000 ,,
,, Kaplandet . . . 40,531,000 ,,
,, Österrike–Ungern . . . 33,081,000 ,,
,, Nya Zeeland . . . 30,798,000 ,,
,, Italien . . . 26,494,000 ,,
,, Ostindien . . . 20,049,000 ,,
,, Grekland . . . 8,125,000 ,,
,, Danmark . . . 7,502,000 ,,
,, Norge . . . 6,810,000 ,,
,, Van Diemensland . . . 6,545,000 ,,
,, Holland . . . 6,538,000 ,,
,, Sverige . . . 6,487,000 ,,
,, Belgien . . . 3,733,000 ,,
,, Schweiz . . . 1,425,000 ,,

Petroleumproduktionen i Nordamerikas Förenta Stater uppgick
år 1859 till . . . . . . . . 82,000 fat,
,, 1860 ,, . . . . . . . . 500,000 ,,
,, 1861 ,, . . . . . . . . 2,113,600 ,,
,, 1862 ,, . . . . . . . . 3,056,606 ,,
,, 1863 ,, . . . . . . . . 2,611,359 ,,
,, 1864 ,, . . . . . . . . 2,116,182 ,,
,, 1865 ,, . . . . . . . . 3,497,712 ,,
,, 1866 ,, . . . . . . . . 3,597,527 ,,
,, 1867 ,, . . . . . . . . 3,347,306 ,,
,, 1868 ,, . . . . . . . . 3,715,741 ,,
,, 1869 ,, . . . . . . . . 4,717,000 ,,
,, 1870 ,, . . . . . . . . 6,500,000 ,,
,, 1871 ,, . . . . . . . . 6,600,000 ,,

Utom i Amerika fås, såsom bekant, petroleum äfven i Österrike,
Ryssland och Turkiet.

In- och utförseln af petroleum har på senaste åren varit
följande i nedanstående länder:


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0222.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free