- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
204

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 5:e häftet. Augusti 1872 - Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

cotta" och andra jemförelsevis dyrbara ämnen, samt deras rätt
trefliga trädgårdsmöbler.

Bland jern- och metall-manufakturen framstår herr Olsens,
Lyngby, Kjöbenhavn,
utställning af små, omsorgsfullt utförda
skrufvar och muttrar. Tillverkningen bedrifves i temligen
omfattande skala, och de olika skrufvarne med sina muttrar äro
märkta, så att likartad vara från fabriken lätt kan erhållas.

Herr L. Rasmussen, Kjöbenhavn, har utstält en stor, af
zink gjuten, vacker fontän, som intager det stora gårdsrummets
midt, samt ett par vackra, förkopprade zinkbyster.

Herr C. F. Holm, Kjöbenhavn, har likaledes exponerat
zinkbyster, men mera framstående äro dock hans väl gjutna
och ciselerade bronsarbeten. Vackra sådana äro också utstälda
af herr H. Dahlhoff, Kjöbenhavn.

Verldsexpositionen i Wien 1873.


VI.

Utställningsbygnaderna.

(Forts. fr. sid. 179.)

III. Maskinhallen ligger ett stycke bakom det stora
industripalatset, parallelt med detta och Donau-regleringsdammen,
hvilken anordnas för utställning af hydrauliska maskiner och
apparater. Sjelfva byggnaden, hvars längd är nära 3,000 fot
(890 m.), är delad längs efter i trenne skepp, hvaraf det
mellersta och högsta har 101 fots (30 m.) och de begge lägre
sidoskeppen 33,7 fots (10 m.) bredd, erbjudande tillsammans
en utställningsyta af 397,050 qv.fot (35,000 qv.m.).
Anordnandet af hela maskin- och ingeniörsafdelningen är öfverlemnad
åt hofrådet von Engerth.

I sammanhang härmed torde för fullständighetens skull
specialreglementet för maskinutställningen böra meddelas. Det
har följande lydelse:

1. Maskinhallen är afsedd för utställning af de till 13:de
gruppen (maskinväsende och transportmedel) hörande föremålen,
med undantag af sådana maskiner och apparater som under sitt
arbete besvära publiken eller på annat sätt kunna skada andra
utställningsföremål eller öfver hufvud taget icke synas stämma
öfverens med ändamålet och anordningen af utställningen i
maskinhallen. Dylika maskiner få endast uppställas i fria luften
utanför maskinhallen eller å någon på utställarens bekostnad
öfvertäckt plats.

2. Utställare af maskiner och apparater skola vid
anmälningen angifva: a) den erforderliga golfytan, längd och bredd,
i meter; b) den erforderliga väggytan, längd och höjd, i meter;
c) den erforderliga drifkraften i effektiva hästkrafter à 75
kilogrammeter (i det närmaste 600 skålp.fot): eller eventuelt d)
den erforderliga ångmängden i kilogram eller kubikmeter per
timme och ångtrycket i atmosferer; e) den erforderliga
vattenmängden i kubikmeter per timme: samt f) den erforderliga
gasmängden i kubikmeter per timme.

3. De utländska komissionerna anmodas att hos
generaldirektören göra anmälning om de maskiner som skola hållas i
gång senast den 1 Augusti 1872.

4. Utställningsföremålen få införas i maskinhallen från den
1 Februari till och med den 15 April 1873 och måste senast
den 25 April vara uppsatta. Maskiner och apparater, som
anlända söndertagna och bestå af tunga och skrymmande delar,
måste senast den 15 April vara uppstälda. Murade fundament
utföras på utställarens bekostnad och måste vara färdiga för
maskinernas aptering den 15 Mars 1873.

5. I det inre af maskinhallen och bredvid densamma äro
utlagda jernvägsspår, så att utställningsgodset kan på vagnarne
transporteras till utställningsplatsens omedelbara närhet.

6. På jernbanspåren finnas anbragta flyttbara kranar,
bestämda för maskinernas aflastning och uppställning, hvarjemte
anstalter äro träffade för anordnandet af löpkranar på högt
belägna spår inuti maskinhallen. Användning af dessa
hjelpmaskiner kan blott få ske enligt de af generaldirektionen faststälda
reglorna och mot en bestämd afgift.

7. Maskinhallen förses med ett starkt trägolf (i
hufvudafdelningen af 20 lin:s (6 c.m.) och i sidogallerierna af 12 lin:s
(3,5 c.m.) plankor) på solid grund, så att man för det mesta
kan uppställa till och med tyngre maskiner utan särskildt
fundament.

