- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
200

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 4:e häftet. Juli 1872 - Patenter - Upplysningar - Metallpris i England den 19 Juli 1872

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

gas. Uppfinningen består egentligen i ett nytt eldningssätt med
gas, medelst en regenerator, och dettas användande för alla slag
af metallurgiska och andra ugnar, särskildt för dem som
brukas till stål- och jernberedningen. Fördelarne som åtfölja detta
medelst regenerator åstadkomma gaseldningssystem uppgifvas
vara: 1:o regeneratorns relativt ringa omfång; 2:o ett
kontinuerligt arbete utan omställning och utan uppsigt; 3:o)
tillgodogörandet af allt bränslet, då intet deraf förgår, och då gaserna
användas omedelbarligen efter deras utgång ur generatorn; 4:o)
den stora lätthet, hvarmed temperaturen förändras i ugnen och
hvarmed lågan efter behag oxideras eller reduceras; 5:o) den
ovanliga enkelhet, hvarmed ugnen skötes, eld uppgöres, arbetet
fortgår och manövererandet i allmänhet verkställes; 6:0)
möjligheten af gasens och luftens uppdrifvande till högre
temperatur i mån af behof; 7:o) bibehållandet af de gamla ugnarne;
8:o) anläggningskostnadens ringa öfverstigando öfver den vanliga.
Ombud: Patent- och Agenturbyrån, Stockholm.

Davey, Henry Matthews och Paxman, Noah, 8 år å
förbättringar i konstruktionen af ångpannor. Förbättringarne
afse åtskilliga anordningar å vertikala ångpannor, såsom
vattentuber, dessas fästande vid väggarne, deflektorer i öfre ändan
af tuberna m. m., hvilka ej kunna utan ritning närmare
beskrifvas. Ombud: intendenten C. Juhlin-Dannfelt, Stockholm.

Falkmann, Jacob, medicine doktor, och Kölgen,
Ferdinand,
6 år å ett sätt att använda lysgas för bortskaffande af snö
och is från gator och gårdar. Enligt detta system skulle den
största stad på 8 timmar kunna befrias från is och snö,
kostnaderna vara jemförelsevis ringa (?) och arbetet för trafiken icke
hinderligt. Ombud: Patent- och Agenturbyrån, Stockholm.

Den 10 Juli.

Fox, Charles James, 10 år å förbättringar af borstar,
äfvensom å för tillverkningen deraf begagnade maskiner. De
gjorda förbättringarne afse tillverkningen af alla slags borstar, som
framställas genom borsts eller fibrers insättande i stockar af trä
eller andra ämnen, och bestå hufvudsakligen deri, att hvarje
knippe af borsten medelst en särskild trådögla fästes i ett hål,
borradt genom en del af trästocken. Trådöglornas ändar äro
så böjda, att då öglan inslås i hålet dessa spridas i kors öfver
hvarandra och sålunda erhålla säkert fäste. På detta sätt
fasthålles hvarje borstknippe oberoende af de andra samt utan
användning af lim eller annat fästämne. Derjemte afse
förbättringarne den särskilda konstruktionen af maskineriet och
instrumenten för stockarnes borrning samt borstens eller fibrernas
infästning. Ombud; handlanden J. E. Girou, Stockholm.

Tanner, Benjamin, 9 år å förbättringar i tillverkningen
af kalksuperfosfat. Dessa förbättringars syfte är att kunna
efter behag kontrollera kalksuperfosfatets löslighet. Man vet,
att efter de vanliga förfaringssätten det trefaldt mättade
kalkfosfatet, som är ett olösligt ämne, kan förvandlas till löslig
fosforsyrad kalk. Det sålunda framstälda lösliga fosfatet är till
följd af sin stora löslighet af föga fördelaktig användning för
vissa slags jordmån och klimat. Uppfinnaren söker derföre här
att erhålla kalksuperfosfater af några mellanliggande
egenskaper, hvilka, ehuru tillräckligt lösliga, ej så lätt elimineras genom
dissolution i den jord hvarå de användas. Då det uti vissa
fall är förmånligt att modifiera tillståndet af det föga lösliga
superfosfatet och låta löslighetsgraden ökas efter jordmånens och
klimatets vexlande fordringar, har patenttagaren äfven sökt
åstadkomma detta. Ombud: kanslisten J. Meyer, Stockholm.

Hübinette, A. F., fabriksidkare, 8 år å konstruktion af
spritbränningsapparater. Denna kontinuerliga bränvinsbränningsapparat
är beskrifven och framstäld i Majhäftet af denna
tidskrift, sid. 145 och pl. 5.

