- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
262

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 7:e häftet. Oktober 1872 - Apparater för bearbetning af hårda föremål enligt Tilghmans metod - Om korkskärning med maskin

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

blandning af korund och smergel i pulverform inlägges i lådan
och får nedfalla genom röret, hvarvid strömmen regleras
medelst stången B. Det föremål som skall graveras, det må nu
vara en silfverbägare, en urboett, en glasskifva eller något
annat, hålles under nedre änden af röret, så att graveringspulvret
faller på detsamma. På några få minuter äro de utmärktaste
orneringar utarbetade med en förvånansvärd noggrannhet och
öfverraskande finhet. Vi hafva sett sådana pjeser af glas och
silfver, å hvilka gravyren var utförd enligt denna metod, och
öfverträffade de allt, som vi hittills sett utfört med det
skickligaste handarbete. Lika fort som graveringspulvret rinner ned
genom röret måste det ånyo ersättas i lådan. Hela arbetet
kan utföras af flickor. De delar af föremålet som ej skola
graveras beskyddas af papper eller andra ämnen, och utföres
sålunda gravyren genom att utskära det åstundade mönstret i
papper, hvilket derpå lägges på ytan af den pjes som skall
graveras, då pulvret endast verkar i de utskurna ställena af
mönstret.

Om korkskärning med maskin.


Bland yrken, inom hvilka sträfvats att genom uppfinnande
af maskiner erhålla en billigare och lättare åstadkommen
produkt än medelst handarbete, är korkskärningsindustrien kanske
det, som framkallat de flesta och mångsidigaste försök. Alla
industriidkande länder hafva dertill bidragit, men likväl torde
bland tidigare maskiner väl knappast finnas någon med
egenskaper, som skulle kunna gifva den en allmännare
betydelse för sin industri genom en mångsidig användbarhet och
framställandet af ett godt fabrikat. De maskiner, som hittills
stått fabrikanten till buds, hafva nämligen endast kunnat
användas för råvara af en viss tjocklek samt för ett fabrikat af
ordinär beskaffenhet; och deras användande har härigenom
inskränkts till en ganska obetydlig del (högst 40 proc.) af den
korkbark, som för korktillverkning föres i handeln. Genorn
inköp af endast sådana barksorter, för hvilka dessa maskiner
befunnits lämpliga, samt genom tillverkning af hufvudsakligast
ordinära korksorter har det visserligen lyckats att uppdrifva
effekten af dessa maskiner till 80 à 90 proc. af hvad sådan
utvald råvara förmår af kasta, hvarvid endast 10 à 20 proc.
behöft bearbetas för hand för att tillgodogöras. Som likväl
sådana utvalda korksorter blott kunna erhållas genom köp
från mellanhänder, emedan korkbarken från produktionsorterna
endast säljas i fullständiga sortimenter af grof och fin, tjock
och tunn vara, så måste man för att vinna denna fördel med
maskinerna uppoffra en annan ganska betydande, nämligen det
billiga pris på råvaran, som erhålles genom inköp ur
första hand. Som dessutom det medelst dessa maskiner
framstälda fabrikatet på grund af sina grofva ytor och sämre
egenskaper eger ett lägre handelsvärde än motsvarande
handskurna fabrikat, kan den fördel, som medelst dessa maskiner
erhålles uti nedsättning i arbetskostnad, anses temligen
uppvägas af nyss anförda omständigheter, nämligen ett dyrare
inköpspris på råvaran och ett lägre handelsvärde hos fabrikatet.

