- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
226

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 6:e häftet. September 1872 - Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

gång från middagen till kl. 6 e. m. genom en af herr Anker
Heegaard till expositionskomiténs disposition stäld 30
hästkrafters ångmaskin, för hvilken vi blifra i tillfälle att längre fram
närmare redogöra.

"Man är sig sjelf närmast", säger ordspråket, och inbjuda vi
derföre först våra läsare till ett besök i den svenska
maskinafdelningen. Vi kunna försäkra, att man här ej behöfver vara orolig för
trängsel, äfven om sällskapet skulle blifva något stort, ty godt
svängrum finnes åtminstone, tack vare den sparsamhet, hvarmed våra
maskinverkstäder äro representerade! Svenska
maskinafdelningen är verkligen "fattig", hvilket intryck ännu mera stegras,
om man inträder i densamim från den danska afdelningen, der
de utstälda föremålen åter till följd af för litet utrymme på
sina ställen blifvit alltför hopgyttrade Orsaken till att så få
maskinfabrikanter från Sverige vid denna utställning uppträdt i
fredlig konkurrens med dem å andra sidan Sundet torde väl
sannolikast få sökas i den rastlösa verksamhet, som den sista
tiden haft att framvisa i vårt land inom industriens alla grenar,
hvilken verksamhet naturligen vid de mekaniska verkstäderna
gifvit sig tillkänna genom en mängd bådo stora och små, men
alltid brådskande beställningar. Detta är ju alltid ett godt
tidens tecken och bör ingalunda beklagas, ej ens af dem som
funnit sig svikna i sina förhoppningar att å
Köpenhamns-utställningen få se en mängd af våra med skäl renommerade
verkstäder representerade. Så mycket borde man väl dock
hafva rättighet att fordra, att de, som en gång anmält sig
såsom utställare och således blifvit såsom sådana upptagna i
katalogen, skulle infriat sina löften om bidrag till ett värdigt
framställande af det svenska maskinväsendet. Hval som
emellertid brister i qvantitet får nu qvaliteten ersätta, ty erkännas
måste, att det mesta som blifvit utstäldt utmärker sig genom
godt arbete och enkel konstruktion. Hvad t. ex. specielt
ångmaskinerna beträffar, så kan en uppmärksam betraktare omöjligen
undgå att genast finna den olikhet, som råder mellan de
danska och svenska konstruktionerna, i det att de förra i
allmänhet äro långt mera komplicerade än de senare; hvarjemte man
hos dessa sistnämnda finner gjutjernet mera användt, oftast på
ett sätt som vittnar om en mycket högt uppdrifven skicklighet
i formnings- och gjutningskonsten, hvilken numera hos oss
synes vara mäktig utfarandet af snart sagdt huru komplicerade
pjeser som helst. En följd af detta vidsträcktare användande
af gjutjernet blir också billighet hos maskinerna. Efter dessa
generela anmärkningar skola vi öfvergå till ett närmare
skärskådande af de meit framstående utställningarne.

Vid inträdet i svenska maskinafdelningen från den danska
fästes uppmärksamheten först vid en midtför ingången placerad,
vertikal 30 hästkrafters hög- och lågtrycks-propellerångmaskin
från Berglunds mekaniska verkstads aktiebolag. Denna
maskin är, likasom alla de många från denna verkstad på senare
tider levererade skeppsmaskinerna, konstruerad enligt Woolf’ska
systemet, der ånga af högt tryck först användes i en s. k.
högtryckscylinder och derefter öfvergår till en lågtrycks- eller
expansions-cylinder, hvilken står i förbindelse med kondensorn,
belägen i den ihåliga stolen, som uppbär den sistnämnde
cylindern, samt fundamentet. Slidregleringen verkställes för bägge
cylindrarne med en mellan bägge placerad, gemensam slid,
hvilken med Stephenson’ska slidbågar kan omkastas för "back".
Högtryckscylinderas vefstake verkar på en rund skifva i stället
för vef, hvaremot expansionscylinderns vefstake står i
förbindelse med en vef, på motsatta sidan försedd med motvigt
för balanseringen af kannan, kolfstången och sjelfva vefven.
Från högtryckscylinderns tvärhufvud, hvilket erhåller sin
styrning af stöttorna som uppbära samma cylinder, drifves
luftpumpen och de på begge sidor om denna belägna luftpumparne –
en särdeles nätt anordning. Hela maskinen är en mycket
kompendiös pjes, hvars konstruktion vittnar om stor förmåga att
kunna hushålla ined det i fartyg ofta nog knappa utrymmet.
Utförandet är förträffligt, särdeles hvad de gjutna delarne
beträffar, och dokumenterar sig verkstaden såväl genom
cylindrarnes som stolarnes förfärdigande såsom mästare i
gjutkonsten. – Vid sidan af denna ångmaskin har samma verkstad
utstält några af ett utmärkt material väl arbetade delar till
mekaniken för skärgårdsartilleriets kammarladdningskanoner.

