- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
286

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 8:e häftet. November 1872 - "The Iron and Steel Institute's" årsmöte 1872 - Om några medel att förekomma slag i vattenpumpar

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

dal, vidare vid Lewistown, Pennsylvanien, i Juniatas dal vid
Cambria, Pennsylvanien, vid Pittsburg, vid Cleveland, vid
Wyaudottee, Michigan, vid lolict, Illinois, vid Chicago och
slutligen enligt senaste underrättelser vid Milwaakee, Wisconsin.

Jernintresset följer emigrationsströmmen tätt i spåren, ty
omkostnaderna för långa transporter uppmuntra till byggandet
af ugnar och valsverk vid första möjliga tillfälle. Deras
upprättande äro noggranna kännetecken på tiden, då rikedomar
blifvit samlade. Sålunda ser man, att ända från Atlanten till
Missouri äro jernfabrikanterna ifrigt sysselsatta att utvidga sin
verksamhet mot norden till Canada-linien och mot södern till
södra delen af Alabama, Men för närvarande, ända tills mera
betydande upptäckter af kolfält göras vester om Mississippi,
torde jernindustriens vidare framryckande mot Vestern upphöra; och
skola nu kol- och jerndepoter följa med utvecklingen norr och
söder, om den linie som hittills betecknat dess ursprungliga väg.

Totala längden af Förenta Staternas jernvägar uppgår till
öfver 9,000 sv. mil (96,200 K.m.) och har under sista decenniet
ökats med 10 proc. För att tillgodose det deraf samt af jernvägarnes
underhåll uppkommande enorma behofvet af räls, äfvensom
för att uppfylla andra jerrnbeställningar, äro nu 700 masugnar
och 200 valsverk i gång, hvilka använda 140,000 personer
direkte för denna industri. Dessutom tillkommer en import från
andra länder af 12,214,310 c:r (511,059 tons) räls utom den
betydande importen af andra former å jern och stål, uppgående
till 19,743,500 c:r (826,088 tons). Den ofantliga efterfrågan
på jern och stål är, anses det, karakteriserande för vår tids
alla civiliserade nationer och gäller som en börsen för denna
industrigrens fortfarande framgång.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Med erkännande af jernvägarnes inverkan på jernindustrien
och vice versa, kunna vi ej underlåta att derjemte konstatera
det stora inflytande pä densamma, som införandet af
tillverkningen af bessemennetall haft, i det att den framkallat
fordringar på ett bättre tackjern och på grund deraf
masugnarnes bättre skötsel af fullt kompetenta personer icke
blott med afseende på omsorgen vid tillverkningen, utan äfven
hvad angår urvalet af lämpliga malmer och brännmaterialer.
Vi tveka ej att påstå det införandet af bessemermetoden gjort
mera för att väcka uppmärksamheten på hittills försummade
tillgångar, isynnerhet på jernmalm, samt för att framkalla en
noggrann kännedom om de olika kolsorternas värde, än någon
annan epok inom jernindustriens historia, Mr Bessemers namn
har blifvit ett för hvarje amerikanare familiert ord, och är han
der säkerligen lika mycket ärad och vördad som af sina egna
landsmän.

Om några medel att förekomma slag i vattenpumpar.


Det är ett för de flesta vattenpumpsegare bekant faktum,
att dessa maskiner under vissa omständigheter hafva en orolig
gång och till och med understundom icke blott göra ett
oangenämt buller, utan äfven åstadkomma skakningar, stötar eller
slag under gången, hvilket allt bidrager till pumpens förstöring
eller de tillhörande vattenledningsrörens söndersprängning.
Orsakerna till dessa företeelser kunna vara flerfaldiga. Först
följer nödvändigt en stöt vid hvarje kolfslag tillbaka (i motsatt
riktning mot vattnets rörelse), till följd deraf att vattnet är
oelastiskt. Ett annat ovilkorligt slag uppkommer vid ventilens
nedfallande på anslagsytan vid dess tillslutande. Vidare kunna
slag uppstå genom kolf- eller länkstängerna, hvilka blifva glappa
i sina förbindningar med pumpstängerna.