Att ett slag af dessa maskiner, nämligen pipmaskinerna,
– d. v. s. sådana maskiner, der korken utborras ur
barken medelst en för änden slipad ihålig cylinder – likväl
i Sverige vunnit en ej obetydlig användning, får
hufvudsakligast tillskrifvas det för detta land egendomliga förhållandet
af en högst betydlig konsumption af buteljerade maltdrycker.
Qvaliteten hos den kork, som för maltdrycker användes, får
nämligen en underordnad betydelse på grund af den korta tid
varan, åtminstone i större städer, behöfver förvaras på
buteljer. Under inflytande af konjunkturförhållanden, som
nödgat bryggerierna att i möjligaste grad minska sina omkostnader,
hafva likväl de redan låga fordringarne på ölkorkens
beskaffenhet kommit att allt för mycket nedsättas och till den
grad underordnas priset, att derigenom blifvit möjligt att
såsom ölkork i nästan obegränsade partier finna afsättning för en
vara, som i andra länder likasom förut äfven här skulle ansetts
såsom utskott och för nästan hvarje behof oanvändbar. Som
ifrågavarande maskiner, ifall utskottsvaran medtages i beräkning,
lemna ett större antal kork ur samma qvantitet bark än någon
annan tillverkningsmetod, och detta särskildt när såsom här
dimensionerna så småningom ytterligt inskränkts såväl till längd
som diameter, och då vidare någon egentlig sortering af
fabrikatet ej ifrågakommit, utan den odugliga varan fått till samma
pris medfölja den brukbara, hvarvid den dyrbara omkostnaden
för sorteringen betydligt förminskats; så är naturligt att
medelst dessa maskiner kunnat åstadkommas en vara till mycket
billigt pris, som under för handen varande omständigheter
funnit en lätt afsättning och gifvit pipmaskinerna en användning,
som de under andra förhållanden svårligen skulle lyckats
förvärfva sig. Vi böra tillägga, att den användning, som
pipmaskinerna äfven vunnit för en del bättre vara, nämligen
mineralvattenkork, får tillskrifvas samma orsak, behofvet af billigt pris,
hvilket verkat till förbiseende af qvaliteten. De hafva dock
kanske här sin största användbarhet, emedan den bättre barken,
som för mineralkork användes, mindre frestar knifvarns och
derigenom möjliggör vid ett omsorgsfullt skötande af maskinen
framställandet af en vara med ganska slät yta och för medelfina
ändamål i öfrigt rätt lämpliga egenskaper.

Vi hafva anfört dessa omständigheter, emedan denna
uppsats, såsom afsedd för svenska läsare, torde på grund af den
allmänna förekomsten hos oss sedan åtskilliga år tillbaka af ett
maskinskuret fabrikat kunna väcka gensägelse i sitt påstående, att
tidigare maskiner genom sina olämpliga egenskaper ej vunnit
någon allmännare användning. Det är dock allmänt bekant för
alla med kännedom om denna industri, att i utlandet och
särskildt i de länder, der korktillverkningen på grund af några för
dem egendomliga produkter har någon större betydelse,
densamma uteslutande bedrifves för hand. De af oss anförda
orsakerna till att pipmaskinerna vunnit en så allmän användning
i Sverige och särskildt här i Stockholm, hvarest de antydda
orsakerna mera än annorstädes förefinnas, torde ej heller af
personer med sakkännedom kunna jäfvas. Att vår antydan om
ett konjunkturförhållande, som kommit förbrukaren af fabrikatet
att mera fästa afseende vid dess pris än beskaffenhet, och
hvilket mera än något annat varit orsaken till det allmänna bruket
af pipmaskinerna, är grundad, synes ock bekräftas deraf, att en
del bryggerier i Stockholm, sedan de förhöjda ölpriserna numera
tillåta högre tillverkningskostnader på deras fabrikat, börjat
använda kork, som icke är skuren på pipmaskin, och hvilken,
att dömma af dess större volym och i öfrigt bättre
beskaffenhet, antagligen kostat mera i inköp än den förut använda,
pipskurna ölkorken. Antagligt är ock, att det endast behöfves
en fortsatt, någorlunda gynsam konjunktur samt en tillräcklig
produktion af kork med bättre egenskaper än ifrågavarande,
pipskurna fabrikat, för att detta senare så småningom skall
undanträngas, åtminstone så framt ej någon väsentlig förbättring på
dessa maskiner gifver dem förmåga att frambringa ett sådant
af fullgoda egenskaper.

Vi hafva i det föregående sökt visa, att korktillverkningen
för närvarande i allmänhet bedrifves för hand, hvarvid såsom
orsak anförts, att hvad som genom maskiner hittills vunnits uti
nedsättning i arbetskostnad åter förlorats genom ett lägre
handelsvärde hos fabrikatet samt genom ett dyrare inköpspris å
råvaran – det senare likväl gällande endast för större fabriker
med tillräckligt kapital för att direkte kunna införskrifva sin
råvara. De mindre fabrikerna åter måste naturligen inskränka sig
till den råvara, som händelsevis står att köpa på platsen. Vi
vilja nu i det följande närmare angifva orsaken till denna
maskinernas underlägsenhet samt söka visa, om och till hvad grad
maskiner för korkskärning kunna vinna användbarhet.

Hvad vi då först hafva att framhålla, är råvarans
beskaffenhet och fordringarne på fabrikatet. Råvaran för kork,
korkbarken, förekommer, såsom förut är nämndt, uti handeln i många
sorter, hvarvid finlek och tjocklek hufvudsakligen bestämma
sorteringen. Den är till sina egenskaper mjuk och elastisk,
genomdragen af kiselfylda porer, qvistar och hårdheter samt omslutes af
tvenne ytor, den ena, yttre, beklädd med en hård skorpa, mera eller
mindre djupt inträngande samt ofta genomkorsad af sprickor, den
andra, inre, beklädd af en tunn hud samt ojemn af knölarne från

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0298.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free