- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
203

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 5:e häftet. Augusti 1872 - Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Midt för den först omnämnda gemensamma utställningen
har Lesjöfors exponerat vackra prof på sina tillverkningar.
Likasom den sist beskrifna visar också denna utställning på sin
nedersta afsats prof på de jernmalmer från Persberg och
Långban, af hvilka i första hand Långbanshyttans masugn och sedan
Lesjöfors bruk framställa sina produkter. Denna särdeles
smakfulla utställning är utmärkt för sin jern- och ståltråd samt
de deraf tillverkade förträffliga linorna och spiken; vidare för
sina af martinstål beredda fjädrar, buffertspiraler och
bergborrar m. m.

Vi komma nu till Dannemora gjutstålsbolag, som utstält
gjutstål och de till dess framställande använda materialerna.
Då dessa äro de förnämsta i verlden, kan man väl taga för
afgjordt, att också gjutstålet måste vara utmärkt; men
utställningen innehåller emellertid inga prof som lemna något tydligt
bevis derför, och det framlagda götet är ganska blåsigt.

Straxt intill har Laxå bruk en nätt utställning, som utom
de vanliga jernbruksartiklarne också visar prof på klippspik.

Om vi nu på en stund lemna det vackra gårdsrummet och
emellan Fagerstas och Åtvidabergs utställningar inträda i
hufvudbygradens alltför mörka bottenvåning, så träffa vi först på
herr Sundströms vackra spikutstäilning från Charlottenberg,
som utom räls- och skeppsspik samt de till spiktillverkningen
använda materialerna innehåller 2:ne på olika sätt framstälda
goda spiksorter, af hvilka den ena är kilformad och slät samt
kallas "maskinsmidd", under det den andra är refflad och kallas
"maskinvalsad".

Af klippspik har Kallinge en utställning, som utom ordinär
dylik äfven innehåller en sort, kallad "klinkspik", och
hvilken i motsatts mot vanlig klippspik utmärker sig för en sådan
seghet, att den i likhet med Charlottenbergs maskinsmidda och
maskinvalsade spik samt Lesjöfors trådspik utan att brakna kan
sammanvikas och alldeles hopslås men detta oaktadt besitter
en anmärkningsvärd styfhet. Dessutom har Kallinge exponerat
jernplåt oeh en mängd deraf framstälda ganska goda förtennade
kärl.

Ännu något solidare torde dock de af hr Gundberg,
Stockholm,
utstälda förtennade mejerikärlen af bessemerplåt vara.

Surahammar har utstält 2:ne par af sina berömda
jernvägshjul med dertill hörande axlar. Dessa hjul äro med
synnerlig omsorg tillverkade af de bästa materialer och hafva
derföre i uthållighet visat sig öfverträffa engelska hjul. De
exponerade hjulen äro af de begge slag, som användas på den
svenska statens jernvägar. Det ena paret har valsade jernekrar,
medan det andra endast har naf samt ring af jern och resten
af trä; men begge två äro försedda med ovälda
bessemerståltyres från Sandviken. Dessutom har Surahammar utstält prof
på sin utmärkta plåt för ångpannor och fartyg.

Äfven Nyby har exponerat plåt, dock af mindre grofhet,
samt sågblad.

Från Arboga mekaniska verkstad finnes en utställning af
jernvägshjul utaf tackjern, som i hjulets periferi eller sjelfva
hjulringen är härdadt. Till denna utställning hörande brott
utvisa tackjernets utmärkta beskaffenhet och lagom djupa
härdning, hvarföre vi icke kunna neka oss nöjet att tillönska dessa
hjul en väl förtjent uppmärksamhet.

Herrar J. & C. G. Bolinder hafva utstält flera vackra
prof på sin högt uppdrifna gjutkonst. Särskildt förtjenta af
uppmärksamhet äro deras med synnerlig omsorg utförda, för oss
svenskar väl bekanta spisar, en särdeles ändamålsenlig
strykugn och några kaloriferer af olika storlek.

Köpings axelfabrik har en nätt utställning af vagnsaxlar
med dertill hörande hjulbössor.

Manufaktur- och stålsmidet är på ett ganska värdigt sätt
representeradt genom Eskilstuna jernmanufaktur-aktiebolags
vackra utställning, hvilken gifver en god föreställning om det,
som Eskilstuna har att bjuda på såväl af finaste stålsmide som
enklaste manufaktur. Äfven de mest framstående bland
Eskilstunas många stålsmeder hafva lemnat bidrag till denna
utställning; men tvenne af dem, nämligen herrar Ståhlberg och Liberg,
hafva dessutom egna utställningar, den förra af sina utmärkta
bords- samt hushållsknifvar, och den senare utaf saxar af
olika slag.

