- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
252

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 7:e häftet. Oktober 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

under loppet af några få årtionden en omgestaltning, hvilken
på grund af sin storlek och omfattning kan betecknas såsom
varande utan like. Hvad kan t. ex. i värde ställas vid sidan
af den inom få decennier försiggångna förvandlingen af det
handtverksmässiga arbetet i fabriksdrift med de många deraf
betingade ekonomiska, politiska och sociala uppenbarelserna?
Hvad skulle kunna motsvara den stora raden af
bygnadsföretag, genombrytandet eller öfverstigandet af höga bergmurar,
föreningen af oceaner, förvandlingen af ödemarker till
blomstrande samhällen o. s. v.? Dock torde knappast behöfva
upprepas det, som så ofta med vältalighet skildrats, som redan så
många gånger målats med de mest glödande färger. Det är
tillräckligt för att i nationalekonomiskt hänseende uppskatta
århundradets betydelse att erinra om några få fakta.

Det, som fordom utvecklade sig till industriel
alstringsförmåga under loppet af århundraden, vinnes nu på den korta
tidrymden af några få årtionden af våra industriela stater.
Europa förser en stor del af Syd- och Ostasien, hvilka fordom
voro sätet för bedrifvande af de gamles näringar, med
manufakturvaror, hvartill råämnet införskrifves derifrån, och dess
arbetsteknik bjuder med framgång spetsen åt Persiens och
Ostindiens handväfveri. Begreppet "fabrikation i massa" tillhör
vår tid, och dermed är äfven afseendet fästadt vid de mindre
bemedlades fötmåga att köpa.

Det allmänna välståndet befinner sig i en glädjande tillväxt,
och derigenom hafva behofven förökats och förädlats, den
offentliga sundhetsvården har förbättrats, och medeltalet för
menniskornas lifstid har tydligen tilltagit i många stater. Och hvad
får framför allt ej tillskrifvas dess verkan i politisk och socialt
hänseende! Begreppet "arbete" höjdes i det offentliga medvetandet;
arbetet kom till heders framför makt och ära, och dess
aktning blef ett kriterium på sann bildning. För att utkämpa
dessa lysande segrar behöfdes mångas medverkan. Blott någon
gång trädde en idé af genialiskt ursprung färdig fram i
verlden; men under fortsättandet af ett arbete utvecklar sig
vanligen småningom tankar, hvilka under medverkan af personer
af den mest olika samhällsställning taga form. Känna vi
dessas namn? Äro de icke för oss främmande, till och med om
tiden för deras skapande förmåga ligger oss helt nära? Vittnen
till ständiga framsteg, såsom vi äro, har, man ma gerna tillstå
det, förmågan gått’ förlorad, att alltid finna den andel, hvarje
enskild har i det stora verket.

Det torde derföre vara att betraktas såsom en uppgift för
en verldsutställning, icke blott att gifva sitt behöriga värde åt
det, som den omedelbara nutiden bjuder oss, utan äfven att
vara rättvisa mot den bakom oss liggande tiden, och åtminstone
att påminna oss de personer, hvilkas ansträngningar vi hafva
att tacka för vår alstringsförmåga. Till och med
uppenbarelseformer af alla folkslags gemensamma intressen bör en
verldsutställning, i enlighet med sitt väsende, komma till hjelp för att
uti sig upptaga allt, hvad mensklighetens solidaritet bringar till
uttryck. Men på hvilket område skulle denna solidaritet träda
mera i dagen än på uppfinningarnes och den industriela
alstringens?

Ur dessa betraktelser upprann den tanken, som i första
hand föranledde denna additionela utställning, men tillika
bidragande härtill verkade äfven betraktelser af annat slag. Äfven
modet och näringarne stå i innerligaste vexelverkan, och,
skenbart en produkt af fri vilja, är ej heller modet oberoende af
lagar. Uppfattningen af dessa, det må nu ske medvetet eller
omedvetet, sätter industrien i stånd att föreskrifva modet vissa riktningar.
Omvändt bestämmes äfven såsom bekant karakteren hos en stor
del af de industriela alstren i väsendtlig mån af modet, ja detta är
många gånger den enda förklaringsgrunden till deras uppkomst.
Hvarje större industrielt etablissement, hvars tillvaro endast går
två eller tre slägten tillbaka, torde väl hafva att uppvisa
sådana produkter eller mönster, hvilka för fabrikationen endast
äro föremål, som erinra om den historiska ståndpunkten af
smaken och såsom sådan erbjuda ett allmänt intresse. Såsom
ett ytterligare moment, hvilket föranledde denna
separatutställning, verkade önskan att gifva förtjensten sitt värde, den
förtjenst nämligen sorn vetenskapsmannen eller industriidkaren
förvärfvat, å ena sidan derigenom att de under den ifrågavarande
perioden framdragit obekanta rå- eller hjelpmaterialer till nytta
för produktionen, samt å andra sidan derigenom att de ökade
arbetskrafternas nyttiga effekt, uttänkte en bättre
arbetsfördelning, förbättrade utförandet, inrättade administrationen på ett
ändamålsenligare sätt o. s. v. I det ena som i det andra fallet
var resultatet af dessa bemödanden ett riktande af
folksförmögenheten, och handlingen blef derföre en allmännyttig och värd
att ihågkommas.

