- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
251

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 7:e häftet. Oktober 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

rummet inom den österrikiska monarkiens gränser, att ställa i den
rätta dagern betydelsen af qvinnoarbetet i pedagogiskt,
nationalekonomiskt, konstnärligt och literärt hänseende, och att
derigenom vinna en grundval för reformsträfvandena på området
för den qvinliga undervisningen. Ändamålet med denna
utställning är alltså ett pedagogiskt och ett nationalekonomiskt; men
den har ingenting att göra med nutidens orediga qvinnoemancipationsideer.

För hvarje underafdelning af verldsutställningen bildas
en underkomité, hvilken tager om händer genomförandet af
specialutställningen. Det har uttalats såsom en grundsats
att vid utställningen af fruntimmersarbeten endast sådana skulle
antagas, som juryn betraktade såsom värdiga. En sådan jury
är utan tvifvel nödvändig, för att vid utställningen af
skolarbeten förekomma ett onödigt upprepande af saker; för att
vid utställningen af husslöjd och qvinnornas industriela arbeten
göra gällande den konstnärliga och den nationalekonomiska
betydelsen; för att vidare bland de utstälda konstnärliga eller
konstindustriela arbetena frånskilja det ur estetisk synpunkt
förkastliga eller helt och hållet obetydliga; samt slutligen för att
vid utställningen af qvinnornas litterära produkter söka undvika
det som kunde leda till missförstånd. För hvar och en af de
fem afdelningarne äro uppgjorda grunddrag till reglementen
för att inom dem åstadkomma en totalbild af det som skall
framställas.

För utställningen från flickskolorna har följande blifvit
faststäldt: Hvarje utställningsgebit eger att i en serie af
utvalda arbeten framställa en bild af produkterna från de
qvinliga eleverna i ifrågavarande omkrets, hvarigenom såväl
produktionsförmågan sorn äfven skolgången vid sådana skolor blir
tydligt lagd i dagen. En dylik utställning omfattar endast det,
som uteslutande betraktas såsom fruntimmersarbete, och icke det,
som, likasom skrifva, räkna, geografi och dylikt, hör till den
allmänna undervisningen, men icke kan räknas till utbildandet
af de qvinliga handarbetena. Om i en dylik utställningskrets
sådana skolor skulle finnas, hvilka särskildt representerade en
bestämd riktning för flick- och fruntimmersbildningen
(bildningsanstalter för lärarinnor, skolor för fruntimmers industriela
utveckling o. s. v.), så bör man bemöda sig om att dylika skolor,
hvad deras verksamhet beträffar, komma att erhålla en
sjelfständig utställning. Kommissionernas och juryns bemödanden
skola gå ut derpå, att 1:o) dessa utgångspunkter strikte
genomföras, på det att icke ett onödigt upprepande och en tröttande
likhet ej må komma i fråga vid utställningen, och likväl 2:o)
alla egendomligheter vid skolorna och specialiteter hos
lärarinnor och lärjungar kunna till sitt fulla värde framställas.

Utställningen af den qvinliga husslöjden. Med qvinlig
husslöjd menas icke det, som qvinnan uträttar i hemmet, utan
dermed förstås hvarje industri, som icke bedrifves i de stora
fabrikslokalerna, utan handhafves såsom ett nationelt husarbete
och icke är afsedd för framställande af alster till försäljning
på verldsmarknaden. En sådan industri har en nationel
karakter och förekommer der, hvarest enligt traditionen vissa
industrigrenar ännu utöfvas af hela befolkningen. Dit höra t. ex.:
a) väfnads- och stickeriarbeten bland det qvinliga könet
af rumäniska landtbefolkningen i Bukowina och en del
af Galiziens landtbefolkning;
b) qvinnornas arbete i den fordna militärgränsen af
Slavonien och Croatien;
c) qvinnornas halmflätningsarbeten i Pirano och Istrien.

Dessa qvinliga handarbeten äro endast exempelvis anförda
och hafva vederbörande kommissioner angifvit dem endast, så
att säga, såsom fingervisningar, för att utforska i hvilka trakter
dylika arbeten af qvinlig husslöjd ännu utföras. Inom denna
afdelning är det naturligen icke fråga om att uppvisa
individernas färdighet, utan att på ett tydligt och giltigt sätt framställa
hela slägtets förmåga samt omfånget för de olika arterna (olika
sätt för ornamentiken eller tekniken).

