- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
274

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 8:e häftet. November 1872 - Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

"Volden", ett afstånd af 300 till 400 fot (89–119 m.). Vi
följa dess riktning under antagande att få se någon större
maskin sålunda hållas i verksamhet, men svikas ganska
grundligt i våra förhoppningar, då vi framkomma till målet och
finna helt enkelt en liten horisontel smörkärna dragas af den
med så mycket besvär och med så pass stora omkostnader
transporterade drifkraften. Kärnan är utstäld af E. J.
Halvorsen,
Köpenhamn, och består af en horisontel cylinder, i
hvars inre roterar en axel, fullsatt med utspringande armar.
Konstruktionen synes dock så till vida felaktig, som smörja
från lagergångarne med lätthet banade sig väg till det inre af
kärnan och der förorenade innehållet.

I ett annex straxt ofvanför påträffa vi några af J.
Stallknecht,
Horsens, utstälda lerbearbetningsmaskiner, hvaribland
isynnerhet tegelstenspressen förtjenar att omnämnas för det
solida arbetet.

I ett annat längre bort beläget annex utställer C. Jensen,
Hjörring, en praktisk och enkel maskin för att af halm, säf och
liknande materialer sno band och tåg m. m. Halmen lägges i
tvenne afskilda rum, derifrån den ledes mellan ett par valsar,
som sammansno densamma till band, hvilka åter sedan
sammansnos till ett tåg, som färdigt upplindas på en rulle. Hela
maskinen kostar, ehuru patenterad i Danmark, blott 120 rdr,
och bör den blifva af ganska god nytta vid gjuterier, der
dylika band vid formning af kärnor förbrukas i betydliga qvantiteter.

I fiskeriannexet finnes en nätknytningsmaskin, exponerad
af B. Jensen, Kallundborg. De med densamma förfärdigade
näten voro särdeles jemna och vackra.

I annexet bakom svenska konsthuset är uppstäld åtskillig
brandredskap, hvaribland i första rummet en Kjöbenhavns
Brandvæsens
stationsspruta, konstruerad af dess maskinmästare
Borum, tilldrager sig uppmärksamheten icke blott för sin
storlek utan äfven för det vackra och solida arbetet, utfördt af
J. Hassel & Tendt. Sprutan är fullt utrustad med alla
nödvändiga tillbehör, såsom slangar, yxor, m. m. samt en mindre
handspruta för att användas vid mindre eldfara. Tillverkarne
af denna spruta hafva äfven utstält en mekanisk brandstege
på vagn. Stegen är afdelad i flera leder, hvilka under
transporten äro hopvikta; men vid ankomsten till brandstället slås
de upp till en ansenlig höjd med tillhjelp af block och kedjor,
då den också är stagad på sidorna. T. V. Hallengren,
Stubbekjöbing, har äfven exponerat en mindre brandspruta, som är
försedd med en särskild afdelning, dit vattnet först inledes.
Denna är medelst en genomborrad vägg skild från rummet, hvari
pumpen står, så att ej någon orenlighet kan hit inkomma.

Af landtbruksmaskiner, sådana som tröskverk,
hackelsemaskiner, sädes- och frörensningsmaskiner, såningsmaskiner,
harfvar, plogar, m. m., kan intet väsentligt nytt af oss upptäckas,
och om hvilka det sålunda föga lönar mödan att ingå i
närmare detaljer. Endast ett par mindre vanliga inrättningar må
det tillåtas oss att helt kort antyda. Dessa äro en roterande
plogharf samt en s. k. rufttrycks-smörkärna. Den förra,
hvilken äfven är patenterad i Sverige, är utstäld af E. Hoffmeyer
och J. Schmidt, Köpenhamn, och är dess ändamål att på en
gång tjena såsom plog och harf. För de närmare detaljerna
hänvisa vi till denna tidskrifts Augustihäfte för innevarande år,
sid. 215. Lufttryckssmörkärnan är exponerad af N. P. Bruun,
Köpenhamn. Den uppgifves enligt en mängd förevisade attester
såsom särdeles ändamålsenlig, dels emedan den kärnar fortare
– på 6 à 12 minuter – och lättare än vanliga kärnor, dels
emedan den gifver ett större utbyte, hvarvid dock bör märkas
att temperaturen å grädden bör hållas vid 20° à 30°.