Nilsson, Adolf, bergsingenjör, 8 år å regenerativa
gasvällugnar. Patentet afser; 1:o sättet att anbringa det för
regenerering samt inklädning af ugnen afsedda teglet i hvalfform och
detsammas uppbrännande af ugnens väggmurar, hvilka äro
omgifna af en plåt- eller tackjernsbeklädnad af behörig styrka;
2:o gas- och vattenventilernas placering och konstruktion,
samt sättet att få dem rörliga på en axel. Fördelarne
uppgifvas vara: att ugnen kan läggas helt och hållet öfver
verkstadens golf, hvarigenom man blir oberoende af svår grund,
vattenytans läge i förhållande till golfvet etc.; att den mest
oxiderande gaslågan kommer att stryka närmast ugnshvalfvet, och
att således en fullständig förbränning af gasen åstadkommes
utan att jernet lider men; att hvalf ej behöfves mera än öfver
sjelfva vällrummet; att regeneratorernas öfre ändar täckas med
tackjernshällar, och botten under dem göres af qvartz i likhet
med vällugnens botten; att genom ventilernas placering å
särskildt sätt och deras förläggande öfver hvarandra en jemnare
fördelning af gas och luft erhålles; samt att slaggning och
kåksning i regeneratorerna undvikes.

Den 18 Juli.

Gahn, R. och Nilsson, Adolf, 9 år å kondensator för
brännbara gasers rening medelst användande af atmosferisk luft.
Fördelar: l:o användning af atmosferisk luft såsom
kondensationsmedel, då luften större delen af året är kallare än vattnet;
och tages den under den varma årstiden från t. ex. en
vattenhjulgraf vid en smedja eller genom en underjordisk trumma, så
blir temperaturskillnaden obetydlig och kan mångfaldigt ersättas
genom den större omsättningshastighet man kan gifva luften
emot vattnet; 2:o alla vattenledningar äro obehöfliga, hvilket
isynnerhet vid köld och äfven vid obeqväma lokaler är en stor
fördel; 3:o de utur gaserna kondenserade ämnena erhållas i
outspädd form och kunna sålunda lätt vidare afdunstas och
tillgodogöras och är till följd deraf äfven lätt att undvika
utsläppning af dessa förorenande ämnen i vattendragen; 4:o de flytande
och fasta delarnes åtskiljande i kondensatorn. Ombud:
bruksidkaren Gr. F. Berndes, Stockholm.

Upplysningar.


Under denna afdelning lemnas allmänheten tillfälle att
medelst framställande af frågor, som falla inom det tekniska
området, och dylika frågors besvarande ömsesidigt gagna och
utbilda sig. Redaktionen förbehåller sig dock rättighet att granska
alla insända förfrågningar, innan de i tidningen intagas.

Svar:
Landtbrukare (h. 3). Asfalt lämplig; för golfläggning i stall
och ladugårdar m, m. erhålles hos fabrikör J, Ohlsson, 74
Mästersamuelsgatan, Stockholm; och hoppas vi med det snaraste blifva
i tillfälle att i vår tidskrift införa en beskrifning på sättet att sjelf
verkställa dylika arbeten jemte dithörande apparater.

Metallpris i England den 19 Juli 1872.

£ sh. d. £ sh. d.
Jern: Skottskt tackjern, per ton . . . 5: 17: 6
Wales stångjern, i London . . . 11: 15: 0 12: 5: 0
Wales stångjern, i Wales . . . 11: 0: 0 11: 10: 0
Staffordshire stångjern . . . 13: 0: 0 15: 10: 0
Räls, i Wales . . . 10: 10: 0 11: 0: 0
Plåt, i London . . . 19: 0: 0 20: 0: 0
Bandjern, bästa sort . . . 16: 0: 0 17: 0: 0
Spikjern . . . 14: 10: 0
Svenskt stångjern . . . 15: 10: 0 16: 0: 0
Stål: Svenskt, per låda . . . 17: 10: 0 18: 0: 0
Koppar: Engelsk, tackor, per ton . . . 109: 0: 0 116: 0: 0
Engelsk, utvald . . . 110: 0: 0 118: 0: 0
Engelsk, plåt . . . 114: 0: 0 121: 0: 0
Engelsk, bottnar . . . 116: 0: 0 123: 0: 0
Australisk . . . 106: 0: 0 112: 0: 0
Spansk, tackor . . . 100: 0: 0
Chili, stänger . . . 103: 0: 0 104: 0: 0
Chili, raffinerad, tackor . . . 105: 0: 0 112: 0: 0
Gul metall pr lb . . . 0: 0: 9 3/4 0: 0: 10 1/4
Bly, utländskt i tackor, per ton . . . 19: 5: 0 19: 10: 0
Engelsk W B . . . 21: 10: 0
Engelsk andra slag . . . 19: 15: 0 - 20: 0: 0
Plåt, valsad . . . 21: 0: 0
Hagel, patent . . . 23: 0: 0
Zink: Schlesisk, per ton . . . 22: 15: 0 23: 0: 0
Engelsk, V & S . . . 23: 2: 6 23: 4: 0
Engelsk, plåt . . . 29: 0: 0 30: 0: 0
Tenn: Banca, per ton . . . 160: 0: 0 161: 0: 0
Straits (god vara) . . . 155: 0: 0 156: 0: 0
Engelsk, tackor . . . 159: 0: 0
Engelsk, stänger . . . 159: 0: 0 160: 0: 0
Engelsk, rafinerad . . . 161: 0: 0 162: 0: 0


<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0224.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free