På andra sidan trappen till galleriet hafva herrar J. & C.
G. Bolander
sin rikhaltiga utställning af maskiner och utmärkt
gjutgods både i putsadt och oputsadt tillstånd, och hvilket senare
redan i en föregående artikel blifvit omnämndt. Bland
maskinerna observera vi först en 25 hästkrafters horisontel
högtrycks-landtångmaskin af den enkla och solida konstruktion, som denna
firma eftersträfvat att gifva åt sina mindre ångmaskiner med
afseende på deras användning för mindre ångsågar o. dyl., så
att de må med lätthet kunna transporteras och uppsättas, äfven
på sådana platser, der ej så stadig grund för maskinen kan
utan stora omkostnader åstadkommas. För detta ändamål äro
lagerna för drifaxeln sammangjutna med det af ett enda stycke
bestående ihåliga fundamentet, hvarigenom uppnås styfhet i
konstruktionen och säker sammanhållning mellan maskinens
olika delar, så att en sättning i grunden ej har så mycket att
betyda för dess normala gång. Maskinen är försedd med
expansionsslid och en Porters regulator för reglering af
ångtilloppet och visar dessutom användningen af gjutjernet till flera
delar, såsom till vefven, tvärhufvudet och matarepumpens
luftklocka. Härigenom bör maskinen naturligen kunna göras
billig, hvilket jemte enkelheten i konstruktionen och dermed
följande lättskötthet är en vigtig faktor, för att den skall
kunna användas för det afsedda ändamålet. Straxt bakom
ångmaskinen är vid väggen fästad en liten ångpump,
likaledes af enkel och kompendiös konstruktion, och af hvilken
vi längre fram skola gifva en afbildning med åtföljande beskrifning.

Af arbetsmaskiner hafva herrar Bolinder utstält 2:ne
exemplar – ett större utanför det svenska konstannexet på vallen
och ett mindre inne i maskinafdelningen – af sina välbekanta
sågverk för sågning af timmer till plank och bräder. Stativet
jemte bottenplåt och öfverstycke äro af gjutjern samt väl
sammanskrufvade, så att det hela blir stadigt. Hufvudaxeln ligger
nära marken och drifver på vanligt sätt med vef och vefstake
sågramarne. Timret, som på vanligt sätt upplägges å tvenne
på skenor löpande vagnar, frammatas medelst valsar, hvilka
genom utvexling erhålla sin rörelse från en excenter på
hufvudaxeln. Matningen kan naturligen regleras med en särskild
inställningsapparat. Ledarvalsarne äro medelst handdref och
kuggstång flyttbara i vertikal led. Allt som gerna kunnat
målas är här öfverstruket med oljefärg, på det att så få delar
som möjligt skola behöfva putsas. Beträffande infästningen af
sågbladen erinra vi oss hafva sett å en del engelska sågverk
en detalj, som säkerligen skulle ännu ytterligare fullständiga
dessa hos oss numera allmänt brukade sågar. Bladen voro
nämligen å sagde engelska sågverk infästade i en särskildt mindre
ram, som kunde med lätthet uttagas och insättas i den större
egentliga ramen. Fördelen häraf är, att dylika ramar kunna
göras i ordning på förhand och på en jemförelsevis kort stund
med lätthet insättas i sågen, då de begagnade sågbladen
behöfva för skärpning uttagas, eller då de skola omställas för en
annan dimension. Genom denna åtgärd vinnes således ej så
litet af den tid, som behöfves för lösskrufning af hvarje blad
och dessas eller andras fästning ånyo, under hvilken tid sågen
naturligen får stå overksam. – Vidare har denna firma utstält
ett dubbelt cirkulärsågbord för kantning af bräder. Den ena
klingan är här ställbar genom en häfstångsinrättning, så att
bräderna kunna skäras till hvilken bredd som helst inom 33
och 108 linier (10–32 c.m.). Äfven kan matningens hastighet
förändras, och uppgår den högst till 120 fot (35,6 m.) i
minuten. – Slutligen finnes en såguppskärningsmaskin, medelst
hvilken såväl raka som cirkelsågar kunna särdeles lätt uppskäras
eller skärpas. Denna operation sker med en hastigt
roterande smergelskifva, hvilken kan inställas i hvilken lutning som
helst emot sågklingan.

Såväl Bergsunds som herrar Bolinders utställningar hafva
af juryn tillerkänts första priset, silfvermedalj.

Längre in i samma hörnrum står en mindre landtångmaskin
från herr D. W. Flobeck, Göteborg. Maskinen har icke
expansionsslid samt synes något klumpig, men är mycket billig.
Straxt bredvid är den från Stockholmsexpositionen bekanta,
vackra modellen af ett fyrtorn uppstäld, utförd vid samma
verkstad.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0254.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free