- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
254

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 7:e häftet. Oktober 1872 - Det uppfinnande Amerika

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

den också icke ännu förekommit, dock redan till sin art
existerar (detta är efterhärmning och icke uppfinning), ej heller
i konstruktionen af någon inrättning, som redan just i det skick
den föreligger blifvit brukad till andra materialers förarbetning
(detta är en ny användning); utan måste den erbjuda en sådan
kombination af elementer, att antingen en ny verkan
frambringas eller också en redan bekant verkan genom en ny metod
för operationen.

Ännu svårare och med det hastigt tillväxande antalet
af tillämpningarne allt mera försvåradt synes svaret på den
andra frågan, beträffande huruvida sökanden är uppfinnare
eller ej. Af dess riktiga utredande kommer att framför allt
bero, om icke genom utdelandet af åstundadt skyddsbref
inkräktningar ske på redan bestående rättigheter af samma art,
och till följd hvaraf lagtvister och andra vedervärdigheter uppstå.
Lyckligtvis äro de amerikanska statuternas föreskrifter så
minutiösa med afseende på denna punkt, att i motsats till i
England – der processer och rättstridigheter om patenter hafva
tagit öfverhand till den grad, att hela systemet löper fara att
sjunka ned till någonting allmänt skadligt – i Amerika
konflikter inför lagen med anledning af utdelade lagliga
patentprivilegier proportionsvis höra till sällsyntheterna.

Med den tredje frågan d. v. s. om uppfinningens användbarhet,
har det sig för examinatorerna något lättare. Den indelas enligt
instruktionerna i tre underfrågor. Kunna dessa besvaras
nekande, så står för patentets utdelning intet i vägen. De lyda
sålunda: Är uppfinningen blott af teoretisk natur, det vill säga,
finnes intet som hindrar dess praktiska utförande? Är den
värdelös eller tjenar den förkastliga, ovärdiga ändamål? Och
ändtligen är den beräknad på att tillfoga andra skada?
Såsom exempel på denna tredje kategori må här omnämnas
den af en ny-engländare konstruerade "poliskäppen", ur hvilken
genom en tryckning på handtaget framsprungo en rad små
klingor, hvilka hade för ändamål att afskära dens hand, som
försökte att lösslita käppen från dess berättigade bärare och
derigenom tvinga honom att lössläppa densamma. Patentet på
denna i sitt slag visserligen nya men i användningen farliga
inrättning vägrades också, och detta genom alla instanser, då
fadren till uppfinningen med en yankees äkta ihärdighet beslöt
sig för att förskaffa sitt sinnrika barn legitimation genom de
Förenta Staternas lag.

Om sättet på hvilket ett patent erhålles, gifva de nyaste
från ministeriet för det inre med afseende härpå offentliggjorda
föreskrifter af den 8 Juli 1870 och den 3 Mars 1872 utförlig
redogörelse. Tiden under hvilken ett patent kan erhållas är
inskränkt till 17 år; och är dess vinnande för utländingen
icke förknippadt med större svårigheter än för landets
innebyggare (häruti ligger hufvudskilnaden mellan de Förenta
Ståtarnas patentlagstiftning och de densamma liknande lagarne). Men
den förra likaväl som den senare föredrager dock i de flesta
fall att betjena sig af någon utaf de talrika patentagenternas
hjelp, hvilka finnas i landets alla större städer och äro fullt
förtrogna med det förfaringssätt som bör iakttagas samt med alla
erforderliga vilkor, och derigenom sätta den med ärendenas gång
i patentembetet obekanta uppfinnaren i stånd att fort och emot
en jemförelsevis obetydlig godtgörelse komma i besittning af
det önskade skyddsbrefvet. Sjelfva byrån är mycket liberal i
sina bestämmelser. Ett patent kommer sällan att kosta öfver
40 dollars (160 rdr). Uppfinnare äro blott undantagsvis rikt
folk, och det måste så anordnas, att det äfven blir möjligt för
dem – om patentet, hvilket de erhålla för sitt tankearbete,
verkligen skall blifva dem till belöning – att kunna arbeta
sig till detsamma för egna medel, i stället för att tvingas
till att på förhand sälja den dem tillkommande skörden af
sina tankars arbete till någon, kanske mera sällan
oegennyttig mæcenat. Visserligen är det icke lätt för egaren af
ett dylikt, med omkostnader erhållet patent att af detsamma
vinna någon afkastning, om det ens blir möjligt. Men
samhället har gjort sin pligt, i det att det genom ett åt
uppfinnaren utdeladt skyddsbref gifver honörn vid handen, om också
icke ett medel att realisera hans tankearbete, så åtminstone en
större möjlighet att förskaffa sig den nödiga kapitalhjelpen, än
då han söker finna den med en icke patenterad uppfinning,
hvars blotta meddelande prisgifver honom på nåd och onåd åt
hvars och ens godtycke. Och häraf kan man förklara att med
tiden handeln med patenter har utvecklat sig till en reguliert
bedrifven affärsgren i de Förenta Staterna. Man värderar
antalet af de handelstransaktioner, genom hvilka uppfinningar eller
berättiganden att utöfva desamma försäljas, årligen till flera tusen.
Detta är ett faktum, som tjenar att betydligt försvaga den mot
patentsystemet så ofta gjorda förebråelsen, att det skulle skapa
monopoler och i allmänhet utöfva ett tryck på
manufaktur- och fabriksväsendet. Derigenom att patentet kommer i den
allmänna marknaden som en ny slags vara, är förvärfvandet af
lättnaden och fördelarne som det innehåller möjligt för hvar
och en; och den allmänna täflan är ingalunda utesluten från
välgerningarne af en värdefull konkurrens, såsom fallet är vid
verkliga monopoler – sådana som den amerikanska
skyddstullen och systemet med det under form af presenter bedrifna
förslösandet af offentliga länderier till korporationer eller privatsällskap.