8. Den till maskinernas drifvande erforderliga kraften,
äfvensom hufvudtransmissionerna för drifkraftens fortledande
anordnas af generaldirektionen utan särskild ersättning.
Vilkoren med afseende på förbrukningen af ånga, vatten eller gas
bestämmas för hvarje särskildt fall genom öfverenskommelse med
generaldirektören.

9. Drifkraften öfverföres medelst tvenne horisontela
transmissionsaxlar hvilka hafva 30,3 lin:s (9 c.m.) diameter och göra
120 hvarf i minuten. De äro anbragta 15,16 fot (4,5 m.) öfver
marken vid tvenne pelarrader som löpa midt igenom det stora
galleriet på 20,2 fots (6 m.) afstånd från hvarandra,

10. Utställarne ega att sjelfva ombesörja såväl remskifvor
på hufvudaxeln som äfven alla behöfliga mellanaxlar samt
tillhörande remskifvor och remmar. De för hufvudaxeln afsedda
remskifvorna måste göras i två delar att sammanskrufvas, och
skall deras fästande verkställas på sådant sätt att icko
hufvudaxeln skadas.

11. Alla maskiner som hållas i gång skola uppställas i
midtelpartiet, hvarest i öfrigt hvarje lands maskiner grupperas
så, att de i gång varande maskinerna anordnas i oafbruten följd
efter hvarandra, och sträckas transmissionsaxlarne endast så
långt som omfånget af denna grupp kräfver. Maximum af
den åt hvarje land anvisade längden af transmissionsaxlarne
tillkännagifves för de respektive kommissionerna till den 31
Augusti 1872.

12. Hufvudtrausmissionernas skötsel, rengöring och
smörjning ombesörjes genom generaldirektionen, hvaremot utställarne
sjelfva ega att draga försorg om tillsyn af utvexlingarne samt
remmarnes skötsel.

13. Ställningen som uppbär hufvudtransmissionsaxlarne är
så konstruerad, att vid densamma de möjligen behöfliga
takrörelserna kunna med lätthet fästas; dock måste utställaren för
dylika anordningars vidtagande uppvisa plan å den af honom
föreslagna anordningen. Generaldirektören förbehåller sig rätt
att med afseende på den önskvärda likformigheten vid dessa
dispositioner göra ändringar.

14. Då maskiner skola hållas i gång, hvilka ej kunna
drifvas från de ofvanliggande transmissionsaxlarne, må för
dessa undantagsvis anordnas transmissioner under golfvet eller
på annat sätt enligt för hvarje särskildt fall faststäld plan.

15. Om maskiner utom maskinhallen skola hållas i gång,
så fastställas de närmare bestämmelserna härför på särskildt
gjord anhållan.

16. Den dagliga arbetstiden, under hvilken maskinerna äro i
gång, tillkännagifves vid expositionens öppnande. Utställarne hafva
att utse de personer, åt hvilka maskinernas igångsättning och
skötsel anförtros, förutom hvilka ingen är berättigad att sätta
de respektive maskinerna i gång.

17. Alla maskiner som hållas i rörelse måste på
utställarens bekostnad genom staket eller på annat sätt isoleras, så
att publiken skyddas för all slags skada.

18. Maskiner och apparater, som lämpa sig för
utställningens speciela tjenst, kunna af utställare öfverlemnas för detta
ändamål och inrangeras då i grupp 13 såsom utställningsföremål.
Till dessa maskiner och apparater räknas: a) ångpannor för
generering af ånga till drifmaskinerna; b) ångmaskiner för
drifvande af transmissionsaxlarne i maskinhallen; c) gasmaskiner
och vattenkraftmaskiner för drifvande af särskilda maskiner eller
maskingrupper; d) större och mindre pumpar för
vattenledningar och springbrunnar; e) jernvägskranar med en normal
spårvidd af 5,05 fot (1,5 m.) för manipulationerna i maskinhallen;
f) löpkranar, drifna med vef eller transmission, med en spårvidd
af 35,37 fot (10,5 m.) från midt till midt af skenorna, för
uppställning af tyngre föremål i maskinhallen; g) hydrauliska
hissar för personer; h) lokomobiler för kraftbehof utom
maskinhallen.

19. Utställare af sådana apparater och maskiner, som äro
bestämda till tjenstgöring under expositionen, erhålla särskilda

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0228.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free