- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
201

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 5:e häftet. Augusti 1872 - Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Andra årgången.

5:e häftet.         Augusti månad.         1872.


Tidskriften utkommer med ett häfte i månaden.
Pris: för helt år 10 rdr, 3/4 år 7,50 rdr och
halft år 5 rdr.
Lösa häften 1 rdr.

Redaktör och ansvarig utgifvare:
Civilingeniör W. Hoffstedt.
Byrå: Jakobs Kyrkogata 3, 2 tr. upp.

Annonser emottagas å 10 öre pr petitrad.
Tidskriftens expedition:
Norra Smedjegatan 28.
–––––

Den nordiska industri- och konstutställningen
i Köpenhamn 1872.


V.

Den metallurgiska afdelningen.

(Korrespondens till Teknisk Tidskrift.)

På metallurgiens område intager Sverige vid denna
utställning helt naturligt det första rummet. Dess metallurgiska
produkter hafva också erhållit en hedersplats, i det en stor
del af desamma på den vackra, med glas öfvertäckta inre
gården, som just utgör det icke allenast största utan i allo bästa
rummet inom hela expositionen, blifvit uppstälda invid
hufvudbygnadens vestra kortvägg, nästan i den svenska afdelningens
midt. Omedelbart till nämnde vägg sluter sig i det Sydvestra
hörnet Westanfors-Fagerstas utställning och nära väggens andra
ände Finspongs och Ankarsrums, under det midtelpartiet intages
af en för flera såväl jern- som kopparverk gemensam utställning.

Den sistnämnda ser något fattig ut i jemförelse med sina
begge utmärkta sidokamrater, som deremot onekligen utgöra ett
par af expositionens allra yppersla glanspunkter. Orsaken till
den förras torftighet består till en del deri, att allt för få prof
blifvit skickade för att visa somliga jernsorters oartfrihet och
godhet, hvilket bland annat medfört den olägenheten, att
anordnarne af det hela varit tvungna att för ifyllande af annars
uppkommande luckor på flera olika delar af denna gemensamma
utställning utplottra några af de prof på hållbarhet, seghet och
oartfrihet, som af mera frikostiga utställare blifvit hitskickade.
Värst är dock, att ställningen, som utgöres af i hästskoform
anordnade trappbord, måst beräknas efter de gjorda
anmälninningarne, under det åtskilliga jernverk dock aldrig nedskickat
de af dem anmälda artiklarne. Detta oaktadt kan dock en
noggrann iakttagare genom de på denna ställning framlagda
profven erhålla en ungefärlig föreställning om beskaffenheten
hos produkterna af flertalet utaf de i ett eller annat hänseende
mera framstående bland de svenska jernmalmsfälten.
Ställningens nedersta trappsteg intages af rostade och orostade malmer,
hvilka sistnämnda till sin storlek i allmänhet äro så afpassade,
att de till ett visst tackjern hörande malmstyckena äro i samma
mån större, som de i betydligare myckenhet ingå i den för
dess framställande använda beskickningen. Tackjern med dertill
hörande masugnsslagg samt af detsamma framstälda smältstycken
eller bessemergöt ligga på det andra trappsteget, omedelbart
ofvanför de dertill hörande malmerna; och genom att såväl
malm- som kalkstyckena i de flesta fall äro till sin storlek
på nyss beskifna sätt proportionerade, kan man lätt få en
ungefärlig föreställning om beskaffenheten hos de till de olika
tackjernssorterna hörande beskickningarne. Ställningens
öfversta afsats intages af det färdiga smidesjernet eller stålet
samt deraf framstälda artiklar eller jernets godhet
åskådliggörande profstycken; men på dylika prof hafva emellertid som
sagdt flera af utställarne varit så njugga, att andra för
ställningens behöriga täckande fått lof att dela något med sig åt
sina grannar.