Af den förstnämnda orsaken kommer det vanligast
bekanta fenomenet, hvars verkan är desto kraftigare, ju större
de i rörelse satta vattenmassorna och deras hastighet äro, och
vidare ju större det på ventilerna verkande trycket är, ju längre
rörledningen och ju större hastighetsskilnaden mellan det i
sugröret tillströmmande och det i tryckröret befintliga vattnet är
(naturligen under förutsättning att luftklocka icke finnes). Då
ett sådant slag. har en klar metallklang, söker man icke
sällan förgäfves dess orsak i ventilernas slag mot deras ytor.
Dermed må dock ingalunda förnekas, att äfven detta sistnämnda
kan vara orsaken till det onda; fastmera är detta fallet,
om ventilerna äro oändamålsenligt anordnade, om de äro för
lätta eller ega för stor lyfthöjd. Mera sällsynta orsaker
till dylika observerade slag, kunna äfven ligga i felaktiga
dimensioner hos pumpen, i hvilket hänseende på andra sätt
felas vid sug- och stigrören, i det att dessa vanligen tagas
för trånga. Efter Fink skall man taga pumpkolfdiametern
åtminstone 1,6 gånger så stor som sugrörets diameter. Fink
råder derjemte till att alltid beräkna sugrörets tvärsektion på
grund af de för hvarje särskildt fall existerande förhållandena
och omständigheterna. Exempelvis anför denne konstruktör de
på detta sätt erhållna dimensionerna hos en enkelt verkande
pump, hvilken skall per minut uppfordra 5 kubikfot (131 lit.)
vatten till 14 fots (4,2 m.) höjd, under det att sugröret har en
längd af 30 fot (8,9 m.), sålunda: det senares diameter 25 lin.
(7,4 m.m.), kolfdiametern 50 lin. (142 m.m.) och slagets längd
75 lin. (223 m.m.). För kort tid sedan gaf man enligt
"Hannov. Wochenblatt für Handel und Gewerbe" vid en i provinsen
Hannover utförd vattenpump det öfver 70 fot (20,8 m.) långa
sugröret med 27,5 fots (8,2 m.) lodrät höjd från undre
vattenytan till sugventilen endast 15 lin:rs (45 m.m.) diameter, men
pumpkolfven 40 lin:rs (119 m.m.) diameter. Intet under då,
att man, oafsedt andra fel, är missnöjd med denna pumps effekt.

Likasom de flesta andra hydrauliska maskiner fordra
naturligen äfven pumpame iakttagande af bestämda lagar,
hvarmed hvarje tillverkare måste vara förtrogen, som vill
tillfredsställa sina kunder. I detta hänseende måste vi för denna gång
hänvisa till speciela arbeten i detta ämne, och öfvergå nu från
denna vigtiga frågas behandling i allmänhet till besvarandet af
den del deraf, som utgör det egentliga föremålet för denna lilla
uppsats: nämligen genom hvilka medel kunna slag i en pump
förekommas, om man vid dimensionernas beräkning gått till
väga mera eller mindre godtyckligt?

Vanligen angifvas fyra hjelpmedel: 1:o) ökandet af vigten
hos den tör lätta pumpventilen; 2:o) anbringandet af
dubbelventiler (äfven kapselventiler kallade); 3:o) anbringandet af en
luftkran å sugröret och 4:o) anbringandet af luftklockor på
sug- och tryckrören.

1:o) En lätt ventil höjes uppenbarligen förr och högre än en
tung och qvarblir derefter längre i denna höjda ställning, så
att tillslutningen äfven inträffar senare. Beräknar man deremot
vigten af ventilen på sådant sätt, att den vid pumpkolfvens
största hastighet och icke för stor lyfthöjd är i jemnvigt med
den för upplyftningen verkande kraften, så uppstår visserligen
genom den större vigten ett större arbetsmotsånd, men denna
kraftförlust ersattes i rikt mått genom större effekt hos
pumpen och genom de obetydligare slagen (vid ventilens slutning)
mot de kroppar, som begränsa lyfthöjden. I många fall vinnes
redan mycket, om man låter vid ventilens högsta ställning denna
verka emot en väl anbragt spiralfjäder och derigenom i någon
mån reglerar lyfthöjden.

2:o) Väl anordnade (till dimensionerna riktigt afmätta)
dubbelventiler gifva såsom bekant vattnet de största
genomgångsöppningarne med proportionsvis mycket mindre lyfthöjd i
förhållande till andra ventiler, emedan den area på hvilken
trycket verkar är mycket liten. Derföre slå ej heller dessa ventiler,
isynnerhet om metallklockan erhåller en motsvarande elastisk
packning af trä eller guttaperka. Tyvärr medföra de större
omkostnader och äro öfverhufvud taget icke att tillråda vid
mindre pumpanläggningar.

3:o) I alla händelser är det ett faktum, att rnaii kan
förekomma slagen (stötarne) i sugröret hos en pump genom
anbringande af en liten luftkran (t. ex. en kran med 1 linies (3 m.m.)
hål vid 40 liniers (119 m.m.) pumpkolfvar); men en dylik hjelp
är alltid felaktig, emedan den dervid uppkommande
inblandningen af luft med det uppsugna vattnet uppenbarligen måste
förminska pumpens effekt. Vid mycket långsam kolfrörelse kan
till och med det fallet inträffa, att pumpens hela verkan
upphäfves, d. v. s. att den icke gifver något vatten alls.

4:o) Radikalmedlet emot pumpslag utgöra alltid
luftklockorna. Om emot nyttan af att anbringa sådana i tryckröret

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 11 20:11:31 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0328.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free