1. Efter sitt innehåll skall denna additionela utställning
lemna bidrag till industriens och uppfinningarnes historia. Båda
momenterna synas till sitt inre beslägtade med och ömsesidigt
så beroende af hvarandra, att de rent ut kunna betecknas
såsom oskiljaktiga. Det synes nämligen numera nästan otänkbart
att författa en historia öfver industrien utan att taga de
inverkande uppfinningarne med i skildringen. Fordom var det
skråförfattningen med alla de genom densamma föranledda seder
och bruk, hvilka bildade hufvudinnehållet af näringsväsendets
historiska behandling. Med skråväsendet och under vår tids
demokratiska tendenser föllo alla af detsamma betingade, mera
eller mindre egendomliga inrättningar och besynnerligheter inom
sällskapslifvet.

Kuriositeter finna icke mera plats i historien om nutidens
näringar, hvaremot denna erhåller ett större djup genom
upptagandet af beskrifningar på förfaringssätt, anförandet af nya
rå- och hjelpmaterialer samt omnämnandet af affallets
tillgodogörande. Och af ännu större betydelse är en parallelt med
skildringen om arbetarnes ekonomiska ställning och
framställandet af produktionsförmågan gående beskrifning på verktyg,
arbets- och rörelsemaskiner. Under det att fordom bruket
bildade kärnan till den historiska framställningen, är det i dag
de ekonomiska förhållandena och de i form af upptäckter och
uppfinningar i dagen trädande följderna af den vetenskapliga
forskningen, som lemna det hufvudsakliga ämnet. Men omvändt
synes en från framställningen af den industriela utvecklingen
isolerad beskrifning om uppfinningarna vara i saknad af den ledande
tråden, och vi betrakta den åtminstone såsom bristfällig. Dertill
kommer, att de flesta uppfinningarne, om de skola erhålla
någon praktisk betydelse, äro till sitt värde bundna vid industrien;
oftast gör åtminstone denna deras utförande möjlig.

2. Hvad beträffar tidrymden, till hvilken utställningen skall
utsträckas, har man tänkt sig tiden för ångmaskinens
uppfinnande såsom utgångspunkt, och har följaktligen omkring ett
århundrade tagits med i beräkningen. Denna utvidgning
betingas af den princip, som ligger till grund för denna
specialutställning. Ångan är just hvad som uppehåller industriens väsende
i dess närvarande skepnad, den är motorn för dess utveckling,
och hvad mera, den moderna kulturens verksamma agens.

3. Anordningen, hvad rummet beträffar af de till denna
additionella utställning hörande föremål skall öfverensstämma
med det allmänna klassifikationssystemet.

4. De särskilda expositionsnumren inordnas under hvar
sin grupp af det allmänna klassifikationssystemet sålunda:

a) maskiner, verktyg, eller inrättningar in natura, i
modeller, eller i afbildningar med beskrifningar på förfaringssätten,
och hvilka framställa steg för steg förbättringarne eller
fullkomnandet af arbetsmedlen och arbetssätten;

b) industriela produkter, hvilka åskådliggöra det af modet
utöfvade inflytandet eller särskildt det tilltagande inflytandet
på dessa;

c) skriftliga uppgifter på hvad enskilda hafva uträttat
genom bättre ekonomi, genom införande af ändamålsenligare
arbetssystem o. s. v.

d) de under loppet af ett århundrade till användning komna,
obekanta rå- och hjelpmaterialer in natura eller i afbildning.

5. De föremål, som falla inom området för ett nummer,
åtföljas af förklaringar, hvilka tillkännagifva namnet och
lefnadsförhållandena, under hvilka de gjort sig förtjenta af att
hänföras till någon af de antydda fyra kategorierna.

                        (Wochenschrift d. N. Ö. Gew.-Vereins.)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0286.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free