Den fullständigaste och rikaste bland de i denna
gemensamma grupp anordnade utställningarne är Wikmanshyttans,
hvilken icke allenast utgöres af de förut omnämnda artiklarne,
utan äfven lemnar en ganska fullständig bild af såväl sjelfva
framställningssättet som användningen utaf det vid nämnde verk
beredda uchatiistålet. Så finnas i glasburkar framlagda prof
på de till detsamma använda materialerna, nämligen
granuleradt tackjern, pulveriserad prima Bispbergsmalm och kolpulver.
Vidare har man ett afslaget, af dessa materialer framstäldt,
alldeles tätt stålgöt och deraf uträckta stålstänger i olika
dimensioner samt ändtligen olika stora ämnen för stansar, till hvilket
grannlaga behof detta stål visat sig särdeles passande. Vidare
finnas flera grufborrsläggor och bland dem tvenne, som under
4 års tid dagligen varit begagnade i Bispbergs grufvor utan att
derigenom blifva mera afnötta, än att de ännu länge skulle kunna
användas. När dertill lägges, att detta stål under mera än 10
års tid vid det svenska myntverket uteslutande begagnats till
myntstansar, för hvilket ändamål det visat sig engelskt stål
öfverlägset, så är det tydligt, att detsamma med en ovanlig
tänjbarhet måste förena en synnerlig hållfasthet. Att det för
öfrigt också väl lämpar sig för andra ändamål, framgår af en
mängd till samma utställning hörande artiklar, såsom
sabelklingor, floretter, saxar, rak- och penn-knifvar, korkskrufvar m.
m., hvilka i Eskilstuna blifvit af detta stål framstälda. En
särskild uppmärksamhet förtjena ändtligen de ämnen för gröfre
filar, som i sitt inre utgöras af mjukt jern och på det sätt
framstälts, att de uträckts af stål som gjutits omkring jernkärnor.

Uddeholms utställning intager äfvenledes ett framstående
rum inom denna gemensamma grupp, ty utom de vanliga
malm- och jernprofven samt en mycket vacker brottsamling af detta
verks verldsberömda lancashire-trådämnesjern visas här också
brotten af ett stort och ganska tätt göt utåt mycket mjukt
jern, tillverkadt enligt Martins metod. Vidare finnas några
af dylikt jern utvalsade vackra trådrullar och deraf slagna
knutar samt af martinstål beredda bergborrar och släggor.

Nedanför Uddeholm har Karmansbo utstält några för
svenska förhållanden stora smältstycken och deraf framstälda
grofva platt- och fyrkantjern.

Väl förtjenta af uppmärksamhet äro vidare de på denna
gemensamma ställning af såväl Kohlsva som Degerfors
exponerade fina tenjernen och trådrullarne, hvilka utmärka sig för
sina jemna samt gradfria ytor och lemna vackra vittnesbörd om
dessa begge snällvalsverks konstfärdighet. Dessutom har
Degerfors utstält en mängd stångjern och mindre jernräler samt ett
stycke af en sådan, som utan att brakna i ovärmdt tillstånd
låtit så sammanböja och hopslå sig, att dess undre fotytor ligga
tätt an emot hvarandra, hvilket tydligen visar, att detta jern
besitter en synnerlig seghet.

Här finnas också prof af Horndals högt värderade
stålämnesjern och de dertill använda malmerna samt Carlsdals
berömda bessemertackjern. Dessutom har sistnämnde verk
utstält bessemergöt och deraf framstälda bergborrar samt släggor.

Äfven Schisshyttan har på denna gemensamma ställning
exponerat sin manganrika jernmalm och det deraf beredda
utmärkta spegeljernet, hvars manganhalt är ungefär en half gång
större än Siegen-spegeljernets.

Det skulle emellertid blifva allt för vidlyftigt att
uppräkna alla dem, som här tillsammans utstäldt sina produkter,
och beskrifningen af denna grupp må derföre afslutas med att
omnämna, det ställningens begge yttre långsidor upptagas af

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0225.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free