Utställningen af fruntimmersarbeten på det industriela
området är af en särdeles stor betydelse. Denna afdelning
omfattar två särskilda slag af qvinnoarbeten: de arbeten, vid hvilka
handarbetet enligt den moderna industriens mening bedrifves för
lönens skull, samt dilettanternas arbeten. Till den först betecknade
kategorien höra alla sorters fabriksprodukter, vid hvilka
qvinnor användas, såsom blomsterfabrikation, hvit- och
färgbroderi, knyppling, papparbeten, väfnad o. s. v. Till den andra
gruppen, dilettanters arbeten, höra alla slags fruntimmersarbeten,
oafsedt om de arbetande tillhöra de förnäma eller de lägre
stånden, blott arbetet utföres på grund af nöjet dermed och
icke uteslutande för förtjenstens skull.

På utförandet af hela denna afdelning måste läggas den
största vigt, ty den utgör på visst sätt regulatorn för det
industriela fruntimmersarbetets framtid. Derföre komma också
framstående och intelligenta representanter för denna industris
särskilda grenar, vid hvilka fruntimmer användas, att inkallas till
en slags undersökningskomite, fcå det att en den möjligaste klara
bild af fruntimrens medverkan på industriens område måtte
erhållas. Som det icke vid denna utställning är fråga om att
framställa industrien såsom sådan, utan blott resultatet af
fruntimmernas arbeten skall till fullo åskådliggöras, så är tillräckligt
att af hvarje enskildt fabrikat eller från enskilda framstående
fabriker endast utställa prof af det som qvinnor utföra. Det
uppgöres af denna anledning häröfver en slags statistik, som
är afsedd att ådagalägga arbeterskornas antal, bildningstillstånd
och aflöning. Det statistiska arbetet blir sålunda den literära
kommentaren till utställningen af profven på fruntimmersarbeten
inom denna afdelning.

Utställningen af de konstnärliga och de konstindustriela
qvinliga arbetena omfattar alla områden af teckningskonsten och
plastiken och de med dem beslägtade näringsgrenarne, i ordets
vidsträcktaste bemärkelse, utan afseende på om arbetena
utföras på grund af affär eller af nöje. Området för teckning
omfattar följande underafdelningar; oljemålning, pastell- och
aqvarellmålning, miniatyrmålning, porslinsmålning o. s. v. samt hvarje
slags ritning, likgiltigt för hvilken teknik den göres, och hvarje
slag af de reproducerande konsterna. Gebitet för de plastiska
konsterna åter omfattar hela plastiken, oafsedt hvilken teknik
utöfvas. Vid denna afdelning är en jury nödvändig, som med
tillbörlig takt frånskiljer det som icke är värdt att utställas.

Till afdelningen för qvinnornas litterära produkter hör
utställningen af fruntimmersliteratur, så vidt den genom trycket
blifvit offentliggjord. Det är klart att här likasom vid samtliga
afdelningar endast sådant upptages, som producerats sedan den
sista verldsutställningen (1867). Genom denna afdelning
kommer sålunda ett slags "fruntimmers-bibliothek" till stånd,
hvilket innehåller allt, som blifvit af qvinnor publiceradt under den
nämnda perioden, oberoende af på hvilket område af litteraturen
det än må vara. Denna utställning af facklitteratur och
bibliotek skall, likasom hvarje annat bibliothek, ordnas ur bibliografisk
synpunkt. Juryn har icke att utöfva någon slags estetisk eller
vetenskaplig kritik utan blott att urskilja det, som efter de
öfliga begreppen icke betraktas såsom tillhörande litteraturen.

För utförandet af denna utställning har bildats inom
undervisningsgruppen en komite, i spetsen för hvilken står
undervisningsministern, och såsom hans vikarie herr v. Czedik. I
samma komite äro, utom flera herrar af den k. k.
verldsutställningskommissionen (Reckenschuss, Falke, Exner, Eitelberger,
Hermann, Migerka, Schrank etc.), äfven följande damer
medlemmar: furstinnan Czartorysky, v. Eitelberger, A. Endres,
baronessan v. Hohenbruck, Lippit, v. Littrow, grefvinnan Kolonitsch,
Migerka, v. Neuvall, v. Schrötter, Starnm, baronessan
Studnitzky, baronessan Worms-Schey, v. Wiener, och flera andra.

                        (Ill. Gewerbezeitung.)

IX.

Specialprogram för bidrag till industriens och
uppfinningarnes historia.


Bland de mångfaldiga företeelser som karakterisera det
19:de århundradet äro isynnerhet industriens utveckling och de
dermed i innerligaste vexelverkan stående, nästan oafbrutet på
hvarandra följande uppfinningarne utmärkande för detta tidskifte.
Tack vare den under denna period mera än under någon annan,
så vidt vi kunna erinra oss, lifliga vexelverkan mellan
vetenskapen och det praktiska lifvet, visar öfver hufvud taget den
materiela produktionen, särdeles på det rent industriela området,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0285.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free