Af särskildt intresse är en blick på förhållandet, i hvilket
de beviljade patenterna fördela sig på landets olika sektioner.
Något öfver 20 proc. falla på Nya Englands stater, blott 10
på Massachusetts, 5 1/2 på Connecticut. De mellersta staterna
taga i anspråk 36 proc. Deraf kommer leijonparten, 23, på
staten Newyork, och på dess hufvudstads part ensamt kommer
17 1/2 proc. Ohio och Illinois uppträda med 7 proc. hvardera,
under det att de öfriga vesterns stater med större eller mindre andel
hvar för sig taga i anspråk nästan hela resten. Vi sade, nästan
hela resten, ty södern, eller rättare sagdt elfva stater, nöja sig med
en samfäld andel af 4 1/2 proc. af de under årets lopp inom de Förenta
Staterna patenterade uppfinningarne, då deras areal dock utgör
nära fjerdedelen af landet, under det att det unga Californien
redan nu tumlar om på det upptäckande Amerikas stora arena med
en femtiondedel, alltså med 2 proc. Hvilket ljus kastas icke genom
dessa sakförhållanden öfver denna befolkning, som en gång såg
i slafveriet sin helgade inrättning, och som till och med kunde
företaga en kamp på lif och död till upprätthållande af denna
skändliga institution? Sjelfva den hos amerikanaren mera än
hos andra folk inneboende verksamma och fruktbara
kombinations- och uppfinningsdriften förlamades i detta lättinglif, hvilket
frodades bland de många, hvars arbete sattes i jembredd med
djurens verksamhet, likasom en feberartad otäck vegetation
trifves i de värsta sumphål.

De flesta patentansökningar, hvilka ingifvas i Washington,
angå uppfinningar, som komma hushållet och landtbruket till
godo. Sålunda erhölls under ett af de sista åren patent å
175 tvättmaskiner, medan på samma tid 154 symaskiner, 183
smörapparater, 212 plogar, 72 kornplanterare, 23
träd- och vinranksskäror jemte en hel legion skördemaskiner samt
140 nya sorter trädgårds- och husdörrar patenterades.
Uppfinningen af symaskiner och dess förbättrade konstruktioner
hafva ensamt till år 1871 gifvit anledning till uttagande
af 1123 patenter. Upptäckten af petroleum fann sin
praktiska bekräftelse i mera än 400 brännapparater, hvaraf
modeller insändes till patentembetet; och till och med en så
enkel, sedan årtusenden använd sak som den till hopsnörning
af remtyg bestämda inrättningen förekommer der i mera än
femhundra patenterade olika skepnader. Ganska obetydliga
nyheter hafva gjort sina genom patenter skyddade uppfinnare,
hvilka haft nog företagsamhetsanda och skarp blick att försäkra,
sin rätt dertill, till rikt folk på kort tid, såsom t. ex. de små
skrufborrarne, hvaraf under skyddet af ett amerikanskt patent i
England allena bringas i marknaden af en enda firma för hvarje
år öfver tusen millioner stycken. Ofta föranleder en enda
uppfinning och upptäckt en hel legion andra. Petroleumen är redan
omnämnd. Knappt hade den första ur den pennsylvaniska
jorden uppqvällande oljekällan skänkt menskligheten ett nytt
lysmaterial, förr än landets uppfinningsanda hängde sig fast vid
den stora nyheten. På några få månader var patentembetet
öfversvämmade af ritningar och modeller på oljepumpar,
skopverk, inrättningar för schakts borrande, raffinermaskiner och
brännapparater. Och hvilken syndaflod af uppfinningar hade
icke upptäckten af den uppvärmda luftens användbarhet såsom
drifkraft, eller framställandet af den första pneumatiska

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0288.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free