Marieholm visar prof på sin tråd, metallväf och kedjor,
samt spik och stift.

Långö i Elfdalen har uti gårdsrummet en vacker utställning
af liar; och nära densamma är Huskvarnas smakfulla
i utställning af gevär, hvilka visserligen till största delen äro
förfärdigade med maskin men dock icke så uteslutande som de
i af det danska artilleriet framstälda, hvarföre ej heller samma
låsdelar af Husqvarna tillverkning sinsemellan äro fullt så
likartade som de danska.

Bland utställningar af koppar och messing förtjena att
omnämnas Skultunas och Gusums profkartor på sina väl bekanta
tillverkningar, den förra af plåtar, tuber, stänger, bultar och
tråd samt messingskärl, och den senare af knappnålar samt
i trådduk.

Från Norge äro visserligen rätt många malmer utstälda;
men de flesta af dessa tyckas blifva utskeppade såsom sådana,
ty det är endast några få utställare, som på expositionen visa,
att de sjelfva deraf framställa någon metall.

Det främsta rummet bland dessa intages af herrar J. Aall
& Sön, Næs
och Egelands jernverk. Dessa verk voro också
representerade vid expositionen i Stockholm år 1866, men en
jemförelse mellan deras utställningar nu och då visar bäst,
hvilka storartade framsteg de sedan dess gjort. De hade
nämligen då endast att framvisa stänger af gjutstål, hvilket
visserligen tycktes vara mycket godt, men man fick emellertid icke
se några deraf förfärdigade artiklar. Nu har deremot det vid
Egeland belägna förädlingsverket så utvecklats, att der icke
allenast tillverkas en mängd verktyg, såsom ypperliga yxor efter
amerikansk modell, släggor, hammare, filar, mejslar, knifvar och
skridskor, utan der förfärdigas också jernvagnsaxlar, gevärspipor
och fältkanoner af smidt gjutstål. Kanonerna äro på sin bakre
del bandade med breda smidesjernsringar; och för att visa
materialets godhet har den norska fälttygmästareexpeditionen bland
andra af Aall & Sön förfärdigade kanoner utstält en, som
uthärdat 1000 reglementerade skott och 129 sprängskott, innan
ståltuben längs efter remnade utan att ändock kunna
åstadkomma någon skada, ty den sammanhålles ännu af den allt
fortfarande hela bandningen.

Catrineholms jernverk har också en utställning, som från
svensk synpunkt dock icke kan kallas framstående, ty dess
stång- och finjern är åtminstone icke väl valsadt; och att jernet
är godt, är ej underligt, då det till detsammas framställande
använda tackjernet till större delen är från Persbergs bergslag
i Wermland. Detta jernbruks hufvudsakliga verksamhet är att
framställa kettingar och bultar, och fastän de förstnämnda
åtminstone till sitt yttre äro de svenska från Furudal underlägsna,
så har dock Catrineholm med tillhjelp af den förut omnämnda
herr Steenstrup, som vid Horten undersökt dess jern och
deröfver utfärdat ett äfven exponeradt intyg, lyckats utverka, att
assuransbolagen nedsatt afgifterna för de fartyg, som använda
Cathrineholms eller Furudals kettingar.

Vackert tackjernsgjutgods är utstält af Wingaards
gjuterier i Bergen,
som exponerat en hel serie af olika stora och
särdeles väl gjutna, mycket tunna grytor, samt af Drammens
jerngjuteri,
som utstält en mycket väl gjuten kalorifer af den
i Norge vanliga konstruktionen.

Danmark icke har några malmtillgångar, är det ej
underligt, att det icke heller framställer några metaller.
Expositionen har emellertid ingen brist på danska utställare af på
ett eller annat sätt bearbetad metall; men äfven i detta
hänseende finnas från ifrågavarande land nästan inga andra verkligt
framstående utställningar än sådana, som innehålla artiklar,
hvilka stå på gränsen till konstprodukter. Så snart det blir
fråga om samverkan emellan konst och industri, är deremot
Danmark Sverige vanligen betydligt öfverlägsen.

Bland alla de danska utställningarne af gjutjernsartiklar
är det ingen som kan jemföras med hrr Bolinders, men
särdeles anmärkningsvärda äro emellertid de af herr Anker Heegaard,
Kjöbenhavn
framstälda emaljerade kokkärlen, hvarjemte rätt
goda sådana kärl äfven blifvit utstälda af herr Allerup, Odense.

Såsom förtjenta af uppmärksamhet torde också böra
omnämnas de af herrar D. Löwener & Komp., Kjöbenhavn, utstälda,
dekorerade tackjernsvaserna, som på litet afstånd likna "terra

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0227.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free