Slutligen må vi omnämna några utländska firmor, hvilka
tillåtits att å denna hufvudsakligen nordiska utställning
exponera sina alster. Bland dessa märka vi genast vid inträdet
genom porten vid "Halmtorvet" en större af
Bochumer-föreningen för bergverksdrift och gjutstålsfabrikation, Bochum i
Westfalen, utstäld större gjutståls-kyrkklocka, hvars klang kan
fullt upp jemföras med de bästa metallklockors. Dess rena,
djupa toner tillkännagifva hvarje afton för de
expositionsbesökande timmen för utställningens stängande. Damien & Kister,
Paris, utställa en hop billiga och väl gjorda block och taljor;
Henry Lepaute frères, Paris, en särdeles vacker och omsorgsfullt
utförd apparat till en blänkfyr. – På "Volden" tilldraga sig
på grund af sitt egendomliga utseende några lykt- och
telegrafstolpar allmän uppmärksamhet. De äro exponerade af Riband
Telegraph Post Company, Limited,
Manchester, samt bestå
endast af sammannitadt bandjern.

I egentlig maskinväg finnas från Marshall Sons & Komp.,
Gainsborough, en vertikal ångmaskin, med panna, en lokomobil,
hvars cylinder är försedd med ångmantel och der expansionen
bedrifves från regulatorn, båda omsorgsfullt utförda och
smakfullt utstyrda. Detsamma kan äfven sägas om deras präktiga
tröskverk, som tillika rensar och sorterar säden. Vidare hafva
Samuelson & Komp., Banbary, hitsändt ett par af sina bekanta
skördemaskiner, samt James Smyth & Sons, Peasenhall, en
radsåningsmaskin för rotfruktsfrön och konstgjorda
gödningsämnen.

Och härmed anse vi oss hafva temligen fullständigt
redogjort för maskinafdelningen på denna utställning. Om vi der
vid ej haft förmånen att påträffa så mycket, som lyckats med
nyhetens behag fängsla våra läsare, hoppas vi dock att en
redogörelse sådan som denna bör vara af intresse för hvarje till
facket hörande man, om icke af andra skäl, så åtminstone
derföre att denna utställning tydligen ådagalägger, att man börjar
allt mer och mer inom de flesta yrken hos oss i norden inse den
mångfaldiga nyttan af att taga sin tillflykt till arbetsbesparande
maskiner och derigenom rädda det dyrbara menniskoarbetet åt
detsamma värdigare och högre ändamål än dessa mången gång
maskinmessiga och derföre så mycket mera själsdödande
sysselsättningar.                         W. H.

VIII.

Den kemiskt tekniska afdelningen.

Den kemiskt tekniska afdelningen inom utställningen i
Köpenhamn var i de grenar af industrien, som i de nordiska
länderna bedrifvas, temligen väl representerad. Dessa
industrigrenar äro dock vanligen af ringa omfång, hvarigenom de
föremål, som tillhöra den stora industrien på detta område hos
oss fortfarande måste till allra största delen importeras. Den
senare tidens rastlösa sträfvanden inom alla teknologiens fack
synas dock äfven till någon grad hafva berört de
kemiska tillverkningarnes område och ingifver oss det hopp, att
vi snart nog äfven i detta afseende skola göra oss mindre
beroende af utländingen genom tillgodogörandet af en mängd för
den kemiskt tekniska industrien värdefulla materialer, som
hittills fått ligga obegagnade. Om man också ej kan här våga
emotse en så hastig utveckling, som jernhandteringen på senaste
åren haft att glädja sig åt, vittnar dock det hos mången nu
vaknande intresset för de förut allt för styfmoderligt behandlade
kemiskt tekniska yrkena om, att dessa gå en bättre tid till
mötes. Emellertid låtom oss se, hvad vi redan nu enligt
Köpenhamns-utställningens vittnesbörd kunna åstadkomma på detta
område.

Svafvelsyretillverkning en var representerad af 2 svenska,
Liljeholmens tekniska fabrik och Göteborgs svafvelsyrefabrik,
af 3 danska och 1 norsk fabrik, hvaraf de danska och norska
utställarne hufvudsakligen sjelfva använda sin syra inom samma
fabrik till beredning af gödningsämnen och derföre vanligen
ej koncentrera densamma. Endast Fredens Mölles fabrik hade
utstält koncentrerad syra af 1,84 eg. v. De svenska fabrikerna
arbeta deremot mest för direkt försäljning och koncentrera
derföre största delen af tillverkningen. Bland Stora Kopparbergs
Bergslags
i öfrigt fullständiga serie af produkter utaf koppar
och svafvelkis fanns visserligen svafvel och svafvelsyrade salter
men ej fri svafvelsyra, ehuru vi förmoda att dylik fortfarande
fabriceras äfven till försäljning.

Soda och tillhörande biprodukter voro utstälda från
Öresunds kemiska fabriker i Köpenhamn, hvarest såsom bekant
soda tillverkas af kryolit från Grönland. Såsom biprodukt
erhålles dervid svafvelsyrad lerjord (koncentrad eller kalifri alun),
hvilken icke är kristalliserad och sannolikt derföre ej har den
efterfrågan, som dess renhet gör den förtjent af, samt
fluorcalcium (flusspat) och kiselfluorvätesyra» Samma fabrik utstälde

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0310.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free